Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Globální granty OP VK  12.12.2007 - vyhlášení 3 výzev k předkládání GG  5.-6.2.2008 příjem návrhů GG – předloženo 39 návrhů GG  do 13.2.2008 hodnocení formální/přijatelnosti (vč. hodnocení doplněných návrhů GG)  27.2.-29.2.2008 zasedání hodnotitelských komisí pro GG  21.3.2008 -39 návrhů GG schváleno ministrem školství

3 Realizace globálních grantů v krajích – PO 1  v období duben – červen 2008 vyhlášeny 1. výzvy k předkládání grantových projektů v celkové alokaci 3, 2 mld. Kč (dále viz tabulka – údaje vůči schváleným GG) Oblast podpory Alokace na 1. GG (v Kč)* Alokace na 1. výzvy GP (v Kč) Požadované fin. prostředky (v Kč) Požadované / alokované fin. prostředky (v %) 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání3 639 368 8311 703 609 5088 091 086 966475 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 323 406 847629 221 6391 448 471 480230 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1 654 258 559767 277 0492 533 838 328330 CELKEM6 617 034 2373 100 108 19612 073 396 774389 * Přepočet kurzem 27 CZK/EUR

4 Finanční alokace na GG a GP * přepočteno kurzem 24 Kč/EUR

5 Předložené a schválené projekty Oblast podpory Název oblasti podporyPočet GG Počet vyhlášených výzev Počet schválených GP v 1. výzvách Počet předložených GP 1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání13141771322 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 131436268 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 131436413 CELKEM 39422492003 Pozn.: Údaje k 13. 10. 2008

6 Struktura žadatelů Forma žadatele v oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2 Oblast podpory 1.3 Školy a školská zařízení873147156 Vysoké školy41637 Sdružení a asociace škol1531 Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství 16219 ------- Města, obce a svazky obcí1806 Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení 7 ------- Hospodářská komora14 ------- Zaměstnavatelé*7 ------- Nestátní neziskové organizace16988158 Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže -------4 Ostatní vzdělávací instituce ------- 46 CELKEM1306267404 *Pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity

7 * Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

8 Příprava výzvy v oblasti podpory 3.2 Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání  Pravděpodobné vyhlášení výzvy k předložení GG: –14. 11. 2008  Předkládání grantových projektů: –2. čtvrt. 2009  Celková alokace na GG: –2 835 005 720 Kč, pozn.: přepočet 20 CZK/EUR  Délka GG: –do 30. 6. 2015

9 GGv Libereckém kraji GG v Libereckém kraji

10 Realizace GG v LK  Ukončení výzvy: v červnu (8 krajů)  Vyhlášení výzvy: v květnu (8 krajů)

11 Realizace GG v LK – Finanční alokace  Oblast podpory 1.1 –nejnižší alokace ze všech krajů –33 % průměrné alokace (tj. 43 980 868 Kč, průměrná alokace: 131 046 885 Kč) –alokace pod průměrnou alokací: 9 krajů –nejvyšší alokace OLK; LK: 17 %  Oblast podpory 1.2 –nejnižší alokace ze všech krajů –33 % průměrné alokace (tj. 15 993 043 Kč, průměrná alokace: 48 401 665 Kč) –alokace pod průměrnou alokací: 9 krajů –nejvyšší alokace: JMK; LK: 17 %  Oblast podpory 1.3 –nejnižší alokace ze všech krajů –33 % průměrné alokace (tj. 19 991 303 Kč, průměrná alokace: 59 021 311 Kč) –alokace pod průměrnou alokací: 9 krajů –nejvyšší alokace OLK; LK: 17 %

12 Realizace GG v LK – Počet předložených projektů  Oblast podpory 1.1 –71 % průměru (tj. 72 projektů, průměr 102) –méně předloženo v 5 krajích –nejvíce předloženo v OLK (202), nejméně v ÚK (8)  Oblast podpory 1.2 –76 % průměru (tj. 16 projektů, průměr 21) –méně předloženo ve 4 krajích –nejvíce předloženo v JMK (50), nejméně v ÚK (3)  Oblast podpory 1.3 –103 % průměru (tj. 33 projektů, průměr 32) –méně předloženo v 6 krajích –nejvíce předloženo v OLK (61), nejméně v ÚK (7)

13 Realizace GG v LK – Požadované finanční prostředky  Oblast podpory 1.1 –63 % průměru (průměr 622 391 305 Kč) –méně než v LK požadováno ve 3 krajích  Oblast podpory 1.2 –71 % průměru (průměr 111 420 883 Kč) –méně než v LK požadováno ve 5 krajích  Oblast podpory 1.3 –75 % průměru (průměr 32) –méně než v LK požadováno ve 4 krajích

14 Realizace GG v LK – Požadované vs. alokované fin. prostředky  Oblast podpory 1.1 –LK nejvyšší podíl požadovaných prostředků na alokovaných: 892 % (průměr 475 %) –6 krajů nad průměrem  Oblast podpory 1.2 –LK nejvyšší podíl požadovaných prostředků na alokovaných: 495 % (průměr 230 %) –8 krajů nad průměrem  Oblast podpory 1.3 –LK nejvyšší podíl požadovaných prostředků na alokovaných: 735 % (průměr 330 %) –6 krajů nad průměrem

15 Realizace GG v LK – Hodnocení Oblast podpory Počet vyřazených GP v rámci formálního hodnocenípřijatelnosti Celkem (bez OLK, Vysočiny) PrůměrLK Celkem (bez Vysočiny) PrůměrLK 1.19103903324 1.2200117810 1.33001561312

16 Realizace GG v LK – EVVO projekty, žadatelé Oblast podpory EVVO projekty předložených projektů (v %) nárokované fin. prostředky průměr (v %) LK (v %) průměr (v %) LK (v %) 1.1101411 1.23090 1.36664 Oblast podpory Žadatelé školy a školská zařízení podíl ZŠ na školách a školských zařízeních průměr (v %) LK (v %) průměr (v %) LK (v %) 1.167483932 1.255476871 1.339482543

17 Realizace GG v LK  pololetní zpráva  monitorovací hlášení (žádné závažné problémy za sledované období v LK)  plán kontrol (září, květen 2009)  plán výzev (v současnosti příprava druhé výzvy pro PO1 – leden 2009)

18 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google