Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mízní systém Lymfatická tkán a systém lymfatických cév - vasa lymphatica. – buňky tvořené v kostní dřeni, v thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mízní systém Lymfatická tkán a systém lymfatických cév - vasa lymphatica. – buňky tvořené v kostní dřeni, v thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a."— Transkript prezentace:

1 Mízní systém Lymfatická tkán a systém lymfatických cév - vasa lymphatica. – buňky tvořené v kostní dřeni, v thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a v lymfoidní tkáni GIT a respiračního systému. Napojeno přímo na lymfatické cévy, může být i odděleno (slezina). Fetálně – lymfocyty z kostní dřeně. Část vycestuje do thymu, kde se diferencuje v T lymfocyty. Ostatní lymfocyty (B) se v dřeni pomnožují a usídlují se v sekundárních lymfatických orgánech (slezina, tonsily lymfatická tkáň střeva a respiračního traktu). T lymfocyty - buněčná imunita, B lymfocyty - humorální imunita - produkují protilátky typu globulinu. monocytomakrofagový systém - fagocytosa

2 Míza - lymfa Vzniká z tkáňového moku - bezbarvá, čirá tekutina Intersticiální mok je tvořen buňkami a filtrací z plasmy stěnou kapilár. Do lymfy se vstřebávají bílkoviny, cholesterol a tuky ve formě mastných kyselin (chylus). S tuky se vstřebávají i vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K), steroidní hormony, železo, mědˇ a vápník. Do lymfatických kapilár prostupují interendotelovými štěrbinami buňky - lymfocyty, leukocyty a makrofágy Mízními cévami se mohou šířit i nádorové buňky – metatazování.

3

4 Mízní cévy začínají slepě začínají slepě tenkostěnné cévy (stěna tenčí než u žil) tenkostěnné cévy (stěna tenčí než u žil) nesouvislá bazální lamina nesouvislá bazální lamina endothel bez pórů a bez zonulae occludentes endothel bez pórů a bez zonulae occludentes větší množství chlopní větší množství chlopní do průběhu cév vloženy mízní uzliny do průběhu cév vloženy mízní uzliny u hlavních kmenů dobře vyvinuta tunica media, na rozdíl od tenké tunica externa u hlavních kmenů dobře vyvinuta tunica media, na rozdíl od tenké tunica externa

5 Mízní cévy

6 Při zástavě odtoku lymfy vzniká mízní otok - lymfedém elephantiasis elephantiasis Lymfa - systémem lymfatických cév a uzlin odváděna do žilní cirkulace pomocí dvou mízních kmenů – ductus thoracicus, ductus lymphaticus dexter. Tkáně bez vlivu lymfatického systému vlasy, nehty, epidermis, rohovka, sklivec, čočka, chrupavka, nervová tkáň, kostní dřeň

7 Dva mízovody (nepravidelné dělení těla) ductus thoracicus ductus thoracicus –pars abdominalis –pars thoracia –pars cervicalis –dexter truncus lymphaticus dx. truncus lymphaticus dx. cisterna chyli cisterna chyli

8 Mízní uzliny (nodi lymphatici) pouzdro (capsula) + trámečky (trabeculae) pouzdro (capsula) + trámečky (trabeculae) hilus hilus kůra (cortex) kůra (cortex) parakortikální vrstva parakortikální vrstva dřeň (medulla) dřeň (medulla) nodi lymphoidei nodi lymphoidei konvexní část - „aferentní“ – vasa afferentia konvexní část - „aferentní“ – vasa afferentia konkávní hilus - „eferentní“ – vas efferens konkávní hilus - „eferentní“ – vas efferens

9 hilum vasa aff. et eff. capsula, trabeculae subkapsulární sinusy cortex - folliculi peritrabekulární a parakortikální sinusy paracortex, medulla hustá lymfatická tkáň s plasmatickými buňkami tributární (spádová) oblast

10

11 Mízní uzlina (x 8)

12 Mízní uzlina (x 50)

13 Funkce uzliny a) produkce lymfocytů, a) produkce lymfocytů, b) filtrace lymfy, b) filtrace lymfy, c) díky tvorbě T a B lymfocytů uzliny zabezpečují obranou schopnost těla – humorální a buněčná imunita c) díky tvorbě T a B lymfocytů uzliny zabezpečují obranou schopnost těla – humorální a buněčná imunita

14 Pánevní Lymfografie

15 Lymfatický systém ženské pánve

16 D-MALT (diffuse mucosa-associated lymphoid tissue) – volně rozptýlené buňky v GIT D-MALT (diffuse mucosa-associated lymphoid tissue) – volně rozptýlené buňky v GIT O-MALT (organized mucosa-associated lymphoid tissue) – n.l. v GIT O-MALT (organized mucosa-associated lymphoid tissue) – n.l. v GIT –nodi lymphoidei solitarii –nodi lymphoidei aggregati –appendix vermiformis B-ALT (bronchial ALT) – dolní cesty dýchací B-ALT (bronchial ALT) – dolní cesty dýchací Neopouzdřená lymfatická tkáň

17 Nodi lymphoidei aggregati (ilei)

18 Mandle (Tonsillae) agregace částečně opouzdřené lymfatické tkáně pod epitelem agregace částečně opouzdřené lymfatické tkáně pod epitelem produkce lymfocytů produkce lymfocytů

19 Waldeyerův lymfatický okruh tonsilla lingualis (crypta, noduli) tonsilla lingualis (crypta, noduli) tonsilla palatina (fossulae, cryptae, capsula) tonsilla palatina (fossulae, cryptae, capsula) - silné pouzdro - silné pouzdro tonsilla pharyngea (fossulae, cryptae, noduli) = adenoidní vegetace tonsilla pharyngea (fossulae, cryptae, noduli) = adenoidní vegetace - nejsou krypty, slabší pouzdro - nejsou krypty, slabší pouzdro tonsilla tubaria tonsilla tubaria

20 Tonsilla palatina

21 Lymfatické orgány Brzlík (thymus) Brzlík (thymus) Slezina (lien) Slezina (lien) Mízní uzliny (nodi lymphatici) Mízní uzliny (nodi lymphatici) Mandle (tonsillae) Mandle (tonsillae)

22 Brzlík (thymus) lymfoepitelový orgán lymfoepitelový orgán primární lymfatický orgán primární lymfatický orgán lobus dx. et sin. lobus dx. et sin. lobuli, cortex, medulla lobuli, cortex, medulla (lobuli thymici accessorii) (lobuli thymici accessorii) obalen vazivem obalen vazivem relativně největší při narození (12-14g) relativně největší při narození (12-14g) podléhá involuci a tukové přeměně podléhá involuci a tukové přeměně pozůstatky jsou patrné i ve stáří pozůstatky jsou patrné i ve stáří

23 mediastinum superius za sternem 30-40 g novorozenec pod štítnou žlázou - až na perikard 16 g postupná involuce od puberty postupná involuce od puberty po 50. roce náhrada tukovou tkání po 50. roce náhrada tukovou tkání

24 Brzlík - vývoj

25  ventrální výběžek 3. žeberní výchlipky  mediokaudální sestup  proliferace endodermu  10. týden - osídlení kmen. buňkami /lymfocyty/ z krevních ostrůvků, jater i kostní dřeně  z mesenchymu vrůst vazivových sept

26 Brzlík T- lymfocyty, makrofágy, thymocyty, epithelové retikulární buňky Hassalova tělíska (dřeň)

27 Funkce Produkce lymfocytů v lalůčcích thymu. Jeho epitelové buňky secernují řadu látek, ovlivňujících tvorbu a diferenciaci lymfocytů. „Školka pro lymfocyty“ – klonální selekce T- lymfocytů, které rozpoznávají antigeny tělu vlastní Lymfocyty jsou svou funkcí T lymfocyty a jsou odpovědny za buněčnou imunitu. Část epitelových buněk v průběhu života odumírá a jejich zbytky jsou pod mikroskopem patrné jako Hassalova tělíska. Myasthenia gravis – tvorba protilátek proti nervosvalovým ploténkám

28 Slezina (lien, splen) capsula capsula /tunica fibrosa/ /tunica fibrosa/ tunica serosa /peritoneum/ tunica serosa /peritoneum/ facies facies –diaphragmatica –visceralis (renalis, gastrica, colica, pancreatica) trámce trámce pulpa bílá (folliculi lymphatici) pulpa červená (Billrothovy provazce) marginální zóna marginální zóna

29 extremitas ant., post. extremitas ant., post. margo inf., sup. margo inf., sup. hilum splenicum, sinus splenicus hilum splenicum, sinus splenicus lig. splenorenale, gastrosplenicum, splenicocolicum lig. splenorenale, gastrosplenicum, splenicocolicum splen accessorius poloha a syntopie (9.-11. žebro) splen accessorius poloha a syntopie (9.-11. žebro) Slezina (splen, lien)

30 Slezina (12x zvětšeno)

31 Slezina - cévní zásobení A. lienalis (truncus coeliacus) A. lienalis (truncus coeliacus)  aa. trabeculares  aa. centrales - v periarteriální lymfatické pochvě –větvičky zásobující bílou pulpu  končí jako aa. penicillatae sinus lienis (v červené pulpě) sinus lienis (v červené pulpě) –otevřený vs. uzavřený oběh –protáhlé endotelie, štěrbiny, BL přerušovaná  venae trabeculares  vena lienalis

32 Slezina – funkce Tvorba lymfocytů v bílé pulpě Tvorba lymfocytů v bílé pulpě imunologický filtr krve – vychytávání antigenů imunologický filtr krve – vychytávání antigenů Aktivace B lymfocytů - zdroj protilátek Aktivace B lymfocytů - zdroj protilátek Perzistují pak jako plasmatické buňky – výhoda při opakované infekci Perzistují pak jako plasmatické buňky – výhoda při opakované infekci krevní „hřbitov“ krevní „hřbitov“ zásobárna krve zásobárna krve prenatálně místo hematopoezy prenatálně místo hematopoezy

33 Slezina – Slezina – klinický význam normálně nehmatná normálně nehmatná splenomegalie splenomegalie dvojdobá ruptura sleziny dvojdobá ruptura sleziny splenektomie – vyšší náchylnost k infekcím a nádorovým onemocněním splenektomie – vyšší náchylnost k infekcím a nádorovým onemocněním

34 Mízní uzliny (nodi lymphatici) tributární oblasti tributární oblasti regionální uzliny regionální uzliny sentinelová uzlina sentinelová uzlina záněty – bolestivá zduření záněty – bolestivá zduření nádory – nebolestivá zduření nádory – nebolestivá zduření elefantiáza elefantiáza TNM klasifikace

35 HLAVA a KRK n.l. cervicales n.l. cervicales –anteriores –laterales n.l.c. profundi n.l.c. superficiales podél v. jugularis int. podél v. jugularis int. podíl n. accessorius podíl n. accessorius supraklavikulární uzliny supraklavikulární uzliny

36 Jazyk 3 směry 3 směry + přes střední čáru do druhostranných uzlin

37 Axilla 40 uzlin 5 skupin Mléčná žláza 4 kvadranty 4 kvadranty přes střední čáru přes střední čáru

38 axilla – pectorales (Sorgius), subscapulares interpectorales laterales centrales, apicales (infraclaviculares nodi parasternales nodi supraclaviculares abd. spojky (epigastrická cesta) plexus subareolaris, plexus circumareolaris

39

40 Sekundární lymfedém HK po exenteraci axilárních uzlin

41 Plícevšedoprava ( truncus lymphaticus dexter) dolevajenhorní 3segmentylevéplíce!!!

42 Žaludek 6 skupin regionálních uzlin 6 skupin regionálních uzlin (+ anulus lymphoideus cardiae) (+ anulus lymphoideus cardiae) metastázy supraklavikulárních uzlin vlevo metastázy supraklavikulárních uzlin vlevo

43 Nodi gastrici nodi pylorici nodi pancreaticolienalis nodi pancreaticoduodenales nodi hepatici nodi mesenterici nodi colici et paracolici nodi rectales et pararectales

44 n.l. lumbales míza z vaječníku či varlete !

45 Uzliny podél velkých cév v retroperitoneu Nodi lumbales Nodi iliaci comm. Nodi iliaci ext. Nodi iliaci int.- nodi parauterini (Bayer)/ nodu retroprostatici

46 Nodi axillares Nodi lymph ing. spf et profundi končetiny+zevni genitál, dolní třetina vaginy, pars analis recti

47 Končetiny - kolektory

48


Stáhnout ppt "Mízní systém Lymfatická tkán a systém lymfatických cév - vasa lymphatica. – buňky tvořené v kostní dřeni, v thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a."

Podobné prezentace


Reklamy Google