Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18F-FDG-PET/CT muskuloskeletálních nádorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18F-FDG-PET/CT muskuloskeletálních nádorů"— Transkript prezentace:

1 18F-FDG-PET/CT muskuloskeletálních nádorů
Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jan Záhlava Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

2 Muskuloskeletální nádory
Do 1% nádorů, klasifikace dle WHO Nádory kostí Osteogenní Chondrogenní Fibrocytické Osteoklastom Dřeňové …. Nádory měkkých tkání Adipocytické nádory Fibroblastické nádory Fibrohistiocytické nádory Nádory hladkých svalů Nádory příčně pruhovaných svalů Chondroosseální …….. Nádory nejisté tkáňové diferenciace nádory z ostatních tkání – nervová, kožní adnexa, hematologické malignity ……. 1/ Murphey MD. World Health Organization classification of bone and soft tissue tumors: modifications and implications for radiologists. Semin Musculoskelet Radiol. 2007;11(3): 2/ Fletcher CD. The evolving classification of soft tissue tumours: an update based on the new WHO classification. Histopathology. 2006;48(1):3-12. Lymfoblastický myelosarkom mimodřeňová forma akutní lymfatické leukémie

3 Metabolismus kostních nádorů
Vysoká exktrakce FDG z krve u maligních elementů embryonálního typu (PNET) a u high-grade osteogenního sarkomu – vysoký stupeň neovaskularizace + vysoká aktivita transportérů + deficit hexokinázy. Vysoká akumulace FDG v růstově aktivní kostní tkáni - vysoká aktivita glukózových přenašečů osteoblastů u nevyzrálé kostní tkáně Kole AC, Nieweg OE, Hoekstra HJ, van Horn JR, Koops HS, Vaalburg W.Fluorine-18-fluorodeoxyglucose assessment of glucose metabolism in bone tumors. J Nucl Med May;39(5):810-5. Osteogenní Sa SUVmax 14 Osteoblastom SUVmax 16

4 Metabolismus nádorů měkkých tkání
Vysoká extrakce FDG z krve v solidní tkáni dediferencovaných buněk sarkomů – neovaskularizace + vysoká aktivita transportérů + deficit hexokinázy Nižší extrakce v cystoidní a myxoidní složce nádoru – pasivní transport v extracelulárním prostoru Iagaru A, Masamed R, Chawla SP, Menendez LR, Fedenko A, Conti PS.F-18 FDG PET and PET/CT evaluation of response to chemotherapy in bone and soft tissue sarcomas. Clin Nucl Med Jan;33(1):8-13. Osteogenní Sa SUVmax 14 Neurofibrosarkom s maligní vaskularizací – v solidní složce zřetelně vyšší obrat FDG

5 18F-FDG-PET/CT Příprava Akvizice dat CT Akvizice dat PET
Pacient nalačno, kontrola glykémie Aplikace radiofarmaka 6 MBq/kg, akumulace 60 min. Akvizice dat CT Rozsah – lebka, trup a končetiny Kolimace 16 x 0,75 mm Izotropní submilimetrové rozlišení Aplikace k.l. i.v. 100 ml, 3 ml/s Rekonstrukce – měkké tkáně + HRCT Akvizice dat PET rozlišení 5 mm zvlášť trup a zvlášť končetiny Dediferencovaný adenolarcinom podkolenní jamky

6 Soubor Celkem provedeno 81 vyšetření u 63 nem. , 32 mužů, 31 žen
tj. 1,3% ze 6000 PET/CT Průměrný věk 51,14 ( ) Více než 3 kontrolní vyšetření u 4 nemocných Primární staging Restaging Diferenciální dg stěna hrudní, stěna břišní 7 měkké tkáně končetin 29 klouby 1 axiální skelet 5 paravertebrální tkáně 2 apendikulární skelet 12 pánev, rameno 14 PNET/Ewingův sarkom 5 chondrosarkom osteosarkom kosti 4 pseudotumory kostí 2 rhabdomyosarkom osteomyelitida osteochondrom Pagetova nemoc 1 nezařaditelný sarkom osteoblastom pleomorfní dediferenocvaný Sa + fibrosarkom 13 leiomyosarkom 3 adenokarcinom adnex 2 pseudotumory neurofibrosarkom 1 světlobuněčný sarkom šlach a aponeuróz alveolární sarkom osteosarkom měkkých tkání adenokarcinom plic kloubní chondromatóza Lokalizace Histologie

7 Staging Bez generalizace 8 (38%) S generalizací 13 (62%)
Světlobuněčný sarkom tend. Achillei Leiomyosarkom Synoviální sarkom

8 Primární dediferencovaný adenolarcinom podkolenní jamky

9 Odpověď na terapii a restaging
Bez residuální aktivity onemocnění 19 (43%) Parciální regrese 3 Residuum nebo lokální recidiva 7 Progrese onemocnění 9 Metachronní disseminace 6 pPNET (Ewingův Sa) staging parciální regrese po CHT a RT progrese

10 1 měsíc po extirpaci 3 měsíce po extirpaci Pleomorfní dediferencovaný sarkom měkkých tkání - dříve tzv. maligní fibrózní histiocytom

11 Výsledky – diferenciální dg.
Správně maligně hodnocené léze (TP) 6 Senzitivita 100% Správně benigně hodnocené léze (TN) 7 Specificita 78,9% Falešně maligně hodnocené léze (FP) 2 PV+ 75,0% Falešně benigně hodnocené léze (FN) 0 PV- 100% TN oateochondrom a myositis ossificans FP periartikulární kalcinóza TP parosální osteosarkom TN parosální chronický absces

12 Posouzení gradingu U osteogenního Sa, nižší úroveň metabolismu - nižší grading - zhoršuje prognózu a pravděpodobnost dobré odpovědi na CHT Schulte M, Brecht-Krauss D, Heymer B, et al. Grading of tumors and tumorlike lesions of bone: evaluation by FDG PET. J Nucl Med Oct;41(10): Vyšší úroveň akumulace FDG zhoršuje prognózu u low-grade liposarkomu naopak zlepšuje u high-grade liposarkomu Brenner W, Eary JF, Hwang W, Vernon C, Conrad EU. Risk assessment in liposarcoma patients based on FDG PET imaging. Eur J Nucl Med Mol Imaging Nov;33(11):1290-5 High – grade lipoSa Low-grade osteoSa

13 Závěr staging tumorů rodiny PNET, staging a proliferační aktivity osteogenního SA staging maligních nádorů měkkých tkání – význam pro strategii terapie restaging a hodnocení odpovědi na terapii u nádorů měkkých tkání - posouzení efektu léčby, význam pro diferenciální diagnostiku Franzius C, Schulte M, Hillmann A, Winkelmann W, Jürgens H, Bockisch A, Schober O. Clinical value of positron emission tomography (PET) in the diagnosis of bone and soft tissue tumors. 3rd Interdisciplinary Consensus Conference "PET in Oncology": results of the Bone and Soft Tissue Study Group Chirurg Sep;72(9): Dimitrakopoulou-Strauss A, Strauss LG, Schwarzbach M, Burger C, Heichel T, Willeke F, Mechtersheimer G, Lehnert T. Dynamic PET 18F-FDG studies in patients with primary and recurrent soft-tissue sarcomas: impact on diagnosis and correlation with grading. J Nucl Med May;42(5): leiomyosarkom

14 18F-FDG-PET/CT muskuloskeletálních nádorů
Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jan Záhlava Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni


Stáhnout ppt "18F-FDG-PET/CT muskuloskeletálních nádorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google