Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Op art Inf-1 Počítačová grafika DUM č. 17

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Op art Inf-1 Počítačová grafika DUM č. 17"— Transkript prezentace:

1

2 Op art Inf-1 Počítačová grafika DUM č. 17
První ročník čtyřletého gymnázia Gymnázium Sušice Mgr. Bohumila Skrbková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II

3 Op - art Směr výtvarného umění Využívá poznatky z geometrie a optiky.
(z optical art - optické umění) l Směr výtvarného umění (50. a poč. 60. let 20. stol.) Využívá poznatky z geometrie a optiky. Pomocí geometrických obrazců,(většinou černobílých) rastrů, perspektivy, sítě, valéru, optických efektů a klamů dosahujeme iluze pohybu a nestability.

4 Op - art Název op-art byl použit poprvé v roce 1964 při přípravách
na výstavu The Responsive Eye (Reagující oko) v Muzeu moderního umění v New Yorku. Hlavním představitelem op-artu je Victor Vasarely.

5 Victor Vasarely Maďarsko - francouzský malíř, grafik a sochař,
(1906,Maďarsko -  1997,Francie) Maďarsko - francouzský  malíř, grafik a sochař, který je obecně považován za jednoho z představitelů  op-artu a kinetického umění.

6 Optický klam Optická iluze – matoucí vnímání reality.
Většina optických klamů je postavena na matení lidského mozku barvou nebo tvarem. Velkou skupinu klamů tvoří obrázky, které při zaměření na různé prvky lze vnímat více způsoby. Jiné klamy jsou založeny na špatném zobrazení nebo chybném vnímání perspektivy nebo prostorového vnímání.

7 Perspektiva z latinského slova perspicere, což znamená prohlédnutí skrz něco. Jeden z prostředků, jimž se zobrazuje na dvourozměrné ploše trojrozměrný předmět. Perspektiva zachovává prostor, objekty a jejich vztahy tak, jak je vidí oko. Slovo má i celou řadu přenesených významů nejčastěji ve smyslu výhled nebo pohled do budoucna, naznačení dalších možností vývoje…

8 Perspektiva Perspektivní promítání je takové, kde promítací přímky vycházejí ze společného bodu (střed promítání), který nesmí ležet v průmětně.

9 Perspektiva Jednobodová – průmětna je rovnoběžná se stěnou předmětu.
Průmětnu volíme rovnoběžnou s jednou stěnou krychle. U přímek, které jsou rovnoběžné s průmětnou, se zachová rovnoběžnost. Přímky kolmé na průmětnu se protínají v jednom bodě.

10 Perspektiva Dvoubodová
Průmětna je rovnoběžná s jednou hranou krychle, nikoliv se stěnou. U přímek rovnoběžných s průmětnou se zachovává rovnoběžnost.

11 Perspektiva Trojbodová Průmětna je volena obecně.
Žádná z důležitých hran není rovnoběžná s průmětnou.

12 Praktickýúkol Inspirováni op artem vytvořte kompozici.
(využijte znalosti perspektivy či optického klamu.

13 Op art Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Bohumila Skrbková, Gymnázium Sušice Předmět: Informatika, Počítačová grafika Datum vytvoření: září 2013 Třída: první ročník čtyřletého gymnázia Označení: VY_32_INOVACE_Inf-1_17 Anotace a metodické poznámky: Materiál Grafika – Op art seznámí studenty s moderním výtvarným směrem – op artem, který využívá perspektivu, valér, síť, optické efekty, optické klamy, představuje hlavního představitele směru - Victora Vasarelyho a připomene studentům i pravidla perspektivního zobrazování (perspektivu jednobodovou, dvoubodovou a trojbodovou). V praktickém úkolu studenti vytvoří vlastní op artovou kompozici. Použité materiály: PROKOP, Vladimír, Kapitoly z dějin výtvarného umění, O.K.-Soft, 2011, Sokolov Přímo u použitých obrázků je uveden zdroj, ostatní obrázky jsou dílem autora. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Op art Inf-1 Počítačová grafika DUM č. 17"

Podobné prezentace


Reklamy Google