Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Milan Štěpita. * Jazyk a myšlení * Jak kdo myslí o prostoru * Jak kdo myslí o časové posloupnosti * Jak kdo myslí o trvání * Jak to tedy je? * Barevné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Milan Štěpita. * Jazyk a myšlení * Jak kdo myslí o prostoru * Jak kdo myslí o časové posloupnosti * Jak kdo myslí o trvání * Jak to tedy je? * Barevné."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Milan Štěpita

2 * Jazyk a myšlení * Jak kdo myslí o prostoru * Jak kdo myslí o časové posloupnosti * Jak kdo myslí o trvání * Jak to tedy je? * Barevné kontinuum * Rod (gender) * Jak jsou prezentace objektů ovlivněny rodem? * Mluvím-li o něčem jako of F nebo M, smýšlím o něm stejně? * Mají neživé předměty rod?

3 - potíže s definicí (mimojazykové složky) - nedokonalost (vyplyne právě při pokusu o definici) - “cizí jazyk“ – vnímáme odlišnosti popisuje stejný svět - rozdíly mezi jazyky (CZ, E, G, indiánské aj.) - Sapir – Whorfova teorie – predestinační teorie - teorie jazykových univerzálií (ne synonyma, ale sémantika – kosmogonie / biologické univerzálie / identita )

4 * George Bush četl knihu Noama Chomského. * F: GB lisait le livre de Noam Chomsky. * G: GB hat Das Buch von Noam Chomsky gelesen. * E: GB read a book by Noam Chomsky. Turečtina – nejen sloveso “číst“, ale museli bychom přidat, jakým způsobem jsme informaci získali Mluvčí jiného jazyka tedy musí kódovat výrazně jiné aspekty reality, aby se vyjádřili v rámci mateřštiny (ale i jiných jazyků) správně. Závěr: Jako téměř o vše, i zde se vede spor: (stejné myšlení, stejné věci, ale mluví jinak)

5 * Austrálie – Cape York – Pormpurraw – Kuuk Thaayore * CZ: „Na levé noze máš mravence.“ * Kuuk: „Na jihovýchodní noze máš mravence.“ * CZ: „Posuň ten šálek doprava.“ * Kuuk: „Posuň ten šálek trochu na severo-severozápad.“ * Kuuk 1: „Kam jdeš?“ * Kuuk 2: „Na jihovýchod, středně daleko.“

6 * obrázky s časovou posloupností (stárnoucí muž, rostoucí krokodýl, banán, který někdo jí) * Angličan, Španěl, Čech, Němec etc.: → * Žid : ← * Kuuk: V → Z ať seděli, jak seděli * Angličan: → horizontální metafora * Mandarínská čínština: ↓ vertikální metafora (min.m. nahoře) * před vámi je dnešek, kde je zítřek a včerejšek?

7 * Dokonce i základní vlastnosti času mohou být ovlivněny jazykem: * Angličan – trvání je délka * Španěl, Řek – trvání je množství (hodně, málo, velký, malý) * byli-li požádání o odhad trvání, různí mluvčí postupovali podle vzoru metafory ve svém vlastním jazyce * obraz na monitoru

8 * Jsou změny ve vnímání způsobeny jazykem jako takovým, nebo nějakým jiným kulturním vlivem? * Pokus : * - naučit mluvčí mluvit jiným způsobem (Angličan používá metaforu velikosti pro popis trvání – film je „rozlehlejší“ než kýchnutí) * - jejich kognitivní (poznávací přístup se začal podobat mluvčím jazyků,kde je tato metafora “normální“) * Závěr: * - učíš-li se cizímu jazyku, učíš se nejen jinak mluvit, ale bezděčně se učíš i jinak myslet

9 * Rusové a jejich schopnost rozlišit odstíny modré – udělají to rychleji než Angličan * Angličané – blue – bez rozdílu reakčního času * - výhoda Rusů, ale mizí, když jde o úlohu, do které zasahují slova (verbal interference task) – např. říci sérii čísel během odhadu barvy – ale ne tehdy, když mají stejně složitou úlohu týkající se prostorové interference (spacial interference task) – např. podržet v paměti nový vizuální vzor) * znamená to tedy, že je to jazyk o sobě, který způsobuje ony rozdíly

10 * Některé jazyky rod mají (španělština, francouzština), některé ne (angličtina) * Některé mají až šestnáct rodů – aboriginové – lovecké zbraně, psi, lesklé věci, „ženy, oheň a nebezpečné věci“ * Jaký vliv má rod na způsob, jakým mluvčí jednotlivých jazyků uvažují o neživých předmětech? * Je mentální reprezentace věcí ovlivněna rodem, který jim v daném jazyce přísluší? Gramatika – shoda Sémantika – rod se často jeví jako sémanticky nahodilý V různých jazycích jsou velké odlišnosti (slunce – S, G, R, měsíc F – S,R, M –G) Mluvčí přisuzují rodové vlastnosti právě těm a ne jiným substantivům.

11 * 1) naučit se správně rod, znamená myslet na určitou rodově příznačnou vlastnost (slunce – v češtině) * 2) užívat podstatná jména s rodem znamená spojovat je se členy (der, die, das,le, la etc.), užívat se s rodovými zájmeny, užít správný tvar adjektiva, slovesa – tedy vybrat nejdůležitější vlastnost (M, F)

12 * Rusové a dny v týdnu - po, út, čt – M / st, pá, so – F * Němci a Španělé – hodnotili skupinu substantiv podle potence (polovina M v němčině, F ve španělštině a naopak) – „potentnější“ je u obou slovo pro „muže“ než pro „ženu“, stejné platí i o slovech mužského rodu v jejich rodném jazyce * Španělé hodnotili míru F nebo M u obrázků jako F nebo M (zcela ve shodě s rodem v jejich rodném jazyce, stejně tak, když jim měli přisoudit mužský nebo ženský hlas) * Problémy: * testy jsou většinou v rodném j. * jsou podněty a instrukce stejné v obou jazycích?

13 * Španělé a Němci se naučili vlastní jména pro 24 předměty (např. jablko bylo Patrick) a pak se testovalo, jak si je pamatují - vše v A- a všechny měly opačný rod v N a Šp * polovina jmen se shodovala s rodem v jejich jazyce, polovina ne * Předpoklad : např. Němec si lépe zapamatuje jméno pro jablko, pokud bude Patrick (a ne Patricia) a Španěl naopak díky opačným rodům substantiva v jejich jazyce – potvrdilo se * Angličané si lépe pamatovali nekonsistentní dvojice

14 * LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 1. Brno: Host, 2002, 282 s. Teoretická knihovna, 3. ISBN 80-729-4071-6. * http://psych.stanford.edu/~lera/papers/sci-am-2011.pdf


Stáhnout ppt "Mgr. Milan Štěpita. * Jazyk a myšlení * Jak kdo myslí o prostoru * Jak kdo myslí o časové posloupnosti * Jak kdo myslí o trvání * Jak to tedy je? * Barevné."

Podobné prezentace


Reklamy Google