Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika na území Moravskoslezského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika na území Moravskoslezského kraje"— Transkript prezentace:

1 Rizika na území Moravskoslezského kraje
plk. Ing. Antonín Krömer Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Seminář k podrobnostem traumatologického plánu KÚ MSK,

2 Katastrofy, neštěstí, mimořádné události
Katastrofy a různá neštěstí se vyskytovaly, vyskytují a vyskytovat budou. Je třeba s nimi počítat, naučit se s nimi žít a připravovat se na jejich řešení.

3 Katastrofy, neštěstí, mimořádné události
katastrofická havárie v jaderné elektrárně v Černobylu v roce 1986 teroristický útok na WTC v New Yorku 11. září 2001 tsunami v jihovýchodní Asii na konci roku 2004 Hurikán Catrina (New Orleans) – srpen 2005 zborcení střechy vlivem sněhu u výstavní haly v polském Chorzově - leden 2006 zemětřesení a tsunami v Japonsku a následná jaderná havárie – březen 2011 povodně na Moravě v roce 1997 povodně v Čechách v roce 2002 orkán Kyrril v ČR v roce 2007 Železniční nehoda ve Studénce v roce 2008 povodně v Moravskoslezském kraji v roce 2009, 2010 Chropyně - duben 2011 – požár v podniku na zpracování plastů

4 Co nás ohrožuje ? Cíle ohrožení Zdroje rizika - hrozby
např. vodní tok, přehrada, průmyslový objekt, drůbeží farma, terorista Cíle ohrožení Obyvatelstvo Majetek Životní prostředí

5 Mimořádná událost = aktivace hrozby Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

6 Hrůzný sen krizového manažera
epidemie Hrůzný sen krizového manažera letecké neštěstí chemická havárie požár havárie JEZ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST lesní požár železniční neštěstí únik neb. látky dopravní nehoda záplava epizootie

7 Mimořádné události přírodní pocházející od člověka
živelní pohromy (voda, vítr ..) epidemie, epizootie pocházející od člověka průmyslové a technické havárie sociální a společenská ohrožení (terorismus ..)

8 Hrozby v MSK Živelní pohromy Přirozená povodeň Přívalová povodeň
Zvláštní povodeň Vichřice a větrná smršť Krupobití Námrazy a náledí Sněhová kalamita Sesuv půdy Dlouhotrvající vedro a sucho Přírodní požáry

9 Hrozby v MSK přirozená povodeň (záplava)
vzniká především v letním období po déletrvajících deštích plošného rozsahu vznik povodně vlivem tání sněhu velikost povodně je charakterizována tzv. N–letou vodou (pětiletá, dvacetiletá, stoletá voda) statistický údaj s jakou dobou opakování se může povodeň určité velikosti průměrně vyskytnout 1997 Morava, 2002 Čechy, 2010 Morava

10 Hrozby v MSK přívalová povodeň (blesková)
z přívalových srážek z bouřkové činnosti dá se jen obtížně předpovídat z malých vodotečí se stanou odtokové cesty, na kterých voda ničí vše, co jí stojí v cestě tzv. „blátivé“ záplavy Novojičínsko 2009

11 Hrozby v MSK zvláštní povodeň
způsobená poruchou či havárií ( protržením) vodního díla průlomová vlna - bude ničit vše, co jí přijde do cesty na zasaženém území vzniknou katastrofální dopady (zastavení života, zejména pod vodním dílem) postupová doba průlomové vlny činí přibližně 15 km/hod

12 Přehled vybraných vodních děl v Moravskoslezském kraji
Vodní dílo Kategorie Vodní tok Nebezpečí průlomové vlny pro území ORP Šance I Ostravice Frýdlant n.O., Frýdek-Místek, Ostrava, Bohumín Žermanice Lučina Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava Těrlicko Stonávka Havířov, Karviná, Orlová, Bohumín Slezská Harta + Kružberk Moravice Bruntál, Vítkov, Opava, Kravaře, Hlučín, Ostrava, Bohumín, Orlová Morávka II Frýdek-Místek, Ostrava Olešná Frýdek-Místek Pocheň III Čížina Opava Větřkovice Svěcený potok Kopřivnice Bartošovice IV Bartošovický potok Nový Jičín Baška Baštice Hlučínské jezero Ostrava

13 Hrozby v MSK Vichřice, větrná smršť
zničené střechy, rozsáhlé polomy v lesních porostech tornádo – Litovel v Olomouckém kraji - červen 2004 větrná smršť Tatry – listopad 2004 orkán Kyrill – Bruntálsko leden 2007

14 Hrozby v MSK Chřipka ptáků Nebezpečí představují velkofarmy drůbeže
Po potvrzení nákazy se vytyčují ochranná pásma (3 km) a pásma dozoru (10 km) vymezená v okolí ohnisek – provádějí se opatření Opatření – vybíjení chovů Nebezpečí přenosu nákazy na osoby přicházející do kontaktu s ptactvem Pardubický kraj

15 Hrozby v MSK Pandemie chřipky
epidemický výskyt chřipky, který zasáhne území více států či dokonce kontinentů při pandemii by se nemoc šířila napříč populací, přičemž by jejímu šíření pomáhaly stejné situace jako u běžné chřipky - tedy shromažďování lidí, veřejná doprava a podobně jednou z možností, odkud by se mohl vynořit nový pandemický virus, jsou ptačí viry - vir ptačí chřipky zmutovaný s lidským virem chřipky a přenosný z člověka na člověka virus tzv. prasečí (mexické) chřipky – pandemická? situace v roce 2009, očkování realizováno jen zčásti

16 Hrozby v MSK Průmyslové a technické havárie Úniky:
toxických látek výbušných plynů a par ropných produktů radioaktivních látek Výbuchy plynů, par a prachů Požáry pevných, kapalných a plynných látek Havárie v dopravě: silniční, železniční, letecká Poruchy v zásobování: vodou plynem elektřinou teplem palivy Poruchy v telekomunikační síti

17 Úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů
Hlavní nebezpečné vlastnosti látek Toxicita Hořlavost Výbušnost Stacionární zařízení s nebezpečnými látkami Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Provozovatelé zařazeni do skupiny „B“ Zóna havarijního plánování – vnější havarijní plán

18 Úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů
Provozovatelé skupiny „B“ v MSK – vnější havarijní plány Provozovatel nebezpečná látka ORP / obec BorsodChem MCHZ, s.r.o. amoniak Ostrava / Mariánské Hory a Hulváky BOCHEMIE, s.r. o. chlór Bohumín / Bohumín ENERGETIKA TŘINEC, a.s. + TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. hutní plyny Třinec / Třinec ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ostrava / Kunčice PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod Horní Suchá LPG Havířov / Horní Suchá Koksovna Svoboda koksárenský plyn Ostrava / Moravská Ostrava a Přívoz ČEPRO, a.s., sklad PHM, Sedlnice pohonné hmoty Nový Jičín / Sedlnice BIOCEL Paskov Frýdek-Místek / Paskov

19 Další ohrožovatelé Chladírenská zařízení (amoniak)
zimní stadióny, mrazírny, pivovary, potravinářské závody Úpravny vody, bazény, koupaliště (chlor)

20 Terorismus Organizované použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, Možné cíle teroristického útoku – místa, kde se shromažďuje větší množství lidí (obchodní centra, kulturní a sportovní zařízení, nemocnice, nádraží …) Madrid WTC, září 2001

21 Mapa rizik Proč je zde takové riziko? Co dělat pro jeho snížení?
Jak riziko dále nezvyšovat? nízké riziko střední riziko vysoké riziko

22 RIZIKO = x hrozby zranitelnost MAPA RIZIK povodně úniky neb. látek
sněhové kalamity větrné bouře havárie v dopravě ohniska chřipky ptáků únik metanu hustota obyvatelstva veřejná infrastruktura dopravní inf. technická inf. občanské vybavení kritická inf. životní biotické prostředí CHKO ekosystémy

23 Mapa rizik Moravskoslezského kraje

24 Mapa rizik - Ostrava

25 Opava Ostrava Bohumín

26 Obsah traumatologického plánu Přehled zdrojů rizik
Vnější rizika HZS MSK zpracoval analýzu ohrožení zdravotnických zařízení (koordinace – KÚ MSK – odbor zdravotnictví) Vnitřní rizika Analýzu si musí udělat zdravotnické zařízení Výpadky energií (elektřina, teplo, voda), požár, únik neb. látek (chemických, radioaktivních), výpadky v zásobování (zdrav. materiál, potraviny), významný výpadek personálu (pandemie, nedosažitelnost v důsledku mimořádných událostí – sněhová kalamita)

27 Typy postižení osob v důsledku mimořádných událostí
Traumatologická postižení neštěstí Intoxikace organizmu (dýchací cesty) nebezpečná toxická látka Kontaminace osob radioaktivní spad Hromadná onemocnění v důsledku epidemií chřipka

28 Děkuji za pozornost plk. Ing. Antonín Krömer
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení


Stáhnout ppt "Rizika na území Moravskoslezského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google