Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."— Transkript prezentace:

1 Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiáluSpeciální dokumenty 5 Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_24/6 Jméno autoraDana Kubátová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace „ EU pen í ze středn í m š kol á m “

2 Speciální dokumenty 5 normy

3 Normy obsahují předpisy, postupy, míry vychází ze snah o ideální bezpečnosti a jiné standardy obsahují závazná pravidla chování, činností a postupů nebo oficiální doporučení, která schválila příslušná instituce normy mají své vlastní třídění

4 Druhy norem 1: zákony, zákonná opatření, vyhlášky, předpisy právní normy obsahují výsledek nejvýhodnějšího řešení opakujícího se úkolu při dodržování funkčních podmínek a bezpečnostních předpisů technické normy určuje pojem, definuje pojmy (např. akvizice) terminologické normy určují způsob provádění určité činnosti, např. školní řád předpisové normy ur ču jí vl as tn os t vý ro bk u, sl ož en í ur čit é h m ot y pr o po už ití předmětové normy určují míry, váhy, značky, jednotky všeobecné normy nejsou normy povinné – ale pouze doporučené v knihovnictví

5 Druhy norem 2: jsou platné v určitém podniku podnikové normy (ON) oborové normy (ČSN) státní normy (např. ISO, IEC – norma pro elektrotechniku, EN, CEN, CENELEC – evropská norma pro elektrotechniku) mezinárodní normy

6 Druhy norem: a) podle rozsahu působnosti působnost mezi jednotlivými státy vydává je ISO (International Standart Organization – organizace pro standardizaci norem) nebo IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) normy mezinárodní jsou závazné v rámci celého státu v ČR jsou normy vydávané Českým normalizačním institutem ČSNI (např. ČSN ISO 690 Bibliografická citace) státní normy mají platnost v určitém hospodářském oboru oborové normy mají platnost v určitém úseku práce úsekové normy mají působnost v rámci určitého podniku vztahují se na výrobky, činnosti a všeobecné technické věci, které se vyrábí a užívají v rámci jednoho podniku podnikové normy

7 Druhy norem: b) podle obsahu vyjadřují obsah daného předmětu – výrobku normalizují suroviny, materiál, polotovary, stavby, zařízení a výrobky hromadné, sériové a opakované kusové výroby normy předmětové stanovují způsob provádění prací řeší opakující se technické činnosti, hlavně zacházení s výrobky a surovinami, technologické postupy a technické práce normy předpisové řeší všeobecné technické věci – pojmy, veličiny, jednotky, značky normy všeobecné

8 Ukládání norem a uspořádání norem uspořádání norem podle jednotlivých zemí uvnitř systematicky ukládání norem v lepených deskách, v krabicích v rychlovazačích

9 Vydavatelská úprava norem u všeobecného fondu normy vřazeny volně do příslušného oboru vydávají se ve formátu A4 (dříve A5) vycházejí v jednotné normalizované úpravě tiskem nemají titulní list, funkci titulního listu plní obálka tiráž je umístěna na poslední straně dole na obálce normy bývají uvedeny zrušené a související normy normy se označují značkou ČSN spolu s třídícím šestimístným číslem (př. ČSN 010183)

10 Popis normy: popisujeme podle obálky účinnost normy bývá ode dne vydání – není-li uvedeno jinak záznamy norem nalezneme na: http://www.csni.czČeský normalizační institut – databáze norem http://www.csni.cz http://kat.vkol.czVědecká knihovna v Olomouci – databáze norem http://kat.vkol.cz Př: ČSN 01 01 83 ČSN- písemné označení působnosti 01- třída 0- skupina 1- podskupina 83- pořadové číslo normy

11 Povinné údaje při popisu normy: Třídící znak Číslo normy Název normy Nakladatelské údaje Strany Poznámky: ▫ Datum vydání normy ▫ Nahrazení předchozích norem atd. Variantní název písemné označení působnosti třída skupina podskupina pořadové číslo normy

12 ČSN a ISO 690 slouží k tomu, aby vytvořili ideální stav a podmínky norma ČSN má brát v úvahu dosažený stav techniky a umožnit budoucí technický vývoj ČSNI ▫ Český normalizovaný institut, vydává normy v ČR „Seznam českých norem“ – informace o nových normách, vydává je Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví norma ČSN ISO 690 (01 0197) ▫platná od 1. 4. 2011 ▫je aktualizovaná ▫je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. ▫katalogizujeme podle ní např. technické normy

13 Katalogizace norem pouze číslo a název a rok vydání povinné informace číslo normy (vpravo nahoře), uvádí se do kulaté závorky údaje v záhlaví uvádíme kurzívou oddělujeme je tečkou, NE dvojtečkou název a podnázev ČNI (Český normalizační institut) vydavatel do hranatých závorek uvádíme datum schválení a účinnost normy datum vydání ČSN číslo uvádíme do kulaté závorky u harmonizovaných norem (s ISO) uvádíme číslici poslední číslované stránky číslování stránek uvedeno v tiráži rok vydání

14 Příklady katalogizace norem ČSN 722430-5. Malty pro stavební účely. Část 5: Speciální malty. Praha : Vydavatelství norem, 1992. 5 s. ČSN 70 1601. Skleněné stavební tvárnice. Společná ustanovení. Praha : ÚNM, [1975]. 11 s. ČSN ISO 6577 (580518). Muškátový ořech celý nebo zlomky a muškátový květ celý nebo kousky (Myristica fragrans Houttuyn) – Specifikace. Praha : Český normalizační institut, 1996. 10 s.

15 Použité odkazy: Normy [online]. 26. 11. 2009 [cit. 2013-08.20]- Dostupné z: http://knihweb.ic.cz/normy.htmlhttp://knihweb.ic.cz/normy.html Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Kubátová


Stáhnout ppt "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google