Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Spolupráce knihoven v rámci oborové brány ART Květa Hartmanová Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Spolupráce knihoven v rámci oborové brány ART Květa Hartmanová Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze."— Transkript prezentace:

1 1 Spolupráce knihoven v rámci oborové brány ART http://art.jib.cz Květa Hartmanová Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

2 2 Virtuální umělecká knihovna http://vuk.upm.cz Realizace v roce 2004 díky grantovým prostředkům z VISK8/B – vybudován Katalog VUK Virtuální společenství knihoven, které spojuje obsahová příbuznost knižních fondů – dějiny architektury, výtvarného umění, uměleckého řemesla, designu, fotografie atd., spolupráce na základě smluv Cílem VUK: virtuálně sjednotit fondy zúčastněných knihoven a zajišťovat odborné veřejnosti přístup k těmto fondům prostřednictvím virtuálního katalogu vytvářet jednotné zastřešující prostředí pro uživatele z oblasti výtvarného a užitého umění formou webové stránky poskytovat různé knihovnické služby takto oborově zaměřené uživatelské obci (katalog, seznamy odebíraných časopisů, zajímavé zdroje atd.).

3 3 Členové VUK 2004 Uměleckoprůmyslové museum v Praze - http://www.knihovna.upm.cz Národní galerie – http://www.ngprague.cz Moravská galerie v Brně – http://www.moravska-galerie.cz Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – http://www.vsup.cz 2005 Galerie výtvarného umění v Ostravě – http://www.gvuostrava.cz Muzeum umění Olomouc – http://www.olmuart.cz (jiný knihovnický software => nutnost jinak řešit katalog VUK) 2006 Akademie výtvarných umění v Praze – http://www.avu.cz Národní technické muzeum v Praze – http://www.ntm.cz Vznik oborové brány ART (VISK8/B) – propojení katalogů knihoven pomocí protokolu Z39.50, využití MetaLib, SFX – širší nabídka služeb

4 4

5 5 Služby oborové brány ART Prohledávání různých českých i zahraničních informačních zdrojů – pomocí vyhledávače MetaLib, 5 předvybraných skupin zdrojů Seznam elektronických časopisů – pomocí SFX serveru Vzájemné přebírání katalogizačních záznamů knihovnami – díky protokolu Z39.50 server, bez ohledu na knihovnický systém Přidané služby – s využitím SFX serveru, hledat plný text dokumentu, hledat v dalších knihovnách, na internetu, služba Ptejte se knihovny atd. Nenašli jste? – nabídka odkazů na další zdroje, např. abART, SCA- art, Virtual Catalogue for Art History atd. Akce / Výstavy – výběr z výstav v jednotlivých institucích, jejichž knihovny jsou členy VUK O projektu – kontakty, prezentace a články, podrobně o MetaLib a SFX, složka Ke stažení apod.

6 6 Spolupráce v bráně ART Projekt VUK i vznik oborové brány ART jsou od jejich přípravy přes jejich realizaci až po jejich další provoz založeny hlavně na spolupráci Tři roviny spolupráce: mezi knihovnami navzájem sdružení VUK + spolupracující instituce a další subjekty v rámci vlastní instituce (3 muzea, 3 galerie, 2 vysoké školy) => různé formy, metody, taktika, zkušenosti

7 7 Spolupráce knihoven navzájem dlouhá tradice v nejrůznějších oblastech knihovnických činností (v muzejních knihovnách + výměna publikací) při sjednocování katalogizace již před existencí VUK, např. výstavní katalogy, názvy dokumentů (NG) při přípravě projektu (hledání nejvhodnější varianty, slaďování možností jednotlivých knihoven atd.), při zpracování žádosti o dotaci (dodávání potřebných podkladů) atd. při realizaci projektu – probíhá průběžně (různé formy) 1.elektronická konference - aktuální problémy, organizační záležitosti 2.na portálu ART – doplňování akcí, schvalování dokumentů 3.pravidelná setkání VUK - další možnosti rozvoje brány ART, propagace, účast v grantových projektech atd. co nás čeká – přechod 6 knihoven VUK na nový společný software = 1 společná databáze, autority, věcné zpracování (postupně sjednocovat s cílem vytvořit oborový tezaurus) - možnost prohloubit spolupráci knihoven v oblasti katalogizace fondů

8 8 Spolupráce knihoven s dalšími subjekty Ústav výpočetní techniky UK Praha, Národní knihovna ČR, grafik, externí počítačové firmy atd. ÚVT - kontaktní osoby: Jiří Pavlík, Martin Ledinský, Jan Pokorný konzultace ve všech fázích přípravy i realizaci projektu podklady (přílohy) do žádostí o granty vlastní realizace projektu - tvorba brány ART po technické stránce, školení atd. pomoc při řešení technických problémů vlastní návrhy na optimální způsoby řešení různých problémů a dalšího vývoje brány ART pomoc při propagaci brány ART účastní se elektronické konference i schůzek VUK => výborná spolupráce na profesionální úrovni

9 9 „ Spolupráce “ ve vlastní instituci Vlastní instituce – muzea, galerie, vysoké školy (vedení, právníci, účtárny, správci sítě atd.) obtížná pozice muzejních knihoven – jedno z oddělení většího celku, který má jiné cíle a priority, rozhoduje o finančních prostředcích => prosadit v muzejních knihovnách nové služby založené na využití informačních technologií je velmi obtížné (knihovna to nepotřebuje) vedení – nutnost přesvědčit o výhodách projektu pro celou instituci (podepisují smlouvy, poskytují finance) právníci - příprava a schvalování smluv o spolupráci v rámci VUK a na dodání a využívání MetaLib a SFX - každý vlastní představu, vlastní terminologii (sublicence x podlicence), dodržování termínu je neznámý pojem účtárny - každá knihovna platí pouze poměrnou finanční částku za software využívaný v rámci ART a poměrnou část údržby, obtížné vysvětlit (kde bude instalován, kam nalepíme inventární číslo?) atd. správci sítí – nic z našich požadavků nelze realizovat, nemají čas, stále si něco vymýšlíme, T Series je zastaralý …

10 10 Na závěr několik zkušeností základem dobré spolupráce je dobrá komunikace knihovníci se vždy mezi sebou nějak domluví není nad pohodové jednání s profesionální firmou (ÚVT, QuadroNet) „ sesypáním “ celkem skromných finančních prostředků 8 knihoven získáme „ plný měšec “ lepší koupit dražší software a servis než produkty dělané svépomocí „na koleně“ Ve vlastní instituci: vše řešit s velkým časovým předstihem nenechat se odradit prvním neúspěchem velmi pečlivě připravovat všechny podklady k jednání vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat připravit si dobré argumenty a uplatňovat je s velkou výmluvností (např. že brána ART je i dobrou propagací instituce, poukazovat na možnost v budoucnu virtuálně zpřístupnit i sbírky muzeí a galerií v bráně ART atd. ) vyzbrojit se maximální trpělivostí

11 11 Vítáme zájemce o spolupráci s bránou ART http://art.jib.cz Děkuji Vám za pozornost hartmanova@upm.cz


Stáhnout ppt "1 Spolupráce knihoven v rámci oborové brány ART Květa Hartmanová Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google