Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Říjen 2014 Sít´ zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji“ Ing. Vlastimil Šunka odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Říjen 2014 Sít´ zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji“ Ing. Vlastimil Šunka odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Říjen 2014 Sít´ zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji“ Ing. Vlastimil Šunka odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2 Obsah prezentace Síť zařízení k nakládání s odpady v Jihomoravském kraji a její rozvoj Vzorové řešení nakládání s BRKO na Kyjovsku – porovnání s komunitní kompostárnou - malým zařízením

3 Síť zařízení k nakládání s odpady v Jihomoravském kraji – část 1 Vychází z cílů POH JMK - vytvoření funkčního systému nakládání s odpady Databáze oprávněných osob dle zákona o odpadech, resp. databáze zařízení v JMK (www.kr-jihomoravsky.cz - životního prostředí) Databáze dalších zařízení k nakládání s odpady (§ 14 odst. 2 zákona o odpadech - neveřejná, neúplná)

4

5

6

7

8

9

10

11 Síť zařízení k nakládání s odpady v Jihomoravském kraji část 2 www.opzp.cz - podpořené projekty – úplný přehled podpořených projektů – přehled o projektech, které mají být teprve realizovány Databáze projektů podpořených dotačně z OPI, z CBC Phare a z JMK Údaje z PD předložených v rámci žádostí o dotace z OPŽP, OPI, JMK

12 Údaje o síti zpětného odběru a odděleného sběru elektro, síť sběru odpadů obalů Hlášení o produkci a nakládání s odpadem za kalendářní rok (od roku 2004) Vyhodnocení plnění POH JMK od roku 2005 Interní informace od nositelů významných projektů zejména mobilního sběru a svozu odpadů – územní a faktický rozsah Rozvoj sítě zařízení k nakládání s odpady je doporučován vždy s ohledem na aktuální situaci v OH JMK

13 Vzorové řešení nakládání s BRKO na Kyjovsku – porovnání s malým zařízením Obce: Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Dubňany, Hroznová Lhoty, Hýsly, Ježov, Karlín, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Mistřín, Moravany, Moravský Písek, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Veselí nad Moravou, Věteřov, Vlkoš, Vnorovy, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice Počet obyvatel: 75.315 EKOR, s.r.o. (jediný společník DSO Severovýchod - sdružení 42 obcí a měst Kyjovska)

14 Realizované projekty Sběrný dvůr odpadů Vracov

15 Dotřiďovací linka plastu a papíru

16 Kontejnerová kompostárna od roku 2004 provoz, 6 kontejnerů o obsahu 30 m 3  výhody- lepší řízení procesu kompostování -rychlejší průběh kompostování -eliminace odpadních vod ze srážek - výstup ~ certifikované hnojivo  nevýhody - omezené množství v zakládce - komplikace a omezení při zakládání -vyšší náklady na údržbu kontejnerů -vyšší spotřeba energií

17 Kontejnerová kompostárna

18 Pilotní projekt odděleného svozu bioodpadu srpen 2009 - zahájení pilotního projektu odděleného svozu BRKO ve dvou obcích zúčastněné obce - Dambořice ~ 1 200 obyv. - Stavěšice ~ 360 obyv. četnost dosavadního svozu SKO - 1x/7 dnů změna četnosti svozu SKO na 1x/14 dnů v mezidobí svoz BRKO v četnosti 1x/14 dnů rozmístění nádob o obsahu 120 l do domácností osvěta: letáčky, zpravodaj, infokanál, hlášení

19 Komplexní projekt nakládání s BRO a BRKO v celé svozové oblasti na základě zpracované studie, dosavadních zkušeností a výsledků pilotního projektu byl komplexní projekt rozdělen do dvou celků:  Centrum zpracování odpadů – kompostárna  Rozšíření separace bioodpadů – logistika svozu  Období realizace: 8/2009 - 12/2010 pilotní projekt 5/2011 – 3/2013 kompl. projekt 4/2013 - 12/2013 zkuš. provoz

20

21 Diskuze výsledků  Množství TKO skládkované před realizací projektu cca 6.490 t  Množství TKO skládkované po realizaci projektu cca 4.960 t  Množství BRO a BRKO využité materiálově cca 2.925 t (Bez zapojení region Ždánicko, který byl zapojen s ročním zpožděním.)

22 Systém rozložení projektu svozová oblast cca 75 tis. obyvatel Pořizované předměty projektů ŽadatelNázev projektu Kompost.Svoz.vozidloNos.kont.Nádoby120lNádoby770lKont.15m 3 DSO SeverovýchodCentrum zpracování odpadů 1 DSO SeverovýchodRozšíření separace bioodpadů 1 35 EKOR, s.r.o.Rozšíření separace bioodpadů 1 1 700 Město KyjovRozšíření separace bioodpadů 1 1 700 Město VeselíZavedení separace biologic.odpadů 1 1 700 Obec TěmiceRozšíření separace bioodpadů 2 900220 Město VracovRozšíření separace bioodpadů 5 600 Město ŽdániceRozšíření separace bioodpadů 5 600 Celkem13119 20022035

23 Celkové náklady a výše podpory projektů ŽadatelNázev projektuNáklady projektuPodpora EKOR, s.r.o.Pilotní projekt0 DSO SeverovýchodCentrum zpracování odpadů37 898 954 Kč34 109 058 Kč DSO SeverovýchodRozšíření separace bioodpadů3 922 170 Kč3 529 952 Kč EKOR, s.r.o.Rozšíření separace bioodpadů5 168 520 Kč4 651 668 Kč Město KyjovRozšíření separace bioodpadů5 168 520 Kč4 651 668 Kč Město VeselíZavedení separace biologic.odpadů5 168 520 Kč4 651 668 Kč Obec TěmiceRozšíření separace bioodpadů3 313 800 Kč2 982 420 Kč Město VracovRozšíření separace bioodpadů4 445 280 Kč4 000 752 Kč Město ŽdániceRozšíření separace bioodpadů3 704 400 Kč3 333 960 Kč CELKEM 68 790 164 Kč61 911 146 Kč

24 Diskuze výsledků S celkovými náklady 70 mil. Kč (dotace 62 mil. Kč – 90%) byl realizován komplexní projekt osvěty, separace, sběru, svozu a materiálového využití BRO a BRKO pro region s 75.000 obyvateli s kapacitou 10.000 t/rok, tj.: -Investiční náklady na obyvatele: 933,- Kč -Investiční náklad na zpracovanou tunu odpadu v době životnosti zařízení (8 let): 875,- Kč -Cena za zpracování 1 tuny BRO či BRKO: 1800,- Kč (450 + 875 + svoz)

25 Konkrétní projekt komunitní kompostárny S celkovými náklady 3,74 mil. Kč (dotace 2,03 mil. Kč – 54%) byl realizován dílčí projekt svozu a pořízení technologického vybavení pro neexistující komunitní kompostárnu pro region s 1.400 obyvateli s kapacitou 150 t/rok, tj.: -Investiční náklady na obyvatele: 2.670,- Kč (933; 2,9x) -Investiční náklad na zpracovanou tunu odpadu v době životnosti zařízení (5 let): 4.980,- Kč (875; 5,7x) -Cena za zpracování tuny BRO/BRKO: až ????? (1800) (900 + 4.980 + svoz)

26 Diskuze výsledků Sběr, svoz a odstranění směsného komunální odpadu (200301) na skládce bývá realizován v cenách 2.500,- až 3.500,- Kč/tuna (vč. poplatku uložení odpadu na skládku, finanční rezervy) Sběr, svoz a využití BRO a BRKO realizovaný v ceně shodné nebo vyšší než je uvedeno výše u směsného komunálního odpadu je neefektivní (dlouhodobě neudržitelný)

27 Závěr Funkční síť zařízení v JMK Řešení systému využívání BRO a BRKO nakládání ověřen s obdobným výsledkem u dalších projektů velkých kompostáren a u projektů malých zařízení a komunitních kompostáren Vznik kolizních situací – duplicitní či neudržitelné projekty

28 Další informace -v průběhu porady -www.kr-jihomoravsky.czwww.kr-jihomoravsky.cz -jaresova.marcela@kr-jihomoravsky.cz - Tel.: +420 541652624 -sunka.vlastimil@kr-jihomoravsky.cz -Tel.: +420 541652625 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Říjen 2014 Sít´ zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji“ Ing. Vlastimil Šunka odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google