Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_10_Osvícenství"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _10 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Osvícenství Anotace: Žáci se seznámí s Voltairem, Rousseaem, jejich učením. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

2 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
Myšlenkové hnutí 18.st. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

3 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
18. st. – svět ovládá náboženské cítění a církev radí: „Nemysli, ale věř.“ Našli se však lidé, kteří nahlížejí na svět prostřednictvím rozumu a vědy -) osvícenci Osvícenství bylo myšlenkové hnutí 18. st., jehož zastánci jsou osvíceni rozumem. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

4 Jaké by měly být vztahy mezi lidmi?
Proč osvícenci? Neuvažují jako většina tehdejší společnosti, nepodřizují se náboženským dogmatům, chtějí znát odpovědi na následující otázky: Jaké by měly být vztahy mezi lidmi? Jaká by měla být práva a povinnosti panovníků a států? VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

5 Měla být výhodná pro obě strany.
Své názory prezentovali osvícenci při společenských setkáních, např. v tzv. francouzských salonech. Osvícenci se domnívali, že v minulosti vznikla společenská smlouva, na jejímž základě se panovníci ujali své vlády. Měla být výhodná pro obě strany. Vládci mají vládnout pro blaho poddaných. Lid má být poslušný a poslouchat svého vládce. V čem tyto myšlenky byly sympatické vládcům a v čem naopak lidu? VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

6 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
Voltaire (vlastním jménem François Marie Arouet) (1694 – 1778) Francouzský filozof, básník a spisovatel Jeho hlavním terčem se stává nesvoboda, politický útlak a náboženské tmářství Zpočátku se skrýval na zámku osvícené francouzské šlechtičny, jeho anonymní spisy byly spáleny. Později se hřál na výsluní u dvora pruského krále Fridricha II. Velikého, ale i s ním se rozkmotřil Dožil u fr. dvora pod ochranou madame de Pompadour VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

7 Voltaire - citáty Rozumíte těmto citátům?
Přátelé mají mít přednost před králi. Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte. Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu, neřest a nouzi. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

8 Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)
francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu Zastává názor, že člověk je od přírody dobrý a miluje řád. Tvrdí, že nenucenou výchovou v raném dětství (nic jim nezakazovat) se z nich stanou spořádaní občané. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

9 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
Od narození do 2 let - tělesný rozvoj; dítě má mít dostatek pohybu, proto se nemá balit do povijanu; dítěti máme omezovat slovní zásobu, aby neznalo slova, kterým nerozumí a nemělo více slov než představ. Od 2 do 12 let - co se budou chtít naučit se naučí sami, výchova má probíhat na venkově, protože město kazí mravy; nedoporučuje tělesné tresty, dítě trpí následky svého činu (např. rozbije-li okno, necháme ho několik dní spát v zimě). Od 12 do 15 let - rozumová a pracovní výchova; učit se přírodním vědám; poznat co nejvíce řemesel a pak si dítě vybere jedno, jemuž se vyučí. Od 15 do 21 let probíhá výchova ve městě; mravní výchova; dostatek pohybu a nesmí lenošit; uveden do společnosti a rozvíjet svou lásku k ostatním lidem VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

10 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
Výchova ženy je odlišná od výchovy muže, protože je určena k tomu, aby měla děti, vytvářela rodinnou pohodu a starala se o manželovo štěstí; protože má být také krásná a zdravá, důležitá je u ní výchova tělesná a mravní; je svému muži podřízena, myslí jeho myšlenkami a mluví jeho slovy. VY 32 INOVACE 10 Osvícenství VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

11 Kontroverzní Rousseau
Volal po návratu k přírodě V přírodě se zdržoval jen řídce Kritizuje šlechtu pro její nadřazenost. Přijímá pozvání šlechty i její finanční dary. Volal po výchově a vzdělání dětí. Svých 5 dětí umístil do sirotčince, kde se dospělosti dožilo jen 5 % chovanců. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

12 Osvícenství přeje podnikání
V předešlém období byli zvýhodňováni urození, např. získávali od panovníka monopol na určitý druh výrobku, tím nevzniká konkurence. Jejímu vzniku bránily i středověké cechy, organizace chránící řemeslníky určitého oboru. Skotský myslitel Adam Smith položil základy volného obchodu a konkurence. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

13 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
„ Tím, že člověk rozvíjí průmysl tak, aby dosáhl co nejvyššího zisku, sleduje jen svůj osobní zájem, … často (tak) podporuje zájem celé společnosti lépe, než kdyby jej chtěl skutečně podporovat.“ Adam Smith VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

14 Panovníci osvícení rozumem
V 18. st. se stalo módou, že si evropští vládci nechávali radit od slavných myslitelů. Ruská carevna Kateřina II. Veliká Pruský král Fridrich (Bedřich) II. Veliký Římská císařovna Marie Terezie Římský císař Josef II. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

15 Panovníci osvícení rozumem
V 18. st. se stalo módou, že si evropští vládci nechávali radit od slavných myslitelů. Pruský král Fridrich II. Veliký VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

16 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
Osvícenství zápis Myšlenkové hnutí 18. st. – opouští náboženská dogmata a vybízí k rozumu, vzdělání Představitelé: Voltaire, Jean-Jacques Rousseau Myšlenky: Vládci mají vládnout pro blaho poddaných. Poddaný má poslouchat svého vládce. Osvícenství přeje svobodnému podnikání, vytváření konkurence. Osvícení panovníci: pruský král Fridrich II., ruská carevna Kateřina II., římská císařovna Marie Terezie, římský císař Josef II. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství

17 VY_32_INOVACE_10_Osvícenství
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Mozek Voltaire Mimino Žena Bedřich II. VY_32_INOVACE_10_Osvícenství


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_10_Osvícenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google