Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mízní systém Lymfatická tkán a systém lymfatických cév - vasa lymphatica. buňky tvořené v kostní dřeni, v thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mízní systém Lymfatická tkán a systém lymfatických cév - vasa lymphatica. buňky tvořené v kostní dřeni, v thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a."— Transkript prezentace:

1 Mízní systém Lymfatická tkán a systém lymfatických cév - vasa lymphatica. buňky tvořené v kostní dřeni, v thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a v lymfoidní tkáni GIT a respiračního systému. Napojeno přímo na lymfatické cévy, může být i odděleno (slezina). Fetálně – lymfocyty z kostní dřeně. Část vycestuje do thymu, kde se diferencuje v T lymfocyty. Ostatní lymfocyty (B) se v dřeni pomnožují a usídlují se v sekundárních lymfatických orgánech (slezina, tonsily lymfatická tkáň střeva a respiračního traktu). T lymfocyty - buněčná imunita, B lymfocyty - humorální imunita - produkují protilátky typu globulinu. monocytomakrofagový systém - fagocytosa

2 Míza - lymfa Vzniká z tkáňového moku - bezbarvá, čirá tekutina Intersticiální mok je tvořen buňkami a filtrací z plasmy stěnou kapilár. Do lymfy se vstřebávají bílkoviny, cholesterol a tuky ve formě mastných kyselin (chylus). S tuky se vstřebávají i vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K), steroidní hormony, železo, mědˇ a vápník. Do lymfatických kapilár prostupují interendotelovými štěrbinami buňky - lymfocyty, leukocyty a makrofágy Mízními cévami se mohou šířit i nádorové buňky – metatazování.

3

4 Mízní cévy začínají slepě tenkostěnné cévy (stěna tenčí než u žil)
nesouvislá bazální lamina endothel bez pórů a bez zonulae occludentes větší množství chlopní do průběhu cév vloženy mízní uzliny u hlavních kmenů dobře vyvinuta tunica media, na rozdíl od tenké tunica externa

5 Mízní cévy

6 Při zástavě odtoku lymfy vzniká mízní otok - lymfedém
elephantiasis Lymfa - systémem lymfatických cév a uzlin odváděna do žilní cirkulace pomocí dvou mízních kmenů – ductus thoracicus, ductus lymphaticus dexter. Tkáně bez vlivu lymfatického systému vlasy, nehty, epidermis, rohovka, sklivec, čočka, chrupavka, nervová tkáň, kostní dřeň

7 (nepravidelné dělení těla)
Dva mízovody (nepravidelné dělení těla) ductus thoracicus pars abdominalis pars thoracia pars cervicalis dexter truncus lymphaticus dx. cisterna chyli

8 Mízní uzliny (nodi lymphatici)
pouzdro (capsula) + trámečky (trabeculae) hilus kůra (cortex) parakortikální vrstva dřeň (medulla) nodi lymphoidei konvexní část - „aferentní“ – vasa afferentia konkávní hilus - „eferentní“ – vas efferens

9 hilum vasa aff. et eff. capsula, trabeculae subkapsulární sinusy cortex - folliculi peritrabekulární a parakortikální sinusy paracortex, medulla hustá lymfatická tkáň s plasmatickými buňkami tributární (spádová) oblast

10

11 Mízní uzlina (x 8)

12 Mízní uzlina (x 50)

13 Funkce uzliny a) produkce lymfocytů, b) filtrace lymfy,
c) díky  tvorbě T a B lymfocytů uzliny zabezpečují obranou schopnost těla – humorální a buněčná imunita

14 Pánevní Lymfografie

15 Lymfatický systém ženské pánve

16 Neopouzdřená lymfatická tkáň
D-MALT (diffuse mucosa-associated lymphoid tissue) – volně rozptýlené buňky v GIT O-MALT (organized mucosa-associated lymphoid tissue) – n.l. v GIT nodi lymphoidei solitarii nodi lymphoidei aggregati appendix vermiformis B-ALT (bronchial ALT) – dolní cesty dýchací

17 Nodi lymphoidei aggregati (ilei)

18 Mandle (Tonsillae) agregace částečně opouzdřené lymfatické tkáně pod epitelem produkce lymfocytů

19 Waldeyerův lymfatický okruh
tonsilla lingualis (crypta, noduli) tonsilla palatina (fossulae, cryptae, capsula) - silné pouzdro tonsilla pharyngea (fossulae, cryptae, noduli) = adenoidní vegetace - nejsou krypty, slabší pouzdro tonsilla tubaria

20 Tonsilla palatina

21 Lymfatické orgány Brzlík (thymus) Slezina (lien) Mízní uzliny (nodi lymphatici) Mandle (tonsillae)

22 Brzlík (thymus) lymfoepitelový orgán primární lymfatický orgán
lobus dx. et sin. lobuli, cortex, medulla (lobuli thymici accessorii) obalen vazivem relativně největší při narození (12-14g) podléhá involuci a tukové přeměně pozůstatky jsou patrné i ve stáří

23 mediastinum superius za sternem 30-40 g novorozenec pod štítnou žlázou - až na perikard 16 g
postupná involuce od puberty po 50. roce náhrada tukovou tkání

24 Brzlík - vývoj

25 Brzlík - vývoj ventrální výběžek 3. žeberní výchlipky
mediokaudální sestup proliferace endodermu 10. týden - osídlení kmen. buňkami /lymfocyty/ z krevních ostrůvků, jater i kostní dřeně z mesenchymu vrůst vazivových sept Brzlík - vývoj

26 Brzlík T- lymfocyty, makrofágy, thymocyty, epithelové retikulární buňky Hassalova tělíska (dřeň)

27 Funkce Produkce lymfocytů v lalůčcích thymu. Jeho epitelové buňky secernují řadu látek, ovlivňujících tvorbu a diferenciaci lymfocytů. „Školka pro lymfocyty“ – klonální selekce T- lymfocytů, které rozpoznávají antigeny tělu vlastní Lymfocyty jsou svou funkcí T lymfocyty a jsou odpovědny za buněčnou imunitu. Část epitelových buněk v průběhu života odumírá a jejich zbytky jsou pod mikroskopem patrné jako Hassalova tělíska. Myasthenia gravis – tvorba protilátek proti nervosvalovým ploténkám

28 Slezina (lien, splen) capsula /tunica fibrosa/
tunica serosa /peritoneum/ facies diaphragmatica visceralis (renalis, gastrica, colica, pancreatica) trámce pulpa bílá (folliculi lymphatici) pulpa červená (Billrothovy provazce) marginální zóna Slezina (lien, splen)

29 Slezina (splen, lien) extremitas ant., post. margo inf., sup.
hilum splenicum, sinus splenicus lig. splenorenale, gastrosplenicum, splenicocolicum splen accessorius poloha a syntopie ( žebro)

30 Slezina (12x zvětšeno)

31 Slezina - cévní zásobení
A. lienalis (truncus coeliacus)  aa. trabeculares  aa. centrales - v periarteriální lymfatické pochvě větvičky zásobující bílou pulpu  končí jako aa. penicillatae sinus lienis (v červené pulpě) otevřený vs. uzavřený oběh protáhlé endotelie, štěrbiny, BL přerušovaná  venae trabeculares  vena lienalis

32 Slezina – funkce Tvorba lymfocytů v bílé pulpě
imunologický filtr krve – vychytávání antigenů Aktivace B lymfocytů - zdroj protilátek Perzistují pak jako plasmatické buňky – výhoda při opakované infekci krevní „hřbitov“ zásobárna krve prenatálně místo hematopoezy

33 Slezina – klinický význam
normálně nehmatná splenomegalie dvojdobá ruptura sleziny splenektomie – vyšší náchylnost k infekcím a nádorovým onemocněním

34 Mízní uzliny (nodi lymphatici)
tributární oblasti regionální uzliny sentinelová uzlina záněty – bolestivá zduření nádory – nebolestivá zduření elefantiáza TNM klasifikace

35 HLAVA a KRK n.l. cervicales n.l.c. profundi n.l.c. superficiales
anteriores laterales n.l.c. profundi n.l.c. superficiales podél v. jugularis int. podíl n. accessorius supraklavikulární uzliny

36 Jazyk 3 směry + přes střední čáru do druhostranných uzlin

37 Axilla 40 uzlin 5 skupin Mléčná žláza 4 kvadranty přes střední čáru

38 axilla – pectorales (Sorgius), subscapulares interpectorales laterales centrales, apicales (infraclaviculares nodi parasternales nodi supraclaviculares abd. spojky (epigastrická cesta) plexus subareolaris, plexus circumareolaris

39

40 Sekundární lymfedém HK po exenteraci axilárních uzlin

41 (truncus lymphaticus dexter)
Plíce vše doprava (truncus lymphaticus dexter) doleva jen horní 3 segmenty levé plíce !!!

42 Žaludek 6 skupin regionálních uzlin (+ anulus lymphoideus cardiae)
metastázy supraklavikulárních uzlin vlevo

43 Nodi gastrici nodi pylorici nodi pancreaticolienalis nodi pancreaticoduodenales nodi hepatici nodi mesenterici nodi colici et paracolici nodi rectales et pararectales

44 n.l. lumbales míza z vaječníku či varlete !

45 Uzliny podél velkých cév
v retroperitoneu Nodi lumbales Nodi iliaci comm Nodi iliaci ext Nodi iliaci int.- nodi parauterini (Bayer)/ nodu retroprostatici

46 Nodi lymph ing. spf et profundi končetiny+zevni genitál, dolní třetina vaginy, pars analis recti
Nodi axillares

47 Končetiny - kolektory

48


Stáhnout ppt "Mízní systém Lymfatická tkán a systém lymfatických cév - vasa lymphatica. buňky tvořené v kostní dřeni, v thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a."

Podobné prezentace


Reklamy Google