Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLE. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2852 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_364.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLE. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2852 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_364."— Transkript prezentace:

1 BIBLE

2 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2852 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_364 Jméno autora:Klára Křížová Třída/ročník:VIII. Datum vytvoření:20. 11. 2011

3 Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Tematická oblast:Bible Předmět:Český jazyk a literatura Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: seznámí se s Biblí a pojmy s ní souvisejícími, pomocí slovníku či učebnice vyhledá významy slov, přiřadí postavy k části Bible, připomene si a objeví neznámější biblické příběhy, odhalí Desatero božích přikázání, uvědomí si užívání ustálených slovních spojení a jejich významů a návazností na Bibli Klíčová slova: Bible, Starý a Nový zákon, hebrejština, ekumenický, kánon, apoštol, evangelium, apokryf, postavy a příběhy z Bible, desatero, ustálená slovní spojení Druh učebního materiálu:prezentace PowerPoint

4  Doba vzniku  Části  Slovníček  „Postavy“  Příběhy  Desatero  Ustálená slovní spojení Obr. 1

5 DOBA VZNIKU A ČÁSTI BIBLE  Starý zákon o 9. st. př. n. l. – 1. st. n. l. o psán hebrejsky = židovská část (SZ je křesťanské pojmenování, Židé říkají Pentateuch = 5 knih Mojžíšových, příp. tóra)  Nový zákon o 1. – 2. st. n. l. o psán řecky = křesťanská část, křesťané respektují i SZ, ale naopak to neplatí biblekniha, biblia (knihy) je tedy soubor knih, spisů Vulgátapřeklad bible do latiny další překlady 1)do řečtiny – jako první 2)do staroslověnštiny – nezachován, autory zřejmě Cyril s Metodějem 3)do češtiny – nejstarší ze 60. let 14. st., nezachován

6 SLOVNÍČEK hebrejštinaekumenickýevangeliumapokryf 1)všeobecný, usilující o odstranění rozdílů v křesťanství 2)pravidlo, norma, soubor knih přijatých církví – „zjevené Bohem“ 3) jazyk Židů, který byl vytlačen aramejštinou (tou se mluvilo za Kristova života), dnes oficiální jazyk Izraele 4) „utajené spisy“, biblická vyprávění nezařazená církví do kánonu 5) část Nového zákona vyprávějící o životě Krista kánon

7 „POSTAVY“  STARÝ ZÁKON  NOVÝ ZÁKON Adam a Eva obr. 2 obr. 3 Kain a Ábel obr. 4 Noe obr. 5 Josef a Marie obr. 6 Ježíš obr. 7 Mojžíš obr. 8 apoštolové obr. 9 Marek, Lukáš, Matouš a Jan

8 PŘÍBĚHY evangelia prorocké knihy a Píseň písní Zjevení Janovo epištoly Příběh Adama a Evy Příběh Kaina a Ábela Potopa světa Stavba babylónské věže Příběh Josefa Osudy Mojžíše Sodoma a Gomora Příběh Ježíše dál

9 Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo evangelium – nejen životopisy Krista, ale důležité i kvůli osobitému stylu a vidění světa 4 odlišná svědectví o Ježíšově osobě, součásti NZ. též Apokalypsa, spis o konci světa a posledním soudu, součást NZ Stejně jako knihy historické, básnické a mudroslovné jsou součástí SZ, proroci – Jeremiáš, Ezechiel atd. Píseň písní = Šalamou- nova píseň, „nejkrásnější milostná lyrika“ též Listy, dopisy apoštolů (hlasatelé Kristova učení) věřícím, součást NZ zpět

10 Bůh stvořil Adama a z jeho žebra Evu, aby Adam nebyl sám, ti poruší zákaz (ochutnají jablko ze stromu poznání), a jsou proto vyhnáni ze zahrady v Ráji, tím ztrácejí nesmrtelnost a musí pracovat. Synové A. a E., Kain ze žárlivosti zabil Ábela, protože Bůh přijal jen jeho dary, za trest se stal celoživotním psancem a štvancem. Bůh chce zničit svět, protože je špatný, a Noe se svým rodem je jediný, kdo se může zachránit. Podle pokynů Boha postaví archu, díky níž se zachrání i všechna zvířata světa v páru. zpět

11 Lidé se naučili pálit cihly a ve své pýše se rozhodli postavit věž až do nebes. Bůh je potrestal tak, že zmátl jejich jazyky, aby si nerozuměli. Jednotné lidstvo se tedy rozdělilo na mnoho jazykově rozdílných národů. Bratři Josefa prodali do egyptského, protože byl otcovým oblíbencem. Tam uvězněn kvůli obvinění ze svádění manželky pána. Vykládal sny, čímž se z vězení dostal a stal se správcem Egypta. Při hladomoru sem přišli nakupovat jeho bratři, Josef jim odpustil, celý rod se sem přestěhoval. Města na jihu Mrtvého moře s hříšnými obyvateli, Bůh je proto sírou a ohněm zničil. Jako jediný spravedlivý ušetřen zkázy Lot s rodinou, ale nesměli se při odchodu z města ohlédnout. Žena ze zvědavosti příkaz porušila, proto proměněna v solný sloup. Aby byl zachován rod, dcery opily otce a zplodily s ním další potomky. zpět

12 Mojžíš se jako židovské dítě narodil v Egyptě v době, kdy jeho lid utlačován. Bohem vybrán, aby lid z Egypta vyvedl, faraón to nechtěl dovolit, proto Bůh seslal na Egypt 10 pohrom. Přes protest M. lid převedl přes Rudé moře. Tam se mu zjevil Bůh a předal mu Desatero. Po putování se dostali do zaslíbené země a M. poté umírá. Narozen v Betlémě za Heroda. Rodiči Marie a Josef. Do 30 let žil jako řadový Žid, pak pokřtěn v Jordánu Janem Křtitelem, vybral si 12 učedníků a putoval s nimi Palestinou. Uzdravoval nemocné, kázal a získával příznivce. Ve 33 letech zatčen a na rozkaz Piláta ukřižován. Ježíše zradil Jidáš, za úplatu prozradil, kde se nachází. Nad Jeruzalémem na vrchu Golgota Ježíš ráno ukřižován, mrtev odpoledne, za tmy sundán a pohřben ve skále (na Velký pátek). V noci mezi Bílou sobotou a nedělním Božím hodem vzkříšen – vysvobozen ze smrti. Po 40 dnech nanebevstoupení. zpět

13 I. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. II. Nevezmeš jména Božího nadarmo. III. Zasvěť jeden den v týdnu Bohu. (den odpočinku) IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na Zemi. V. Nezabiješ. VI. Nesesmilníš. (Nebudeš cizoložit.) VII. Nepokradeš. VIII. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nebudeš lhát.) IX. Nepožádáš manželky bližního svého. X. Nepožádáš statku bližního svého. (Nebudeš závistivý ani chamtivý.) DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

14 USTÁLENÁ SLOVNÍ SPOJENÍ Augiášův chlév - Augiášův chlév - nepořádek babylónská věž – symbol lidské pýchy a vzdoru jidášský groš – peníze získané za zradu Jobova zvěst – Jobova zvěst – zpráva o nečekané ráně osudu Jobova (svatá, andělská) trpělivost – symbol pokory, trpělivosti, zažil dlouhé strádání Kainovo znamení - Kainovo znamení - špatný člověk lazar - lazar - nemohoucí, vážně nemocný, odkázaný na pomoc druhých Sodoma a Gomora - Sodoma a Gomora - velká zkáza, místo nemravného života starý jako Metuzalém – symbol dlouhověkosti šalamounský rozsudek – šalamounský rozsudek – moudré rozhodnutí, vyhýbavá rada začít od Adama – od začátku

15 Obr. 1 HN Life, http://life.ihned.cz/, [cit. 2011-11-16], dostupný z WWW: http://life.ihned.cz/attachment.php/13627000/lubR1UzFAxadDnj9N75hfm03TQHsSrJK/da blova_bible_open_01_ilu.jpg http://life.ihned.cz/, http://life.ihned.cz/attachment.php/13627000/lubR1UzFAxadDnj9N75hfm03TQHsSrJK/da blova_bible_open_01_ilu.jpg Obr. 2 Redemptio - Vykúpenie, http://redemptoristi.kske.sk/, [cit. 2011-11-20], dostupný z WWW:http://redemptoristi.kske.sk/ http://redemptoristi.kske.sk/KATECH/Katechizmus.pict/12Adam%20a%20Eva%20beru%20j ablko.jpg Obr. 3 Radovan Loder, www.loder.cz, [cit. 2011-11-20], dostupný z WWW: http://www.loder.cz/bible/kain/J041.jpgwww.loder.cz http://www.loder.cz/bible/kain/J041.jpg Obr. 4 [cit. 2011-11-20], dostupný z WWW: http://4.bp.blogspot.com/_- EFoviRCSso/TD82_BSG2UI/AAAAAAAAFuQ/s7XMhGjUPFI/s1600/noe.jpghttp://4.bp.blogspot.com/_- EFoviRCSso/TD82_BSG2UI/AAAAAAAAFuQ/s7XMhGjUPFI/s1600/noe.jpg Obr. 5 [cit. 2011-11-20], dostupný z WWW: http://www.oblibene.biz/userdata/shopimg/atelierkvicala/Image/velke/motivy_6.jpg http://www.oblibene.biz/userdata/shopimg/atelierkvicala/Image/velke/motivy_6.jpg

16 Obr. 6 Společenství čistých srdcí, http://www.spolcs.cz/, [cit. 2011-11-20], dostupný z WWW:http://www.spolcs.cz/ http://www.spolcs.cz/storage/201005091751_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1%20Kristus.jpg Obr. 7 Jesus Walk Bible Study Series, http://www.jesuswalk.com/, [cit. 2011-11-20], dostupnýhttp://www.jesuswalk.com/ z WWW: http://www.jesuswalk.com/greatprayers/images/jh_hartley_moses_prayer419x600.jpg Obr. 8 Theofil.cz Revue pro život z víry, http://revue.theofil.cz/, [cit. 2011-11-20], dostupný z WWW:http://revue.theofil.cz/ http://revue.theofil.cz/user-files/images/dvanact-apostolu-vz.jpg Obr. 9 Magazín ChrisNet.cz, http://www.christnet.cz/magazin/default.aspm, [cit. 2011-11-20],http://www.christnet.cz/magazin/default.aspm dostupný z WWW: http://www.christnet.cz/magazin/obrazky/ikony/evangeliste500.jpghttp://www.christnet.cz/magazin/obrazky/ikony/evangeliste500.jpg Víra na internetu, http://www.vira.cz, [cit. 2011-11-21], dostupný z WWW:www.vira.cz http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Desatero-prikazani-Bozich.html Abeceda víry na Internetu, http://otazky.vira.cz/, [cit. 2011-11-21], dostupný z WWW:http://otazky.vira.cz/ http://otazky.vira.cz/otazka/Desatero-Bozich-prikazani.html PROKOP, V. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. Sokolov: O. K. – Soft, 2004.

17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Křížová.


Stáhnout ppt "BIBLE. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2852 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_364."

Podobné prezentace


Reklamy Google