Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji“ Dodavatel: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. „Tento projekt realizuje Úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji“ Dodavatel: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. „Tento projekt realizuje Úřad."— Transkript prezentace:

1 „Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji“ Dodavatel: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky"

2 Aktivity projektu 1.Příprava realizace projektu 2.Publicita 3.Vytváření zázemí projektu 4.Výběrů uchazečů do projektu 5.Vstupní blok 6.Sestavení Plánu rozvoje klienta 7.Motivačně poradenský modul 8.Individuální poradenství 9.Rekvalifikační kurzy 10.Specializované poradenství „Start podnikání“ 11.Monitoring trhu práce a zprostředkování zaměstnání 12.Doprovodná opatření 13.Mzdové příspěvky 14.Administrace činností dodavatele pro účastníky projektu 15.Monitoring a hodnocení projektu

3 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky" 2.aktivita: Publicita −příprava a distribuce tematických plakátů k projektu −příprava a distribuce informačních letáků k projektu −webová stránka k projektu (zřízení a průběžná aktualizace) http://zpětnatrhpracevjmk.rcv.cz −inzerce v médiích −pořízení propagačních materiálů a předmětů −realizace informační schůzky k projektu −uplatnění dalších nástrojů publicity

4 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ Plán plnění Plánované čerpání: 372 600 Kč Zbývá vyčerpat (k 28.2.2011): 108 300 Kč f Typ publicity Plán v ks Webová stránka 1 Inzerce v tisku 5 Plakáty 100 Letáky 4 000 Propagační předměty a materiály 2 400 Jiné formy publicity (brožury,samolepky) 250 Semináře 3

5 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 3.aktivita: Vytváření zázemí projektu Zajištění vzdělávacího střediska a kontaktních míst v okresech v JmK Zajištění materiálů vybavení střediska a kontaktních míst Zajištění realizačního týmu Aktuální realizační tým zakázky Vedoucí projektu: Ing. Pavel Široký Finanční manažer: Ing. Ludmila Fialová Administrátoři projektu: Zuzana Melicharová, Jaromíra Kafková Koordinátor projektu v Jihomoravském kraji: Mgr. Jana Žáková Asistenti projektu: Mgr. Zdeňka Čtvrtníčková (BK, VY), Ingrid Hazuchová (ZN) Ing. Milan Hrubý (BO), Mgr. Jana Uhlárová (BM),Ing.Elena Juricová (BV), Jana Tománková (HO) Odborní poradci: Mgr. Kateřina Kozinová, Mgr. Kateřina Kušnieriková

6 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky“ 4. aktivita: Výběr uchazečů do projektu Charakteristika aktivity: −výběr účastníků do projektu předvýběr ze strany ÚPinformační schůzka finální výběr účastníků Aktuální plán: 540 účastníků (z toho max. 10% zájemců o zaměstnání) Plnění k 28.2.2011: 414 účastníků Problémy spojené s aktivitou: −doporučenky (špatná forma, špatný datum, špatný projekt) −nezájem klientů o aktivity projektu −špatná motivace klientů ke vstupu do projektu

7 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 5. aktivita: Vstupní blok Charakteristika aktivity: −seznámení účastníků s obsahem projektu a pravidly spolupráce, sepsání Dohody o účasti v projektu, BOZP, Zákon o zaměstnanosti a Zákoník práce, seznámení s trhem práce,sestavení osobní složky a další aktivity −rozsah 3 dny (cca 13 hodin) Plán: 540 účastníků (z toho max. 10% zájemců o zaměstnání) Plnění k 28.2.2011: 403 účastníků Problémy spojené s aktivitou: -klienti se na vstupní blok nedostaví -každodenní docházka

8 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 5. aktivita: Vstupní blok OkresPočet úspěšných absolventů Blansko26 Brno – město66 Brno – venkov59 Břeclav78 Hodonín78 Vyškov23 Znojmo73

9 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“. 6. aktivita: Sestavení Plánu rozvoje klienta Charakteristika aktivity: −vypracování plánu další kariérové orientace účastníka −individuální přístup −rozsah 1 den Plán: 490 osob, všichni uchazeči o zaměstnání Plnění k 28.2.2011: 403 účastníků Problémy spojené s aktivitou: -minimální představy klienta o dalším profesním uplatnění -sepsaní Plánu rozvoje klienta aktivita předchází motivačním aktivitám

10 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 7. aktivita: Motivačně poradenský modul Charakteristika aktivity: poznání osobnostních předpokladů účastníků ve vazbě na pracovní uplatnění,získání či obnovení dovedností hledání zaměstnání 3 typy: pracovní diagnostika 2 dny motivační kurz 5 dnů bilanční diagnostika 5 dnů Plán: 380 účastníků, všichni uchazeči o zaměstnání Plnění k 28.2.2011: 286 účastníků Problémy spojené s aktivitami: -nízké znalosti pracovního trhu v okrese -malá aktivita při hledání práce -neznalosti zdrojů hledání práce, CV a motivačního dopisu -neznalost práce na PC

11 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ Počet klientů v aktivitách Motivačně poradenského modulu

12 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ Pracovní diagnostika − využití počítačového poradenského nástroje COMDI k doporučení nejhodnější profese pro klienta − významný nástroj u osob se základním vzděláním − kritéria: vlastnosti osobnosti, výkonové předpoklady, motivace pro práci, emocionální inteligence, vědomostní předpoklady, komunikativnost, typy osobnosti v zátěži, … − rozsah: 2 dny (testování, interpretace) − k 28.2.2011 otestováno v projektu 148 osob

13 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ Pracovní diagnostika – nejčastější první doporučení pracovní diagnostiky

14 Bilanční diagnostika - komplexní posouzení schopností a možností osoby v návaznosti na budoucí pracovní uplatnění - skupinové a individuální konzultace s psychologem – rozbor psychologických testů - rozsah 5 dnů - do 28.2.2011 absolvovalo aktivitu 62 osob Závěry: - klienti vnímají základní vzdělání jako handicap - mladší klienti = klienti bez zkušenosti se zaměstnáním – doporučení rekvalifikace, dokončení SŠ - starší klienti =jednoprofesní dráha, neznalost PC a jazyků – doporučení rekvalifikace http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“

15 Motivační kurz - praktická cvičení a aktivity směřující k uplatnění klienta na trhu práce - k 28.2.2011 tuto aktivitu absolvovalo 76 osob - vstup: lektor Martin Zavřel

16 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 8.aktivita: Individuální poradenství Charakteristika aktivity: podpora při volbě rekvalifikace, odborné poradenství, řešení individuálních problémů při vyhledávání zaměstnání Plán: původní plán 2 500 hod, současný plán 1 000 hod Plnění k 28.2.2011: poskytnuto 472 hodin IP pro 357 osob Problémy spojené s aktivitou: -v rámci aktivity nejsou poskytovány doprovodná opatření -klienti jsou k této aktivitě nedůvěřivý – status psychologa -klient má větší důvěru k svému asistentovi

17 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 8.aktivita: Individuální poradenství

18 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 9.aktivita: Rekvalifikační kurzy Charakteristika aktivity: −zvýšení kvalifikace klienta −49 typů RK 3 typy: A – odborné profese – max. 650 hod B – odborné profese – max. 200 hod C – oprávnění (průkaz) k výkonu činnosti Plán: 550 osvědčení, 330 osob Plnění k 28.2.2011: 238 osvědčení pro 196 osob

19 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 9.aktivita: Rekvalifikační kurzy – nejčastěji realizované RK Rekvalifikace Počet zařazených k 28.2.2011 Základy obsluhy PC 40 hod69 Kuchařské práce29 Číšnické práce21 Prodavačské práce21 PSS 600 hod21 PSS 163 hod20 Zednické práce20

20 9.aktivita: Rekvalifikační kurzy http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ RekvalifikaceStav k 28.2.2011 Úspěšně absolvované238 Probíhající19 Neúspěšné32 Problémy spojené s aktivitou: - docházka klientů – předčasné ukončení RK - nemotivovanost klientů - malé pracovní návyky - projevy klientů na RK

21 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 10. aktivita: Specializované poradenství „Start podnikání“ Charakteristika aktivity: specializované poradenství pro přípravu na založení živnosti Plán: 30 osob Plnění k 28.2.2011 6 osob (dnes 29 osob) Vstup: lektor Martin Zavřel

22 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 11. aktivita: Monitoring trhu práce a zprostředkování zaměstnání Charakteristika aktivity: -kontaktování a informování zaměstnavatelů o možnosti získat příspěvky na mzdy -vedení evidence volných pracovních míst -osobní asistence klientům -zařazování účastníků na volná pracovní místa, … Plán: 300 ks osobních asistencí 23 nově vzniklých pracovních míst 20 SÚPM 107 vhodných pracovních míst Plnění k 28.2.2011 155 ks osobních asistencí 23 nově vzniklých pracovních míst 3 SÚPM 36 vhodných pracovních míst Vstup: zaměstnavatel p. Neumannová

23 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ 11. aktivita: Monitoring trhu práce a zprostředkování zaměstnání – počet zaměstnaných (k 28.2.2011) Okrese Nově vzniklá SÚPMVhodná Blansko300 Brno-město616 Brno-venkov405 Břeclav208 Hodonín014 Vyškov402 Znojmo7111

24 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ Změny během realizace projektu -zvýšen počet nově vytvořených pracovních míst z 20 na 23 -změna struktury nabídkové ceny vlivem přepočtu financí z IP -doplnění nabídky o RK Zahradník, PSS 600 hod, Základy obsluhy PC 40 hod -změna místa realizace Břeclav – nová adresa Národních hrdinů 12/1,Břeclav -změna místa realizace Hodonín – nová adresa Velkomoravská 77,Hodonín -změna sídla RCV – nová adresa sídla Kubánské náměstí 1391/1, Praha

25 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ „ Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží vylézt na horu, o které panuje názor, že je příliš vysoká.“ P.F. Drucker

26 http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz „Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky.“ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "„Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji“ Dodavatel: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. „Tento projekt realizuje Úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google