Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova k volbě povolání v praxi základní školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova k volbě povolání v praxi základní školy"— Transkript prezentace:

1 Výchova k volbě povolání v praxi základní školy
Pardubice Jarmila Ciprová Masarykova ZŠ Suchomasty

2 Obsah prezentace Výchovný poradce a jeho postavení ve škole
Plán výchovného poradenství se zaměřením na volbu povolání, okruhy činností výchovného poradce, Činnosti a akce, které se osvědčily Předmět „Výchova k volbě povolání“, tématický plán, zkušenosti s výukou Závěr

3

4

5

6 Výběr povolání Tvůj školní prospěch musí být v souladu s požadavky vybrané školy. Na přihlášku na střední školu se uvádí vysvědčení osmého ročníku (pololetní i závěrečné) a pololetní vysvědčení devátého ročníku. Snížená známka z chování může tvé plány znemožnit. Při velkém počtu uchazečů rozhoduje výsledek přijímací zkoušky, ale i prospěch. Poradit ti může každý, vybrat si musíš sám. Vysoké cíle vyžadují náročnější přípravu a větší úsilí.

7 Předmět: Volba povolání Ročník: 7. Školní rok: Vyučující:
Tématický  plán Předmět: Volba povolání Ročník: 7. Školní rok: Vyučující: Téma Měsíc Poznámka Seznámení Jaký/á  jsem září Jak nás vidí ostatní Zjišťování vlastních silných a slabých stránek a názorů okolí na naší osobu říjen Typologie osobnosti Přehled temperamentové a konstituční typologie listopad Máte dobrou motoriku? Zjišťování vytrvalosti ve stereotypních pracích prosinec Hodnocení žáka v konkrétním předmětu Shrnutí, hry leden Porovnávání zájmů s náplní povolání Jak lze sladit osobní zájmy s požadavky jednotlivých povolání únor Jak vám to myslí Pochopení zákonitostí našeho myšlení březen Kolik různých „já“ se ve vás skrývá Každý člověk představuje symbiózu silných a slabých stránek duben Hierarchie hodnot Vytváření stupnice hodnot od nejdůležitější po nejméně důležitou květen Hodnocení žáka z „předmětu“ Výchova k volbě povolání Hodnocení „předmětu Výchova k volbě povolání“ od žáků, shrnutí červen

8 Předmět: Volba povolání Ročník: 8. Školní rok: Vyučující:
Tématický  plán Předmět: Volba povolání Ročník: 8. Školní rok: Vyučující: Téma Měsíc Poznámka Význam správné volby povolání Typy povolání a jejich hodnocení září Požadavky na povolání – podle čeho si vybíráme zaměstnání Co ovlivňuje moje pracovní uspokojení říjen Akční plánování – jak si vedu ve škole Pohovor s učitelem na téma – můj prospěch listopad Rozhodování Řešení obtížných situací prosinec Věci na přežití (metodická hra) Únos letadla (metodická hra) leden Akční plán Pohovor s učitelem na téma – mé další zaměstnání a volba střední školy únor Týmová práce – moje postavení v kolektivu Typologie osobnosti – temperament březen Shrnutí sebepoznání Co o sobě vím – testy duben Povolání mých rodičů Exkurze, rozbor povolání květen Shrnutí učiva Návštěva úřadu práce červen

9 Předmět: Volba povolání Ročník: 9. Školní rok: Vyučující:
Téma Měsíc Poznámka Akční plánování, osobní akční plán, kalendář akcí Zamyšlení nad svou budoucností září Akční plán posledních kroků na ZŠ, návštěva úřadu práce Možnosti absolventa – co dál po ZŠ říjen Kategorizace různých alternativ Případové studie listopad Informace o možnostech studia a profesní přípravy v regionu, statistické údaje o „osudech“ absolventů ZŠ Informační materiál s charakteristikami povolání Dny otevřených dveří prosinec Důležité formuláře Mapy povolání, životopisy leden Přijímací pohovor Nácvik únor Přednáška zajištěná úřadem práce Jak správně komunikovat po telefonu březen Rovnost příležitostí na trhu práce Rasová diskriminace duben Konflikt Protidrogová výchova květen Adaptace na životní změny Hodnocení „předmětu Výchova k volbě povolání“ červen Tématický  plán Předmět: Volba povolání Ročník: 9. Školní rok: Vyučující:

10

11 Téma hodiny : Úvodní hodina předmětu volba povolání
Seznámení s učivem Stanovení pravidel jednání a chování Jsem optimista nebo pesimista? Pomůcky : Pracovní list: Jonni Kincherová,  Psychologické testy pro kluky a děvčata, Portál Praha , 1998   test na str. 16 a 17: „Jsi optimista nebo pesimista?“ (viz příloha 1) Postup : 1. část (20 minut) Napsat na tabuli : VOLBA POVOLÁNÍ Otázky pro žáky : 1. Napiš na papír, co tě jako první napadlo po přečtení nápisu na tabuli! 2. Přečti, co jsi napsal!   Napiš na papír, co bys chtěl, abychom se v tomto předmětu učili! Následuje rozhovor o učivu, žáci vyslovují svoje představy a přání, učitel upřesňuje a přitom bere na vědomí názory a přání žáků. Podle nich je možno později program hodin upravit. Při vyučování tohoto předmětu si nejprve stanovíme pravidla, která jsou důležitá pro zdárný průběh hodiny: Je vhodné mít pravidla předem napsaná, vyvěsit je na nástěnku ve třídě, aby bylo možné se k nim vracet během příštích hodin. AKTIVNÍ ÚČAST NA VYUČOVÁNÍ MLUVÍ VŽDY JEN JEDEN ŽÁK – NEVYKŘIKUJ A NEPŘEKŘIKUJ NAUČ SE AKTIVNĚ POSLOUCHAT DRUHÉHO KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA SVŮJ NÁZOR – NEODSUZUJ DRUHÉHO NEBOJ SE SVŮJ NÁZOR VYSLOVIT PLATÍ PRÁVO OCHRANY- MŮŽEŠ ŘÍCI: „NECHCI O TOM MUVIT“ PLATÍ ATMOSFÉRA DŮVĚRY (... ZŮSTANE TO MEZI NÁMI ...)

12 2. část (20 minut) V našem plánu je na prvním místě kapitola o sebepoznávání. Dnes si proto zjistíme, jestli jsi spíše OPTIMISTA NEBO PESIMISTA. Otázky pro žáky: 4. Kdo je optimista? 5. Kdo je pesimista? 6. Co myslíš, že je lepší – být optimistou nebo pesimistou? 7. Znáš situace, kdy není dobré být pesimistou? (v nemoci, při zkoušce, …) 8. Znáš situace, kdy není dobré být optimistou? (řidič na křižovatce, …) 9. Jak se říká tomu, kdo není ani optimista ani pesimista? (realista) 10. Odhadni, kam asi patříš ty – jsi spíše optimista nebo optimista? Nyní uděláme test, kterým zjistíme odpověď (viz příloha 1) Zhodnocení testu je možno udělat dvěma způsoby podle množství času : spočítat všechny optimisty a pesimisty a porovnat počty, pokud bude více času, nechat žáky typovat. jeden se postaví a ostatní si tipnou – „optimista nebo pesimista“. Žák jim sdělí svůj výsledek testu a žáci si za správný tip připíší jeden bod. Po celkovém vyhodnocení se pak pozná, kdo nejlépe zná své spolužáky a každý zjistí, jak spolužáci znají jeho. Závěr hodiny (5minut) Zhodnocení hodiny a zdůraznění, že svět potřebuje optimisty i pesimisty. Test mohou dát žáci doma rodičům a sourozencům. Zjistí tak, jestli jsou rodinou optimistů či pesimistů.

13 Pravidla komunikace AKTIVNÍ ÚČAST NA VYUČOVÁNÍ
MLUVÍ VŽDY JEN JEDEN ŽÁK – NEVYKŘIKUJ  A  NEPŘEKŘIKUJ NAUČ  SE  AKTIVNĚ  POSLOUCHAT  DRUHÉHO KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA SVŮJ NÁZOR – NEODSUZUJ  DRUHÉHO NEBOJ SE VYSLOVIT SVŮJ NÁZOR PLATÍ PRÁVO  OCHRANY - MŮŽEŠ ŘÍCI: „NECHCI O TOM MLUVIT“ PLATÍ ATMOSFÉRA DŮVĚRY )… ZŮSTANE TO MEZI NÁMI …)

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výchova k volbě povolání v praxi základní školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google