Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce Moravské zemské knihovny s knihovnami regionu 9. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou - IX.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce Moravské zemské knihovny s knihovnami regionu 9. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou - IX."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce Moravské zemské knihovny s knihovnami regionu 9. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou - IX.

2 Moravská zemská knihovna v Brně -2. největší knihovna v ČR -k : registrovaných čtenářů 4, knihovních jednotek ve volném výběru návštěvníků (fyzických) Plní funkci krajské knihovny (zřizovatel Ministerstvo kultury ČR). Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, od roku 2009 výzkumná organizace. Na území Jihomoravského kraje plní regionální funkce, je metodickým pracovištěm pro veřejné knihovny Jihomoravského kraje.

3 Časopis Duha -vydává MZK -podtitul: Informace o knihách a knihovnách z Moravy -4 x ročně elektronické číslo: -2 x ročně tištěné dvojčíslo (v PDF dostupné on-line) -vychází v rámci metodické a poradenské činnosti MZK pro všechny veřejné knihovny kraje a další zájemce -platforma pro sdílení trendů a příkladů dobré praxe -archiv všech čísel od roku 1987 dostupný on-line

4 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rozloha: 7 196,5 km² Počet obyvatel: Počet obcí: 673 Počet měst: 49 Počet okresů: 7 Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo

5 Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období let 2011 – 2014 podpora zavádění moderních technologií do knihoven podpora webových stránek v oblasti vzdělávání je cílem rozšířit úlohu knihovníka v elektronickém prostředí, využívat elektronických opor a e-learningových forem vzdělávání v oblasti tvorby výměnných fondů je cílem zvýšení prostředků na nákup ve výši 30 % dotace RF

6

7

8 Regiony Jihomoravského kraje v číslech RegionRozloha v km²Počet obyvatelPočet obcíPočet obsluhovaných knihoven Blansko Boskovice67 Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK

9 Veřejné knihovny v Jihomoravském kraji Počet registrovaných uživatelů knihoven: (2011: ) (tj. 13,18 % z počtu obyvatel JMK – ), -z toho čtenářů do 15 let: (2011: ) (tj. 24,75 % z celkového počtu čtenářů) Počet veřejných knihoven v JMK (včetně poboček):  MZK  8 pověřených knihoven  74 profesionálních knihoven  545 neprofesionálních knihoven Celkem k v JMK 627 veřejných knihoven.

10 Neprofesionální knihovny Jihomoravského kraje RegionPočet knihoven WWWOPACBezbariérový přístup Blansko Boskovice Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov695218°9 Znojmo Celkem

11 Nákup knihovního fondu z prostředků obcí Region0 Kč na nákup - počet obcí Počet obecních knihoven celkem % knihoven bez nákupu KF Blansko Boskovice ,6 Brno-město ,4 Brno-venkov ,1 Břeclav2 55 3,6 Hodonín4 63 6,3 Vyškov6 69 8,6 Znojmo ,7 Celkem JMK/ % ,34 (16,8)

12 Nabídka vzdělávání pro knihovníky Rekvalifikační knihovnický kurz E-learningový kurz Knihovnické minimum (od 2012) E-learningový kurz Služby knihoven (od 2013) Semináře (současná literatura pro děti a mládež), kurzy (tvorba letáku pro propagaci knihovny, katalogizace)

13 Výroční zpráva z obecní knihovny?? „Výroční zpráva ale nemá jen zákonný rozměr. Je také součástí marketingové komunikace firmy a může podpořit firemní image.“ Zdroj: Kdo musí povinně předkládat výroční zprávu? Povinnost předkládat výroční zprávu mají příspěvkové organizace ministerstev, měst či krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ekonomické subjekty, jejichž účetnictví ověřuje auditor nepodceňujte význam informací:-):

14 Jak odměňujeme knihovny? Oceňování veřejných knihoven/knihovníků v Jihomoravském kraji Ocenění za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života (Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, uděluje MZK v Brně) Čestný titul Velkomoravský knihovník (uděluje regionální výbor SKIP Velká Morava

15 Aktivity MZK na podporu rozvoje regionálních funkcí v JMK Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje spojené s oceněním nejlépe pracujících obecních knihoven

16 Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje Platforma pro oceňování neprofesionálních knihoven Od roku 2011 Za účasti představitelů kraje, zástupců pověřených knihoven, zřizovatelů oceněných neprofesionálních knihoven a knihovníků Ocenění navrhují vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Knihovny obdrží diplom, věcnou a finanční odměnu

17 Metodické podklady pro udělování ocenění Pravidla pro návrhy a schvalování ocenění pro vybrané knihovny obcí Jihomoravského kraje Podklady ke zpracování písemného návrhu na nominaci nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven Jihomoravského kraje

18

19 Čestný titul Velkomoravský knihovník ocenění udělované regionální organizací SKIP Velká Morava od roku 2007 Podmínkou udělení ceny je členství v regionální organizaci Velká Morava Nositel titulu se vyznačuje příkladnými lidskými vlastnostmi a vysokými odbornými schopnostmi „Získání titulu Velkomoravský knihovník je nutnou podmínkou k získání jiných knihovnických cen a titulů.“

20 Pravidla pro udělování čestného titulu Velkomoravský/á knihovník/ice Uděluje regionální výbor SKIP za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví (nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven, realizace mimořádných nebo výjimečných aktivit, aktivní působení v regionálním SKIP) Oceněný musí být minimálně 5 let individuálním členem SKIP Velká Morava Návrh může zaslat do každého roku osoba, která je členem SKIP O udělení ceny se hlasuje Udělení ceny se vyhlašuje na Kolegiu nebo na Valné hromadě Součástí Ceny je diplom a dar

21 OSOBNOST KNIHOVNÍKA „Osobnost knihovníka je sama o sobě tou nejlepší propagací knihovny...“ Malý historický exkurz – 1. a 2. knihovnický zákon (1919, 1959) Kodex etiky českých knihovníků (2004) Ideální vlastnosti? Pozitivní pohled na svět, zájem o druhé, otevřenost, ochota, vstřícnost, sebevzdělávání,.....ÚSMĚV:-).

22 Závěr: A co obecní knihovny? Knihovna – to není pouze místo pro půjčování knih. Je to především: -MÍSTO – PROSTOR (neutrální, přátelský, vstřícný) k setkávání, aktivitám, jen tak-pobýt -KULTURNÍ BOHATSTVÍ -SKRYTÝ POTENCIÁL ROZVOJE OBCE -PŘÍLEŽITOST -NADĚJE pro utváření lepších vzájemných vztahů, pro budování komunit a rozvoje vzdělanosti.

23 Děkuji za pozornost. Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová Kontakt: Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 65a Brno Úsek výkonu regionálních funkcí: Tel.: www: knihovnyhttp://www.mzk.cz/pro- knihovny Časopis Duha:


Stáhnout ppt "Spolupráce Moravské zemské knihovny s knihovnami regionu 9. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou - IX."

Podobné prezentace


Reklamy Google