Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Český středověk
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _18 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Nástup Habsburků na český trůn Anotace: Žáci se seznámí s vývojem našeho území za vlády Ferdinanda I., dozvědí se o příchodu jezuitů i oslabení pozice královských měst. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 7. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

2 Nástup Habsburků na český trůn
Vláda Ferdinanda I. (1526 – 1564) VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

3 Opakování 1) Který panovnický rod na českém trůnu vládl v letech 1478 – 1526? Jagellonci 2) Jakých titulů užíval Ludvík Jagellonský? Český a uherský král 3) Jak a kdy zemřel poslední Jagellonec? Zahynul v boji proti Turkům v bitvě u Moháče v roce 1526, když bránil Uhry. 4) Z kterého rodu pocházela Ludvíkova manželka? rod Habsburků VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

4 (Zdeněk Lev z Rožmitálu,
Boj o český trůn Když zahynul Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče, o český trůn se ucházeli: Polský král Saský kníže Bavorská knížata Rakouští Habsburkové Čeští šlechtici (Zdeněk Lev z Rožmitálu, Vojtěch z Pernštejna) VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

5 Nástup Ferdinanda I. Čeští stavové mezi kandidáty dali přednost rakouskému arciknížeti Ferdinandu Habsburskému. Důvod: značný vliv Habsburků v Evropě Ferdinand chtěl získat trůn dědičně (jeho manželkou byla Anna Jagellonská, sestra Ludvíka Jagellonského), čeští stavové jeho nároky neuznali. Ferdinand I. Anna Jagellonská VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

6 Podmínkou volby: dodržování politických svobod stavů a uznání náboženských poměrů
Kdo tvořil české stavy? Vyšší a nižší šlechta církev královská města VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

7 Jak vypadaly v našich zemích náboženské poměry?
Povoleny byly církve katolická a kališnická. kališníci Dále se lidé hlásili k luterství, kalvinismu nebo byli příslušníky Jednoty bratrské. katolíci Kdo a kdy založil Jednotu bratrskou? Jednotu bratrskou založil Petr Chelčický, členové se zavazovali žít skromně a ctnostně jako první křesťané, vzdělaní členové ovlivnili vývoj české kultury a jazyka (Bible kralická), přestože byli pronásledováni a museli skrývat. VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

8 Ferdinand I. byl katolík, proto pozval do Čech k posílení katolické víry jezuity.
Jezuité neboli Tovaryšstvo Ježíšovo patří k významným řádům katolické církve. Založil ho r Ignác z Loyoly. Do Prahy přišli první jezuité v dubnu roku 1556. Jezuité vytvořili na našem území jednu z nejlepších školských soustav, zaměřovali se na výchovu mládeže, kazatelskou činnost v oblastech s přetrvávajícím evangelickým vyznáním a pořádali působivé církevní slavnosti. VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

9 Jaká kultura se na našem území rozvíjí v 16. st.?
Renesance a humanismus Vyjmenuj některé renesanční stavby na našem území. Letohrádek Belveder, zámky Litomyšl, Nelahozeves, Velké Losiny, Benešov nad Ploučnicí, Český Krumlov, Třeboň, Schwarzenberský palác, měšťanské domy v Telči a Slavonicích Poznáš renesanční památku na obrázku? Dům U Minuty VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

10 Ferdinand I. toužil vládnout silnému katolickému státu, nesídlil v Praze, ale ve Vídni. -> Tam vznikaly ústřední úřady pro celou Habsburskou říši. Habsburská monarchie Uhry (část, kterou nezabrali Turci – Slovensko, Chorvatsko, západní část Uher) Země Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Lužice) Rakouské země (Rakousy, Kraňsko, Tyroly, Korutany, Štýrsko) VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

11 -> největší a nejlidnatější soustátí s mnoha národy
Habsburská monarchie -> největší a nejlidnatější soustátí s mnoha národy -> trvala do roku 1918 -> obyvatelé hovořili: německy, česky, slovensky, maďarsky, rumunsky, chorvatsky, slovinsky, lužickosrbsky -> v této době je spojovala jen osoba panovníka VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

12 Země Koruny české – nejdůležitější článek říše ->
výstavná města, vyspělá řemesla, nerostné bohatství Ferdinand využil královského práva pro ražbu stříbrných tolarů v Jáchymově. Která zahraniční měna byla pojmenována po českém tolaru? Americký dolar VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

13 Snaží se posílit svou moc i královskou pokladnu ->
Panovník se nechce dělit o moc se stavy, proto vedle zemských úřadů ovládaných stavy vznikly dvorské úřady ve Vídni (v nich schopní odborníci). Snaží se posílit svou moc i královskou pokladnu -> omezuje politická práva královských měst a ukládá jim vyšší daně Hofburg – vídeňské sídlo Habsburků VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

14 V letech 1546/1547 došlo k otevřenému konfliktu mezi Ferdinandem I
V letech 1546/1547 došlo k otevřenému konfliktu mezi Ferdinandem I. a královskými městy. Bratr Karel V. se jako římský císař utkal s luteránskými knížaty ve Svaté říši. Přestože se válka Čech vůbec netýkala, svolal Ferdinand I. zemskou hotovost (vojsko z obyvatel všech stavů). VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

15 Reakce na královo svolání zemského vojska:
> Proti zákonu (svolání možné jen na obranu státu) > většina šlechty a měst neposlechla Karel V. s Ferdinandem I. I tak v říši zvítězili -> po návratu přichází trest Největší dopad: královská města (omezení městských práv, např. poboření hradeb, aby se nemohla bránit, znovu nastolen rychtář) Ze šlechticů potrestáni jen někteří -> odebrání statků nebo v léno = > posílení královské moci VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

16 Nástup Habsburků na český trůn zápis
1526 – po vymření Jagellonců zvolen českým králem Ferdinand I. Habsburský Český stát se stal součástí habsburské říše až do roku 1918 (české země, rakouské země, uherská část neovládána Turky) Náboženství: povolené – katolíci, kališníci Pronásledovaní – luteráni, kalvinisté, Jednota bratrská Příchod jezuitů k posílení katolické církve (Ferd. I. katolíkem) Bible kralická – česká bible vydaná Jednotou bratrskou Rozvoj renesance a humanismu Ražba stříbrných tolarů v Jáchymově 1547 – potrestání královských měst za neuposlechnutí (ztráta privilegií) -> posílena královská moc Snaha omezit moc českých stavů VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

17 Sova http://www.clker.com/clipart-cartoon-owl.html
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Sova Král na trůnu Král Královna Prstýnky Rytíř s hradem Kněz Město Kříž Kalich Dům U Minuty – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Mapa ČR Stříbro VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

18 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z:
Hofburg VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk"

Podobné prezentace


Reklamy Google