Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ A GALERIÍ Praha, Národní muzeum 5. – 7. září 2006 VISK 7 Veřejné informační služby knihoven program Ministerstva kultury ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ A GALERIÍ Praha, Národní muzeum 5. – 7. září 2006 VISK 7 Veřejné informační služby knihoven program Ministerstva kultury ČR."— Transkript prezentace:

1 30. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ A GALERIÍ Praha, Národní muzeum 5. – 7. září 2006 VISK 7 Veřejné informační služby knihoven program Ministerstva kultury ČR Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

2 Digitalizace a digitální zpřístupnění dokumentů Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku využití kulturního dědictví pro současníky i pro budoucí generace. Národní knihovna ČR stojí v centru celého systému, jehož snahou je odvrácení přímé hrozby ztráty části národního kulturního dědictví publikovaného na kyselém papíře nebo dokumentů poškozených častým používáním.  DIGITALIZACE - přímá digitalizace rukopisů a vzácných dokumentů, která vznikla na základě aktivit soustředěných kolem programu Paměť světa, VISK 6 – Memoriae Mundi - ochranné reformátování tradičních dokumentů tištěných na papírovém nosiči, ohrožených jeho křehnutím, VISK 7 - Kramerius

3 Cíle podprogramu KRAMERIUS Cílem programu je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů, ohrožených křehnutím, v současné době výrazně omezuje nejen využívání těchto fondů pro naše uživatele, ale zhoršuje i další možnosti uchovávání těchto poškozených dokumentů pro budoucnost.

4 Realizace programu postupné převedení nejvíce ohrožených dokumentů na mikrofilm, který zajišťuje jejich trvalé dochování. Výstupem programu jsou - archivní mikrofilmy zajišťující dlouhodobé dochování dokumentů - matriční negativy sloužící k výrobě uživatelských kopií mikrofilmů - pozitivní mikrofilmy nahrazující originální dokument digitalizace mikrofilmů, kterou se vytváří kopie pro zpřístupnění pomocí Internetu, lokální sítě, fyzických médií výroba ochranných obalů z archivní lepenky pro mikrofilmované svazky s poškozenou vazbou, které již nelze převázat

5 Výsledky programu VISK 7 v letech 2001– institucí (1 muzeum) institucí (2 muzea) instituce (0 muzeí) POVODNĚ 2002 – sušení a desinfekce svazků pro 9 institucí institucí (3 muzea) institucí (5 muzeí) institucí (3 muzea)

6 Rok 2005 a – podáno 20 projektů, 6 projektů muzeí, 3 návrhy byly zamítnuty (1 muzeum) – požadavky v celkové výši Kč – schváleno Kč 2006 Zásady pro přijetí projektu: přednost rozpracovaným, zejména hojně využívaným deníkům, a titulům těsně před dokončením podpora pokračování činnosti pracovišť reformátování v jednotlivých regionech neposkytnout dotace na hardware a software – podáno 21 projektů, 6 muzeí, 7 návrhů zamítnuto (3 muzea) – požadavky Kč – schváleno Kč Jednotliví předkladatelé byli seznámeni s důvody nepřidělení finančních prostředků a bylo jim doporučeno i další řešení jejich žádosti.

7 Zkušenosti Muzea východních Čech v Hradci Králové sbírka východočeských novin ohrožena degradací kyselého papíru  reformátování 2000 dotace z programu ISO (integrovaný systém ochrany sbírek) Ratibor ( ), Osvěta lidu ( ), Kraj královéhradecký ( ) a Pochodeň ( ) 2001 a 2002 dotace z programu VISK 7 Obnova ( ), Nové směry ( ), Štít ( ), Pokrok ( ), Orlické proudy ( ), Obzor hospodářský ( ), Od Kladského pomezí ( ) a Rozhledy ( ) Celkový výsledek - zpracováno stran ohrožených periodik - spolupráce se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Státním okresním archivem - zápůjčka novin k mikrofilmování Státnímu okresnímu archivu v Pardubicích - zabezpečení novin ochrannými obaly z archivní lepenky ____________________ V současné době připravujeme spuštění programu Kramerius, kterým bude k dispozici na síti našeho muzea obsah všech 274 CD.

8 Program VISK 7 v roce 2007 Koncem října 2006 Ministerstvo kultury ČR zveřejní na svých internetových stránkách formuláře k podání žádostí o přijetí projektů všech programů VISK. Při zpracování zadávací dokumentace podprogramu VISK 7 na rok 2007 hodnotitelská komise navrhla rozšířit jeho zaměření také na reformátování ohrožených monografií. U žádostí, které budou doplněny o jinou formu dotace než je vlastní (sponzoring), bude k této skutečnosti při posuzování projektu kladně přihlédnuto.

9 Pravidla pro předkládání žádostí Okruh účastníků = evidované knihovny Podmínky účasti Mikrofilmy i digitální dokumenty budou zhotoveny podle požadavků norem ISO a národních i mezinárodních doporučení uvedených v přihlášce. Projekt musí obsahovat : - seznam titulů se zdůvodněním popisujícím fyzický stav a frekvenci výpůjček - vytipování dokumentů, které splňují vyhlášené podmínky projektu - návrh spolupráce s NK ČR, NM, archivem nebo dalšími knihovnami regionu k doplnění svazků - vyčíslení počtu svazků, odhad celkového počtu stran - návrh kompletního reformátování, tzn. zhotovení všech tří generací mikrofilmu, nebo dvou generací, tj. archivní a matriční mikrofilm, a digitální kopie - kalkulace nákladů (lze stanovit velmi jednoduše přiloženou tabulkou) - způsob zpřístupňování reformátovaných kopií - zajistit přidělení: 1. sigly knihovny (pracoviště Národní Knihovny) 2. ISSN (pracoviště Státní technické knihovny) Přidělené číslo ISSN periodika i sigla knihovny slouží pro jednoznačnou identifikaci digitálních dokumentů a jejich částí. Dotace se poskytuje max. do výše 70% celkových nákladů na projekt, zbývající část 30% hradí uchazeč z vlastních zdrojů. Náklady je možné snížit i pomocí sponzorů.

10 Kontakty

11 Kontakty Děkuji za pozornost Ivana Nývltová, Muzeum východních Čech v Hradci Králové


Stáhnout ppt "30. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ A GALERIÍ Praha, Národní muzeum 5. – 7. září 2006 VISK 7 Veřejné informační služby knihoven program Ministerstva kultury ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google