Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované."— Transkript prezentace:

1 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v grantovém schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji vedeném ve Společném regionálním operačním programu v letech Krajský úřad Moravskoslezského kraje

2 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji Marie Lichnovská

3 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Program prezentace Popis grantového schématu (cíle, cílové skupiny, podporované aktivity) Jednotlivá kola výzev grantového schématu (výstupy z realizace GS, srovnání s ostatními kraji) □finanční alokace □přehled čerpání □výstupy z realizace grantového schématu Monitorovací ukazatele (hlavní a vedlejší, naplňování hodnot) Kontrolní činnost (po ukončení realizace akcí, v době udržitelnosti akcí)

4 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Priorita 1 - Regionální podpora podnikání Společný regionální operační program je realizován prostřednictvím pěti priorit a jedenácti opatření včetně technické pomoci Priorita 1 – Regionální podpora podnikání □orientace na podporu malých a středních podniků a na služby na podporu podniků □důraz na vytváření pracovních příležitostí ve vybraných problémových regionech □vytváření příznivého podnikatelského klimatu pro rozvoj podniků a řemesel v těchto regionech

5 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Priorita 1 - Regionální podpora podnikání Rozložení regionů ČR se soustředěnou podporou státu v letech celé území Moravskoslezského a Ústeckého kraje, větší část území Karlovarského kraje, významná část Jihomoravského a Olomouckého kraje, pouze menší části ostatních krajů

6 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Zaměření opatření: přímá podpora existujících malých a středních podnikatelů podpora investičních rozvojových záměrů podniků spojených s vytvářením nových pracovních míst Struktura opatření: podpora drobných podniků (do 10 zaměstnanců, veřejná podpora kompatibilní s pravidlem de minimis – veřejná podpora malého rozsahu) podpora malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců, veřejná podpora kompatibilní se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky)

7 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Grantové schéma - obecně Znaky: nástroj zprostředkování pomoci Společenství ve vybraných opatřeních forma skupinového projektu, který v sobě zahrnuje množství akcí konečný příjemce (MSK) a konečný uživatel (realizátor akce) podpora akcí vybraných na základě výsledků hodnocení Žádostí o financování akce podpora účelově vázána na realizaci schválené akce podpora poskytována formou dotace (nevratné přímé pomoci)

8 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji popis, výsledky, srovnání

9 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Základní údaje o grantovém schématu Východiska GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji: Programový dokument ke Společnému regionálnímu operačnímu programu České republiky na léta Programový dodatek ke Společnému regionálnímu operačnímu programu České republiky na léta dostupné z WWW:

10 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Základní údaje o grantovém schématu Cíle GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji: rozvoj stávajících malých a středních podniků zaměřený na vytváření nových dlouhodobě stabilních pracovních míst v Moravskoslezském kraji diverzifikace ekonomické základny regionu posílení a zefektivnění stávajících podniků nákupem konzultačních a poradenských služeb spojených s rozvojem podniku

11 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Podporované aktivity Zejména investice do fixního kapitálu: modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce pořízení a adaptace budov, případně výstavba nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek obnova, modernizace, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku zavádění ICT nákup souvisejících poradenských služeb zaměřených na aktivity spojené s rozvojem podniku

12 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Podporované aktivity Konzultační a poradenské služby zaměřené na: zlepšení řídících a organizačních struktur zlepšení plánovacích činností podpora odbytu, exportu, zavádění výrobku na trh Podpora na nákup těchto služeb je poskytnuta pouze v souvislosti s podpořenou akcí Není určena na trvalé aktivity nebo obvyklé provozní náklady (daňové poradenské služby, právní služby nebo reklama)

13 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Celkové uznatelné náklady a výše podpory Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci: drobní podnikatelé Kč malí a střední podnikatelé Kč Maximální výše veřejné podpory: max. 50 % celkových uznatelných nákladů akce tzn. Minimální výše veřejné podpory na 1 akci: drobní podnikatelé Kč malí a střední podnikatelé Kč

14 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Celkové uznatelné náklady a výše podpory Struktura financování akce Zdroj financování % z celkových uznatelných nákladů akce Žadatel min. 50 %50 % 100 % SF 35 % max. 50 % Moravskoslezský kraj 15 %

15 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Realizace grantového schématu V rámci grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji byla vyhlášena tři kola výzev: 1. kolo výzvy vyhlášeno v termínu – kolo výzvy vyhlášeno v termínu – kolo výzvy vyhlášeno v termínu – kolo výzvy nebylo vyhlášeno

16 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Realizace GS – počty akcí DROBNÉ PODNIKY1. kolo3. kolo4. kolo Zaregistrované akce Akce, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti Akce navržené k financování (+ 3 náhr.) Zrealizované akce * * Realizace některých akcí 4. kola dosud nebyla ukončena.

17 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Realizace GS – počty akcí MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1. kolo3. kolo4. kolo Zaregistrované akce Akce, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti Akce navržené k financování 28 (+ 15 náhr.)26 (+ 12 náhr.)35 (+36 náhr.) Zrealizované akce 28 (vč. 2 z náhr.) 25 (vč. 4 z náhr.) 35* (vč. 2 z náhr.)

18 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Realizace GS – počty akcí CELKEM za předchozí1. kolo3. kolo4. kolo Zaregistrované akce Akce, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti Akce navržené k financování Zrealizované akce * * Realizace některých akcí 4. kola dosud nebyla ukončena.

19 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – počet akcí Kraj Realizované akce ve všech GS* Středočeský 118 Pardubický 73 Královéhradecký 73 Liberecký 98 Ústecký 185 Karlovarský 110 Kraj Realizované akce ve všech GS* Plzeňský 109 Jihočeský 157 Olomoucký 185 Zlínský 117 Vysočina 115 Jihomoravský 163 Moravskoslezský 246 * Celkový počet akcí za všechna grantová schémata realizovaná v jednotlivém kraji (údaje ke srovnání krajů platné k poskytnuty Řídícím orgánem SROP)

20 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – počet akcí

21 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Realizace GS – přehled financování Grantové schéma Regionální podpora podnikům v MSK 2004 Zdroje financování Disponibilní zdroje VyčerpánoProcenta Strukturálních fondů , ,3484,10 % Krajské , ,4484,44 % Soukromé , ,9087,32 % Uznatelné náklady celkem , ,6885,78 % Rozpočet projektu celkem , ,6885,78 %

22 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Realizace GS – přehled financování Grantové schéma Regionální podpora podnikům v MSK 2005 Zdroje financování Disponibilní zdroje VyčerpánoProcenta Strukturálních fondů , ,30 84,74 % Krajské , ,87 84,74 % Soukromé , ,01109,59 % Uznatelné náklady celkem , ,18 97,16 % Rozpočet projektu celkem , ,18 97,16 %

23 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Realizace GS – přehled financování Grantové schéma Regionální podpora podnikům v MSK 2006 * Realizace a financování některých akcí 4. kola dosud nebyly ukončeny. Zdroje financování Disponibilní zdroje Vyčerpáno *Procenta Strukturálních fondů , ,3017,61 % Krajské , ,2017,61 % Soukromé , ,2218,71 % Uznatelné náklady celkem , ,4218,16 % Rozpočet projektu celkem , ,4218,16 %

24 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – příspěvek Společenství Kraj Příspěvek Smlouva GS Středočeský ,00 Kč Pardubický ,00 Kč Královéhradecký ,00 Kč Liberecký ,00 Kč Ústecký ,00 Kč Karlovarský ,00 Kč Kraj Příspěvek Smlouva GS Plzeňský ,00 Kč Jihočeský ,00 Kč Olomoucký ,00 Kč Zlínský ,00 Kč Vysočina ,00 Kč Jihomoravský ,00 Kč Moravskoslezský ,00 Kč podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (součet disponibilních zdrojů za opatření 1.1)

25 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – příspěvek Společenství

26 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – příspěvek Společenství Kraj Příspěvek Smlouvy akcí Středočeský ,00 Kč Pardubický ,00 Kč Královéhradecký ,00 Kč Liberecký ,46 Kč Ústecký ,41 Kč Karlovarský ,66 Kč Kraj Příspěvek Smlouvy akcí Plzeňský ,35 Kč Jihočeský ,50 Kč Olomoucký ,89 Kč Zlínský ,43 Kč Vysočina ,00 Kč Jihomoravský ,44 Kč Moravskoslezský ,70 Kč podle uzavřených Smluv s konečnými uživateli (součet za opatření 1.1)

27 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – příspěvek Společenství Kraj Příspěvek proplacený Středočeský ,00 Kč Pardubický ,00 Kč Královéhradecký ,61 Kč Liberecký ,62 Kč Ústecký ,69 Kč Karlovarský ,31 Kč Kraj Příspěvek proplacený Plzeňský ,72 Kč Jihočeský ,55 Kč Olomoucký ,66 Kč Zlínský ,68 Kč Vysočina ,60 Kč Jihomoravský ,91 Kč Moravskoslezský ,99 Kč vyčerpané prostředky – skutečně proplacený příspěvek Společenství (součet za opatření 1.1)

28 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – soukromé spolufinancování Kraj Spolufinancování Smlouva GS Středočeský ,00 Kč Pardubický ,00 Kč Královéhradecký ,00 Kč Liberecký ,00 Kč Ústecký ,00 Kč Karlovarský ,00 Kč Kraj Spolufinancování Smlouva GS Plzeňský ,00 Kč Jihočeský ,00 Kč Olomoucký ,00 Kč Zlínský ,00 Kč Vysočina ,00 Kč Jihomoravský ,00 Kč Moravskoslezský ,50 Kč podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (součet za opatření 1.1)

29 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – soukromé spolufinancování Kraj Spolufinancování Smlouvy akcí Středočeský ,20 Kč Pardubický ,00 Kč Královéhradecký ,00 Kč Liberecký ,39 Kč Ústecký ,98 Kč Karlovarský ,45 Kč Kraj Spolufinancování Smlouvy akcí Plzeňský ,52 Kč Jihočeský ,64 Kč Olomoucký ,15 Kč Zlínský ,51 Kč Vysočina ,00 Kč Jihomoravský ,98 Kč Moravskoslezský ,00 Kč podle uzavřených Smluv s konečnými uživateli (součet za opatření 1.1)

30 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Srovnání s ostatními kraji – soukromé spolufinancování podle uzavřených Smluv s konečnými uživateli (součet za opatření 1.1)

31 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací ukazatele jsou stanoveny na úrovni celého grantového schématu jejich hodnoty pomáhají naplňovat indikátory stanovené v Programovém dodatku SROP za jednotlivé priority a opatření programu v elektronické žádosti ELZA si stanovuje sám žadatel cílové hodnoty uvedeny ve Smlouvě o financování akce jejich hodnoty je třeba naplnit a udržet po dobu uvedenou ve Smlouvě konečný uživatel se podpisem Smlouvy zavazuje k jejich plnění

32 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací ukazatele – stanovení hodnot zdroj: Nouvelles Images calendars

33 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací ukazatele – závazky konečných uživatelů Hlavní monitorovací ukazatel □počet vytvořených hrubých pracovních míst Vedlejší monitorovací ukazatel - příklady □očekávaný nárůst obratu podniku (v důsledku realizace akce) □nakoupené informační a poradenské služby □počet nakoupených nových technologií □nové nebo rozšířené prostory k podnikání □počet nakoupených strojů a zařízení

34 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací ukazatele – neplnění Nenaplnění / neudržení hlavních ukazatelů: ve výši 0 – 89 % závazku □je porušením rozpočtové kázně □vede k procentuálnímu krácení dotace konečnému uživateli ve výši 90 – 100 % závazku □není porušením rozpočtové kázně □nevede ke krácení dotace

35 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací ukazatele – neplnění Nenaplnění vedlejších ukazatelů pokud je mezi ukazateli obsažen alespoň jeden hlavní ukazatel, není nedodržení vedlejších ukazatelů považováno za porušení rozpočtové kázně „I přesto konečný uživatel sleduje a podporuje plnění všech monitorovacích ukazatelů, které jsou uvedeny ve Smlouvě o financování akce“

36 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací ukazatele – závazky za grantové schéma hodnoty jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace jejich plnění vyplývá z Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace nenaplnění monitorovacích ukazatelů je považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů naplnění ve výši 0 – 89 % závazku □ je porušením rozpočtové kázně □ vede k procentuálnímu krácení dotace nositeli GS

37 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací ukazatele – závazky za grantové schéma Hlavní monitorovací ukazatele za grantové schéma: Realizované soukromé spolufinancování (v €) Počet vytvořených hrubých pracovních míst 1. kolo výzvy3. kolo výzvy4. kolo výzvy Kč Kč Kč

38 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti akce - počty GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji kolo výzvy ▫ 40 realizovaných akcí ▫ 201 monitorovacích zpráv ▫ 40 odevzdaných 1. monitorovacích zpráv ▫ 13 odevzdaných 2. monitorovacích zpráv Poslední monitorovací zpráva bude doložena

39 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti akce - počty GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji kolo výzvy ▫ 41 realizovaných akcí ▫ 205 monitorovacích zpráv ▫ 29 odevzdaných 1. monitorovacích zpráv Poslední monitorovací zpráva bude doložena

40 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti akce - počty GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji kolo výzvy ▫ 50 realizovaných akcí ▫ 260 monitorovacích zpráv ▫ dosud žádné odevzdané monitorovací zprávy Poslední monitorovací zpráva bude doložena

41 GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den PhDr. Marie Lichnovská odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října Ostrava tel.:


Stáhnout ppt "GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - popis, výsledky, srovnání Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované."

Podobné prezentace


Reklamy Google