Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _18 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _18 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _18 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Nástup Habsburků na český trůn Anotace: Žáci se seznámí s vývojem našeho území za vlády Ferdinanda I., dozvědí se o příchodu jezuitů i oslabení pozice královských měst. Materiál byl vytvořen (datum, období): 1. 5. 2013 Ověření ve výuce: 6. 5. 2013, 7. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

2

3 1) Který panovnický rod na českém trůnu vládl v letech 1478 – 1526? Jagellonci 2) Jakých titulů užíval Ludvík Jagellonský? Český a uherský král 3) Jak a kdy zemřel poslední Jagellonec? Zahynul v boji proti Turkům v bitvě u Moháče v roce 1526, když bránil Uhry. 4) Z kterého rodu pocházela Ludvíkova manželka? rod Habsburků VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

4 Když zahynul Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče, o český trůn se ucházeli: Polský král Saský kníže Bavorská knížata Rakouští Habsburkové Čeští šlechtici (Zdeněk Lev z Rožmitálu, Vojtěch z Pernštejna) VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

5 Čeští stavové mezi kandidáty dali přednost rakouskému arciknížeti Ferdinandu Habsburskému. Důvod: značný vliv Habsburků v Evropě Ferdinand chtěl získat trůn dědičně (jeho manželkou byla Anna Jagellonská, sestra Ludvíka Jagellonského), čeští stavové jeho nároky neuznali. Ferdinand I. Anna Jagellonská VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

6 Podmínkou volby: dodržování politických svobod stavů a uznání náboženských poměrů Kdo tvořil české stavy? Vyšší a nižší šlechtacírkev královská města VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

7 Jak vypadaly v našich zemích náboženské poměry? Povoleny byly církve katolická a kališnická. Dále se lidé hlásili k luterství, kalvinismu nebo byli příslušníky Jednoty bratrské. katolíci kališníci Jednotu bratrskou založil Petr Chelčický, členové se zavazovali žít skromně a ctnostně jako první křesťané, vzdělaní členové ovlivnili vývoj české kultury a jazyka (Bible kralická), přestože byli pronásledováni a museli skrývat. Kdo a kdy založil Jednotu bratrskou? VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

8 Ferdinand I. byl katolík, proto pozval do Čech k posílení katolické víry jezuity. Jezuité neboli Tovaryšstvo Ježíšovo patří k významným řádům katolické církve. Založil ho r. 1534 Ignác z Loyoly. Do Prahy přišli první jezuité v dubnu roku 1556. VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn Jezuité vytvořili na našem území jednu z nejlepších školských soustav, 1.zaměřovali se na výchovu mládeže, 2. kazatelskou činnost v oblastech s přetrvávajícím evangelickým vyznáním 3. a pořádali působivé církevní slavnosti.

9 Jaká kultura se na našem území rozvíjí v 16. st.? Renesance a humanismus Vyjmenuj některé renesanční stavby na našem území. Letohrádek Belveder, zámky Litomyšl, Nelahozeves, Velké Losiny, Benešov nad Ploučnicí, Český Krumlov, Třeboň, Schwarzenberský palác, měšťanské domy v Telči a Slavonicích VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn Poznáš renesanční památku na obrázku? Dům U Minuty

10 Ferdinand I. toužil vládnout silnému katolickému státu, nesídlil v Praze, ale ve Vídni. -> Tam vznikaly ústřední úřady pro celou Habsburskou říši. Habsburská monarchie Země Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Lužice) Rakouské země (Rakousy, Kraňsko, Tyroly, Korutany, Štýrsko) Uhry (část, kterou nezabrali Turci – Slovensko, Chorvatsko, západní část Uher) VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

11 Habsburská monarchie -> největší a nejlidnatější soustátí s mnoha národy -> trvala do roku 1918 -> obyvatelé hovořili: německy, česky, slovensky, maďarsky, rumunsky, chorvatsky, slovinsky, lužickosrbsky -> v této době je spojovala jen osoba panovníka VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

12 Země Koruny české – nejdůležitější článek říše -> výstavná města, vyspělá řemesla, nerostné bohatství Ferdinand využil královského práva pro ražbu stříbrných tolarů v Jáchymově. Která zahraniční měna byla pojmenována po českém tolaru? Americký dolar VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

13 Panovník se nechce dělit o moc se stavy, proto vedle zemských úřadů ovládaných stavy vznikly dvorské úřady ve Vídni (v nich schopní odborníci). Snaží se posílit svou moc i královskou pokladnu -> omezuje politická práva královských měst a ukládá jim vyšší daně Hofburg – vídeňské sídlo Habsburků VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

14 V letech 1546/1547 došlo k otevřenému konfliktu mezi Ferdinandem I. a královskými městy. Bratr Karel V. se jako římský císař utkal s luteránskými knížaty ve Svaté říši. Přestože se válka Čech vůbec netýkala, svolal Ferdinand I. zemskou hotovost (vojsko z obyvatel všech stavů). VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

15 Reakce na královo svolání zemského vojska: -> Proti zákonu (svolání možné jen na obranu státu) -> většina šlechty a měst neposlechla Karel V. s Ferdinandem I. I tak v říši zvítězili -> po návratu přichází trest Největší dopad: královská města (omezení městských práv, např. poboření hradeb, aby se nemohla bránit, znovu nastolen rychtář) Ze šlechticů potrestáni jen někteří -> odebrání statků nebo v léno = > posílení královské moci VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

16 Nástup Habsburků na český trůn zápis  1526 – po vymření Jagellonců zvolen českým králem Ferdinand I. Habsburský  Český stát se stal součástí habsburské říše až do roku 1918 (české země, rakouské země, uherská část neovládána Turky)  Náboženství: povolené – katolíci, kališníci Pronásledovaní – luteráni, kalvinisté, Jednota bratrská  Příchod jezuitů k posílení katolické církve (Ferd. I. katolíkem)  Bible kralická – česká bible vydaná Jednotou bratrskou  Rozvoj renesance a humanismu  Ražba stříbrných tolarů v Jáchymově  1547 – potrestání královských měst za neuposlechnutí (ztráta privilegií) -> posílena královská moc  Snaha omezit moc českých stavů VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

17 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Sova http://www.clker.com/clipart-cartoon-owl.htmlhttp://www.clker.com/clipart-cartoon-owl.html Král na trůnu http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=tr%C5%AFn&ex=1#ai:MC900426380|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=tr%C5%AFn&ex=1#ai:MC900426380| Král http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652| Královna http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654| Prstýnky http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=prst%C3%BDnky&ex=2#ai:MC900382567|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=prst%C3%BDnky&ex=2#ai:MC900382567| Rytíř s hradem http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ryt%C3%AD%C5%99&ex=1#ai:MC900413094|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ryt%C3%AD%C5%99&ex=1#ai:MC900413094| Kněz http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900197796|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900197796| Město http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=m%C4%9Bsto&ex=1#ai:MC900101038|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=m%C4%9Bsto&ex=1#ai:MC900101038|mt:1| Kříž http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=k%C5%99%C3%AD%C5%BE&ex=1#ai:MC900436392|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=k%C5%99%C3%AD%C5%BE&ex=1#ai:MC900436392|mt:1| Kalich http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kalich&ex=1#ai:MC900390604|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kalich&ex=1#ai:MC900390604| Dům U Minuty – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Mapa ČR http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=mapa+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ex=1#ai:MC90040573 8|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=mapa+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ex=1#ai:MC90040573 8| Stříbro http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=st%C5%99%C3%ADbro&ex=1#ai:MC900056870|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=st%C5%99%C3%ADbro&ex=1#ai:MC900056870| VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn

18 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Hofburg http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Hofburg&ex=1#ai:MP900425501|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Hofburg&ex=1#ai:MP900425501| VY_32_INOVACE_18_Nástup Habsburků na český trůn


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _18 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google