Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM."— Transkript prezentace:

1 CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

2 Rodiče čtou dětem - projekt žáků a jejich rodičů informace pro rodiče na třídní schůzce Děti ze 3. a 4.třídy a jejich rodiče se zapojí do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“. V měsíci únoru budou rodiče každý den předčítat svým dětem nejméně 20 minut a svou četbu zaznamenávat do deníčku čtenáře. Pokračováním akce potom bude četba známých osobností veřejného života obce, dobrovolníků z řad maminek a tatínků a možná také některé z osobností kultury, sportu… přímo ve třídě Proč? Protože: Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ KAŽDÝ DEN! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu Pravidelné čtení dítěti: vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; podílí se na emočním rozvoji dítěte; učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově; rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení; formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život; rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte E.Natanailidu a M.Rieglová - třídní učitelky 3. a 4. třídy

3 DOPIS RODIČŮM Příjemný večer vážení rodiče, přicházím se slíbenými informacemi o celostátním projektu " Celé Česko čte dětem ",  do kterého se společně zapojíme ( v příloze bližší informace ). Vaše úloha v tomto projektu je jednoduchá a v mnohých případech vlastně naprosto samozřejmá. Pojďme si najít na naše děti každý den alespoň 20 minut,  ve kterých jim budeme předčítat ( jakákoliv chvilka, kdy už je po každodenních povinnostech - odpoledne, večer, před usnutím.....) a seznamovat je s knihami, které my, dospělí, máme rádi a které kdysi v dětství oslovily i nás !! Děti dostanou " deníček " -  list papíru, vyrobený pro tento účel, do kterého budete zapisovat čas četby a název knihy + autora  a děti potom stvrdí obrázkem, razítkem samolepkou a pod. Tato část projektu proběhne v únoru ( věřím, že i po uplynutí této doby budete dětem číst dál a vím, že i bez tohoto projektu dětem pravidelně předčítáte - a to je super !!!). V druhé části - březnové, potom budou dětem chodit předčítat a seznamovat je se svými oblíbenými knihami osobnosti známé z kulturního či sportovního života. Osobnosti, které děti znají z televizní obrazovky nebo ze života školy a naší obce. ( Mám rozjednáno několik nabídek, doufám, že alespoň některé vyjdou ). Toto předčítání potom bude probíhat po celý březen. Měli bychom tedy u nás ve třídě přivítat 5 čtenářů a poznat co nejvíce knih. Máte-li čas a chuť přijít dětem předčítat do školy i vy a zapojit se tak i do druhé části projektu, budu moc ráda a děti budou nadšené !! Dejte mi, prosím, předem vědět, abychom se domluvili na určitém dni a čase. Předem Vám všem moc děkuji za účast v projektu a za jeho podporu !! S pozdravem a přáním úspěšného startu projektu E.Natanailidu a M.Rieglová třídní učitelky 3. a 4. třídy Další bližší informace:

4 Projekt v rámci zvýšení čtenářské gramotnosti žáků v ZŠ Grafická
Téma projektu: „Celé Česko čte dětem“ Cíl projektu: Aktivně zapojit děti 3. a 4. ročníku a jejich rodiče do čtení. Východiska pro stanovení cílů : Na základě průzkumu čtenářských dovedností, byla zjištěna jejich slabá úroveň Průzkum čtení v rodinách, které bylo skoro na nulové úrovni, vedl k nutnosti zapojit rodiče Projekt probíhal v rámci celé ČR a bylo možno využít metodickou podporu. Dílčí cíle: Žáci si založí a povedou společně s rodiči čtenářský deník a budou tak mapovat své pokroky v dosahování čtenářské gramotnosti Žáci budou reflektovat zážitky a přečtený text pomocí ilustrací, dramatizace. Žáci si různou formou osvojí základní techniky čtení textu a jeho interpretace. Harmonogram realizace: leden – přípravná fáze, výběr vhodných knih, motivace únor – založení čtenářských deníků, nácvik čtení, zapojení rodičů březen – průběžné vedení deníků, kontrola a průběžné hodnocení dosažených výsledků, známé osobnosti čtou dětem duben – hodnocení projektu

5 Náplň a rozvržení projektu: Hlavní aktivity
Čtenářský deník – březen – měsíc knihy Čteme spolužákům – každodenní kontrola a zapojení rodičů do domácí přípravy na hodiny ČJ Známé osobnosti čtou dětem motivace k realizaci projektu : návštěva člena souboru divadla Minor , čtení z jejich  nejoblíbenějších knih, kladné působení na děti vzorem, autogramiáda návštěva Lenky Karešové – zdravotní sestra úzce spolupracující s naší školou, čtení z  jejích  nejoblíbenějších knih, kladné působení na děti vzorem, autogramiáda návštěva významného sportovce, ligového hokejisty a fotbalisty Sparty Praha, čtení z jeho  nejoblíbenějších knih, kladné působení na děti vzorem, vyprávění zážitků ze sportovní kariéry, autogramiáda

6 Dílčí aktivity Prolínání čtenářských dovedností do všech předmětů: Výtvarná výchova – ilustrace k přečteným knihám Pracovní činnosti – výroba loutek pro dramatizaci Dramatická vých. - dramatizace přečtených pohádek Prvouka - čtení z encyklopedií Matematika-vytváření slovních úloh

7 Jak projekt hodnotí děti   Hodnocení projektu vyučujícími   Co bychom udělali jinak  

8 Celé Česko čte dětem! Unikátní projekt, do kterého se zapojila i hokejová Sparta
„Není lepší investice než ta do vzdělání. A vzdělání nelze dosáhnout bez čtení!“ tvrdí Michal Horáček, známý textař, publicista a spisovatel. Stejného názoru je i bývalý sparťanský útočník, současný trenér Berounských medvědů a také pyšný otec tří dětí Richard Žemlička. Ten se jako první sparťanská vlašťovka rozletěl ve středu 31. března mezi pražské školáky, aby se s nimi podělil (nejen) o své čtenářské zážitky. S nadšením ho přivítali žáci 4. třídy ZŠ Grafická na Smíchově, kteří patří mezi pravidelné návštěvníky naší TESLA ARENY.„Žemla“ dětem povyprávěl o svých hokejových začátcích, kariéře hráče i trenéra i o tom, jak se on sám dostal ke čtení. „Když jsem byl mladší, hodně jsem kvůli hokeji cestoval, hlavně tedy vlakem… A tak jsem si s sebou brával knížky, abych si zkrátil dlouho chvíli. No a záliba ve čtení mi zůstala dodnes.“ Na závěr své návštěvy přečetl Richard Žemlička úryvek ze své oblíbené dětské knížky od Astrid Lindgrenové „Děti z Bullerbynu“. Všichni školáci navíc dostali od hokejové legendy sparťanskou ročenku, plakát celého A-týmu či kalendář „Jsem Sparta“. ( )

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ŠKOLA NARUBY Celé Česko čte dětem:
   Celé Česko čte dětem: Projekt Celé Česko čte dětem, do kterého se zapojily školy, knihovny i další kulturní organizace a instituce, je celostátní mediální kampaní na podporu čtení a čtenářství. Smyslem celé akce je upozornit na důležitost četby, budovat u dětí kladný vztah ke knihám a rozvíjet tím psychický, myšlenkový a morální postoj dětí. Pravidelné předčítání rodičů dětem je výbornou výchovnou metodou stimulující zdravý emoční rozvoj dětí a napomáhá odrážet stále sílící vliv necitlivého světa počítačů, internetu a televize. Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře. Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

18 ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Pravidelné čtení dítěti: vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; podílí se na emočním rozvoji dítěte; učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově; rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení; formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život; rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

19 O projektu: Projekt Celé Česko čte dětem® vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.

20 „Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize." Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

21 Rodičům: Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte. Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize, musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi.  Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou veskrze pozitivní.

22 Kritéria pro výběr knih vhodných pro pravidelné předčítání dětem.
Kritéria, jimiž se při výběru knih vhodných pro pravidelné předčítání dětem řídíme, jsou determinována jednak snahou o zvyšování celkové kulturní úrovně dětí a rozšiřování jejich znalostí a jednak zřetelem na ochranu a podporu emočního zdraví dětí. Emočním zdravím dítěte přitom rozumíme (podle Daniela Golemana, autora knihy Emoční inteligence) zdravé psychické a morální sebevědomí dítěte, spojené se schopností racionálně myslet a navazovat kvalitní a trvalé vztahy s lidmi.

23 Navrhujeme, aby se pro pravidelné předčítání dětem vybíraly knihy, které:
jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé; pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné nebo díky čemu se naučí něco důležitého pro život; jsou napsány či přeloženy vytříbeným mateřským jazykem; učí je racionálně myslet; poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu; rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor; šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě, zemi, uznávaným společenským normám a zákonům; jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid; obsahují pozitivní morální odkaz a propagují vzorce správných postojů a chování; rozvíjejí jejich estetické vnímání; formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný přístup ke světu;  neutvrzují v nich negativní stereotypy chování související s pohlavím; nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování a předsudky.

24 Ukázky z předchozích ročníků Podpora známých osobností:

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


Stáhnout ppt "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google