Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ KLUBOVÝ VEČER ICT UNIE“ ICT pro moderní stát Praha 24.3.2011 ICTU/2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ KLUBOVÝ VEČER ICT UNIE“ ICT pro moderní stát Praha 24.3.2011 ICTU/2011."— Transkript prezentace:

1 „ KLUBOVÝ VEČER ICT UNIE“ ICT pro moderní stát Praha 24.3.2011 ICTU/2011

2 Klíčové problémy konkurenceschopnosti V ČR vzniká málo nových původních inovací. ČR je málo zapojena do vývoje špičkových vojenských a kosmických technologií. Malá podpora investic do služeb s vysokou přidanou hodnotou (ICT služby, bio a nanotechnologie, aplikace kosmického výzkumu). Nízká míra používání nejnovějších technologií a nejnovějších metod aplikace technologií (např. center sdílených služeb, cloud computingu). Nekoordinované řízení projektů v oblasti Digitální agendy (e-government, broadband, základní registry). Zvýšit dostupnost vysokorychlostní-ho internetu ve všech lokalitách ČR. Dosavadní nasazování ICT ve veřejné správě nezvyšuje produktivitu práce v tomto sektoru. Prokazování oprávněnosti technologických investic fungujícími procesy řízení architektury institucí (Enterprise Architecture Governance) veřejné správy. ICTU/2011

3 Ekonomické a mimoekonomické přínosy ICT služeb. Zákony definující výběrová řízení a veřejné zakázky jsou vhodné pro nákup standardních produktů, ale neodpovídají charakteru služeb v oblasti poskytování ICT a technologických služeb. Chybí nezávislá kontrola v zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT a technologií všeobecně. Naše zákony jsou v mnohých aspektech přísnější než právo okolních zemí ( blokují efektivní a levnou elektronizaci státní a veřejné správy). Nízká digitální gramotnost obyvatel (ve srovnání s nejvyspělejšími státy) snižuje využitelnost (poptávku) a efektivitu elektronicky poskytovaných služeb) Nevychováváme dostatek odborníků pro vývoj a aplikace technologií a ty co máme nedokážeme udržet. ICTU/2011 Klíčové problémy konkurenceschopnosti

4 Nedostatek (zejména ICT) odborníků. (snižuje rychlost nasazování nových technologií, prodražuje cenu a snižuje atraktivnost ČR pro investory do služeb s vysokou přidanou hodnotou) ČR nebude schopna zajistit prostou reprodukci ICT odborníků. Zvýšit dostupnost vysokorychlostního internetu ve všech lokalitách ČR. Aplikovaný výzkum má malý vliv na inovace v ekonomice. Stát málo pomáhá úspěšným. (například v patentovém řízení. Když už jednotlivec nebo firma něco vymyslí, stát by měl vyvinout úsilí, aby tato invence a její finanční výnosy zůstaly v ČR) Neexistuje dostatečná výchova k zakládání inovativních společností Start-Up a není dostatečná státní podpora takovýmto firmám. Neexistuje strategie zabránění odlivu mozků. ICTU/2011 Klíčové problémy konkurenceschopnosti

5 Závěrečná zpráva podskupiny NERVu Pilíř IX. Technologická připravenost ICTU/2011

6 První obětí úspor bývá strategie. Vypracováno Klubem ICTU ICTU/2011

7 Státní rozpočet roku 2011 vážně ohrozil nejen dokončení eGovernmentu v ČR, ale i běžný provoz těch jeho částí, jež jsou již hotovy. Stát bez nich fungovat nemůže, v mnoha případech ani nesmí. ICTU/2011

8 Informační systémy se nedají vypnout. Znamenalo by to, že se příslušná část veřejné správy zhroutí - nikoli, že jen bude fungovat špatně. ICTU/2011

9 Řešení dotažená do konce přinášejí úspory a politický kapitál. Řešení zanechaná na půli cesty naopak oboje spotřebovávají. ICTU/2011

10 Dopad fungujícího eGovernmentu na růst HDP lze měřit. Jedna hodina času ušetřená všem pro produktivní práci se rovná 1,8 miliardy Kč. 1h 40min hodin měsíčně = 1 % HDP navíc. ICTU/2011

11 Koncepce českého e-governmentu je správná. Je třeba dokončit její realizaci a zajistit provoz. ICTU/2011

12 Blíží se rok 2012. Hrozí postupný kolaps různých částí veřejné správy. Kromě toho ČR může přijít o desítky miliard Kč z IOP/ERDF, jež jsou určeny pro eGovernment a podmíněny spoluúčastí ve výši pouhých 15 procent. Nezajistíme-li provoz, budeme dokonce muset již vynaložené prostředky vrátit. ICTU/2011

13 Musíme to dodělat! ICTU/2011

14 Toto není jen další výdaj státního rozpočtu. Toto jsou peníze, které se rychle vrátí. Zvýšením HDP a konkurenceschopnosti ČR. Příjmem z fondů EU. Spokojeností občanů. ICTU/2011

15 Pojďme postavit eGovernment zpátky na nohy. Když potřebujete ušetřit, nic lepšího než dobrá strategie neexistuje. ICTU/2011

16 K naplnění tohoto cíle přispěje realizace opatření, navržených poradním orgánem NERV (za přispění vstupů ICTU). ICTU/2011

17 Děkuji za pozornost ICTU/2011


Stáhnout ppt "„ KLUBOVÝ VEČER ICT UNIE“ ICT pro moderní stát Praha 24.3.2011 ICTU/2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google