Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_12_INOVACE_CGR_B05_STE_Jazyk_a_mysleni_I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_12_INOVACE_CGR_B05_STE_Jazyk_a_mysleni_I"— Transkript prezentace:

1 VY_12_INOVACE_CGR_B05_STE_Jazyk_a_mysleni_I
Mgr. Milan Štěpita

2 Obsah Jazyk a myšlení Jak kdo myslí o prostoru
Jak kdo myslí o časové posloupnosti Jak kdo myslí o trvání Jak to tedy je? Barevné kontinuum Rod (gender) Jak jsou prezentace objektů ovlivněny rodem? Mluvím-li o něčem jako of F nebo M, smýšlím o něm stejně? Mají neživé předměty rod?

3 Jazyk a myšlení potíže s definicí (mimojazykové složky)
nedokonalost (vyplyne právě při pokusu o definici) “cizí jazyk“ – vnímáme odlišnosti popisuje stejný svět rozdíly mezi jazyky (CZ, E, G, indiánské aj.) Sapir – Whorfova teorie – predestinační teorie teorie jazykových univerzálií (ne synonyma, ale sémantika – kosmogonie / biologické univerzálie / identita )

4 Jazyk a myšlení George Bush četl knihu Noama Chomského.
F: GB lisait le livre de Noam Chomsky. G: GB hat Das Buch von Noam Chomsky gelesen. E: GB read a book by Noam Chomsky. Turečtina – nejen sloveso “číst“, ale museli bychom přidat, jakým způsobem jsme informaci získali Mluvčí jiného jazyka tedy musí kódovat výrazně jiné aspekty reality, aby se vyjádřili v rámci mateřštiny (ale i jiných jazyků) správně. Závěr: Jako téměř o vše, i zde se vede spor: (stejné myšlení, stejné věci, ale mluví jinak)

5 Prostor Austrálie – Cape York – Pormpurraw – Kuuk Thaayore
CZ: „Na levé noze máš mravence.“ Kuuk: „Na jihovýchodní noze máš mravence.“ CZ: „Posuň ten šálek doprava.“ Kuuk: „Posuň ten šálek trochu na severo-severozápad.“ Kuuk 1: „Kam jdeš?“ Kuuk 2: „Na jihovýchod, středně daleko.“

6 Časová posloupnost obrázky s časovou posloupností (stárnoucí muž, rostoucí krokodýl, banán, který někdo jí) Angličan, Španěl, Čech, Němec etc.: → Žid : ← Kuuk: V → Z ať seděli, jak seděli Angličan: → horizontální metafora Mandarínská čínština: ↓ vertikální metafora (min.m. nahoře) před vámi je dnešek, kde je zítřek a včerejšek?

7 Trvání Dokonce i základní vlastnosti času mohou být ovlivněny jazykem:
Angličan – trvání je délka Španěl, Řek – trvání je množství (hodně, málo, velký, malý) byli-li požádání o odhad trvání, různí mluvčí postupovali podle vzoru metafory ve svém vlastním jazyce obraz na monitoru

8 Jak to tedy je? Jsou změny ve vnímání způsobeny jazykem jako takovým, nebo nějakým jiným kulturním vlivem? Pokus : - naučit mluvčí mluvit jiným způsobem (Angličan používá metaforu velikosti pro popis trvání – film je „rozlehlejší“ než kýchnutí) - jejich kognitivní (poznávací přístup se začal podobat mluvčím jazyků,kde je tato metafora “normální“) Závěr: - učíš-li se cizímu jazyku, učíš se nejen jinak mluvit, ale bezděčně se učíš i jinak myslet

9 Barevné kontinuum Rusové a jejich schopnost rozlišit odstíny modré – udělají to rychleji než Angličan Angličané – blue – bez rozdílu reakčního času - výhoda Rusů, ale mizí, když jde o úlohu, do které zasahují slova (verbal interference task) – např. říci sérii čísel během odhadu barvy – ale ne tehdy, když mají stejně složitou úlohu týkající se prostorové interference (spacial interference task) – např. podržet v paměti nový vizuální vzor) znamená to tedy, že je to jazyk o sobě, který způsobuje ony rozdíly

10 Rod (gender) Některé jazyky rod mají (španělština, francouzština), některé ne (angličtina) Některé mají až šestnáct rodů – aboriginové – lovecké zbraně, psi, lesklé věci, „ženy, oheň a nebezpečné věci“ Jaký vliv má rod na způsob, jakým mluvčí jednotlivých jazyků uvažují o neživých předmětech? Je mentální reprezentace věcí ovlivněna rodem, který jim v daném jazyce přísluší? Gramatika – shoda Sémantika – rod se často jeví jako sémanticky nahodilý V různých jazycích jsou velké odlišnosti (slunce – S, G, R, měsíc F – S,R , M –G) Mluvčí přisuzují rodové vlastnosti právě těm a ne jiným substantivům.

11 Vliv genderu na prezentaci objektů
1) naučit se správně rod, znamená myslet na určitou rodově příznačnou vlastnost (slunce – v češtině) 2) užívat podstatná jména s rodem znamená spojovat je se členy (der, die, das,le, la etc.), užívat se s rodovými zájmeny, užít správný tvar adjektiva, slovesa – tedy vybrat nejdůležitější vlastnost (M, F)

12 Mluvím-li o předmětu jako o F nebo M, smýšlím o něm stejně?
Rusové a dny v týdnu - po, út, čt – M / st, pá, so – F Němci a Španělé – hodnotili skupinu substantiv podle potence (polovina M v němčině, F ve španělštině a naopak) – „potentnější“ je u obou slovo pro „muže“ než pro „ženu“, stejné platí i o slovech mužského rodu v jejich rodném jazyce Španělé hodnotili míru F nebo M u obrázků jako F nebo M (zcela ve shodě s rodem v jejich rodném jazyce, stejně tak, když jim měli přisoudit mužský nebo ženský hlas) Problémy: testy jsou většinou v rodném j. jsou podněty a instrukce stejné v obou jazycích?

13 Mluvím-li o neživých objektech jako o F nebo M, znamená to, že rod mají?
Španělé a Němci se naučili vlastní jména pro 24 předměty (např. jablko bylo Patrick) a pak se testovalo, jak si je pamatují - vše v A- a všechny měly opačný rod v N a Šp polovina jmen se shodovala s rodem v jejich jazyce, polovina ne Předpoklad : např. Němec si lépe zapamatuje jméno pro jablko, pokud bude Patrick (a ne Patricia) a Španěl naopak díky opačným rodům substantiva v jejich jazyce – potvrdilo se Angličané si lépe pamatovali nekonsistentní dvojice

14 Seznam použitých zdrojů
LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 1. Brno: Host, 2002, 282 s. Teoretická knihovna, 3. ISBN


Stáhnout ppt "VY_12_INOVACE_CGR_B05_STE_Jazyk_a_mysleni_I"

Podobné prezentace


Reklamy Google