Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLOGIE. ekologie Ernst Haeckel (19. stol.): věda o vztazích organismů k okolnímu světu věda o struktuře a fci přírody → o vztazích mezi organismy a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLOGIE. ekologie Ernst Haeckel (19. stol.): věda o vztazích organismů k okolnímu světu věda o struktuře a fci přírody → o vztazích mezi organismy a."— Transkript prezentace:

1 EKOLOGIE

2 ekologie Ernst Haeckel (19. stol.): věda o vztazích organismů k okolnímu světu věda o struktuře a fci přírody → o vztazích mezi organismy a jejich prostředím aplikovaná mnohooborová

3 vztahy vzájemné měnící se, nestálé rozmanité –potravní producenti konzumenti saprofytické organismy –symbiotické +−0 +mutualismusparazitismuskomenzálismus −kompeticeamenzálismus 0„bez vztahu“

4 organismus = živý systém s životními projevy –podobné chemické složení organické a anorganické látky, fyzikální zákony –buněčná organizace –metabolismus –dráždivost (+ schopnost autoregulace) –pohyb –rozmnožování a dědičnost –růst a vývoj (evoluce) ohraničení, odlišnosti, adaptabilita

5 prostředí abiotické = neživá příroda biotické = živá příroda ekologická valence –optimum, extrémy –Liebigův zákon min. –stenoekní organismy úzká → bioindikátoři –euryekní široká → adaptabilita, ekotypy (poddruhy, druhy)

6 prostředí areál = prostředí splňující ekologické podmínky pro výskyt druhu –prvotní – autochtonní druhy –druhotný – alochtonní druhy –endemité – malý areál –kosmopolitní druhy – velký areál –reliktní druhy – zbytek po větším rozšíření –synantropní druhy – vázány na člověka S. Amerika → Evropa ostružiník moruša

7 abiotické faktory prostředí sluneční záření –hlavní zdroj E, 290 – 5000 nm –viditelné světlo 380 – 750 nm (člověk) kvalita (spektrum, barva) intenzita, délka osvětlení → fotoperiodismus

8 abiotické faktory prostředí viditelné světlo –rostliny → fotosyntéza světlomilné (pouštní, plevely), stínomilné (mechy) krátkodenní ( 12 h, oves, pšenice), neutrální (sedmikráska) –živočich. → zrak (orientace, dorozumívání), barvy ve tmě (macarát) → ztráta pigmentace, redukce zraku denní nebo noční aktivita biorytmus – opakující se životní projevy –rozmnožování, stěhování, výměna srsti a peří

9 abiotické faktory prostředí ultrafialové záření –zachytáváno ozonovou vrstvou vznik života ve vodě –negativní vliv – mutace, zpomalení růstu rostlin –nezbytné pro tvorbu vitamínu D infračervené záření –zdroj tepla

10 abiotické faktory prostředí teplo –zdroj: IR, okolí, metabolismus –teplotní optimum: 15 – 30 °C –extrémy: – 271 °C – 100 °C (0 °C, 42 °C) –eurytermní –stenotermní teplomilné (palmy), chladnomilné (tučňák) –rostliny: regulace pomocí transpirace → nedostatek vody → trichomy, vosky, umístění průduchů, silice snížení obsahu vody, biochemické adaptace přemrznutí

11 abiotické faktory prostředí teplo –živočichové: exotermní (studenokrevní) –pokles → snížení aktivity, strnulost, smrt –rozmnožování: perloočky: partenogeneze/ pohlavně, karety: určení pohlaví (nižší → samci) –zbarvení: nižší → tmavší endotermní (teplokrevní) –intenzivní metabolismus, izolace, termoregulace –chování –zbarvení: nižší → světlejší –rozmnožování: ptáci: vývoj zárodku –hibernace, estivace

12 abiotické faktory prostředí teplo –živočichové Glogerovo pravidlo: teplo, vlhko → tmavší Bergmannovo pravidlo: chladno → větší, hmotnější Allenovo pravidlo: chladno → kratší tělní výběžky

13 abiotické faktory prostředí vzduch –tlak parciální tlak kyslíku (svišť, orel) vysoký tlak (ječmen, kvasinky) –hustota nízká hustota → nízká nosnost, velká pohyblivost –proudění přenos pylu atd., migrace, orientace (zvuk, chem. l.) mechanické poškození, ochlazení, vysoušení, eroze –obsah kyslíku suchozemské x půdní a vodní organismy –obsah oxidu uhličitého intenzita fotosyntézy, skleníkový efekt

14 abiotické faktory prostředí voda –suchozemské organismy – limitující faktor živočichové –pití, potrava, metabolismus –vylučování rostliny –kořeny – zmrzlá půda! –vlhkomilné (hygrofyty) –suchomilné (xerofyty) – sukulenty

15 abiotické faktory prostředí půda –zvětrávání –pevná, kapalná, plynná složka –anorganické látky, životní prostředí (edafon) –pórovitost velikost půdních částic → voda, vzduch –sorpční schopnost ionty, voda zvýšena humusem

16 abiotické faktory prostředí půda –teplota s větší hloubkou stabilnější podle obsahu vody –chemické složení kyselost / zásaditost slanost → příjem vody, halofyty voda –viz práce v hodině v pondělí 16.2. a 2.3.

17 biotické faktory prostředí vztahy mezi org. – viz práce v hodině v po 16.2. a 2.3.

18 životní prostor organismů ekologická nika = soubor všech faktorů prostředí, které na organismus působí → způsob zapojení organismu do fungování ekosystému –prostorová nika = prostor zaujímaný org. (vhodný) –potravní nika = co slouží obživě org. (potenciálně) –obsaditelná jediným druhem → kompetice biotop –abiotická složka, působící na org. žijící v tomto prostředí lokalita –místo, kde se organismus nalézá – na mapě


Stáhnout ppt "EKOLOGIE. ekologie Ernst Haeckel (19. stol.): věda o vztazích organismů k okolnímu světu věda o struktuře a fci přírody → o vztazích mezi organismy a."

Podobné prezentace


Reklamy Google