Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PAVEL KLENOVSKÝ Český metrologický institut

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PAVEL KLENOVSKÝ Český metrologický institut"— Transkript prezentace:

1 PAVEL KLENOVSKÝ Český metrologický institut
HLAVNÍ ÚKOLY ČMI v r. 2010 PAVEL KLENOVSKÝ Český metrologický institut Den ÚNMZ , Praha

2 Podstatné skutečnosti s vazbou na plán
řešení problémů souvisejících se světovou ekonomickou krizí (úsporná opatření atd.); v r ČMI realizoval dostavbu nové budovy - laboratoří OI Praha v hodnotě cca 93 mil. Kč bez DPH a na konci r bylo vypsáno opakované výběrové řízení na dostavbu podzemních laboratoří v OI Brno v hodnotě ca 22 mil. Kč bez DPH - realizace v r. 2010 průběžně probíhají legislativní změny v návaznosti na NLF a snižování regulatorní zátěže podnikatelů, v r budou uvedeny do účinnosti – jaké budou implikace ? práce na přípravě opatření obecné povahy  pro účely stanovení metrologických a technických požadavků na stanovená měřidla, jakož i stanovení metod zkoušení při schvalování typu a ověřování těchto měřidel – budou hrát roli obecně závazných tech.předpisů v metrologii; Rada pro metrologii , Praha

3 Podstatné skutečnosti s vazbou na plán
zahájena realizace projektu Evropského metrologického výzkumného programu (EMRP) na bázi čl.169 v celkovém rozsahu 400 mil. EUR pro období 2009 – 2013 (účast ČMI v předp.rozsahu ca 1 mil. EUR ročně) Den ÚNMZ , Praha

4 Organizačně-ekonomický model
ve sféře NMI je volba tohoto modelu extrémně důležitá a přitom komplikovaná; ČMI se ihned po vzniku vydal cestou minimální závislosti na státním rozpočtu (nyní 18 %) a legislativě a rozvoje max.širokého spektra příslušných služeb na nejvyšší technické a kvalifikační úrovni s maximální expanzí do zahraničí (audity měření, kalibrace, AO/NB, technická pomoc) světová ekonomická krize podrobí tyto modely tvrdé zkoušce, ve sféře NMI to určitě bude mít poměrně rozsáhlé negativní dopady zatím se zdá, že v daných podmínkách jiný model ani nemůže být životaschopný Den ÚNMZ , Praha

5 Věda a výzkum v metrologii
Opět se jde cestou multi-zdrojového financování: evropský koordinovaný výzkum v metrologii řízený v rámci EURAMET: EMRP, iMERA + vědecké projekty v oblasti metrologie financované z 7.RP; podíl na projektu CEITEC v Brně jako smluvní partner (uzavřena smlouva); GAČR spolupráce s výrobci měřidel v ČR: zapojení ČMI do aplikovaného výzkumu v oblasti metrologie; úkoly techn.rozvoje financované z příspěvku ze SR činnost akreditovaného školícího střediska pro Ph.D. v oblasti metrologie (ve spolupráci s SMÚ Bratislava a STU Bratislava) Den ÚNMZ , Praha

6 Technické rozvojové projekty
realizovat vývoj primárního etalonu velmi vysokého vakua (ve spolupráci s MFF UK Praha; v r budou vyhlášeny další 3 státní etalony; zpracovat a realizovat pro MERO a.s. projekt zajištění metrologické návaznosti hraniční předávací stanice Klobouky na ropovodu Družba tak, aby bylo uznáváno všemi zainteresovanými subjekty včetně Transpetrol SR; soubor projektů v oblasti měření distribuce plynu: audit měření (nová norma ISO – pro RWE Transgas Net, Ukrajinu), liberalizace trhu s plynem, posuzování shody u plynoměrů, vysokotlaká zkušebna; zahájit konstrukci kalibračního systému pro měřidla vlhkosti plynu za provozních tlaků (hlavní zákazníci RWE Transgas Net, Chemopetrol a Linde); Den ÚNMZ , Praha

7 Technické rozvojové projekty
zahájit konstrukci kalibračního systému pro měřidla velmi malých netěsností (hlavní aplikace v oblasti ochrany životního prostředí, energetiky a pokročilých technologií); zahájit konstrukci kalibračního systému pro měřidla rychlosti proudění plynů (hlavní aplikace v oblasti automobilového průmyslu, ochrany životního prostředí a energetiky). Den ÚNMZ , Praha

8 Školení, poradenství pokračovat ve školeních pro metrology podniků I a II; připravit a realizovat školicí kurz na nejistoty měření; připravit školicí kurz na nástroje MSA a (SPC) pro systémy managementu v automobilovém průmyslu; udržovat a rozvíjet poradenství formou informací a návodů zveřejňovaných na webu ČMI a formou reakcí na specifické dotazy metrologické veřejnosti k problémům v praktických aplikacích metrologie. Den ÚNMZ , Praha

9 Poradenství - zahraniční pomoc
zapojit se do poskytování rozvojové pomoci v oblasti metrologie financované EK či programy EU (Albánie, Bulharsko, země západního Balkánu, země bývalého SSSR); zapojit se do poskytování rozvojové pomoci v oblasti metrologie financované ČR v rozsahu požadavků MPO a ostatních ministerstev ČR (země západního Balkánu, země bývalého SSSR, Mongolsko); podílet se na projektu posílení infrastruktury v oblasti standardizace v Gruzii financovaného EK (jako smluvní partner konsorcia vedeného společností Human Dynamics Rakousko). Den ÚNMZ , Praha

10 Příklady významu metrologie
Inkubátory pro novorozence: pro optimální podmínky nutná atmosféra s přesně stanovenou koncentrací kyslíku vyšší koncentrace: poškození zraku, oslepnutí novorozence nižší koncentrace: poškození mozku moderní přístroje založeny na elektronickém směšovacím zařízení s několika regulátory hmotnostního průtoku plynu (MFC) původní zařízení na mechanickém principu: nastavení metodou „mírně modrého novorozence“ MFC vyžadují pravidelnou kalibraci (do 1 %), ČMI k tomu vyvinul speciální kalibrační zařízení některé nemocnice je dávají kalibrovat, bohužel zdaleka ne všechny – zřejmě preferují tradiční přístup Den ÚNMZ , Praha

11 Příklady významu metrologie
Inkubátory pro novorozence: jde o dobrý příklad „skrytých“ měřících přístrojů, které bývají součástí příslušných regulátorů technologických zařízení jejich požadovaná přesnost v každém okamžiku má zásadní význam pro správnou funkci technologického zařízení Den ÚNMZ , Praha

12 Příklad technologického zařízení s měřidlem - zdravotnictví

13 Příklady významu metrologie
Automobilový průmysl – měření úniku plynu: v důsledku nedávné vlny zahraničních přímých investic se ČR stala rájem automobilového průmyslu: ČR a sousední Slovensko jsou první v Evropě v počtu vyrobených aut na hlavu požadavky norem managementu (kvality) (zvlášť ISO/TS 16949) vytvářejí velkou poptávku po různých metrologických službách fyzikálně jde o velmi malé proudění plynu, hraničí s malým průtokem (plynu) příklady aplikací měření úniku plynu: chemický, automobilový, potravinářský, polovodičový, vakuový průmysl, kontejnerové skladování vyhořelého paliva, výroba kardiostimulátorů Den ÚNMZ , Praha

14 Příklady významu metrologie
Automobilový průmysl – měření úniku plynu: dost překvapivě brzdové okruhy nejsou v oblasti tlaku a průtoku nejkritičtějšími měřeními z hlediska přesnosti (těsnost kapalinových systémů není tak kritická) těsnost klimatizačních jednotek však vyžaduje přesnost měření tlakových netěsností (úniku plynu) v řádu ca sccs (normální kubický centimetr za sekundu) požadovaný rozsah netěsnosti je velmi úzký: vyšší hodnoty netěsnosti by snižovaly životnost a výkon, nižší hodnoty (tj. vyšší těsnost) by vyvolaly vyšší hmotnost této jednotky (vyšší náklady atd.) Den ÚNMZ , Praha

15 Příklady významu metrologie
Automobilový průmysl – měření úniku plynu: kalibrace přímo v provozu je třeba provádět s přesností lepší než 10 %, zatímco nejlepší primární etalony dosahují 1 – 3 % pro zajištění tohoto požadavku ČMI vyvinul ve spolupráci s Karlovou Universitou Praha 2 etalony tlakových netěsností pokrývající 2 různé rozsahy s CMC (kalibračními měřícími schopnostmi) 1 % z měřené hodnoty (což bude třeba ještě potvrdit mezinárodním porovnáním) Den ÚNMZ , Praha

16 Příklady významu metrologie
Den ÚNMZ , Praha

17 Příklady významu metrologie
Měření alkoholu v dechu/krvi: současná mediální hvězda metrologie v legislativě stanoveny pouze limity pro obsah alkoholu v krvi - vyvolává diskusi (zejména ze strany klinických laboratoří), jak dobře je stanoven přepočítávací koeficient operuje se s mýty typu, že stanovení alkoholu v krvi je absolutně přesné, rozhodující atd. – u cholesterolu v krvi se nedávno v SRN v rámci MPZ došlo k rozptylu terénních laboratoří + 13 % ! legislativní řešení je jednoduché: stanovit limity i pro obsah alkoholu v dechu navrhli jsme „tolerovat“ pásmo 0 – 0,24 promile, protože vyhodnocení nutně vede k negativnímu závěru Den ÚNMZ , Praha

18 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST !
Den ÚNMZ , Praha


Stáhnout ppt "PAVEL KLENOVSKÝ Český metrologický institut"

Podobné prezentace


Reklamy Google