Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k podrobnostem traumatologického plánu KÚ MSK, 24. 10. 2012 Rizika na území Moravskoslezského kraje plk. Ing. Antonín Krömer Hasičský záchranný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k podrobnostem traumatologického plánu KÚ MSK, 24. 10. 2012 Rizika na území Moravskoslezského kraje plk. Ing. Antonín Krömer Hasičský záchranný."— Transkript prezentace:

1 Seminář k podrobnostem traumatologického plánu KÚ MSK, 24. 10. 2012 Rizika na území Moravskoslezského kraje plk. Ing. Antonín Krömer Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

2 Katastrofy, neštěstí, mimořádné události Katastrofy a různá neštěstí se vyskytovaly, vyskytují a vyskytovat budou. Je třeba s nimi počítat, naučit se s nimi žít a připravovat se na jejich řešení.

3 Katastrofy, neštěstí, mimořádné události  katastrofická havárie v jaderné elektrárně v Černobylu v roce 1986  teroristický útok na WTC v New Yorku 11. září 2001  tsunami v jihovýchodní Asii na konci roku 2004  Hurikán Catrina (New Orleans) – srpen 2005  zborcení střechy vlivem sněhu u výstavní haly v polském Chorzově - leden 2006  zemětřesení a tsunami v Japonsku a následná jaderná havárie – březen 2011  povodně na Moravě v roce 1997  povodně v Čechách v roce 2002  orkán Kyrril v ČR v roce 2007  Železniční nehoda ve Studénce v roce 2008  povodně v Moravskoslezském kraji v roce 2009, 2010  Chropyně - duben 2011 – požár v podniku na zpracování plastů

4 Co nás ohrožuje ? Majetek Obyvatelstvo Životní prostředí Zdroje rizika - hrozby např. vodní tok, přehrada, průmyslový objekt, drůbeží farma, terorista Cíle ohrožení

5 Mimořádná událost = aktivace hrozby Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

6 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST požár chemická havárie letecké neštěstí havárie JEZ lesní požár dopravní nehoda únik neb. látky záplava epidemie epizootie Hrůzný sen krizového manažera železniční neštěstí

7 přírodní  živelní pohromy (voda, vítr..)  epidemie, epizootie pocházející od člověka  průmyslové a technické havárie  sociální a společenská ohrožení (terorismus..) Mimořádné události

8 Hrozby v MSK Živelní pohromy Přirozená povodeň Přirozená povodeň Přívalová povodeň Přívalová povodeň Zvláštní povodeň Zvláštní povodeň Vichřice a větrná smršť Vichřice a větrná smršť Krupobití Krupobití Námrazy a náledí Sněhová kalamita Sesuv půdy Dlouhotrvající vedro a sucho Přírodní požáry

9 Hrozby v MSK přirozená povodeň přirozená povodeň (záplava)  vzniká především v letním období po déletrvajících deštích plošného rozsahu  vznik povodně vlivem tání sněhu  velikost povodně je charakterizována tzv. N–letou vodou ( pětiletá, dvacetiletá, stoletá voda )  statistický údaj s jakou dobou opakování se může povodeň určité velikosti průměrně vyskytnout  1997 Morava, 2002 Čechy, 2010 Morava

10 Hrozby v MSK přívalová povodeň přívalová povodeň (blesková)  z přívalových srážek z bouřkové činnosti  dá se jen obtížně předpovídat  z malých vodotečí se stanou odtokové cesty, na kterých voda ničí vše, co jí stojí v cestě  tzv. „blátivé“ záplavy  Novojičínsko 2009

11 Hrozby v MSK zvláštní povodeň  způsobená poruchou či havárií ( protržením) vodního díla  průlomová vlna - bude ničit vše, co jí přijde do cesty  na zasaženém území vzniknou katastrofální dopady (zastavení života, zejména pod vodním dílem)  postupová doba průlomové vlny činí přibližně 15 km/hod

12 Přehled vybraných vodních děl v Moravskoslezském kraji Vodní dílo Kategorie Vodní tok Nebezpečí průlomové vlny pro území ORP Šance IOstraviceFrýdlant n.O., Frýdek-Místek, Ostrava, Bohumín Žermanice ILučinaFrýdek-Místek, Havířov, Ostrava Těrlicko IStonávkaHavířov, Karviná, Orlová, Bohumín Slezská Harta + Kružberk IMoraviceBruntál, Vítkov, Opava, Kravaře, Hlučín, Ostrava, Bohumín, Orlová Morávka IIMorávkaFrýdek-Místek, Ostrava Olešná IIOlešnáFrýdek-Místek Pocheň IIIČížinaOpava Větřkovice IIISvěcený potokKopřivnice Bartošovice IVBartošovický potokNový Jičín Baška IVBašticeFrýdek-Místek Hlučínské jezero IVOstrava

13 Hrozby v MSK Vichřice, větrná smršť  zničené střechy, rozsáhlé polomy v lesních porostech  tornádo – Litovel v Olomouckém kraji - červen 2004  větrná smršť Tatry – listopad 2004  orkán Kyrill – Bruntálsko leden 2007

14 Hrozby v MSK Chřipka ptáků  Nebezpečí představují velkofarmy drůbeže  Po potvrzení nákazy se vytyčují ochranná pásma (3 km) a pásma dozoru (10 km) vymezená v okolí ohnisek – provádějí se opatření  Opatření – vybíjení chovů  Nebezpečí přenosu nákazy na osoby přicházející do kontaktu s ptactvem  2007 - Pardubický kraj

15 Hrozby v MSK Pandemie chřipky  epidemický výskyt chřipky, který zasáhne území více států či dokonce kontinentů  při pandemii by se nemoc šířila napříč populací, přičemž by jejímu šíření pomáhaly stejné situace jako u běžné chřipky - tedy shromažďování lidí, veřejná doprava a podobně  jednou z možností, odkud by se mohl vynořit nový pandemický virus, jsou ptačí viry - vir ptačí chřipky zmutovaný s lidským virem chřipky a přenosný z člověka na člověka  virus tzv. prasečí (mexické) chřipky – pandemická? situace v roce 2009, očkování realizováno jen zčásti

16 Průmyslové a technické havárie  Úniky : toxických látek toxických látek výbušných plynů a par výbušných plynů a par ropných produktů ropných produktů radioaktivních látek radioaktivních látek  Výbuchy plynů, par a prachů  Požáry pevných, kapalných a plynných látek  Havárie v dopravě : silniční, železniční, letecká silniční, železniční, letecká  Poruchy v zásobování : vodou plynem elektřinou teplem palivy  Poruchy v telekomunikační síti Hrozby v MSK

17 Úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů Hlavní nebezpečné vlastnosti látek  Toxicita  Hořlavost  Výbušnost Stacionární zařízení s nebezpečnými látkami  Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  Provozovatelé zařazeni do skupiny „B“  Zóna havarijního plánování – vnější havarijní plán

18 Úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů Provozovatelé skupiny „B“ v MSK – vnější havarijní plány Provozovatel nebezpečná látkaORP / obec BorsodChem MCHZ, s.r.o.amoniakOstrava / Mariánské Hory a Hulváky BOCHEMIE, s.r. o.chlórBohumín / Bohumín ENERGETIKA TŘINEC, a.s. + TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. hutní plynyTřinec / Třinec ArcelorMittal Ostrava, a.s.hutní plynyOstrava / Kunčice PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod Horní Suchá LPGHavířov / Horní Suchá Koksovna Svobodakoksárenský plyn Ostrava / Moravská Ostrava a Přívoz ČEPRO, a.s., sklad PHM, Sedlnice pohonné hmotyNový Jičín / Sedlnice BIOCEL PaskovamoniakFrýdek-Místek / Paskov

19 Další ohrožovatelé  Chladírenská zařízení (amoniak) zimní stadióny, mrazírny, pivovary, potravinářské závody zimní stadióny, mrazírny, pivovary, potravinářské závody  Úpravny vody, bazény, koupaliště (chlor)

20 Terorismus  Organizované použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám,  Možné cíle teroristického útoku – místa, kde se shromažďuje větší množství lidí (obchodní centra, kulturní a sportovní zařízení, nemocnice, nádraží …) WTC, září 2001 Madrid 11.3.2004

21 Mapa rizik nízké riziko Proč je zde takové riziko? Co dělat pro jeho snížení? Jak riziko dále nezvyšovat? vysoké riziko střední riziko

22 RIZIKO = hrozby  povodně  úniky neb. látek  sněhové kalamity  větrné bouře  havárie v dopravě  ohniska chřipky ptáků  únik metanu ………… zranitelnost  hustota obyvatelstva  veřejná infrastruktura dopravní inf. technická inf. občanské vybavení kritická inf.  životní biotické prostředí CHKO ekosystémy x MAPA RIZIK

23 Mapa rizik Moravskoslezského kraje

24 Mapa rizik - Ostrava

25 Bohumín Ostrava Opava

26 Obsah traumatologického plánu Přehled zdrojů rizik  Vnější rizika HZS MSK zpracoval analýzu ohrožení zdravotnických zařízení (koordinace – KÚ MSK – odbor zdravotnictví) HZS MSK zpracoval analýzu ohrožení zdravotnických zařízení (koordinace – KÚ MSK – odbor zdravotnictví)  Vnitřní rizika Analýzu si musí udělat zdravotnické zařízení Analýzu si musí udělat zdravotnické zařízení Výpadky energií (elektřina, teplo, voda), požár, únik neb. látek (chemických, radioaktivních), výpadky v zásobování (zdrav. materiál, potraviny), významný výpadek personálu (pandemie, nedosažitelnost v důsledku mimořádných událostí – sněhová kalamita) Výpadky energií (elektřina, teplo, voda), požár, únik neb. látek (chemických, radioaktivních), výpadky v zásobování (zdrav. materiál, potraviny), významný výpadek personálu (pandemie, nedosažitelnost v důsledku mimořádných událostí – sněhová kalamita)

27 Typy postižení osob v důsledku mimořádných událostí  Traumatologická postižení neštěstí neštěstí  Intoxikace organizmu (dýchací cesty) nebezpečná toxická látka nebezpečná toxická látka  Kontaminace osob radioaktivní spad radioaktivní spad  Hromadná onemocnění v důsledku epidemií chřipka chřipka

28 Děkuji za pozornost plk. Ing. Antonín Krömer Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení antonin.kromer@hzsmsk.cz antonin.kromer@hzsmsk.cz


Stáhnout ppt "Seminář k podrobnostem traumatologického plánu KÚ MSK, 24. 10. 2012 Rizika na území Moravskoslezského kraje plk. Ing. Antonín Krömer Hasičský záchranný."

Podobné prezentace


Reklamy Google