Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Retrokatalogizace v Knihovně UPM v rámci grantu VISK 5 Květa Hartmanová Knihovna Uměleckoprůmyslového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Retrokatalogizace v Knihovně UPM v rámci grantu VISK 5 Květa Hartmanová Knihovna Uměleckoprůmyslového."— Transkript prezentace:

1 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Retrokatalogizace v Knihovně UPM v rámci grantu VISK 5 Květa Hartmanová Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

2 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Něco o grantovém programu VISK 5 (1) VISK 5 – RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR Základním cílem - zpřístupnění katalogů a tím fondů největších českých knihoven prostřednictvím internetu Základní pravidla přidělování finančních prostředků: podpora retrokonverze záznamů fondů velkého rozsahu a zásadního významu pro Souborný katalog ČR a meziknihovní výpůjční službu ohled na rozpracování projektů směrem k předchozím ročníkům programu VISK 5 a možnost jejich urychleného dokončení dodržování knihovnických i technických standardů

3 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Něco o grantovém programu VISK 5 (2) Základní podmínky pro přidělení finančních prostředků: rozsah a význam fondů vysoká úroveň katalogizace v současnosti i minulosti, respektování standardů, zkušenosti s automatizací ochota poskytnout výsledné záznamy do SK ČR ochota zpřístupnit primární dokumenty v rámci MVS při zpracování využít existujících záznamů v SK ČR ochota spolupracovat na tvorbě a údržbě záznamů autorit ochota zapojit se do informačního systému pro retrospektivní konverzi katalogů u naskenovaných katalogů záruka uživatelsky vlídného zpřístupnění včetně možnosti objednávání dokumentů

4 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Něco o grantovém programu VISK 5 (3) Zaměřen především na instituce s fondy velkého rozsahu (nad 200.000 svazků) a zásadního významu pro MVS a/nebo uchování a zpřístupnění národního kulturního dědictví s vysokou úrovní katalogizace v přítomnosti i minulosti Finanční prostředky se poskytují maximálně do výše 70% rozpočtových nákladů na celý projekt na skenování katalogů (do obrazové podoby) na mzdy pro katalogizátory

5 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Retrokatalogizace v Knihovně UPM od roku 2001, s knihou v ruce od nejnovějších přírůstků zpět do minulosti probíhá bez ohledu na získání grantových prostředků (pomaleji) brigádníci (8) - jmenná katalogizace pracovníci knihovny (7) - jmenná i věcná katalogizace, kontrola a oprava záznamů za 5 let zpracovány přírůstky z let 1962-1994 = 33 let za 5 let zpracováno do databáze T Series 26 182 záznamů (stav k 31.8.2006)

6 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Přehled podaných projektů (1) Rok 2001 Výše dotace: žádáno 250 000 Kč, získáno 247 000 Kč Zpracovaný fond: přírůstky z let 1987-1994 Počet zpracovaných záznamů: 7 678 Rok 2002 Výše dotace: žádáno 250 000 Kč, získáno 192 000 Kč Zpracovaný fond: přírůstky z let 1983-1986 (povodně, zahájení rekonstrukce budovy) Počet zpracovaných záznamů: 2 392 Rok 2003 Nežádáno, dodatečně zpracovány roky 1979-1982 Počet zpracovaných záznamů: 3 423

7 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Přehled podaných projektů (2) Rok 2004 Výše dotace: žádáno 249 000 Kč, při dodatečném jednání komise v září získáno 100 000 Kč Zpracovaný fond: přírůstky z let 1974-1978 Počet zpracovaných záznamů: 3 423 Rok 2005 Výše dotace: žádáno 220 000 Kč, získáno 90 000 Kč Zpracovaný fond: přírůstky z let 1967-1972 Počet zpracovaných záznamů: 4 724 Rok 2006 Výše dotace: žádáno 220 000 Kč, získáno 100 000 Kč Plánované zpracování fondu: přírůstky z let 1958-1965 Počet zpracovaných záznamů: 2 260 (stav k 31.8.2006)

8 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Spolupráce se Souborným katalogem ČR od roku 2001, splňujeme podmínky pro minimální záznam (Záznam pro souborný katalog UNIMARC. Tištěné monografie. Praha, NK ČR 1996. 31 s.) před odevzdáním záznamů probíhá jejich redakce a oprava záznamy zasílány v dávkách, přírůstky i retrokatalogizace Význam zapojení do SK ČR zviditelnění knihovny zapojení do spolupráce s ostatními knihovnami zpětná kontrola kvality záznamů stahování (přebírání) záznamů do našeho vlastního katalogu

9 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Záznamy odevzdané do SK ČR V roce 2006 odevzdáno 5 561 záznamů, z toho 4 108 nových = 73,8%

10 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Naše zkušenosti s VISK 5 (1) Negativní zkušenosti: nikdy nedostaneme požadovanou částku (+ daně) peníze přicházejí na účet nejdříve v červnu - zkrátí se doba na vlastní katalogizaci na 6-7 měsíců neustále získávají prostředky stejné knihovny, další se těžko prosazují komise se příliš drží při rozhodování pravidel na úkor obohacení SK ČR o unikátní fondy „Zahájení retrokatalogizace záznamů z let 1995-2003 s knihou v ruce, pravděpodobně již v SK ČR zpracovaných, povede k duplicitám a není systémovým řešením“ Statistika jako důkaz →

11 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Statistika jako důkaz

12 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Naše zkušenosti s VISK 5 (2) Kladné zkušenosti: účast v projektu VISK 5 je důležitá pro zpřístupnění katalogů knihovny veřejnosti v poměrně krátkém čase lze zpracovat velkou část fondu pomáhá řešit nedostatek finančních prostředků pomáhá řešit nedostatek pracovních sil možnost stahování záznamů z jiných katalogů - Knihovna UPM za 1,5 roku více než 1700 záznamů (SK ČR, JIB, VUK) pomáhá „čistit“ záznamy podle pravidel AACR2 důležitá pro navázání spolupráce (s NK ČR, s ostatními knihovnami)

13 6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů při získávání finančních prostředků z grantu VISK 5 hartmanova@upm.cz Knihovna UPM


Stáhnout ppt "6.9.2006Seminář knihovníků muzeí a galerií, Národní muzeum, Praha Retrokatalogizace v Knihovně UPM v rámci grantu VISK 5 Květa Hartmanová Knihovna Uměleckoprůmyslového."

Podobné prezentace


Reklamy Google