Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou I Společnost Emancipace žen Technický a vědecký pokrok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou I Společnost Emancipace žen Technický a vědecký pokrok."— Transkript prezentace:

1 Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou I Společnost Emancipace žen Technický a vědecký pokrok

2 Anotace:  Materiál tvoří 20 slidů, v nichž jsou zachyceny události po roce 1848 v Evropě a nové epochální vynálezy té doby  cílová skupina: 8. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s emancipačním hnutím ve světě i u nás a s mnohými objevy a vynálezy té doby  použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  následuje možnost zápisu do sešitu

3 Společnost – Emancipace žen  v druhé pol. 19. stol. sílí hlasy po emancipaci = zrovnoprávnění žen  nejde pouze o volební právo pro ženy, ale o rovnoprávné postavení ženy ve společnosti (právo na vzdělání, stejné uplatnění na trhu práce jako muži)  bylo nutno změnit smýšlení společnosti, kde žena je považována za něco méněcenného, kdežto pánem tvorstva je muž  rozšiřuje střední měšťanská třída

4 Společnost – Emancipace žen  finanční příjem těchto rodin zajišťovali pouze muži  pokud se muž chtěl oženit, musel být finančně zajištěn, což delší dobu trvalo, ženil se tak mnohem později, a proto také byl velký věkový rozdíl mezi manžely  muži umírali dříve a ženy zůstávaly s dětmi bez prostředků

5 Společnost – Emancipace žen  pokud byla v rodině dcera, bylo povinností rodiny zajistit jí věno, pokud bylo dcer více, někdy se to nepodařilo  přibývá neprovdaných dívek, které žijí v rodinách příbuzných jako přítěž  úkolem ženy je vést domácnost a vychovávat děti, úkolem muže je rodinu finančně zabezpečit  neprovdaná dívka má šanci sehnat práci pouze jako služka, posluhovačka v lepším případě jako vychovatelka či soukromá učitelka v bohatších rodinách  sílí tedy hlasy, které volají po poskytování vzdělání dívkám, které by jim v případě nouze zajistilo obživu

6 Společnost – Emancipace žen  ženám v jejich emancipačních snahách „pomohla“ válka, kdy musely zastat úlohy mužů, kteří bojovali na frontě  emancipace začíná v USA, kde ženy vždy měly rovnoprávnější postavení  pomohl i boj o zrušení otroctví a zrovnoprávnění černochů  občanská válka Severu proti Jihu ukázala nutnost zastoupit muže na jejich pozicích  po konci války musely ženy zůstat v práci místo svých padlých nebo invalidních partnerů

7 Společnost – Emancipace žen  některé ženy zůstaly v zaměstnání dobrovolně  opět se projevila nutnost vzdělávání žen  sílí snahy o volební právo žen, v USA až od roku 1919  v Anglii byla situace žen ještě složitější kvůli konzervativnosti většiny obyvatelstva včetně královny Viktorie – zrovnoprávnění proběhlo až v roce 1928

8 Emancipace v českých zemích  stejný důvod jako v ostatních zemích  nutnost poskytnout vzdělání  1862 –založena Vyšší dívčí škola  výuka všeobecných předmětů i vzdělání „pro rodinu“  určena především měšťanským dívkám  1865 – Průmyslová škola  určena pro dívky z nižších vrstev

9 Emancipace v českých zemích  poskytovala „technické“ vzdělání – šití, na stroji atd.  1890 – první dívčí gymnázium  možnost získat maturitu = předpoklad pro studium na VŠ  1900 – první možnost pro ženy studovat medicínu v Praze  1906 – všeobecné volební právo pro muže  1912 – první česká poslankyně  1918 – volební právo i pro ženy

10 Technický a vědecký pokrok Doprava  vynález spalovacího motoru umožnil vznik automobilu a motocyklu  díky tomuto motoru byl umožněn i vznik řiditelných vzducholodí a prvních letadel  1910 – letadlo je schopno uletět přes 100 km  objevují se první ponorky Elektrická energie  parní a vodní turbíny  elektromotory – pohon strojů a tramvají  osvětlení  spotřebiče do domácností – pračky, ledničky, vysavače, sporáky

11 Thomas Alva Edison (11. února 1847 stát Ohio, USA – 18. října 1931 New Jersey) byl americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších. Na jeho jméno je vedeno více než 1000 patentů, další tisíce jich registrovaly jeho firmy. Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka. Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science.11. února1847OhioUSA18. října1931New JerseyamerickývynálezcevynálezyfonografgramofonužárovkačasopisuScience

12 Technický a vědecký pokrok Komunikace  vynález mikrofonu umožnil konstrukci telefonu  přenosy divadelních představení či koncertů  po první světové válce byly tyto přenosy nahrazeny rádiem Zaznamenávání obrazu a zvuku  fonograf – předchůdce gramofonu  fotografie

13 Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell (1847–1922) byl americký profesor fyziologie orgánů řeči a fyziky a vynálezce. Byl skotského původu. Vynalezl mikrofon a zkonstruoval první použitelný telefon (1876) a gramofon (s A. C. Bellem a S. Tairotem, 1883).18471922 americkýskotského

14 Technický a vědecký pokrok  film, zpočátku němý Další objevy a vynálezy  medicína  narkotické účinky plynů umožnily provádět operace v úplné narkóze  rentgenové paprsky  mikrobiologie  výroba umělých hmot

15 Imperialismus a kolonialismus  imperialismus = snaha o politické, hospodářské a kulturní ovládnutí cizího území  kolonialismus = systém ovládání a hospodářského využívání méně rozvinutých zemí  některé státy, především VB a F se snaží vybudovat obrovské říše = impéria, která by ovládali a využívali jejich suroviny, pracovní sílu apod. a získali i odbytiště pro své výrobky  při získávání kolonií byla využívána i technická převaha dobyvatelů nad původními obyvateli  snaha získat kolonie je společná pro všechny vyspělé státy

16 Společnost - zápis  emancipace = zrovnoprávnění žen  nutnost emancipace ukázaly války  snaha o volební právo žen  snaha o právo na stejné vzdělání jako muži  zakládání dívčích škol (středních)  vstup žen politiky

17 Technický a vědecký pokrok- zápis Doprava  vynález spalovacího motoru  automobil, motocykl, řiditelná vzducholoď, letadlo, ponorka Elektrická energie  elektromotor, tramvaje, stroje v továrnách  vodní a parní turbína  osvětlení  domácí spotřebiče  Edison

18 Technický a vědecký pokrok- zápis Komunikace  mikrofon, telefon  přenos zvuku na dálku Zaznamenávání obrazu a zvuku  fonograf, později gramofon  fotografie, film Další objevy a vynálezy  medicína – rentgen, narkóza, mikrobiologie  umělé hmoty

19 Imperialismus a kolonialismus - zápis  imperialismus = snaha o politické, hospodářské a kulturní ovládnutí cizího území  kolonialismus = systém ovládání a hospodářského využívání méně rozvinutých zemí  některé státy, především VB a F se snaží vybudovat obrovské říše = impéria, která by ovládali a využívali jejich suroviny, pracovní sílu apod. a získali i odbytiště pro své výrobky  při získávání kolonií byla využívána i technická převaha dobyvatelů nad původními obyvateli  snaha získat kolonie je společná pro všechny vyspělé státy

20 Shrnutí:  Proč měly ženy v USA lepší postavení než v Evropě?  Jak přispěla k emancipaci válka?  Co vedlo k emancipaci žen u nás?  Odkdy mohly ženy u nás studovat?  Kdy byly u nás ženy zrovnoprávněny s muži?  Jaký vynález umožnil rozvoj dopravy?  Jaké dopravní prostředky mohly být díky němu zkonstruovány?  Jaký význam mělo objevení elektřiny?  Vynález telefonu a žárovky.  Jaké nové objevy se uchytily v medicíně?  Vysvětli pojmy imperialismus a kolonialismus.


Stáhnout ppt "Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou I Společnost Emancipace žen Technický a vědecký pokrok."

Podobné prezentace


Reklamy Google