Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intoxikace hospodářských zvířat Koně, skot, psi. Definice jedu Látky v malých dávkách nebo koncentracích při jednorázové nebo opakované expozici vyvolají.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intoxikace hospodářských zvířat Koně, skot, psi. Definice jedu Látky v malých dávkách nebo koncentracích při jednorázové nebo opakované expozici vyvolají."— Transkript prezentace:

1 Intoxikace hospodářských zvířat Koně, skot, psi

2 Definice jedu Látky v malých dávkách nebo koncentracích při jednorázové nebo opakované expozici vyvolají těžké poškození organismu nebo zánik Látky v malých dávkách nebo koncentracích při jednorázové nebo opakované expozici vyvolají těžké poškození organismu nebo zánik Paracelsus: Paracelsus: Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem

3 Faktory ovlivňující toxický účinek Dávka Dávka DRC – dose response curve (logaritmicko- normální distribuce) DRC – dose response curve (logaritmicko- normální distribuce) Akutní toxicita – Akutní toxicita – LD50 – uhyne 50% pokusných zvířat LD50 – uhyne 50% pokusných zvířat Měl by být přikládán spíše orientační význam Měl by být přikládán spíše orientační význam Bezpečnost chemické látky Bezpečnost chemické látky Terapeutický index LD 1(nežádoucí)/ED 99 (žádoucí) Terapeutický index LD 1(nežádoucí)/ED 99 (žádoucí)

4 expozice Toxický účinek nastane když: Toxický účinek nastane když: Látka dosáhne příslušného místa Látka dosáhne příslušného místa Místa expozice Místa expozice Typické –GIT, plíce, kůže Typické –GIT, plíce, kůže V příslušné koncentraci V příslušné koncentraci Vehikulum, fyzikálně-chemické vlastnosti látek Vehikulum, fyzikálně-chemické vlastnosti látek koncentrace ve vehikulu koncentrace ve vehikulu Míra detoxikace v játrech Míra detoxikace v játrech Působí po určitou dobu Působí po určitou dobu Trvání expozice Trvání expozice Akutní jednorázová –24 hodin Akutní jednorázová –24 hodin Opakovaná – po 4 týdny (subakutní) Opakovaná – po 4 týdny (subakutní) 1-3 měsíce (subchronická) 1-3 měsíce (subchronická) Déle než 3 měsíce - chronická Déle než 3 měsíce - chronická

5 toxicita Selektivní Selektivní Chemická látka poškodí jen jeden druh živého materiálu Chemická látka poškodí jen jeden druh živého materiálu Nepoškodí jinou formu života Nepoškodí jinou formu života

6 Projevy toxického účinku Bezprostřední a opožděná toxicita Bezprostřední a opožděná toxicita Bezprostřední Bezprostřední Po jednom podání Po jednom podání Opožděná Opožděná Karcinogenní mlátky – 20-30 let Karcinogenní mlátky – 20-30 let Lokální a systémová toxicita Lokální a systémová toxicita Lokální Lokální V místě prvního kontaktu V místě prvního kontaktu Systémová Systémová Po většině toxických látek Po většině toxických látek Všechny orgány nejsou zasaženy stejně Všechny orgány nejsou zasaženy stejně Cílové orgány systémová Cílové orgány systémová CNS, krev, hematopoetický systém, vnitřní orgány CNS, krev, hematopoetický systém, vnitřní orgány

7 Projevy toxického účinku Chemická alergie Chemická alergie Alergické reakce na chemickou látku Alergické reakce na chemickou látku Idiosynkarnické reakce Idiosynkarnické reakce Geneticky podmíněné abnormální reakce na chemickou látku Geneticky podmíněné abnormální reakce na chemickou látku Interakce chemických látek Interakce chemických látek

8 Mechanismus toxického účinku Změna biochemie a fyziologie v buňkách Změna biochemie a fyziologie v buňkách Interakce mezi receptorem a ligandem Interakce mezi receptorem a ligandem Poškození buněčných membrán Poškození buněčných membrán Blokáda sodíkových kanálů – neurotoxický účinek Blokáda sodíkových kanálů – neurotoxický účinek Změna fluidity – útlum funkce CNS, detergenty, rozpouštědla Změna fluidity – útlum funkce CNS, detergenty, rozpouštědla Poškození permeability – polypeptidy včelího jedu, hadí jed, těžké kovy Poškození permeability – polypeptidy včelího jedu, hadí jed, těžké kovy

9 Mechanismus toxického účinku Vazba na biomolekuly Vazba na biomolekuly Poškození konfigurace bílkovin Poškození konfigurace bílkovin Tvorba volných radikálů – lipoperoxidace Tvorba volných radikálů – lipoperoxidace DNA – reakce s nukleofilními místy uvnitř DNA DNA – reakce s nukleofilními místy uvnitř DNA Poškození homeostázy vápníku Poškození homeostázy vápníku Zvýšená hladina v buňce spojena s nekrotickými procesy- nitrofenoly, těžké kovy Zvýšená hladina v buňce spojena s nekrotickými procesy- nitrofenoly, těžké kovy Zásah do buněčného cyklu Zásah do buněčného cyklu Krátkodobé působení – mitóza Krátkodobé působení – mitóza Dlouhodobě - i interfáze Dlouhodobě - i interfáze

10 toxikokinetika 1. Kvantifikace v organismu v průběhu absorpce 2. Distribuce 3. Biotransformace 4. exkrece

11 1. Absorpce toxických látek GIT GIT Plíce Plíce kůže kůže

12 1. Absorpce toxických látek GIT GIT Od dutiny ústní po rektum Od dutiny ústní po rektum Prostá difúze Prostá difúze Ovlivnění propustnosti sliznic Ovlivnění propustnosti sliznic Ovlivnění liposolubility Ovlivnění liposolubility Ovlivnění motility Ovlivnění motility Ovlivnění rychlosti vzprázdnění obsahu žaludku Ovlivnění rychlosti vzprázdnění obsahu žaludku Změna velikosti částic Změna velikosti částic Interakce s jinou látkou Interakce s jinou látkou Stáří Stáří Biotransformace Biotransformace Koncentrace toxické látky v krvi Koncentrace toxické látky v krvi

13 1. Absorpce toxických látek Plíce Plíce Plyny Plyny Rovnovážný stav Rovnovážný stav Jejich rozpustnost v krvi Jejich rozpustnost v krvi Pevné aerosoly Pevné aerosoly Dle velikosti částic Dle velikosti částic 5  m v nasopharyngs 5  m v nasopharyngs menší tracheobronchální oblast plic menší tracheobronchální oblast plic pod 1  m alverolární váčky pod 1  m alverolární váčky Tekuté aerosoly Tekuté aerosoly Předpoklad: do úst a spolknuty, fagocytóza makrofágy, prostup do lymfatických kapilár Předpoklad: do úst a spolknuty, fagocytóza makrofágy, prostup do lymfatických kapilár

14 1. Absorpce toxických látek Kůže Kůže Limitující stratum corneum – hustě nakupené keratinozavané, bezjaderné a biol.inaktivní b. Limitující stratum corneum – hustě nakupené keratinozavané, bezjaderné a biol.inaktivní b. Pasivní difuzí Pasivní difuzí Difúze přes nižší vrstvy Difúze přes nižší vrstvy

15 2. distribuce Dynamické rozdělení látky do jednotlivých buněk, tkání, orgánů Dynamické rozdělení látky do jednotlivých buněk, tkání, orgánů Prokrvení Prokrvení Rychlosti přestupu látky z kapilár do tkáňových tekutin a pak do buněk Rychlosti přestupu látky z kapilár do tkáňových tekutin a pak do buněk Depa Depa Místa koncentrace toxických látek Místa koncentrace toxických látek Játra, ledviny, kost, placenat Játra, ledviny, kost, placenat Ireverzibilní vazba toxických látek na plazmatické bílkoviny Ireverzibilní vazba toxických látek na plazmatické bílkoviny Albumin,  lipoproteiny,  lipoprotein, transferin, ceruloplasmin,  1 kyselý glykoprotein Albumin,  lipoproteiny,  lipoprotein, transferin, ceruloplasmin,  1 kyselý glykoprotein

16 3. Biotransformace některé eliminovány nezměněny některé eliminovány nezměněny Moč, žluč, pot, dech stolice Moč, žluč, pot, dech stolice Biotransformace xenobiotik – játra Biotransformace xenobiotik – játra I ledviny, sliznice GIT, plíce, kůže I ledviny, sliznice GIT, plíce, kůže 1. oxidační reakce 1. oxidační reakce Cytochrom P-450 Cytochrom P-450 Aminooxidázy, peroxidázy, epoxidhydroláza, nespec. esterázy Aminooxidázy, peroxidázy, epoxidhydroláza, nespec. esterázy Konjugační reakce Konjugační reakce Glukuronidace - glukuronidy Glukuronidace - glukuronidy Glukoronyltransferáza Glukoronyltransferáza sulfatace sulfatace Kovalentní vazba mezi tkáňovými makromolekulami – základ toxicity Kovalentní vazba mezi tkáňovými makromolekulami – základ toxicity Bioaktivace – u některých karcinogenů- organofosfáty, PCB Bioaktivace – u některých karcinogenů- organofosfáty, PCB Enzymy v ER

17 4. exkrece Ledvinami Ledvinami Glomerulární filtrace- limitována velikostí molekul Glomerulární filtrace- limitována velikostí molekul Fekální Fekální Neabsorbovaná část potravy Neabsorbovaná část potravy Žlučová exkrece – xenobiotika, jejich metabolity Žlučová exkrece – xenobiotika, jejich metabolity Intestinální Intestinální Některá xenobiotika přímo z krve do intestinálního traktu- pasivní difuze Některá xenobiotika přímo z krve do intestinálního traktu- pasivní difuze Inhalací Inhalací Plícemi látky při t těla jsou plynné – prostá difuze Plícemi látky při t těla jsou plynné – prostá difuze Ostatní exkreční cesty Ostatní exkreční cesty Aktivní transport –cerebrospinální tekutina Aktivní transport –cerebrospinální tekutina Mléko – jednoduchá difuze Mléko – jednoduchá difuze

18 Terapie otrav Přerušit toxický účinek xenobiotika Přerušit toxický účinek xenobiotika Navození zvracení Navození zvracení Výplach žaludku, střev Výplach žaludku, střev Podání laxancií Podání laxancií Forsírovaná diuréza Forsírovaná diuréza Hemodialýza Hemodialýza Výměnná transfuze Výměnná transfuze Hyperbarická oxygenoterapie Hyperbarická oxygenoterapie Zachovat fyziologické funkce důležitých orgánů Zachovat fyziologické funkce důležitých orgánů Dýchání, krevní oběh, ABR Dýchání, krevní oběh, ABR

19 Detoxikace xenobiotika Nespecifická antidota Nespecifická antidota Medicinální uhlí Medicinální uhlí Specifická antidota Specifická antidota Edetan sodný,peniciliamin Edetan sodný,peniciliamin Těžké kovy Těžké kovy Deferoxamin Deferoxamin Železem Železem Dimerkaprol Dimerkaprol Proti lewisitu- BCHL s As Proti lewisitu- BCHL s As Digitalisový antitoxin Digitalisový antitoxin Acetylcystein Acetylcystein Intoxikace paracetamolem Intoxikace paracetamolem

20 Detoxikace xenobiotika Atropin sulfát, pralidoxim – doplňující antidotum Atropin sulfát, pralidoxim – doplňující antidotum Otravy anticholinesterázovými látkami – organofosfáty, muskarin, Otravy anticholinesterázovými látkami – organofosfáty, muskarin, Etanol Etanol Otravy metyalkoholem, etylenglykolem Otravy metyalkoholem, etylenglykolem Flumazenil Flumazenil Intoxikace benzodiazepiny, přerušení celkové anestezie Intoxikace benzodiazepiny, přerušení celkové anestezie Chlorid draselný Chlorid draselný Intoxikace digitalisovými glykosidy Intoxikace digitalisovými glykosidy Naloxon Naloxon Předávkování opiáty Předávkování opiáty Thiosulfát sodný Thiosulfát sodný Otravy kyanidy (převedení na thiokyanát rhodanázou) Otravy kyanidy (převedení na thiokyanát rhodanázou)

21 Intoxikace pokojovými květinami Z rodu Aracea(difenbachie, filodendron, anturium, aglaonema) Z rodu Aracea(difenbachie, filodendron, anturium, aglaonema) Jedovaté celé rostliny Jedovaté celé rostliny Obsahují nerozpustné kalciumoxalátové krystalky, rozpustnou kyselinu oxalovou a rozpustné oxaláty Obsahují nerozpustné kalciumoxalátové krystalky, rozpustnou kyselinu oxalovou a rozpustné oxaláty Oxaláty spolu s proteolytickými enzymy (difenbachie) iritují měkkou tkáň d. ústní Oxaláty spolu s proteolytickými enzymy (difenbachie) iritují měkkou tkáň d. ústní Uvolnění histaminů, kininů Uvolnění histaminů, kininů Klinika Klinika Do 4 hodin po požití Do 4 hodin po požití Dávení, zvracení, průjem, dysfagie, dyspnoe, abdomenalgie Dávení, zvracení, průjem, dysfagie, dyspnoe, abdomenalgie Může dojít k hypokalcemické tetanii, renální oxalóze Může dojít k hypokalcemické tetanii, renální oxalóze

22 Intoxikace pokojovými květinami Vypláchnutí d. ústní – vodou, mlékem Vypláchnutí d. ústní – vodou, mlékem Podávat emetika a aktivní uhlí (1-2 mg/kg ž. hm.) Podávat emetika a aktivní uhlí (1-2 mg/kg ž. hm.) zklidňující látky (mléko, roztok hydroxidu hlinitého) zklidňující látky (mléko, roztok hydroxidu hlinitého) Látky s protektivním účinkem (sukralfát 0,5-1 mg/kg ž. hm.) Látky s protektivním účinkem (sukralfát 0,5-1 mg/kg ž. hm.) Je – li otok jazyka, d. ústní měkkého patra – zajistit zprůchodnění dýchacích cest Je – li otok jazyka, d. ústní měkkého patra – zajistit zprůchodnění dýchacích cest

23 Intoxikace pokojovými květinami Z rodu Ericaceae (rododendron – azalky), extrémně toxické Z rodu Ericaceae (rododendron – azalky), extrémně toxické Stonky, listy, květy, nektar Stonky, listy, květy, nektar Kardioaktivní diterpenoidy -deriváty sloučenin grayanotoxinu pryskyřičné diterpeny Kardioaktivní diterpenoidy -deriváty sloučenin grayanotoxinu pryskyřičné diterpeny Taniny, flavonoidy, fenolické glykosidy Taniny, flavonoidy, fenolické glykosidy Princip působení Princip působení Vazba sloučenin grayanotoxinu na receptory uzavírající Na + kanály Vazba sloučenin grayanotoxinu na receptory uzavírající Na + kanály Přetrvává otevření těchto kanálů Přetrvává otevření těchto kanálů zvýšená dráždivost nervových, srdečních b. – stálá depolirazace zvýšená dráždivost nervových, srdečních b. – stálá depolirazace Klinika Klinika Podobně jako digitalisové otravy Podobně jako digitalisové otravy Do 20 minut - 2 hodin (až 6 hodin), Do 20 minut - 2 hodin (až 6 hodin), GIT účinky- salivace, zvracení, průjem až hemorhagický, nechutenství, pocení, slabost, třes, hypotenze GIT účinky- salivace, zvracení, průjem až hemorhagický, nechutenství, pocení, slabost, třes, hypotenze Bradykardie, deprese CNS – křeče, ataxie, paralýza, tachypnoe, edém plic Bradykardie, deprese CNS – křeče, ataxie, paralýza, tachypnoe, edém plic

24 Intoxikace pokojovými květinami První pomoc První pomoc Symptomatická a podpůrná Symptomatická a podpůrná Apomorfin nebo H 2 O 2 – zvracení Apomorfin nebo H 2 O 2 – zvracení

25 Intoxikace etylenglykolem u psů anamnéza: anamnéza: zvracení, apatie, nekoordinované pohyby, skrývaní před majitelem zvracení, apatie, nekoordinované pohyby, skrývaní před majitelem Postupné zhoršování příznaků – až křeče končetin, zrychlený dech, slabý pulz -100-120p/min. Postupné zhoršování příznaků – až křeče končetin, zrychlený dech, slabý pulz -100-120p/min. Katetrizací získáno malé množství moč – oxalátové krystaly Katetrizací získáno malé množství moč – oxalátové krystaly Těžké poškození ledvin Těžké poškození ledvin Účinná terapie do 4-5 popř. 8 hodin po požití Účinná terapie do 4-5 popř. 8 hodin po požití Antidotum : 20% etanol – 5,5 ml/kg ž. hm. Antidotum : 20% etanol – 5,5 ml/kg ž. hm.

26 Intoxikace etylenglykolem u psů Průběh otravy Průběh otravy Dvě fáze Dvě fáze Podráždění sliznic – zvracení, poškození CNS Podráždění sliznic – zvracení, poškození CNS Po zmetabolizování jedu produkty nerfotoxické, metabolická acidóza Po zmetabolizování jedu produkty nerfotoxické, metabolická acidóza Metabolizace na glykoaldehyd, kyselinu glykolovou, glyoxalovou, oxalovou Metabolizace na glykoaldehyd, kyselinu glykolovou, glyoxalovou, oxalovou

27 Intoxikace psů karbofuranem 2,2-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzfuranyl-methylkarbamát – bílá krystalická látka, lehce fenolický pach - granulovaná 2,2-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzfuranyl-methylkarbamát – bílá krystalická látka, lehce fenolický pach - granulovaná Insekticit karbamátové řady Insekticit karbamátové řady Ošetření cukrovky, kukuřice, krmné řepy, máku chmele, brukvovité zeleniny, tabáku, hrachu, čočky, slunečnice, okrasných rostlin Ošetření cukrovky, kukuřice, krmné řepy, máku chmele, brukvovité zeleniny, tabáku, hrachu, čočky, slunečnice, okrasných rostlin Působení Působení Reverzibilní inhibice cholinesterázy Reverzibilní inhibice cholinesterázy Rychle metabolizován a eliminován Rychle metabolizován a eliminován LD 50 – 3-19 mg/kg ž. hm. LD 50 – 3-19 mg/kg ž. hm. Klinika Klinika Slabost, nauzea, intenzivní slinění, pocení, bledost, bolest v epigastru, mióza, svalová křeč Slabost, nauzea, intenzivní slinění, pocení, bledost, bolest v epigastru, mióza, svalová křeč P.A. P.A. Krvavý výtok z d. nosní, ústní, tmavá krvavá tekutina v dutině hrudní, emfyzém plic, výrazně zvětšená hyperemická slezina, hyperémie žaludeční sliznice a střev, obsah střev –načervenalá kašovitá trávenina Krvavý výtok z d. nosní, ústní, tmavá krvavá tekutina v dutině hrudní, emfyzém plic, výrazně zvětšená hyperemická slezina, hyperémie žaludeční sliznice a střev, obsah střev –načervenalá kašovitá trávenina

28 Intoxikace psů karbofuranem Léčba Léčba Atropinizace atropin sulfát -0,2-0,54 mg/kg ž. hm. – i.v. Atropinizace atropin sulfát -0,2-0,54 mg/kg ž. hm. – i.v. Zajistit průchodnost dýchacích cest, oxigenoterapie, infuze fyziologickým roztokem - úprava TK a perfuzi, tlumení křečí, dekontaminace navozením zvracení, výplach žaludku, podání aktivního uhlí Zajistit průchodnost dýchacích cest, oxigenoterapie, infuze fyziologickým roztokem - úprava TK a perfuzi, tlumení křečí, dekontaminace navozením zvracení, výplach žaludku, podání aktivního uhlí

29 Otravy organofosfáty

30 Toxické látky ohrožující záchranářské psy Uhlovodíky (benzín, mazací oleje, nafta..) Uhlovodíky (benzín, mazací oleje, nafta..) Místo vniknutí do organismu Místo vniknutí do organismu Repiračně Repiračně Orálně Orálně Dermálně Dermálně Metabolismus Metabolismus oxidace cytochromu P-450 oxidace cytochromu P-450 Metabolizace v játrech na aktivní metabolity Metabolizace v játrech na aktivní metabolity

31 Toxické látky ohrožující záchranářské psy Polychlorované bifenyly Polychlorované bifenyly skupina látek vznikajících chlorací bifenylu skupina látek vznikajících chlorací bifenyluchloracíbifenyluchloracíbifenylu zahrnuje celkem 209 kongenerů (příbuzných látek) s alespoň 4 navázanými atomy chlóru. Obecný vzorec je tedy C12H10-xClx, kde x ≥ 4. zahrnuje celkem 209 kongenerů (příbuzných látek) s alespoň 4 navázanými atomy chlóru. Obecný vzorec je tedy C12H10-xClx, kde x ≥ 4.kongenerůatomychlórukongenerůatomychlóru Z toxikologického hlediska relevantní kongenery se 4-7 atomy chlóru a rovinným uspořádáním molekuly, celkem je jich 12. Z toxikologického hlediska relevantní kongenery se 4-7 atomy chlóru a rovinným uspořádáním molekuly, celkem je jich 12.toxikologickéhomolekulytoxikologickéhomolekuly Základní chemické vlastnosti: chemicky stálé, tepelně odolné, přilnavé, nehořlavé. Základní chemické vlastnosti: chemicky stálé, tepelně odolné, přilnavé, nehořlavé. akutní toxicita PCB je nízká akutní toxicita PCB je nízkátoxicita kumulativní jedy kumulativní jedy kumulativní jed kumulativní jed karcinogenní rizika karcinogenní rizika karcinogenní rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater rakovinu slinivky břišnírakovinu jater rakovinu slinivky břišnírakovinu jater nepříznivý účinek na imunitní systém, poškozují játra a snižují plodnost. nepříznivý účinek na imunitní systém, poškozují játra a snižují plodnost.imunitní systémjátraplodnostimunitní systémjátraplodnost perzistence v prostředí, perzistence v prostředí, perzistenceprostředí perzistenceprostředí značná odolnost vůči všem druhům rozkladu a velmi špatná vyloučitelnost z organismu. značná odolnost vůči všem druhům rozkladu a velmi špatná vyloučitelnost z organismu. U savců nejúčinější vylučování mlékem U savců nejúčinější vylučování mlékemsavcůmlékemsavcůmlékem V Československu výroba zastavena v roce 1984,poslední použití možné v 1986. V Československu výroba zastavena v roce 1984,poslední použití možné v 1986.Československu19841986Československu19841986

32 Toxické látky ohrožující záchranářské psy polychlorované bifenyly (PCB, PCBs) polychlorované bifenyly (PCB, PCBs) Místo vniknutí do organismu Místo vniknutí do organismu Repiračně Repiračně Orálně Orálně Dermálně Dermálně Metabolismus Metabolismus Metabolizace v játrech na hydroxylové fenolické složky Metabolizace v játrech na hydroxylové fenolické složky Ukládány v tukové tkáni Ukládány v tukové tkáni Léčba Léčba Koupel s použitím tekutých detergentů a vodou Koupel s použitím tekutých detergentů a vodou Redukce dermální absorpce Redukce dermální absorpce

33 Toxické látky ohrožující záchranářské psy Těžké kovy Těžké kovy inhalace inhalace Léčba Léčba Dekontaminace, podpora základních funkcí, podávání chelátů Dekontaminace, podpora základních funkcí, podávání chelátů Azbest Azbest Inhalace – akutní onemocnění dýchacích cest Inhalace – akutní onemocnění dýchacích cest Plyny Plyny Kyanovodík – spalování vlny, papír, polyuretan.. Kyanovodík – spalování vlny, papír, polyuretan.. Halogenové plyny Halogenové plyny Léčba Léčba Podopora životních funkcí, kortikoidy, při otravě kyanovodíkem a sirovodíkem pomáhá navození methemoglobinémie Podopora životních funkcí, kortikoidy, při otravě kyanovodíkem a sirovodíkem pomáhá navození methemoglobinémie Oxid uhelnatý (250 x rychleji se váže na Hb) Oxid uhelnatý (250 x rychleji se váže na Hb) Akutní Akutní Syndrom rekurentních symptomů Syndrom rekurentních symptomů Opožděné neuropsychiatrické onemocnění Opožděné neuropsychiatrické onemocnění

34 Toxické látky ohrožující záchranářské psy Mýdla a detergenty Mýdla a detergenty Místo vniknutí Místo vniknutí Dermálně Dermálně Orálně Orálně korneálně korneálně Léčba Léčba Aplikace mléka a vody Aplikace mléka a vody Není žádoucí navodit zvracení – korozivní účinek – kationtové detergenty Není žádoucí navodit zvracení – korozivní účinek – kationtové detergenty Střední až těžké popáleniny

35 Otrava DDT u skotu DDT zařazeno do seznamu perzistentních organických polutantů (POPs) DDT zařazeno do seznamu perzistentních organických polutantů (POPs) Látky celosvětově nebezpečné Látky celosvětově nebezpečné Snaha o ukončení jejich výroby na celém světě Snaha o ukončení jejich výroby na celém světě V ČR zakázána výroba v r. 1974 V ČR zakázána výroba v r. 1974 Existuje na černých skládkách Existuje na černých skládkách Stokholmská úmluva z r. 2001 – 120 států Stokholmská úmluva z r. 2001 – 120 států

36 Otrava DDT u skotu Vysoce stabilní lipofilní karcinogenní látka Vysoce stabilní lipofilní karcinogenní látka Metabolity DDT – xenoestrogenní účinky Metabolity DDT – xenoestrogenní účinky Dg. Dg. úhyn úhyn Profuzní vodnatý průjem, cyanotické struky a sliznice Profuzní vodnatý průjem, cyanotické struky a sliznice P.a. – dehydratace, emfyzém plic, překrvení plic, nedostatečně kolabované plíce, systolická zástava srdece, pasivní překrvení jater, slez a tenké střevo naplněny vodnatou tekutinou, mírně zatuchlý, chemický pach, sliznice zarudlé, snadno se odlupovaly P.a. – dehydratace, emfyzém plic, překrvení plic, nedostatečně kolabované plíce, systolická zástava srdece, pasivní překrvení jater, slez a tenké střevo naplněny vodnatou tekutinou, mírně zatuchlý, chemický pach, sliznice zarudlé, snadno se odlupovaly Žijící Žijící Příznaky dehydratace, kolikové bolesti - důsledek enteritidy, apatie, svalová tremor Příznaky dehydratace, kolikové bolesti - důsledek enteritidy, apatie, svalová tremor

37 Otravy koní těžkými kovy Subakutní a chronické otravy Pb Subakutní a chronické otravy Pb Intoxikace nastává po dlouhodobém příjmu Intoxikace nastává po dlouhodobém příjmu Zdroje Zdroje Pastviny u dálnic, rychl. Komunikacích Pastviny u dálnic, rychl. Komunikacích Olověné roura přivádějící vodu (zvláště mírně kyselou) Olověné roura přivádějící vodu (zvláště mírně kyselou) Klinika Klinika GIT – průjmy až koliky GIT – průjmy až koliky Apatická Apatická Až otoky kolenních kloubů Až otoky kolenních kloubů

38 Otravy koní těžkými kovy - As Ovzduší, půdy (okolí tepelných elektráren), postřiky Ovzduší, půdy (okolí tepelných elektráren), postřiky Dobře prochází placentární barierou Dobře prochází placentární barierou Detoxikován metylací Detoxikován metylací Retence v kostech, játrech, srsti Retence v kostech, játrech, srsti Vylučován močí Vylučován močí Mechanismus toxického působení Mechanismus toxického působení Váže se na SH sk. proteinů, Váže se na SH sk. proteinů, v některých bioch. pochodech nahrazuje fosfor (respirace mitochondrioální) v některých bioch. pochodech nahrazuje fosfor (respirace mitochondrioální) zdroj zdroj Inhalačně – dráždivý kašel, bronchitidy Inhalačně – dráždivý kašel, bronchitidy intoxikace intoxikace Akutní i– kolikové bolesti, silné pocení,těžký průjem, tachykardi, neznatelný tep Akutní i– kolikové bolesti, silné pocení,těžký průjem, tachykardi, neznatelný tep Dlouhodobá expozice – návyk Dlouhodobá expozice – návyk Chronická otrava Chronická otrava Poškození CNS-parestézie, svalová slabost, gastroenteritida, žloutenka Poškození CNS-parestézie, svalová slabost, gastroenteritida, žloutenka Terapie: dimerkaprol Terapie: dimerkaprol

39 Otravy koní těžkými kovy - Zn U hříbat do 1 roku U hříbat do 1 roku Zástava růstu Zástava růstu Poruch na pohybovém aparátě Poruch na pohybovém aparátě Zhrubnutí epifýz dlouhých kostí Zhrubnutí epifýz dlouhých kostí Strnulost, kulhání Strnulost, kulhání Omítání ohýbat krk laterálně Omítání ohýbat krk laterálně Zvláštní skákavý krok – překonávání malých překážek Zvláštní skákavý krok – překonávání malých překážek Kloub bolestivé, oteklé Kloub bolestivé, oteklé Anemie v konečném stádiu Anemie v konečném stádiu Léčba Léčba Infuze thiosíranu sodného, d-penicilínamín Infuze thiosíranu sodného, d-penicilínamín

40 Otravy koní těžkými kovy - Cd Kovohutě, spalování fosilních paliv, potrava – obiloviny, brambory Kovohutě, spalování fosilních paliv, potrava – obiloviny, brambory Zvýšená absorbce při nedostatku Fe, Zn, Ca v KD Zvýšená absorbce při nedostatku Fe, Zn, Ca v KD Játra, ledviny (metalothienin) Játra, ledviny (metalothienin) Inhibuje sulfhydrylové enzymy (kompetice s Cu, Zn, Fe)(Na, K – ATP áza) Inhibuje sulfhydrylové enzymy (kompetice s Cu, Zn, Fe)(Na, K – ATP áza) Chronická intoxikace Chronická intoxikace Nefotoxicita -  2 mikroglobulin v moči Nefotoxicita -  2 mikroglobulin v moči Indukuje nádory plic, prostaty Indukuje nádory plic, prostaty

41 Otravy koní rostlinami Přeslička Přeslička Kapradina Kapradina Starček Starček Ocúny Ocúny Komonice bílá Komonice bílá Agát bílý Agát bílý tis tis

42 Otravy koní rostlinami Přeslička mokřadní, kapraď Přeslička mokřadní, kapraď V seně V seně Účinná látka: tiamináza Účinná látka: tiamináza Projevy otravy Projevy otravy Nedostatek vitaminu B1 Nedostatek vitaminu B1 Klinika Klinika Příznaky za 1 mjěsíc po zkrmování Příznaky za 1 mjěsíc po zkrmování Zvýšená psychická dráždivost, bázlivost, hyperestézie, zvýšená reflexní dráždivost Zvýšená psychická dráždivost, bázlivost, hyperestézie, zvýšená reflexní dráždivost Ataxie v běhu, pak poruchy rovnováhy Ataxie v běhu, pak poruchy rovnováhy Sinusová bradykardie, hypotermie, hypotenze Sinusová bradykardie, hypotermie, hypotenze Léčba Léčba B1 B1 Sušené kvasnice 0,5-1,0 g/kg Sušené kvasnice 0,5-1,0 g/kg

43 Otravy koní rostlinami Starček Starček Účinná látka: senecio-alkaloidy Účinná látka: senecio-alkaloidy Projevy otravy Projevy otravy Až po požití 10% ž. hm. Až po požití 10% ž. hm. Klinika Klinika Inapatence, zácpa, typické zívání Inapatence, zácpa, typické zívání Sliznice bledé, pak ikterické Sliznice bledé, pak ikterické Nejistota v chůzi, až ataxie, zastření vědomí Nejistota v chůzi, až ataxie, zastření vědomí Nakonec naráží do stěn Nakonec naráží do stěn

44 Otravy koní rostlinami Ocún Ocún V seně V seně Účinná látka: kolchicin-semena, květy Účinná látka: kolchicin-semena, květy Kapilární a mitózní jed Kapilární a mitózní jed Projevy otravy Projevy otravy Několikahodinová latence Několikahodinová latence Těžká kolika s krvavým průjmem Těžká kolika s krvavým průjmem Zvýšená permeabilita kapilár – ztráty plazmy Zvýšená permeabilita kapilár – ztráty plazmy těžké deprese krevního oběhu, selhání ledvin těžké deprese krevního oběhu, selhání ledvin Léčba většinou neuspěšná Léčba většinou neuspěšná Náhražky plazmy Náhražky plazmy Taninové preparáty Taninové preparáty

45 Otravy koní rostlinami Komonice bílá Komonice bílá Účinná látka: glykozidicky vázaný kumarin Účinná látka: glykozidicky vázaný kumarin Ve vlhkých, zaplísněných krmivech – přeměna na dikumarol - toxický Ve vlhkých, zaplísněných krmivech – přeměna na dikumarol - toxický Projevy otravy Projevy otravy Krváceniny Krváceniny Prodloužený protrombinový čas Prodloužený protrombinový čas Léčba Léčba vysoké dávky vitaminu K vysoké dávky vitaminu K

46 Otravy koní rostlinami Agát bílý Agát bílý Účinná látka:toxalbumin robín (jako ricín), fazín, robinín – květy, semena, listy Účinná látka:toxalbumin robín (jako ricín), fazín, robinín – květy, semena, listy Projevy otravy Projevy otravy Obraz spastické koliky- pocení, částečně oběhová slabost Obraz spastické koliky- pocení, částečně oběhová slabost Těžké otravy – centrální symptomy Těžké otravy – centrální symptomy Silné podráždění –křeče Silné podráždění –křeče Apatie, ataxie, slabost, obrna Apatie, ataxie, slabost, obrna Léčba Léčba Výplach žaludku Výplach žaludku symptomatická symptomatická

47 Otravy koní rostlinami Tis Tis Účinná látka: alkaloid - taxin (nejvíce ve starém jehličí) Účinná látka: alkaloid - taxin (nejvíce ve starém jehličí) Projevy otravy Projevy otravy Perakutní (100-200g jehličí) Perakutní (100-200g jehličí) (subletální dávky) Méně výrazná paralýza dolního pysku, ocasu, ataxie, kolaps, úhyn v křečích (subletální dávky) Méně výrazná paralýza dolního pysku, ocasu, ataxie, kolaps, úhyn v křečích Léčba (subletální dávky) Léčba (subletální dávky) Pokusit se vypláchnout žaludek Pokusit se vypláchnout žaludek Salinická laxancia Salinická laxancia

48 stachybotryotoxikóza Plíseň Stachybotrys atra Plíseň Stachybotrys atra toxiny ze skupiny trichotecénů toxiny ze skupiny trichotecénů Buněčný toxin Buněčný toxin Klinika Klinika Zánět kůže a sliznic - hlava, pysky Zánět kůže a sliznic - hlava, pysky Otok kůže – hroší hlava Otok kůže – hroší hlava Stomatitida s hypersalivací, zduření mízních uzlin podčelistních Stomatitida s hypersalivací, zduření mízních uzlin podčelistních Konjuktivitida Konjuktivitida Rinitida Rinitida Delší podávání Delší podávání nechutenství, koliky, gastroenteritidy nechutenství, koliky, gastroenteritidy Narušené srážení krve Narušené srážení krve I aborty I aborty léčba léčba Vyřazení krmiva Vyřazení krmiva symptomatická symptomatická


Stáhnout ppt "Intoxikace hospodářských zvířat Koně, skot, psi. Definice jedu Látky v malých dávkách nebo koncentracích při jednorázové nebo opakované expozici vyvolají."

Podobné prezentace


Reklamy Google