Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti KBT u dospívajících ohrožených drogovou závislostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti KBT u dospívajících ohrožených drogovou závislostí"— Transkript prezentace:

1

2 Možnosti KBT u dospívajících ohrožených drogovou závislostí
Roman Pešek

3 Charakteristika cílové skupiny
Cílová skupina „Dospívající ohrožení drogovou závislostí“ Adolescence: 15 – 22 let ( jádro 15 – 19 let) Vývojové fáze vzniku drogové závislosti 1. experiment, 2. aktivní vyhledávání drogy, 3. zaujetí drogou, 4. drogová závislost (PUD) Nejčastější nealkoholové drogy THC, XTC, pervitin, tlumivé léky (polyvalence: + alkohol, tabák) Studie ESPAD, skunk/superskunk až 20% THC Blízké osoby Především rodiče rizikových dětí, ale i jiné blízké osoby, které přicházejí s těmito dětmi do kontaktu

4 Systém ambulantní poradenské péče o tuto cílovou skupinu v rámci ČR
Potřeba multidisciplinární spolupráce 2007: AT konference, prac. skupina Jč. kraje, vlastní zkušenosti  Roztříštěnost, nesoučinnost, často diskutabilní odbornost (vyjma Prahy) Fenomén „horkého bramboru“ „když neumím, nebo nechci, pošlu jinam, i když pořádně nevím kam...“   Proč nechtějí? Výrazná disproporce: velké množství specifických znalostí vs. efektivita práce (složitost, pomalé změny, běh na dlouhou trať, časté neúspěchy)

5 Důvody pro užívání drog mladými lidmi
Obtížně objektivně poznatelné (klient x rodič x terapeut) Rodiče často chtějí vědět hlavní důvod/y  Multifaktoriální: bio-psycho-socio-spirituální model Různé modely vzniku a rozvoje drogové závislosti Z hlediska KBT není tolik podstatné (zaměření na současnost a budoucnost) Adolescence obtížné životní období (většina dětí zvládne bez větší újmy) absence iniciačních rituálů (může částečně suplovat terapeut, resp. terapeutický proces)

6 Zkušenosti z terapie První kontakty s teenagerem
Přijetí, zájem, empatie Seznamování, „očuchávání se“, zjišťování skutečného stavu věcí, testování míry motivace ke změně Mohu Vám vykat a oslovovat Vás křestním jménem? (respekt) Nehodlám rodičům dělat prodlouženou ruku. (sdělení i rodičům) Ověřování si info, které předtím sdělili rodiče. Jak vidí problémy on/ona? (důležitost klienta) Co by chtěl/a na sezeních dělat, o čem by si chtěl/a povídat? Jak by naše setkávání mělo vypadat, aby ho/jí to bavilo? Jaké by měly být cíle našich setkávání?

7 Analýza situace, monitoring problémů a možnosti jejich ovlivňování
Jak vidí stav věcí v daných oblastech dítě, nikoliv jeho rodiče Co klientovi v té či dané oblasti nejvíc chybí/vadí? Osobní a studijní/profesní ambice do budoucnosti Možnost rozvíjení rozporů (sokratovský dialog) mezi současným stavem a plány do budoucna: Hm, to je zajímavé. A jak souvisí vaše současné chování (užívání drog) s dosahováním těchto vašich plánů? Škola Stav se někdy stabilizuje, když dítě přestoupí na jinou školu, kde se lépe seberealizuje. Bydlení Má dítě vlastní pokoj? Je dostatečné jeho soukromí? Zaklepají rodiče, když chtějí vejít do jeho pokoje? Rizikovost prostředí, ve kterém se dítě pohybuje Někdy výhodné alespoň dočasně změnit (i škola), zvýšení dohledu v rámci dohodnutých pravidel s rodiči.    Zájmy, koníčky, trávení volného času Podpora, společné hledání nových způsobů trávení volného času, inspirace pro vyzkoušení různých druhů volno-časových aktivit. Doporučit kroužky poblíž místa bydliště. Někdy je naopak třeba ubrat, protože někteří rodiče mají tendenci dítě přetěžovat. Významné téma poradenských konzultacích.

8 Analýza situace, monitoring problémů a možnosti jejich ovlivňování
Postavení dítěte v rodině Dysfunkční rodičovské výchovné modely - extrémy: hyperprotektivita x odtažitá autoritativnost Zaměření na výkon, nedostatečný dohled… Problém s osamostatňováním od rodičů a/nebo sebevědomím do budoucnosti, téma na konzultace s rodiči Postavení dítěte ve společenství vrstevníků Souvislost se sebevědomím dítěte, s jeho úspěšností ve vztahu k vrstevníkům stejného a opačného pohlaví. Klíčové osoby - přirozené autority (v negativním i pozitivním smyslu) Často chybí otec, nebo nefunguje – terapeut ho může do určité míry a dočasně nahrazovat (průvodce obtížným životním obdobím adolescence, důvěrník) Objevovat další kladné klíčové osoby, které se mohou stát garanty pro různé problémové oblasti života dítěte Zpochybňování domnívaných kvalit rizikových autorit (např. vůdce problémové party) Smysl užívání té či oné drogy Duální diagnózy (sociální fobie, deprese, PPP, ADHD) a s tím související sebemedikace (často THC, pervitin, tlumivé léky) Doporučení psychiatrického vyšetření (medikace), psychoterapeutické ovlivňování daných problémů (KBT) Další motivy: - Získávání si pozornosti (pocit nedocenění…) - Únik od problémů různého druhu (hádky v rodině, rozvod rodičů…)

9 Specifické metody terapeutické práce
Edukace Informace o vývojových stádiích drogového způsobu života, rizika z akutní intoxikace a z dlouhodobého užívání jednotlivých drog Nemoralizovat, nevyčítat, jednostranně nezastrašovat (výhody/nevýhody) Testování a posilování motivace ke změně Motivace: ambivalence (malá, velká) - nemotivovaní (nabídka poradenství pro rodiče) Metoda motivační váhy (výhody/nevýhody – důležitá kvalita nikoliv kvantita) Monitoring situací, kdy se objevují nepříjemné duševní stavy a chutě na drogy Záznamový arch (situace, myšlenka, emoce, fyziolog. reakce, chování, metoda pro zvládání…) Nutno vysvětlit (myšlenka, emoce – rozdíl…) Výběr, analýza a nácvik účinných nedrogových metod pro zvládání těchto stavů (a systém odměn) Nácvik odmítání nabídky drogy Představení možností, výběr a nácvik Přehrávání rolí, terapeut jako rizikový kamarád, který nabízí drogy a klient odmítá

10 Specifické metody terapeutické práce
Posilování sebedůvěry Modifikovaná metodika podle a) Monitoring situací, ve kterých si klient nevěří (analýza, nácvik dovedností, plán, expozice za DC) b) Společné hledání dalších kladných vlastností a dovedností klienta Nácvik pozitivní aserce Edukace, příprava komplimentů a ty pak dávat blízkým osobám a pozorovat jejich reakce, následně rozbor na sezení. Nácvik strukturovaného řešení problémů Nácvik standardní metodiky na konkrétních současných problémech klienta Nácvik strukturovaného řešení mezilidských konfliktů Příprava (vhodné místo, načasování) - navození příznivé atmosféry (nejdříve ocenění partnera), - brainstorming, konstruktivní návrhy - dohoda Nácvik strukturovaného plánování času Diář: vyvážený plán – povinnosti, příjemné aktivity, postupné vyvazování se z rizikových lidí, situací a míst

11 Poradenství pro blízké osoby
Edukace Nezmatkovat, naděje, přístup ve smyslu „tvrdé lásky“ Neumožňovat (posilování negativní motivace ke změně) Chránit blízké osoby (psychosociální oblast) Zapojení klíčových osob Tzv. případová konference Vytvoření a sepsání rodinné dohody Zapojení dítěte do utváření dohody, oblasti, pravidla, odměny a sankce (co opravdu dítěti vadí, zeptat se ho) - konkrétnost, důslednost v aplikaci sankcí, jednotný postup všech blízkých osob Řešení partnerských konfliktů Drogový problém dítěte může maskovat partnerské problémy, na které pak „není čas je řešit“ Např. nácvik strukturovaného řešení mezilidských konfliktů. Sociálně – právní poradenství V případě, že dítě nespolupracuje a jeho drogové chování se zhoršuje (např. OSPOD) Rodičovská skupina

12 v klientovi jeho vnitřní sebeúzdravné mechanismy.
Hlavním prostředkem úspěšného uzdravování klienta nejsou terapeutické metody, ale je to především terapeutický proces, který aktivuje v klientovi jeho vnitřní sebeúzdravné mechanismy. Na tomto procesu se podílí zejména osobnost terapeuta podpořená jeho zkušenostmi a odborností.

13 www.drogy-info.cz pesek.roman@vlada.cz
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti KBT u dospívajících ohrožených drogovou závislostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google