Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marie Terezie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marie Terezie."— Transkript prezentace:

1 Marie Terezie

2 Marie Terezie (1717 – ) první a poslední žena na habsburském i českém trůně Nastoupila na trůn ve věku 23 let, nepřipravená k vladaření, na základě nástupnického řádu, který složitě vyjednal se souhlasem evropských panovníků její otec Karel VI. Pragmatická sankce (povoluje nástupnictví ženy)

3 po nástupu na trůn - její nároky zpochybnili bavorský kurfiřt, pruský král i francouzský král
války o dědictví rakouské 1740 – slezská válka 1744 – 2. slezská válka 1756 – sedmiletá válka střídavé neúspěchy: Praha několikrát obsazena: bavorský kurfiřt s podporou poloviny české šlechty korunován českým králem, plenění českých zemí, 1757- Praha bombardována / poškozen Pražský hrad a zničeno 900 domů

4

5

6 Výsledek válek: ztráta Slezska a Kladska (nejrozvinutější oblasti habsburské monarchie a po staletí součást zemí Koruny české) Marie Terezie udržela korunu českého království a pro svého muže korunu císaře odhalen špatný stav habsburské monarchie a nezbytnost reforem - cíl reforem - vytvořit jednotně spravovaný, silný stát osvícenský absolutismus

7 Tereziánské reformy snaha o centralizovanou správu - těsnější spojení všech zemí a jejich jednotné spravování z Vídně „tereziánský katastr“- soupis veškeré půdy s cílem získat finance výstavba silnic – z hospodářských i vojenských důvodů zakládání manufaktur - daňové úlevy, půjčky pravidelné sčítání lidu od cíl hlavně vojenský / počátkem 70. let v Čechách a na Moravě / vzápětí hladomor způsobený neúrodou obilí/ ubylo půl milionu/vedlo k prosazení brambor v jídelníčku

8 Geodet pracující na tereziánském katastru

9 reforma justice - např. zákaz útrpného práva
zrušení jezuitského řádu školská reforma - povinná školní docházka pro děti let - zodpovědnost za vzdělání převzal stát v obcích s dětmi zavedeny triviální školy (trivium: čtení, psaní, počítání + náboženství)/docházka 75%/ - od vyšších škol vyučovací jazyk němčina = prohloubení germanizace 1775 – nový robotní řád

10

11 Nevolnictví v Čechách většina obyvatelstva na venkově, obživou zemědělství poddaní odváděli asi třetinu výnosů největší zátěž: robota šíření zkreslených zpráv o reformách panovnice, které vrchnost bojkotuje nejrozsáhlejší nevolnické povstání v Čechách 1775 ve východních Čechách /ozbrojené houfy / plenění zámků / pálení robotních dokladů/ jeden houf sedláků rozehnán u Prahy, druhý rozprášen u Chlumce n. Cidlinou /několik mrtvých

12 Revolta urychlila prosazení robotního patentu, který zmírnil útlak poddaných (robota odstupňována podle velikosti selského majetku + snaha přeměnit robotu na peněžní rentu)

13 Soukromý život Marie Terezie
manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským- zřejmě šťastné/ po smrti manžela odložila šperky a oblékala se do černého 16 dětí (11 se dožilo dospělosti)- dohlížela na jejich výchovu obklopovala se schopnými úředníky zbožná katolička

14 František I. Štěpán Lotrinský 1708 - 1765
1729 vévoda lotrinský a těšínský 1730 místodržitel Uher 1736 manžel Marie Terezie po sňatku donucen vzdát se dědičné vlády v Lotrinsku, náhradou velkovévodství toskánské od 1740 spoluvládce Marie Terezie od 1745 římskoněmecký císař málo úspěšný vojevůdce vynikl v hospodářské oblasti jako zakladatel manufaktur, dobrý hospodář a finančník rozmnožující své jmění


Stáhnout ppt "Marie Terezie."

Podobné prezentace


Reklamy Google