Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871- 1918 České země v rakousko-uherské monarchii – Formování české moderní občanské společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871- 1918 České země v rakousko-uherské monarchii – Formování české moderní občanské společnosti."— Transkript prezentace:

1 Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871- 1918 České země v rakousko-uherské monarchii – Formování české moderní občanské společnosti

2 Anotace  Materiál tvoří 15 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy národnostního a společenského vývoje v Evropě koncem 19. a počátkem 20. století  cílová skupina: 9. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s národnostními a občanskými poměry v daném období na našem území  použitý materiál: učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 České země v rakousko-uherské monarchii  dřívější úsilí českých politiků neúspěšné  snaha o uznání českého státního práva  o dosažení rovnoprávného postavení v rámci monarchie = pokus o státní vyrovnání)  neúspěch těchto snah byl zaviněn především postojem Němců a Maďarů, kteří nechtěli připustit konkurenci  české země jsou přitom nejvyspělejší částí monarchie v oblasti ekonomické i kulturní  změny se nepodařilo dosáhnout ani po dobrém = podpora vídeňské vlády, ani po zlém = nacionalismus

4 Znaky moderní občanské společnosti  rovnost všech občanů před zákonem  stejná politická práva pro všechny  zákaz diskriminace kvůli:  náboženství  rase  národnosti  pohlaví  sexuální orientaci

5 Znaky moderní občanské společnosti  občanské povinnosti:  řádně placení daní  dodržování zákonů i morálních zásad  plnění vojenské povinnosti  zodpovědně chodit k volbám  stát by měl také dbát o řádné základní vzdělání obyvatelstva  občanská společnost vzniká v USA a v evropských státech od konce 18. století až do poloviny 20. století

6 České země v rakousko-uherské monarchii  nacionalismus vyvolával odpor Němců, kteří v českých zemích tvořili asi 1/3 obyvatelstva  Němci se obávají ztráty svého výsadního postavení, kdy menšina ovládá většinu  dochází ke střetům, sporům a různým útokům  snaha o vyrovnání neúspěšná

7 České země v rakousko-uherské monarchii  občané Předlitavska byli osobně svobodní od roku 1781  od roku 1867 platí rovnost před zákonem a náboženská svoboda  1869 – zavedení povinné školní docházky od 6 do 14 let  volební právo ale nemají všichni občané – fakticky pouze ti bohatí  boj o emancipaci žen

8 České země v rakousko-uherské monarchii  po neúspěchu snah o vyrovnání se politici obracejí především k národnostní otázce  snaha o zavedení češtiny jako druhého úředního jazyka  Němci nesouhlasí, protože by všichni úředníci museli ovládat oba jazyky – češtinu i němčinu, což němečtí úředníci neovládali  přesto se rozšiřuje síť škol, kde se vyučuje česky  Karlova univerzita i VUT byly rozděleny na českou a německou část, což však vedlo k poklesu úrovně obou částí  1881 (1883) – otevřeno Národní divadlo  1906 – nově vzniklé politické strany si vynutily zavedení všeobecného volebního práva pro muže

9 České země v rakousko-uherské monarchii Politické strany v Rakousku-Uhersku  1878 – Českoslovanská sociálně demokratická strana  především dělníci  snaha o prosazení volebního práva  uzákonění 8-10 hodinové pracovní doby  zákaz práce dětí  1890 – 1. oslava Svátku práce – 1. května  Josef Boleslav Pecka a Ladislav Zápotocký

10 České země v rakousko-uherské monarchii Politické strany v Rakousku-Uhersku  křesťansko-sociální strana  prosazuje zájmy katolické církve  snaha o řešení sociálních problémů slabších společenských vrstev  Jan Šrámek  strana národně sociální  zájmy středních vrstev i dělnictva  Václav Klofáč  Agrární strana  zastupuje majetné zemědělce a později i Agrární banku  prakticky všechny sociální vrstvy především na venkově  Antonín Švehla  Realistická strana  TGM  1900 – vzniká Česká národní rada, která sdružuje představitele všech českých politických stran proti zájmům Němců

11 České země v rakousko-uherské monarchii  i v Rakousku sílí pod vlivem Německa velkoněmecký nacionalismus  snaha sjednotit všechny Němce v jednom státě, nebo alespoň správně vymezit německé oblasti a v nich pak omezit češtinu  výsledkem byly další komplikace už tak složitých česko- německých vztahů  v roce 1914 tyto komplikace vyvrcholily  parlament přestal být svoláván, protože se nebyl schopen na čemkoliv usnést

12 České země v rakousko-uherské monarchii  Hospodářská situace  české země jsou nejvyspělejší součástí monarchie  uplatňuje se vyspělá technika – především ve velkých podnicích  rozvíjí se výroba motocyklů a automobilů (Mladá Boleslav, Kopřivnice  první letecké pokusy – 1911 – Jan Kašpar doletěl z Pardubic až do Prahy  převaha těžkého průmyslu nad lehkých – Poldi Kladno, Vítkovické železárny, ČKD, Škoda Plzeň  výnosná těžba uhlí – Ostravsko, Karvinsko, severní Čechy  velký význam textilního i potravinářského průmyslu  zemědělství v Čechách a na Moravě patří k nejvyspělejším v monarchii

13 Zápis České země v rakousko-uherské monarchii  snaha o vybudování občanské společnosti  rovnost všech občanů před zákonem - 1867  stejná politická práva pro všechny  zákaz diskriminace kvůli:  náboženství  rase  národnosti  pohlaví  povinná školní docházka – 1869  všeobecné volební právo 1906(7) – pouze pro muže  snaha o zrovnoprávnění s ostatními národy – Němci a Uhři odmítají  snaha o zavedení čestiny jako druhého úředního jazyka

14 Zápis  rozdělení Karlovy univerzity a VUT na českou a německou část  vznik nových politických stran:  soc. dem.  křesť. soc.  nár. soc.  agrární - Švehla  realistická – TGM  rozvoj průmyslu a zemědělství – české země se stávají nejvyspělejší částí monarchie  Jan Kašpar – 1911 – první let na našem území (Praha- Pradubice)

15 Shrnující otázky  Jakou společnost lze označit za moderní občanskou?  Co už česká společnost splňovala v pol. 19. stol a co jí chybělo, aby mohla být takto označena?  Co mělo přinést vyrovnání a proč k němu nedošlo?  Dosáhli čeští politikové nějakých úspěchů v národnostních otázkách? Jakých?  Proč Němci nechtěli v českých zemích dva úřední jazyky?  Volební právo v Předlitavsku.. kdy? pro koho?  Vysvětli pojem emancipace.  Vyjmenuj některá odvětví průmyslu, které byly v té době na vrcholu.  Které výrobní závody z té doby znáš? Fungují dodnes?  Kdo byl Jan Kašpar?


Stáhnout ppt "Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871- 1918 České země v rakousko-uherské monarchii – Formování české moderní občanské společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google