Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Radek Maca Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ w w w. e - g r a m. c z Vzdělávací portál odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR m o d e l o v é s c h é m.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Radek Maca Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ w w w. e - g r a m. c z Vzdělávací portál odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR m o d e l o v é s c h é m."— Transkript prezentace:

1 © Radek Maca Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ w w w. e - g r a m. c z Vzdělávací portál odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR m o d e l o v é s c h é m a uvádí

2 2 w w w. e - g r a m. c z něco z historie portálu Obsah prezentace aneb jak jsme se dostali k pojmu Vzdělávací portál Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup k informacím řízení provozu finanční limity závěr … nespíme, neboť několik dílčích kroků jsme přece jen podnikli neboli obsah portálu, kdo se o něj bude starat, pro koho bude určen a jak se k informacím dostane kde vlastně budou uložena data, co bude návštěvník prohledávat, aneb něco málo z technologie aneb trochu nahlédneme pod pokličku administračního systému aneb kdo a jak bude všechno řídit, aby portál nejen vznikl, ale taky dospěl, chvíli žil a hlavně byl uživatelům prospěšný čili nic není zadarmo, chcete-li ani kuře zadarmo nehrabe většinou slouží k zopakování toho, co jsme po cestě k němu zapomněli

3 3 w w w. e - g r a m. c z první zmínka v Plánu I. etapy realizace SIPVZ jeho vznik zmiňuje i Plán II. etapy realizace SIPVZ a také Aktualizovaný plán II. etapy realizace SIPVZ od jednotného uzavřeného vzdělávacího systému se stále více přechází k otevřenému, distribuovanému řešení s jednotnou vstupní bránou VP by měl: kkkkorespondovat s portálem veřejné správy oooobsahovat informace o vzdělávání v ČR pppposkytovat přehled o vzdělávacích zdrojích oooobsahovat nástroje k efektivnímu vzdělávání prostřednictvím ICT Něco málo z historie VP Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ

4 4 w w w. e - g r a m. c z vznikl zpravodajský portál SIPVZ (www.e-gram.cz) vznikl evaluační web pro výukový software (web26.e-gram.cz) vznikla webová databáze pilotních projektů (sipvz.gfxs.cz/programy/) aktualizace stránek MŠMT (www.msmt.cz) a jejich satelitů (www.uiv.cz, www.vuppraha.cz, …) VP bude poskytovat: iiiinformace pro vzdělávání iiiinformace o vzdělávání kkkkomunikační platformu Dílčí kroky Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ

5 5 w w w. e - g r a m. c z informace PRO VZDĚLÁVÁNÍ SSSSIPVZ VVVVŠ IIIInformační centra PPPProfesní organizace (JŠI, CZESHA, …) VVVVzdělávací organizace oooosoby ………… Partneři Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ informace O VZDĚLÁVÁNÍ MMMMŠMT UUUUIV VVVVUP NNNNUOŠ IIIIDM …………

6 zákony 6 w w w. e - g r a m. c z PRO vzdělávání O vzdělávání VP RVP seznamy škol konference fyzika soutěže DVPP projektyČj … Ře VýchUč Rod Žák Host Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ „vzdělávací náměstí“ s nabídkami informací a možností komunikace Portál jako vzdělávací „náměstí“

7 7 w w w. e - g r a m. c z Požadavky, aneb co chceme: soustředěné informace logicky strukturované informace pružný přizpůsobivý systém informací validní informace volně přístupné zdroje dat rychlé nalezení informace možnost ptát se a diskutovat VP bude obsahovat: sssspolečnou bránu (portál) k informacím kkkkatalogy metadat oooodkazy na distribuované zdroje dat ggggaranty oborových informací vvvvyhledávací služby kkkkomunikační prostředky Struktura a organizace dat Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ

8 8 w w w. e - g r a m. c z Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ Systematizace informací Datové zdroje soubory soubory databáze databáze Datové zdroje soubory soubory databáze databáze Kategorizace pravidla pravidla tezaurus tezaurusKategorizace pravidla pravidla tezaurus tezaurus Produkty metadokumenty metadokumenty nástroje nástrojeProdukty metadokumenty metadokumenty nástroje nástroje texty, tabulky, … texty, tabulky, … obrázky, animace, … obrázky, animace, … seznamy, přehledy, … seznamy, přehledy, … texty, tabulky, … texty, tabulky, … obrázky, animace, … obrázky, animace, … seznamy, přehledy, … seznamy, přehledy, … struktura kategorií, struktura kategorií, prvky kategorií, prvky kategorií, vazby mezi prvky, … vazby mezi prvky, … struktura kategorií, struktura kategorií, prvky kategorií, prvky kategorií, vazby mezi prvky, … vazby mezi prvky, … katalogy metadat, katalogy metadat, správa a redakce, správa a redakce, komunikační kanály, … komunikační kanály, … katalogy metadat, katalogy metadat, správa a redakce, správa a redakce, komunikační kanály, … komunikační kanály, …

9 9 w w w. e - g r a m. c z Žadatelé informací: existují různé skupiny žadatelů, jsou v různých situacích, vyžadují přitom různé druhy informací požadují kvalitu i kvantitu Majitelé dat: eeeexistují různí majitelé dat nnnněkteří chtějí za data platit ddddata (i majitelé) mají svůj životní cyklus ddddata jsou v různé kvalitě i kvantitě Přístup k informacím Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ Portál by měl obě tyto skupiny uživatelů spojit dohromady při zajištění bezpečnosti a spokojenosti všech

10 žadatelé 10 w w w. e - g r a m. c z KATALOGY INFORMACÍ (metadat) dle oborů (s možností procházení, vyhledávání) VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ DISKUSE ONLINE KOMUNIKACE CERTIFIKOVANÝ PŘÍSTUP Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ INTERNÍ MAJITELÉ DAT EXTERNÍ MAJITELÉ DAT škol1 škol2 škol3 IC UIV VUP MŠMT … uč4 uč3 uč2 uč1 dotazy, požadavky, … Formulář o inf. Evaluačníf ormulář na základě dohod, smluv, grantů, motivace, prestiže zde zdarma zde zdarma nebo za poplatek portál Trh s informacemi Ře VýchUč Rod Žák Host situace DNES situace ZÍTRA

11 11 w w w. e - g r a m. c z Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ nebo jinak: žadatelé situace zápis do školypříprava na hodinu výukaexkurze… informací legislativníchstatistickýchvzdělávacích… VŠUIVVUPMŠMT… majitelé portál legislativní metadata statistická metadata vzdělávací metadata … metadata poskytují o nich „jejich popis“ na základě smluv, grantů, motivace, prestiže do portálu ŘeUčRodŽák…

12 12 w w w. e - g r a m. c z musí mít svou váhu a reprezentativnost musí být vícestupňové mělo by být kooperativní musí být pružné mělo by určovat právní a organizační mantinely pro dodavatele dat nemělo by je příliš administrativně svazovat nemělo by zasahovat do obsahu (cenzurovat ho) a proto: hhhhlavním garantem je MŠMT řřřřídící článek – řídící výbor vvvvýkonný článek – projektový (realizační) tým a následně redakční tým vvvv obou článcích budou zástupci státních i krajských úřadů pppprovozní článek – dodavatel technologie nnnnositelé dat – interní a externí dodavatelé Řízení provozu Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ

13 Model řízení a koordinace 13 w w w. e - g r a m. c z Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ Řídící výbor 7 - 9 členů 7 - 9 členů v čele zástupce MŠMT v čele zástupce MŠMT Řídící výbor 7 - 9 členů 7 - 9 členů v čele zástupce MŠMT v čele zástupce MŠMT Projektový tým po vzniku VP se transformuje na Redakční tým po vzniku VP se transformuje na Redakční tým Projektový tým po vzniku VP se transformuje na Redakční tým po vzniku VP se transformuje na Redakční tým Autoři institucionální institucionální náhodní náhodníAutoři institucionální institucionální náhodní náhodní vlastní data (validita, uložení, formát, přístup, …) vlastní data (validita, uložení, formát, přístup, …) metadata (kategorizace, přenos, zodpovědnost, …) metadata (kategorizace, přenos, zodpovědnost, …) vlastní data (validita, uložení, formát, přístup, …) vlastní data (validita, uložení, formát, přístup, …) metadata (kategorizace, přenos, zodpovědnost, …) metadata (kategorizace, přenos, zodpovědnost, …) Návštěvníci pravidelní pravidelní náhodní náhodníNávštěvníci pravidelní pravidelní náhodní náhodní vstup dle situací nebo požadavků nebo katalogů vstup dle situací nebo požadavků nebo katalogů certifikovaný nebo anonymní přístup (indiv. obsah, diskuse, …) certifikovaný nebo anonymní přístup (indiv. obsah, diskuse, …) vstup dle situací nebo požadavků nebo katalogů vstup dle situací nebo požadavků nebo katalogů certifikovaný nebo anonymní přístup (indiv. obsah, diskuse, …) certifikovaný nebo anonymní přístup (indiv. obsah, diskuse, …) MŠMT, Info O, Info PRO, JSI, SIPVZ, KÚ, Czesha, MKČR, MIČR MŠMT, Info O, Info PRO, JSI, SIPVZ, KÚ, Czesha, MKČR, MIČR koncepce, koordinace, metodika, smlouvy, … koncepce, koordinace, metodika, smlouvy, … MŠMT, Info O, Info PRO, JSI, SIPVZ, KÚ, Czesha, MKČR, MIČR MŠMT, Info O, Info PRO, JSI, SIPVZ, KÚ, Czesha, MKČR, MIČR koncepce, koordinace, metodika, smlouvy, … koncepce, koordinace, metodika, smlouvy, … datová, aplikační a prezentační vrstva, … datová, aplikační a prezentační vrstva, … odborníci na různé role odborníci na různé role datová, aplikační a prezentační vrstva, … datová, aplikační a prezentační vrstva, … odborníci na různé role odborníci na různé role

14 14 w w w. e - g r a m. c z Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ Gesce při budování VP INFORMAČNÍ ČÁST MŠMT (UIT + tisk. Odbor) ROZHRANÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST ROZHRANÍ Garantem řešení UIV Garantem řešení SIPVZ Nekomerční sféra (VŠ, SŠ, ZŠ, informační centra, PC, knihovny, …) Komerční sféra (tvůrci VSW, školící firmy, …) Dodavatelé : IDM, centrum pro VŠ, PPP, … dodavatelé i odběratelé Garantem řešení ???

15 15 w w w. e - g r a m. c z 1. 1.Tvorba realizačního týmu Harmonogram prací harmonogram realizace pilotní spolupracovníci (org.) role v týmech termín: do 30. 4. 2004 limit: 50 000 Kč Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ 2. 2.Analytická fáze 3. 3.Testovací fáze 4. 4.Pilotní běh VP 5. 5.Plný běh VP uživatelé a obsah datový model a zdroje dat aplikační vrstva prezentační vrstva bezpečnost architektura termín: do 30. 6. 2004 limit: 2 000 000 Kč pilotní dodavatelé katalogů realizace společné části VP realizace RS plnění VS cvičnými katalogy propojení katalogů a cvičných ostrých dat testování přístupu různých skupin uživatelů testování bezpečnosti termín: do 30. 8. 2004 limit: 4 000 000 Kč doplnění katalogů pilotních organizací doplnění ostrých dat ke katalogům od pilotních org. registrace pilotních škol založení diskusních skupin zpřístupnění dat přes některé životní situace propojení s portálem MICR termín: do 30. 12. 2004 limit: 9 000 000 Kč vypsání projektů pro dodavatele dat rozšíření oborů rozšíření životních situací rozšíření uživatelů otevření se mimo školství business model termín: od ledna 2005 limit: 10 000 000 Kč

16 16 w w w. e - g r a m. c z Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ Časový diagram stavby VP Qtr.1Qtr.2Qtr.3Qtr.4Qtr.1Qtr.2Qtr.3Qtr.4 Ostrý provoz Pilotní běh Řešení projektu Projektový tým Zadání 20042005 čas etapa do 15.5. do 1.6. do 31.8. do 31.12. 2005

17 17 w w w. e - g r a m. c z Etapa přípravy a pilotu koordinace přípravy - analytická příprava katalogizace dat technologické řešení (HW + SW) vlastní data pro pilot administrativa návrh: 1,9+3+3+7+0,5 mil. Etapa plného provozu kkkkoordinace a řízení rrrredakce pppprovoz ddddata kkkkaždoročně 1 milion nnnnávrh: - na provoz „střechy“ - data přes projekty - spolupráce s bohatými partnery (sdílení výuky) Finanční limity Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ

18 18 w w w. e - g r a m. c z Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ Objem a struktura výdajů

19 19 w w w. e - g r a m. c z Naši tradiční partneři KKKC Rada vysokých škol JŠI Czesha OŠ KÚ Informační centra Učitelé Jak nám můžete pomoci? ppppřipomínky ke struktuře ssssvázání s dalšími portály ppppomoc s katalogy ppppostoupení vašich dat (diplomky, SOČky, granty, …) nnnnávrhy dalšího vývoje ?????? Kdo a jak nám může pomoci? Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ

20 20 w w w. e - g r a m. c z Vzdělávací portál by měl být distribuovaný by měl být otevřený dalším strukturálním i datovým změnám by měl být postaven na standardních formátech by měl pomoci při vzdělávání by měl umožňovat komunikaci na různých platformách Závěr aneb krátké shrnutí Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ


Stáhnout ppt "© Radek Maca Státní informační politika ve vzdělávání SIPVZ w w w. e - g r a m. c z Vzdělávací portál odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR m o d e l o v é s c h é m."

Podobné prezentace


Reklamy Google