Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _12 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _12 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"— Transkript prezentace:

1

2 Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _12 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Vznik Pruska Anotace: Žáci se seznámí s politickou, hospodářskou, kulturní situací v pruském království. Materiál byl vytvořen (datum, období): 26. 12. 2011 Ověření ve výuce: 2. 3. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

3 Vznik Pruska Od Braniborska k Prusku VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

4 Území Pruska patřilo původně k Svaté říši římské Jak vznikla Svatá říše římská? Po rozpadu Východofranské říše před r. 900 na území dnešního Německa fungují samostatná knížectví, která v 10. st. sjednotil Ota I. -) vzniká tak nový státní útvar složený z částečně samostatných knížectví podřízených římskému císaři Název tohoto útvaru se vyvíjí, zpočátku pomyslně navazuje na starověkou římskou říši, od 12. st. se nazývá Svatá říše římská, od 15. st. se rozšiřuje na Svatou říši římskou národa německého (poté, co se titul římského císaře opakovaně ocital v rukou německy hovořících panovníků). VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

5 Svatá říše římská po třicetileté válce Po třicetileté válce měla Svatá říše římská o 11 mil. obyvatel (60%) méně než před válkou. Po třicetileté válce měla Svatá říše římská o 11 mil. obyvatel (60%) méně než před válkou. Říše byla rozdrobena na několik set státečků. Říše byla rozdrobena na několik set státečků. V čele: římský císař z rodu Habsburků V čele: římský císař z rodu Habsburků Mezi větší státy patřilo Sasko, Bavorsko, habsburská monarchie a Braniborsko. Mezi větší státy patřilo Sasko, Bavorsko, habsburská monarchie a Braniborsko. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

6 Braniborsko Braniborské markrabství bylo od roku 1157 nezávislým státem, od 13. st. markrabě braniborský volil jako jeden ze 7 kurfiřtů římského krále. Braniborské markrabství bylo od roku 1157 nezávislým státem, od 13. st. markrabě braniborský volil jako jeden ze 7 kurfiřtů římského krále. Od 15. st. zde vládnou Hohenzollernové. Od 15. st. zde vládnou Hohenzollernové. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

7 Území východního Pruska Braniborští kurfiřti spravovali od roku 1568 také pruské vévodství, tzv. východní Prusko, které vyvázali z lenní závislosti na Polsku v roce 1660. Braniborští kurfiřti spravovali od roku 1568 také pruské vévodství, tzv. východní Prusko, které vyvázali z lenní závislosti na Polsku v roce 1660. Co je to léno? Co je to léno? Léno – půda s poddanými darována nejčastěji panovníkem leníkovi Léno – půda s poddanými darována nejčastěji panovníkem leníkovi Šlo o bývalé území řádu německých rytířů. Šlo o bývalé území řádu německých rytířů. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

8 První pruský král Za vojenskou pomoc císaři získal Fridrich I. v roce 1701 titul pruského krále. Za vojenskou pomoc císaři získal Fridrich I. v roce 1701 titul pruského krále. Byl poslední pruský vévoda (1688-1701) a první pruský král (1701-1713), braniborský kurfiřt a markrabě jako (1688- 1713). Byl poslední pruský vévoda (1688-1701) a první pruský král (1701-1713), braniborský kurfiřt a markrabě jako Fridrich III. (1688- 1713). VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

9 Pruské království Hlavním městem východního Pruska býval Královec (Königsberg), po vzniku království král přesídlil do nového sídelního města Berlína v Braniborsku. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska Braniborská brána, významná dominanta Berlína, nechal ji postavit na konci 18. st. pruský král Fridrich Vilém II.

10 Vláda Fridricha I. Během své vlády se opíral o šlechtu vlastnící velkostatky. Na nich pěstované obilí se výhodně vyváželo do západní Evropy. Během své vlády se opíral o šlechtu vlastnící velkostatky. Na nich pěstované obilí se výhodně vyváželo do západní Evropy. Panovník se snažil zvýšit prestiž svého království, a proto vedl nákladný dvůr, zahájil velkolepou přestavbu sídelního města Berlína a podporoval vědy a umění. Panovník se snažil zvýšit prestiž svého království, a proto vedl nákladný dvůr, zahájil velkolepou přestavbu sídelního města Berlína a podporoval vědy a umění. Založil i univerzitu v Halle (1694), akademii umění a společnost věd. Založil i univerzitu v Halle (1694), akademii umění a společnost věd. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

11 Pro podporu absolutismu bylo v Prusku utužováno nevolnictví a robota. Pro podporu absolutismu bylo v Prusku utužováno nevolnictví a robota. Vysvětli pojmy absolutismus, nevolnictví a robota. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

12 Fridrich Vilém I. (vládl 1713 – 1740) Byl reformátorem státní moci a armády. Povahou byl absolutista, spořivý, náladový, hrubý, přesný a vychovaný v duchu kalvinismu a merkantilismu se silným smyslem pro povinnost. Byl reformátorem státní moci a armády. Povahou byl absolutista, spořivý, náladový, hrubý, přesný a vychovaný v duchu kalvinismu a merkantilismu se silným smyslem pro povinnost. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

13 Pruská armáda Příslušníci pruské šlechty získávali v armádě vysoké důstojnické hodnosti, vojáci byli najímáni násilím a za neuposlechnutí rozkazu je čekaly tvrdé tresty (např. probíhání uličkou z vojáků, kteří provinilce bili lískovkou.) VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

14 Pruská armáda Drastické omezení státních výdajů a zrušení přebytečných byrokratických funkcí přineslo dostatek peněz ve státní pokladně. Více než 80 procent státních příjmů věnoval své jediné opravdové lásce - armádě. Její stav se během jeho vlády zdvojnásobil a dosáhl počtu 80 000 mužů (při 2,5 milionu obyvatel Pruska). Pruská armáda patřila početně na čtvrté místo v Evropě, byla však nejlépe vycvičená a nejdisciplinovanější. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

15 Fridrich II. Veliký (vládl 1740 – 1786) pruský král, braniborský kurfiřt a neuchâtelský kníže z rodu Hohenzollernů a jeden z největších vojevůdců 18. st. pruský král, braniborský kurfiřt a neuchâtelský kníže z rodu Hohenzollernů a jeden z největších vojevůdců 18. st. Pozvedl Prusko na úroveň velmoci. Pozvedl Prusko na úroveň velmoci. Jeho heslo znělo: „Jsem první služebník svého státu.“ Jeho heslo znělo: „Jsem první služebník svého státu.“ VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

16 Rozvoj Pruska v duchu merkantilismu Dodržuje zásady merkantilismu. Dodržuje zásady merkantilismu. Vysvětli pojem merkantilismus. Vysvětli pojem merkantilismus. Buduje manufaktury, staví silnice, průplavy, podporuje vzdělání, umění, posiluje státní aparát. Buduje manufaktury, staví silnice, průplavy, podporuje vzdělání, umění, posiluje státní aparát. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

17 Přátelství s Voltairem Fridrich si psal s Voltairem a vícekrát ho přijal v Postupimi. Kdo to byl Voltaire? Byl to osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

18 Zámek Sanssouci Na rozdíl od svého otce, který žil poměrně spartánsky, se Fridrich II. velmi zajímal o umění. Sám například navrhl základní osnovu svého zámku Sanssouci v Postupimi, měl obstojnou sbírku obrazů a dobře hrál na příčnou flétnu, přičemž sám komponoval na dosti vysoké úrovni. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

19 Stýkal se také s umělci osobně, roku 1747 přijal v Sanssouci mezi jinými i skladatele Johanna Sebastiana Bacha. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

20 Fridrich II. rozšiřuje Prusko Král rozšířil území Pruska o Slezsko, získané v bojích s Rakouskem ve válkách o dědictví rakouské. Východní Frísko připojil k Prusku po vymření tamního rodu Cirksenů. Při prvním dělení Polska získal i část tohoto území. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

21 Války o rakouské dědictví Války byly svedeny o nástupnictví na trůnu Habsburské monarchie mezi Marií Terezií a jejími sousedy – Pruskem, Bavorskem a Francií v letech 1740 až 1748. Důvodem války bylo odmítnutí nástupnictví Marie Terezie a Pragmatické sankce a územní nároky pruského krále Fridricha II. ve Slezsku. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

22 Trojí dělení Polska Dělení Polska probíhalo v letech 1772–1795, přičemž tato zem byla rozdělena mezi Prusko, Rakousko a Rusko. 1772 – První dělení Polska 1793 – Druhé dělení Polska 1795 – Třetí dělení Polska VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

23 Vznik Pruska zápis Po třicetileté válce se Svatá říše římská skládala z velkého množství státečků, v čele stál římský císař z rodu Habsburků. Po třicetileté válce se Svatá říše římská skládala z velkého množství státečků, v čele stál římský císař z rodu Habsburků. Jedním z mocných států bylo také Braniborsko, jehož panovník (markrabě) spravoval i Pruské vévodství -> Jedním z mocných států bylo také Braniborsko, jehož panovník (markrabě) spravoval i Pruské vévodství -> ->1701 za pomoc císaři povýšen Fridrich I. na pruského krále -) vznik Pruska Fridrich Vilém I. – silná armáda Fridrich Vilém I. – silná armáda Fridrich II. – ve válkách o rakouské dědictví získal na Marii Terezii Habsburské Slezsko, rozvoj umění a vědy Fridrich II. – ve válkách o rakouské dědictví získal na Marii Terezii Habsburské Slezsko, rozvoj umění a vědy -> osvícený panovník -> osvícený panovník VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

24 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Sova http://www.clker.com/clipart-cartoon-owl-1.htmlhttp://www.clker.com/clipart-cartoon-owl-1.html Král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652| Braniborská brána http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=berl%C3%ADn&ex=1#ai:MP900425496|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=berl%C3%ADn&ex=1#ai:MP900425496| Nevolník http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zem%C4%9Bd%C4%9Blec&ex=1#ai:MC900198370|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zem%C4%9Bd%C4%9Blec&ex=1#ai:MC900198370| Vojáci http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=voj%C3%A1k&ex=1#ai:MC900230956|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=voj%C3%A1k&ex=1#ai:MC900230956|mt:1| Fridrich II. http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Bed%C5%99ich&ex=1#ai:MC900411240|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Bed%C5%99ich&ex=1#ai:MC900411240| Průplav http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pr%C5%AFplav&ex=1#ai:MC900150018|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pr%C5%AFplav&ex=1#ai:MC900150018| Voltaire http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Voltaire&ex=1#ai:MC900237219|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Voltaire&ex=1#ai:MC900237219| Zámek Sanssouci http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Postupim&ex=1#ai:MP900426581|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Postupim&ex=1#ai:MP900426581| Bach http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Bach&ex=1#ai:MC900415548|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Bach&ex=1#ai:MC900415548| Královna http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654| Zkřížené meče http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=me%C4%8D&ex=1#ai:MC900352281|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=me%C4%8D&ex=1#ai:MC900352281| Varšava mapa http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Polsko&ex=1#ai:MP900425529|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Polsko&ex=1#ai:MP900425529| VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _12 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"

Podobné prezentace


Reklamy Google