Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Listopad 2012VY_32_INOVACE_EKO_060101 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Listopad 2012VY_32_INOVACE_EKO_060101 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední."— Transkript prezentace:

1 listopad 2012VY_32_INOVACE_EKO_060101 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.

2 Pan Koudelka vyrábí ve své dílně stoly a prodává je svým jménem. Paní Nováková ušila 1 sukni a prodala ji. Pan Jalovec plete každý rok pomlázky a prodává je na velikonočních trzích. Paní Ledňáčková prodává výrobky firmy, kde je zaměstnaná. Studentská firma „Zisk“ peče perníčky a prodává je. Cílem činnosti je získat zkušenosti s podnikáním v rámci výuky. Pekárna peče koláče. Její příjmy v prvním roce byly menší než výdaje. Pan Obchodník nakupuje potraviny a nápoje a prodává je v jedné z místností svého domu na vesnici.

3  prováděná samostatně  soustavná  vlastním jménem na vlastní účet  za účelem dosažení zisku únorbřezenduben Příjmy Výdaje moje peníze já rozhodnu

4  Zisk = rozdíl mezi částkou peněz vloženou do podnikání a získanou částkou peněz.  Pokud výdaje převýší příjmy, vznikne ztráta.  Ztráta snižuje vložený kapitál.  Pokud trvá ztráta delší dobu, musí podnikatel činnost ukončit.  Podnikatel riskuje, že ztratí prostředky vložené do podnikání: vyrábí se pro neznámé zákazníky, předem není známý vývoj poptávky, nelze předem odhadnout chování konkurence, situace na trhu se mění.

5  je osoba, která podniká – zakládá a vede podnik.  Podnikatel je osoba: která podniká na základě živnostenského oprávnění, zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (podle zvláštních předpisů), která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do zvláštní evidence.

6 Fyzická osoba = člověk dosažení 18 let právní způsobilost bezúhonnost bez daňových nedoplatků Právnická osoba = organizace sdružení osob sdružení majetku stát a jednotky územní samosprávy jiné subjekty

7  je jméno, pod kterým podnik provádí právní úkony: podniká, vystupuje v obchodním styku, vystupuje před státními orgány.  Nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele.  Nesmí být jiným podnikatelem neoprávněně užívána.

8 fyzická osoba jméno a příjmení může obsahovat dodatek: – věcný – osobní právnická osoba název musí obsahovat dodatek s právní formou podnikání

9 Může být obchodní firma prodána bez prodeje celého podniku? NE Co může podnik dělat, když někdo nedovoleně používá stejnou nebo podobnou obchodní firmu? domáhat se ochrany u soudu Co může podnik požadovat po tom, kdo neoprávněně používá jeho obchodní firmu? náhradu způsobené škody

10 fyzická osoba osobně zástupce (zmocnění) ostatní osoby právnická osoba statutární orgán zástupce (zmocnění, prokura) ostatní osoby obchodní rejstřík ⟹

11  jménem podnikatele a na jeho účet,  časově omezená platnost,  může udělit kdokoli komukoli,  musí obsahovat rozsah zmocnění,  nezapisuje se do OR.

12  zvláštní typ plné moci,  zmocňuje ke všem právním úkonům kromě prodeje a zatěžování nemovitostí,  může ji udělit pouze osoba zapsaná v OR,  uděluje se pouze fyzické osobě,  zapisuje se do OR,  prokurista se prokazuje výpisem z OR a podepisuje se s dodatkem p.p. (per procuram).

13  pověření zaměstnanci (skladník přebírá zboží, prodavačka uzavírá kupní smlouvy, apod.);  osoby, které za podnikatele nejsou oprávněny jednat, ale k jednání došlo v provozovně podnikatele a osoba, se kterou jednaly, nemohla vědět, že k tomu nejsou oprávněny.

14  je veřejný seznam všech právnických osob,  je vedený u krajského rejstříkového soudu.

15  obchodní firma,  sídlo a místo podnikání,  identifikační číslo (IČ),  právní forma podnikání,  předmět podnikání,  členové statutárního orgánu (jména a bydliště),  výše vkladů společníků a rozsah splacení,  výše základního kapitálu,  další skutečnosti.

16  návrh na zápis do OR musí obsahovat všechny zapisované údaje,  nejpozději dnem zápisu musí vzniknout živnostenské nebo jiné oprávnění,  zapisuje se dnem, který je uveden na návrhu, nebo ke dni vydání usnesení o zápisu (pokud je to pozdější datum).

17  společenská smlouva,  rozhodnutí o jmenování nebo odvolání osob ve statutárním orgánu,  jmenování osob likvidátora nebo insolvenčního správce,  účetní závěrka,  výroční zpráva,  rozhodnutí soudu vydané podle zákona o konkurzu a vyrovnání,  smlouva o převodu podniku.


Stáhnout ppt "Listopad 2012VY_32_INOVACE_EKO_060101 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google