Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 EKOLOGIE

2 ekologie Ernst Haeckel (19. stol.): věda o vztazích organismů
k okolnímu světu věda o struktuře a fci přírody → o vztazích mezi organismy a jejich prostředím aplikovaná mnohooborová

3 vztahy vzájemné měnící se, nestálé rozmanité potravní symbiotické
producenti konzumenti saprofytické organismy symbiotické + mutualismus parazitismus komenzálismus kompetice amenzálismus „bez vztahu“

4 organismus = živý systém s životními projevy
podobné chemické složení organické a anorganické látky, fyzikální zákony buněčná organizace metabolismus dráždivost (+ schopnost autoregulace) pohyb rozmnožování a dědičnost růst a vývoj (evoluce) ohraničení, odlišnosti, adaptabilita

5 prostředí abiotické = neživá příroda biotické = živá příroda
ekologická valence optimum, extrémy Liebigův zákon min. stenoekní organismy úzká → bioindikátoři euryekní široká → adaptabilita, ekotypy (poddruhy, druhy)

6 prostředí areál = prostředí splňující ekologické podmínky pro výskyt druhu prvotní – autochtonní druhy druhotný – alochtonní druhy endemité – malý areál kosmopolitní druhy – velký areál reliktní druhy – zbytek po větším rozšíření synantropní druhy – vázány na člověka S. Amerika → Evropa ostružiník moruša

7 abiotické faktory prostředí
sluneční záření hlavní zdroj E, 290 – 5000 nm viditelné světlo 380 – 750 nm (člověk) kvalita (spektrum, barva) intenzita, délka osvětlení → fotoperiodismus

8 abiotické faktory prostředí
viditelné světlo rostliny → fotosyntéza světlomilné (pouštní, plevely), stínomilné (mechy) krátkodenní (< 12 h, rýže, sója), dlouhodenní (> 12 h, oves, pšenice), neutrální (sedmikráska) živočich. → zrak (orientace, dorozumívání), barvy ve tmě (macarát) → ztráta pigmentace, redukce zraku denní nebo noční aktivita biorytmus – opakující se životní projevy rozmnožování, stěhování, výměna srsti a peří

9 abiotické faktory prostředí
ultrafialové záření zachytáváno ozonovou vrstvou vznik života ve vodě negativní vliv – mutace, zpomalení růstu rostlin nezbytné pro tvorbu vitamínu D infračervené záření zdroj tepla

10 abiotické faktory prostředí
teplo zdroj: IR, okolí, metabolismus teplotní optimum: 15 – 30 °C extrémy: – 271 °C – 100 °C (0 °C, 42 °C) eurytermní stenotermní teplomilné (palmy), chladnomilné (tučňák) rostliny: regulace pomocí transpirace → nedostatek vody → trichomy, vosky, umístění průduchů, silice snížení obsahu vody, biochemické adaptace přemrznutí

11 abiotické faktory prostředí
teplo živočichové: exotermní (studenokrevní) pokles → snížení aktivity, strnulost, smrt rozmnožování: perloočky: partenogeneze/ pohlavně, karety: určení pohlaví (nižší → samci) zbarvení: nižší → tmavší endotermní (teplokrevní) intenzivní metabolismus, izolace, termoregulace chování zbarvení: nižší → světlejší rozmnožování: ptáci: vývoj zárodku hibernace, estivace

12 abiotické faktory prostředí
teplo živočichové Glogerovo pravidlo: teplo, vlhko → tmavší Bergmannovo pravidlo: chladno → větší, hmotnější Allenovo pravidlo: chladno → kratší tělní výběžky

13 abiotické faktory prostředí
vzduch tlak parciální tlak kyslíku (svišť, orel) vysoký tlak (ječmen, kvasinky) hustota nízká hustota → nízká nosnost, velká pohyblivost proudění přenos pylu atd., migrace, orientace (zvuk, chem. l.) mechanické poškození, ochlazení, vysoušení, eroze obsah kyslíku suchozemské x půdní a vodní organismy obsah oxidu uhličitého intenzita fotosyntézy, skleníkový efekt

14 abiotické faktory prostředí
voda suchozemské organismy – limitující faktor živočichové pití, potrava, metabolismus vylučování rostliny kořeny – zmrzlá půda! vlhkomilné (hygrofyty) suchomilné (xerofyty) – sukulenty

15 abiotické faktory prostředí
půda zvětrávání pevná, kapalná, plynná složka anorganické látky, životní prostředí (edafon) pórovitost velikost půdních částic → voda, vzduch sorpční schopnost ionty, voda zvýšena humusem

16 abiotické faktory prostředí
půda teplota s větší hloubkou stabilnější podle obsahu vody chemické složení kyselost / zásaditost slanost → příjem vody, halofyty voda viz práce v hodině v pondělí a 2.3.

17 biotické faktory prostředí
vztahy mezi org. – viz práce v hodině v po a 2.3.

18 životní prostor organismů
ekologická nika = soubor všech faktorů prostředí, které na organismus působí → způsob zapojení organismu do fungování ekosystému prostorová nika = prostor zaujímaný org. (vhodný) potravní nika = co slouží obživě org. (potenciálně) obsaditelná jediným druhem → kompetice biotop abiotická složka, působící na org. žijící v tomto prostředí lokalita místo, kde se organismus nalézá – na mapě


Stáhnout ppt "EKOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google