Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzestup Pruska za Fridricha II. Milan Petržilka 6A/8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzestup Pruska za Fridricha II. Milan Petržilka 6A/8."— Transkript prezentace:

1 Vzestup Pruska za Fridricha II. Milan Petržilka 6A/8

2 Prusko  státní útvar – 3 územní části  základ – severoněmecké území Braniborska a Pomořanska – hl. m. Berlín  východ – Východní Prusko  západ – několik území v severním Porýní  mapa mapa

3  v r. 1701 se braniborský kurfiřt povýšil na pruského krále  během 1.pol. 18.stol. se Prusko díky:  - silné a dobře vycvičené armádě  - úsporné finanční politice dvora  stalo nejvážnějším konkurentem habsburské monarchie ve Svaté říši římské.

4 Fridrich II.  se stal – r.1740 – jako ambiciózní a osvícensky vzdělaný králem  považoval se za prvního služebníka státu  zavedl náboženskou toleranci  chránil zemědělství a manufakturní výr. cly a zákazem dovozu cizího zboží  zakládal nové manufaktury, nařizoval stavět průplavy a splavňovat řeky  => snaha rozvíjet obchod

5 Fridrich II.  v r. 1740 využil s kurfiřtem Karlem Albrechtem a s Francií vymření ♂ habsburského rodu  nástup dcery císaře Karla VI. a Marie Terezie na český a uherský trůn zahájil války o získání části jejího dědictví

6 Bonus  Kurfiřt (přejatý výraz z němčiny- Kurfürst, složenina ze slov küren tzn. volit a der Fürst tzn. kníže) je říšský kníže s právem volit krále Svaté říše římské.

7 Bonus „ Kdyby začali moji vojáci myslet, nezůstal by z nich v armádě jediný. “

8 конец


Stáhnout ppt "Vzestup Pruska za Fridricha II. Milan Petržilka 6A/8."

Podobné prezentace


Reklamy Google