Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sít´ zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sít´ zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji“"— Transkript prezentace:

1 Sít´ zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji“
Ing. Vlastimil Šunka odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Říjen 2014

2 Obsah prezentace Síť zařízení k nakládání s odpady v Jihomoravském kraji a její rozvoj Vzorové řešení nakládání s BRKO na Kyjovsku – porovnání s komunitní kompostárnou - malým zařízením

3 Síť zařízení k nakládání s odpady v Jihomoravském kraji – část 1
Vychází z cílů POH JMK - vytvoření funkčního systému nakládání s odpady Databáze oprávněných osob dle zákona o odpadech, resp. databáze zařízení v JMK ( - životního prostředí) Databáze dalších zařízení k nakládání s odpady (§ 14 odst. 2 zákona o odpadech - neveřejná, neúplná)

4

5

6

7

8

9

10

11 Síť zařízení k nakládání s odpady v Jihomoravském kraji část 2
- podpořené projekty – úplný přehled podpořených projektů – přehled o projektech, které mají být teprve realizovány Databáze projektů podpořených dotačně z OPI, z CBC Phare a z JMK Údaje z PD předložených v rámci žádostí o dotace z OPŽP, OPI, JMK

12 Údaje o síti zpětného odběru a odděleného sběru elektro, síť sběru odpadů obalů
Hlášení o produkci a nakládání s odpadem za kalendářní rok (od roku 2004) Vyhodnocení plnění POH JMK od roku 2005 Interní informace od nositelů významných projektů zejména mobilního sběru a svozu odpadů – územní a faktický rozsah Rozvoj sítě zařízení k nakládání s odpady je doporučován vždy s ohledem na aktuální situaci v OH JMK

13 Vzorové řešení nakládání s BRKO na Kyjovsku – porovnání s malým zařízením
Obce: Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Dubňany, Hroznová Lhoty, Hýsly, Ježov, Karlín, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Mistřín, Moravany, Moravský Písek, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Veselí nad Moravou, Věteřov, Vlkoš, Vnorovy, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice Počet obyvatel: EKOR, s.r.o. (jediný společník DSO Severovýchod - sdružení 42 obcí a měst Kyjovska)

14 Realizované projekty Sběrný dvůr odpadů Vracov

15 Dotřiďovací linka plastu a papíru

16 Kontejnerová kompostárna
od roku 2004 provoz, 6 kontejnerů o obsahu 30 m3 výhody - lepší řízení procesu kompostování rychlejší průběh kompostování eliminace odpadních vod ze srážek - výstup ~ certifikované hnojivo nevýhody - omezené množství v zakládce - komplikace a omezení při zakládání vyšší náklady na údržbu kontejnerů vyšší spotřeba energií

17 Kontejnerová kompostárna

18 Pilotní projekt odděleného svozu bioodpadu
srpen zahájení pilotního projektu odděleného svozu BRKO ve dvou obcích zúčastněné obce - Dambořice ~ obyv. - Stavěšice ~ 360 obyv. četnost dosavadního svozu SKO - 1x/7 dnů změna četnosti svozu SKO na 1x/14 dnů v mezidobí svoz BRKO v četnosti 1x/14 dnů rozmístění nádob o obsahu 120 l do domácností osvěta: letáčky, zpravodaj, infokanál, hlášení

19 Komplexní projekt nakládání s BRO a BRKO v celé svozové oblasti
na základě zpracované studie, dosavadních zkušeností a výsledků pilotního projektu byl komplexní projekt rozdělen do dvou celků: Centrum zpracování odpadů – kompostárna Rozšíření separace bioodpadů – logistika svozu Období realizace: 8/ /2010 pilotní projekt 5/2011 – 3/2013 kompl. projekt 4/ /2013 zkuš. provoz

20

21 Diskuze výsledků Množství TKO skládkované před realizací projektu cca t Množství TKO skládkované po realizaci projektu cca t Množství BRO a BRKO využité materiálově cca t (Bez zapojení region Ždánicko, který byl zapojen s ročním zpožděním.)

22 Systém rozložení projektu svozová oblast cca 75 tis. obyvatel
Pořizované předměty projektů Žadatel Název projektu Kompost. Svoz.vozidlo Nos.kont. Nádoby120l Nádoby770l Kont.15m3 DSO Severovýchod Centrum zpracování odpadů 1 Rozšíření separace bioodpadů 35 EKOR, s.r.o. 1 700 Město Kyjov Město Veselí Zavedení separace biologic.odpadů Obec Těmice 2 900 220 Město Vracov 5 600 Město Ždánice Celkem 3 19 200

23 Celkové náklady a výše podpory projektů
Žadatel Název projektu Náklady projektu Podpora EKOR, s.r.o. Pilotní projekt DSO Severovýchod Centrum zpracování odpadů Rozšíření separace bioodpadů Město Kyjov Město Veselí Zavedení separace biologic.odpadů Obec Těmice Město Vracov Město Ždánice CELKEM

24 Diskuze výsledků S celkovými náklady 70 mil. Kč (dotace 62 mil. Kč – 90%) byl realizován komplexní projekt osvěty, separace, sběru, svozu a materiálového využití BRO a BRKO pro region s obyvateli s kapacitou t/rok, tj.: Investiční náklady na obyvatele: 933,- Kč Investiční náklad na zpracovanou tunu odpadu v době životnosti zařízení (8 let): 875,- Kč Cena za zpracování 1 tuny BRO či BRKO: 1800,- Kč ( svoz)

25 Konkrétní projekt komunitní kompostárny
S celkovými náklady 3,74 mil. Kč (dotace 2,03 mil. Kč – 54%) byl realizován dílčí projekt svozu a pořízení technologického vybavení pro neexistující komunitní kompostárnu pro region s obyvateli s kapacitou 150 t/rok, tj.: Investiční náklady na obyvatele: 2.670,- Kč (933; 2,9x) Investiční náklad na zpracovanou tunu odpadu v době životnosti zařízení (5 let): 4.980,- Kč (875; 5,7x) Cena za zpracování tuny BRO/BRKO: až ????? (1800) ( svoz)

26 Diskuze výsledků Sběr, svoz a odstranění směsného komunální odpadu (200301) na skládce bývá realizován v cenách 2.500,- až 3.500,- Kč/tuna (vč. poplatku uložení odpadu na skládku, finanční rezervy) Sběr, svoz a využití BRO a BRKO realizovaný v ceně shodné nebo vyšší než je uvedeno výše u směsného komunálního odpadu je neefektivní (dlouhodobě neudržitelný)

27 Závěr Funkční síť zařízení v JMK
Řešení systému využívání BRO a BRKO nakládání ověřen s obdobným výsledkem u dalších projektů velkých kompostáren a u projektů malých zařízení a komunitních kompostáren Vznik kolizních situací – duplicitní či neudržitelné projekty

28 Další informace Děkuji za pozornost v průběhu porady
- Tel.: Tel.: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sít´ zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google