Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické a společenské změny začátkem 2. poloviny 19. století Hospodářské a společenské změny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické a společenské změny začátkem 2. poloviny 19. století Hospodářské a společenské změny."— Transkript prezentace:

1 Politické a společenské změny začátkem 2. poloviny 19. století Hospodářské a společenské změny

2 Anotace Materiál tvoří 24 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy politických a společenských změn v druhé polovině 19. století s přihlédnutím k nejdůležitějším objevům a vynálezům cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s politickými a společenskými změnami ve 2. pol. 19. stol použitý materiál: učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 HOSPODÁŘSKÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY Technický a vědecký pokrok - Doprava dosud za nejdokonalejší druh pohonu parní stroj měl několik nevýhod: ◦ velká hmotnost ◦ nutnost velkých zásob vody a uhlí v 80. letech byl vynalezen spalovací motor, který jako palivo využíval benzín nebo naftu ◦ vznik automobilu a motocyklu ◦ stavby řiditelných vzducholodí a později i letadel, pak i ponorek

4 Karl Benz 25. listopadu25. listopadu 1844, Karlsruhe – 4. dubna 1929, Ladenburg) byl německý automobilový konstruktér, který vyrobil první benzínový automobil na světě.1844Karlsruhe4. dubna1929Ladenburgautomobilový benzínový

5 Gottlieb Daimler 17. března17. března 1834 Schorndorf (Württemberg) – 6. března 1900 Cannstatt u Stuttgartu) je vynálezcem dnešního typu spalovacího motoru a konstruktérem prvních motocyklů a automobilů. Daimler sestrojil společně s Wilhelmem Maybachem v roce 1885 ve Stuttgartu první motocykl, a v roce 1886 také první čtyřkolý automobil poháněný spalovacím motorem.1834Württemberg6. března1900CannstattStuttgartuspalovacího motorumotocyklůautomobilůWilhelmem Maybachem1885Stuttgartumotocykl1886automobil V roce 1892 Daimler zvětšil tehdy základní rozměry vozů a zkonstruoval tak první nákladní automobil.1892nákladní automobil

6 bratři Wrightové Bratři Orville (19. srpna 1871 – 30. ledna 1948) a Wilbur (16. dubna 1867 – 30. května 1912) Wrightovi byli tvůrci prvního letadla těžšího než vzduch (Wright Flyer). Oba bratři se závodně věnovali cyklistice. Ani jeden z nich neměl potřebné vzdělání, ale byli velmi zruční. Obdivovali plachtění, které bylo novým sportem. Rozhodli se, že se pokusí postavit kolo s křídly a benzínovým motorem, který by je poháněl.Orville19. srpna187130. ledna1948Wilbur16. dubna 186730. května1912letadlaWright Flyer V roce 1903 postavili Wright Flyer později zvaný Flyer I (avšak dnes je známý spíš jako Kitty Hawk). Použili vlastnoručně vyrobenou vrtuli a motor na míru vyrobený v jejich obchodě s koly v Daytonu. Motor byl lepší než běžné motory té doby. Měl dostatečně nízký poměr hmotnosti k výkonu, aby mohl být použitý v letadle a k převodu používal řetěz z bicyklu. 17. prosince 1903 vzlétli, každý dvakrát. První letěl Orville, let byl dlouhý 39 metrů a trval 12 sekund. Byl zachycen na jejich nejznámější fotografii. Čtvrtý let toho dne byl jediným skutečně řízeným letem. Wilbur Wright letěl 279 metrů a let trval 59 sekund. Stavba letadla Flyer I stála méně než tisíc dolarů. Rozpětí křídel bylo 12 metrů, hmotnost 340 kg a jeho 77 kilogramový motor měl výkon 12 koňských sil (9 kW). Lety pozorovali čtyři záchranáři a jeden chlapec z městečka. Byly to tedy první prokazatelné veřejné lety. Místní noviny ihned popsaly tuto událost, ale velmi nepřesně. Jen jediné noviny (Cincinnati Enquirer) druhý den vydaly podrobný článek o této události.vrtuli17. prosince1903koňských sil

7 bratří Wrightové OrwilleWilbur

8 HOSPODÁŘSKÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY Technický a vědecký pokrok – Elektrická energie nebyla žádnou novinkou, lidé ji však až do pol. 19. stol. neuměli vyrábět a využívat byla vyráběna pomocí parních nebo vodních turbín s dostatečným výkonem pro pohon tramvají a strojů v továrnách později se objevují nové přístroje využívající el. energii pro práci v domácnosti (pračky, ždímačky, vysavače, šicí stroje, ledničky, sporáky) – zpočátku však velmi drahé, proto se šířily až po první světové válce

9 HOSPODÁŘSKÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY Technický a vědecký pokrok – Komunikace, zaznamenávání obrazu a zvuku díky znalosti el. energie mohl být vynalezen mikrofon a později i telefon (Alexander Graham Bell) telegrafní kabel položen mezi Evropou a Amerikou – 60. léta 70. léta – vynalezen fonograf (Thomas Alva Edison), předchůdce gramofonu, což umožnilo poslouchat cokoli kdekoli fotografie – vynalezena už ve 20. letech, ale nebyla příliš praktická – v 80. letech byl vynalezen film, sestrojen fotoaparát a o později i filmová kamera ◦ filmy zatím byly němé ◦ první film „Dělníci odcházející z Lumièrovy továrny “ natočili bratři Bratři Lumièrové ◦ Příjezd vlaku na nádraží Příjezd vlaku na nádraží

10 HOSPODÁŘSKÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY Technický a vědecký pokrok – Další objevy a vynálezy medicína: ◦ narkotika = možnost provádět operace v celkové narkóze ◦ rentgen ◦ mikrobiologie = odhalení celé řady původců chorob umělé hmoty objev radioaktivity – Marie Curie-Sklodowská chemie: ◦ D. I. Mendělejev – periodická tabulka prvků ◦ Alfréd Nobel – dynamit ◦ Michael Faraday – elektromagnetická indukce, elektrolýza biologie ◦ Johann Gregor Mendel – genetika, dědičnost

11 Wilhelm Conrad Röntgen 27. března 1845 Lennep, Prusko – 10. února 1923 Mnichov, Německo)[1] byl německý fyzik, jeden z nejtalentovanějších experimentátorů 19. století. Uznání svých kolegů se dočkal až ve čtyřiceti letech, a když šťastnou náhodou objevil paprsky, které potom dostaly jeho jméno, tak mu bylo ještě o deset let více.

12 Alexander Graham Bell (1847–1922) byl americký profesor fyziologie orgánů řeči a fyziky a vynálezce. Byl skotského původu. Vynalezl mikrofon a zkonstruoval první použitelný telefon (1876) a gramofon (s A. C. Bellem a S. Tairotem, 188318471922americkýskotského

13 Thomas Alva Edison 11. února11. února 1847 stát Ohio, USA – 18. října 1931 New Jersey) byl americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších. Na jeho jméno je vedeno více než 1000 patentů, další tisíce jich registrovaly jeho firmy. Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka. Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science1847OhioUSA18. října1931New Jerseyamerickývynálezce vynálezyfonografgramofonužárovkačasopisuScience

14 Marie Curie- Sklodowská 7. listopadu7. listopadu 1867 Warszawa, Polsko – 4. července 1934 Sancellemoz, Francie), počeštěně též Marie Curie- Sklodowská (v polštině se uvádí na prvním místě rodné příjmení Maria Skłodowska-Curie) byla významná vědkyně polského původu, která většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie.1867Warszawa4. července1934SancellemozFranciepolskéhofyzikychemie

15 Dmitrij Ivanovič Mendělejev 27. ledna (8. února) 1834, Tobolsk – 20. ledna (2. února) 1907, Petrohrad) byl ruský chemik a tvůrce periodické tabulky prvků. Mendělejev je objevitelem periodického zákona prvků z roku 1869. Mendělejev publikoval svou první tabulku prvků v časopise Ruské chemické společnosti v roce 1869, o rok později pak předložil tabulku přesnější, doplněnou o další prvky. Práce z roku 1870 měla název Přirozená soustava prvků a její použití k udání vlastností prvků dosud neobjevených

16 Alfred Nobel (21. října 1833 Stockholm – 10. prosince 1896 San Remo) byl švédský chemik, vynálezce dynamitu a díky němu byla později také založena Nobelova cena. Na jeho počest byl po něm pojmenován chemický prvek nobelium.21. října1833Stockholm10. prosince1896San RemošvédskýdynamituNobelova cenanobelium

17 Michael Faraday 22. září 1791, Newington, Anglie – 25. srpna 1867) byl významný anglický chemik a fyzik. V roce 1831 objevil elektromagnetickou indukci, magnetické a elektrické siločáry. Jeho objev byl významný v tom, že doposud se elektrická energie vyráběla pouze chemickou metodou z baterií. Faraday tak dal teoretický základ pro všechny elektromotory a dynama. Další jeho objevy souvisí s chemií - obohatil odborné názvosloví o důležité pojmy, jako jsou anoda, katoda, elektroda a ion.

18 Johann Gregor Mendel Gregor Johann Mendel (20. července 1822 Hynčice – 6. ledna 1884 Brno) byl přírodovědec německé národnosti, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.20. července1822Hynčice6. ledna1884Brnoněmeckégenetikyzákladních zákonů dědičnostimnichopataugustiniánskéhokláštera na Starém Brně

19 HOSPODÁŘSKÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY Politická situace - Anglie nejvyspělejší stát tohoto období vláda královny Viktorie střídání vlád konzervativců a liberálů vliv dělnických spolků a odborů ovládnutí světového obchodu největší koloniální velmoc – Indie a další prohlubování soc. rozdílů ve společnosti roste význam marxismu objevuje se anarchismus = odmítání jakékoliv autority (M. Bakunin)

20 SHRNUJÍCÍ OTÁZKY K čemu se využívala elektrická energie? Zkus si představit situaci při dlouhodobém výpadku el. energie. Pomocí jakého přístroje bylo možné zaznamenávat a přehrávat zvuk? Zkuste vymyslet další možnosti využití fonografu a gramofonu. Co z toho může být zajímavé pro historiky? Proč byl důležitý vynález filmu? Co vše můžeme z dobové fotografie či filmu zjistit? A co zjistí historikové z fotografií a filmů o nás? Které objevy se uplatnily v medicíně? Jak by asi vypadala péče bez těchto objevů? Které umělé hmoty znáte? V čem jsou jejich výhody a nevýhody?

21 Významné vynálezy této doby fonograftelefon

22 Významné vynálezy této doby deskový fotoaparáttelefon

23 Významné vynálezy této doby letadlo bratří Wrightůprvní řiditelná vzducholoď

24 ZÁPIS Hospodářské a politické změny v 2. polovině 19. století kvůli nevýhodám parního stroje bylo nutno hledat jiná řešení vynalezen spalovací motor – menší, účinnější automobil, motocykl letectví – vzducholodě, letadla plavba – ponorky velký význam elektrické energie ◦ do domácností až později vynálezy nových komunikačních přístrojů ◦ mikrofon, telefon, fonograf, gramofon ◦ fotografie, film medicína ◦ rentgen ◦ celková narkóza umělé hmoty rozvoj průmyslu – nejvýznamnější stát Anglie – koloniální velmoc č. 1


Stáhnout ppt "Politické a společenské změny začátkem 2. poloviny 19. století Hospodářské a společenské změny."

Podobné prezentace


Reklamy Google