Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunocytologická diagnostika leukemizovaných B-lymfoproliferací (aneb není lymfocyt jako lymfocyt) ‏ D. Starostka, P. Mikula, L. Novosadová, *M. Bílý Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunocytologická diagnostika leukemizovaných B-lymfoproliferací (aneb není lymfocyt jako lymfocyt) ‏ D. Starostka, P. Mikula, L. Novosadová, *M. Bílý Oddělení."— Transkript prezentace:

1 Imunocytologická diagnostika leukemizovaných B-lymfoproliferací (aneb není lymfocyt jako lymfocyt) ‏ D. Starostka, P. Mikula, L. Novosadová, *M. Bílý Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. *Dept. of Haematology Craigavon Area Hospital, Craigavon, UK

2 WHO Classification of Tumours Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (2001) ‏ „Within each category, distinct diseases are defined according to a combination of morphology, immunophenotype, genetic features, and clinical syndromes. For each neoplasm, a cell of origin is postulated.“

3 Vývoj hematopoetických řad

4

5

6 Antigeny B-lymfocytu Proteinová tyrosinkinázaTCR-zeta asociovaný protein, 70 kDaZAP-70 Regulace, aktivace a diferenciace B-lymfocytuGlykoprotein 105 kDaFMC-7 Adhesivní molekulaTransmembránový heparan-sulfát-proteoglykan (Syndecan-1) ‏ CD138 Integrin - aE podjednotkaDvouřetězcový heterodimer, 25 a 150 kDaCD103 Struktura BCR komplexuGlykoprotein, 33-45 kDa, asociace se SmIgCD79a/CD79b Receptor pro TNFGlykosylovaný fosfoprotein, 44-48 kDaCD40 Enzym (NAD-glykohydroláza, ADP-ribosylcykláza, cyklická ADP-ribózo-hydroláza) ‏ Integrální membránový glykoprotein, 45 kDaCD38 Receptor pro IL-2Glykoprotein, 55 kDaCD25 Low-afinity receptor pro IgETransmembránový glykoprotein, 45 kDa, asociace s MHC II. tř. CD23 Aktivace a diferenciace B-lymfocytu, ztráta po aktivaci B-lymfocytu před stadiem plasmocytu Transmembránový glykoprotein, isoformy 130 a 140 kDa CD22 C3d receptor, EBV receptor, aktivace a proliferace B-lymfocytu Transmembránový glykoprotein, 145 kDaCD21 Regulace, aktivace a diferenciace B-lymfocytuMembránový protein, isoformy 33-37 kDaCD20 Regulace, aktivace a diferenciace B-lymfocytuMembránový glykoprotein, 95 kDaCD19 Integrin - aX podjednotkaTransmembránový glykoprotein, 145-150 kDaCD11c Neutrální endopeptidázaIntegrální membránový protein, 100 kDaCD10 CD72 ligandTransmembránový glykoprotein, 1 řet. 67 kDaCD5 FunkceStrukturaMarker

7 Expresní profil B-lymfocytu

8 Leukemizace lymfomů Detegovatelná přítomnost lymfomových buněk v periferní krvi spojená s postižením kostní dřeně - integrální součást klinického obrazu některých lymfoproliferací - častá u některých lymfoproliferací (odráží pokročilost choroby) ‏ - u jiných lymfomů raritní

9 Zralé B-lymfoidní neoplázie (WHO) ‏ B-CLL/SLL B-PLL HCL MCL FL MZL (nodální, splenický, extranodální MALT-typ) ‏ LPL DLBCL Mediastinální LBCL Intravaskulární LBCL Primary effusion lymphoma Burkittův lymfom/leukémie Plasmocelulární dyskrázie (PCL) ‏

10 Zralé periferní (postthymické) T-neoplázie (WHO) ‏ Leukemické/diseminované – T-PLL, T-LGL leukémie, ATL/L Nodální – angioimunoblastický T-lymfom, periferní T-lymfom nespecifikovaný, anaplastický velkobuněčný lymfom Kožní – mycosis fungoides, Sézaryho syndrom, primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom Ostatní extranodální – extranodální NK/T-lymfom nasálního typu, s enteropatií asociovaný T-lymfom, hepatosplenický T- lymfom, subkutánní panniculitis-like T-lymfom

11 Diferenciální diagnostika leukemizovaných lymfoproliferací je imunocytologická Cytomorfologická a imunologická variabilita - cytomorfologie (MG-GR) ‏ - důkaz klonality (FCM) ‏ - charakteristický imunofenotyp (FCM) ‏ Synergický diagnostický efekt směřující často ke konečné diagnóze

12 Imunofenotypizace Imunologická typizace jednotlivých buněčných populací za využití vizualizované reakce antigenu s monoklonální protilátkou označe- nou fluorochromem (FITC, PE, PC5, aj.) ‏ Buněčná lokalizace antigenů (markerů, znaků): Povrchová (membránová). Intracytoplazmatická. Nukleární (jaderná). Praktické provedení imunofenotypizace: 1.Průtoková cytometrie – multiparametrová analýza 2.Fluorescenční mikroskopie Y mab1 FITC Y mab2 PE

13 Zdroje materiálu pro imunocytologickou diagnostiku Periferní krev Kostní dřeň Tělesné tekutiny (punktáty a likvor) ‏ Suspenze buněk solidních tkání

14 Pracovní postup FCM imunofenotypizace Stanovení buněčnosti vyšetřované suspenze Pipetování vzorku Značení MoAb Inkubace Lýza erytrocytů a promytí Resuspenze v pufru (PBS) ‏ Analýza

15

16

17 Laser (Air-cooled Argon Ion Laser)‏ Čočky upravující tvar paprsku „Beam Shaping Lenses“ Průtoková kyveta „High Sensitivity Quartz Flow Cell“ Detektor pro „Forward Scatter“ Detektor pro „Side Scatter“ 525BP FL1 (FITC)‏ 575BP FL2 (RD1)‏ 620BP FL3 (ECD)‏ 675BP FL4 (PC5)‏ 488DL 488BK 550DL 600DL 645DL

18 Monoklonalita v B-linii – restrikce lehkých řetězců Problém: gate

19 Imunofenotyp chronických B-lymfoproliferací

20 Rozdíly v imunotypu lymfomových buněk uzliny, KD a PK Lymfatická uzlina Kostní dřeň Periferní krev 48,0 % 48,0 % 23,4 % 6,0 %

21 Skórovací systém pro B – CLL Matutes E. et al.: The immunological profile of B-cell disorders and proposal of a scoring system for the diagnosis of CLL. Leukemia, 1994, 8, 1640-45 silná pozitivitaslabá či max. střední pozit./negat. CD79b (dříve CD22) ‏ pozitivnínegativníFMC7 negativnípozitivníCD23 negativnípozitivníCD5 silná pozitivitaslabá/střední pozitivita SmIg (lehké řetězce) ‏ MEMBRÁN. ZNAK 01BODY

22 Analyzovaný soubor leukemizovaných B-lymfoproliferací– OKH Havířov Období 1/2003-12/2005 Vzorky periferní krve, celkem 192 vzorky od 192 pacientů Nová diagnóza Leukocyty 1.6 – 257.1 giga/l (Coulter STKS, Sysmex XTi) ‏ Zastoupení lymfocytů 0.30 – 0.98 numfr. (manuální diferenciální rozpočet) ‏ Cytomorfologie (MG, GR) ‏ Flow-cytometrie (přímá fluorescence, Coulter Epics XL, monoklonální protilátky Immunotech, Dako, Becton- Dickinson) ‏ CD3, CD4, CD8, CD16/56, CD19, CD5, CD10, CD20, CD21, CD22, CD23, CD25, CD38, CD11c, CD79b, FMC7, SmIg Semikvantitativní stupeň exprese Skóre dle Matutes et al. Korelace exprese CD38 a mutačního stavu IgVH genu-B-CLL

23 Zastoupení diagnóz dle WHO 1vHCL 7HCL 2LPL 3B-CLL/PLL 9MLUS 10Blíže nespecif. B-NHL 3FL 9 (1) ‏ MZL (vč. SLVL) ‏ 13MCL 135B-CLL PočetDiagnóza

24

25

26

27 Pan-B+, CD5+

28 Pan B+, CD5+

29

30 Pan-B+, CD5-, CD10+

31 Pan-B+, CD5-, CD10-

32

33 Pan-B +++, CD10-, CD5-, CD103+++

34 Pan-B+, CD10-, CD5-

35 Pan-B+, CD10+, CD5-

36 Pan-T, CD8+

37

38 Exprese povrchových markerů (%) ‏

39 Významné diferenciálně diagnostické faktory leukemizovaných lymfomů ‏ Komplexní pohled na diagnózu, indolentní B-lymfomy Cytomorfologie Rozdílnost pojmů „pozitivita“ a „síla exprese“ při vyšetření imunofenotypu Přítomnost CD5 (dominantní zastoupení B-CLL) ‏ Přítomnost CD23 (specifická pro B-CLL) ‏ Vysoká exprese CD20, CD79b a SmIg a středně silná či vysoká exprese CD22, positivita FMC7 (specifická pro non-B-CLL lymfomy) ‏ Přítomnost CD103 (specifická pro HCL) ‏ Přítomnost CD10 (specifická pro FL při „indolentní morfologii“) ‏

40 Významné diferenciálně diagnostické faktory leukemizovaných lymfomů ‏ Malý dif.dg. význam CD19, CD21, CD11c, CD25, CD38 Nespolehlivost exprese CD38 jako korelátu mutačního stavu IgVH genu Matutes 4-5 u 90% B-CLL Problematické stanovení klonality v T-linii Velký význam cytomorfologie u T-lymfomů vzhledem k absenci unikátních imunofenotypů Lymfomy šedé zóny existují i v době superspecializované diagnostiky (nové entity v rámci WHO klasifikace ?) ‏

41 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Imunocytologická diagnostika leukemizovaných B-lymfoproliferací (aneb není lymfocyt jako lymfocyt) ‏ D. Starostka, P. Mikula, L. Novosadová, *M. Bílý Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google