Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v oblasti emisního obchodování s vazbou na energetiku XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky, 23.ledna 2013 Pavel Zámyslický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v oblasti emisního obchodování s vazbou na energetiku XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky, 23.ledna 2013 Pavel Zámyslický."— Transkript prezentace:

1 Novinky v oblasti emisního obchodování s vazbou na energetiku XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky, 23.ledna 2013 Pavel Zámyslický Odbor energetiky a ochrany klimatu

2 Rok 2013 – začínáme! 2013 Kjóto (2) EU ETS (3) 2020

3 KP II

4 Co přináší Kjóto 2? - Období na 8 let (1. leden 2013 – 31. prosinec 2020) -Závazky předložily členské státy EU, Norsko, Island, Chorvatsko, Švýcarsko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán a Austrálie -EU cíl 20% redukce oproti 1990 -Zachování mechanismů obchodování (CDM, JI, IET) a přístupu k nim -Vyřešena otázka omezení přebytku AAU -Zahrnuje pouze cca 15% celosvětových emisí -Přispěje k nové dohodě pro 99% ve 2015?

5 Jak rychle se mění svět?

6

7

8

9 Jak dál? Scénáře WEO do 2035

10 Jak dál?

11 EU ETS III

12 Základní rozdíly

13 Základní principy alokace

14 Změny ve využitelnosti ERU

15 Změny ve využitelnosti CER

16 Novinky v rámci ČR - Od 1. 1. 2013 je účinný nový zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6283), který nahradil zákon č. 695/2004 Sbhttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6283 -Bezplatná alokace (10a) - je každému zařízení vypočítána na základě referenčních úrovní (benchmarků) na každý rok 2013-2020. Od všech provozovatelů jsme obdrželi data potřebná pro výpočet a předali návrh EK - ta je posoudí/ schválí. Definitivní alokaci však budou provozovatelé znát, teprve až EK stanoví celoevropský redukční faktor, kterým se alokace sníží – bude stanoven až na základě dat všech ČS. Bude následovat rozhodnutí MŽP a alokace OTE.

17 Novinky v rámci ČR -Alokace pro výrobce elektřiny - dne 19. 12. 2012 EK schválila žádost ČR podle čl. 10c. MŽP nyní kontroluje zprávy o provedených investicích a na jejich základě vydá provozovatelům rozhodnutí o alokaci. -Od roku 2013 platí podrobná pravidla pro změnu alokace. Týká se to rozsáhlé změny kapacity (zvýšení/snížení alespoň o 10 %) a částečného ukončení provozu (MP č. 7). -Monitorovací plány - v souvislosti s novým nařízením č. 601/2012, o monitorování a vykazování, je třeba pro každé zařízení vypracovat nový monitorovací plán, podle kterého budou provozovatelé zjišťovat a vykazovat emise a úrovně činnosti (výrobu) od roku 2013.

18 Rozdělení povolenek z pohledu ČR (mil.)

19 Další pokles ceny povolenky

20 Možné zásahy v rámci EU ETS - Změna aukčního profilu (backloading) -Trvalé odebrání části přebytku (set-aside) - Přechod na vyšší 30%redukční cíl -Změna lineární trajektorie -Omezení offsetů (CDM, JI..) -Zavedené “price floor“ = “cenové podlahy“ -Rozšíření o další sektory

21 Scénáře vývoje ceny EUA do 2020

22 Výnosy z aukcí (mld. Kč) v případě ČR

23  Výhody  Náklady firem v EU ETS na nákup povolenek v aukcích jsou výrazně nižší  Stimuluje nízkou cenu elektřiny a tím přispívá k nižším provozním nákladům  Výrazně méně zatěžuje teplárenství a podílí se na růstu nákladů a ceny tepla  Nižší tlak na nutnou ochranu před ‘’carbon leakage’’ Výhody/nevýhody nízké ceny EUA  Nevýhody  Vyšší emise CO2 (uhlí vs. plyn)  Výrazně nižší příjmy ČS (snížená možnost redistribuce)  Ztráty firem držící přebytky EUA z fáze 2  (Ne)realizace některých projektů, nižší tech. standard - investiční nejistota – riziko “high-carbon lock-in”  “Hledání třetích cest” – ohrožení a prodražení dlouhodobých cílů

24 Co nás čeká v roce 2013? - Dořešení důležitých detailů v EU ETS - Evropská komise zveřejní Green Paper k novému klimaticko-energetickému rámci do roku 2030 -Zavedené daně z CO 2 mimo EU ETS -Start Nové zelené úsporám - Co dál s trhem elektřinou a růstem podílu OZE?

25 DĚKUJI ZA POZORNOST

26


Stáhnout ppt "Novinky v oblasti emisního obchodování s vazbou na energetiku XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky, 23.ledna 2013 Pavel Zámyslický."

Podobné prezentace


Reklamy Google