Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZESTUP PRUSKA © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZESTUP PRUSKA © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net."— Transkript prezentace:

1 VZESTUP PRUSKA ©

2 Svatá říše římská po 30leté válce rozdrobenost
snaha Pruska využít mocenské vakuum Po třicetileté válce přestala Svatá říše římská národa německého existovat jinak, než podle jména. Skládala se z asi 300 států, které se snažily udržet si svá práva a svobody. Střední Evropa tedy byla regionem starých, slábnoucích státečků – byla mocenským vakuem. Mocenské vakuum pobízelo ambiciózní vůdce, aby v této oblasti získávali území. Dva rody těžily z tohoto mocenského vakua: Hohenzollerni, původem ze severního Německa (konkrétně Pruska) Rakouští Habsburkové ti ovšem měli dost starostí s udržením celistvosti svého impéria ohrožovaného Francií a Osmanskou říší.

3 Původně vládcové Brandenburska (kurfiřství) a menších území
Hohenzollerni Původně vládcové Brandenburska (kurfiřství) a menších území Jaké další kurfiřství znáte? Fridrich I. – Velký kurfiřt Fridrich Vilém I. - vybudoval silnou armádu Důstojníky junkeři Militarizace Hohenzolerni vytvořili své impérium ze skupiny menších, roztříštěných držav. Nejcennějším územím bylo Brandenbursko, součást Svaté říše římské. Markrabě braniborský byl jeden ze sedmi kurfiřtů, kteří volili císaře Svaté říše římské. Fridrich I. – velký kurfiřt Syn Fridricha Viléma I. Povznesl prestiž Brandenburska po třicetilté válce, jako první získal královský titul. Braniborsko a Východní Prusko byly Utrechtským mírem uznány za království. Fridrich Vilém II. – Syn Fridricha I. Byl posedlý myšlenkou na zvýšení vojenské moci Pruska (byl mírně slabomyslný). Vybudoval silnou Pruskou vojenskou tradici. Všichni důstojníci pocházeli z řad vyšší šlechty (známé jako junkeři) a měli mnohem více moci a prestiže než ostatní obyvatelé – Prusko se stalo vojenskou společností: „Prusko není stát, který vlastní armádu, ale armáda, která vlastní stát.“

4 Narozdíl od otce osvícenský panovník
Fridrich II Veliký ( ) Narozdíl od otce osvícenský panovník Pomocí skvělé armády chce získat Slezsko – porušuje pragmatickou sankci Válka o dědictví rakouské Francie, Španělsko, Prusko a Bavorsko napadají Rakousko (na jeho straně Velká Británie) Marie Terezie uhájí trůn, ale ztrácí Slezsko ve prospěch Pruska Narozdíl od otce osvícenský panovník Fridrich II nesdílel posedlost svého otce ve vojenství. Byl učencem, hudebníkem, filozofem a vášnivým čtenářem. Na jeho dvoře nalezl útočiště osvícenec Voltaire, vyhnaný z Francie. Reformuje stát (náboženská tolerance…) Při zavádění brambor jako nové zemědělské plodiny prý osobně objížděl Prusko a mimo jiné vysvětloval poddaným, že mají jíst hlízy a nikoli nať Francie, Španělsko, Prusko a Bavorsko napadají Rakousko (na jeho straně Velká Británie) Tak začala válka o Rakouské dědictví, v níž se mnohé Evropské státy pokusily těžit z předpokládané ženské slabosti následovnice rakouského trůnu – Marie Terezie.

5

6

7

8

9 Zemětřesení v aliancích
Tradiční rivalové Francie a Rakousko se (spolu s Ruskem) spojují proti Prusku Prusko se spojuje s Velkou Británií Tradiční spojenci (Válka o Rakouské dědictví ) Noví spojenci (Sedmiletá válka )

10 Sedmiletá válka (1756-1763) Válka i v koloniích
Anglie získává Francouzské kolonie v Kanadě a Indii Sedmiletá válka ( ) Fridrich udeřil – tváří v tvář stahujícímu se kruhu přesily – jako první, aby vyřadil nepřátele postupně dřív, než se jejich vojska spojí. Tato válka, známá jako Sedmiletá válka ( ), zasáhla většinu evropských zemí i jejich kolonie. Severoamerické kolonie Francie a Velké Británie bojovaly v konfliktu, který se nazývá Francouzská a Indiánská válka Dokonce válka probíhala i v asijských koloniích… - byl to první globální konflikt. Válka skončila roku 1763 Pařížským mírem. Marie Terezie nezískala z války nic (v Rusku se po dobytí Berlína dostal na trůn car Pavel, který měl rád vojáčky a obdivoval vojenskou taktiku Fridricha II. a uzavřel s Pruskem příměří). Francie ztratila Kanadu a své Indické kolonie ve prospěch Británie. Zbylé státy žádné zisky neměly. Jediný stát se zisky byla Velká Británie – konstituční monarchie. Tento vývoj povzbudil osvícenství – nový směr, který mimo jiné usiloval o nahrazení absolutismu demokratičtějšími formami vlády.

11 Shrnutí Kdo to byli Hohenzollerni a které znáš?
Čím se vyznačovala vláda Fridricha II.? Které války, kdy a proti komu vedl? Jaké byly důsledky těchto válek?

12 Nashledanou! O Mém Prusku ještě uslyšíte…
©


Stáhnout ppt "VZESTUP PRUSKA © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net."

Podobné prezentace


Reklamy Google