Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODEMY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODEMY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved."— Transkript prezentace:

1 MODEMY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

2 MODEM NÁM UMOŽŇUJE POMOCÍ STÁVAJÍCÍCH TELEFONNÍCH LINEK ZPROSTŘEDKOVAT KOMUNIKACI MEZI VZDÁLENÝMI POČÍTAČI. K TOMUTO SPOJENÍ NEPOTŘEBUJEME KROMĚ TELEFONU, POČÍTAČE A MODEMU ŽÁDNÉ DALŠÍ ZAŘÍZENÍ. MŮŽEME TEDY REALIZOVAT DÁLKOVÉ SPOJENÍ BEZ SAMOSTATNÝCH KABELŮ ČI BEZDRÁTOVÝCH SPOJŮ VŠUDE TAM, KAM VEDE TELEFON. MODEM PŘI TÉTO KOMUNIKACI MĚNÍ DIGITÁLNÍ SIGNÁL VYSTUPUJÍCÍ Z POČÍTAČE, KTERÝ NELZE VYSLAT PŘÍMO DO TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE, NA SIGNÁL ANALOGOVÝ (CHARAKTERISTICKÉ ŠKVRKÁNÍ, PÍSKÁNÍ), KTERÝ JIŽ JE MOŽNÉ POMOCÍ TELEFONU PŘENÁŠET STEJNÝM ZPŮSOBEM, JAKO HLAS. TENTO PŘEVOD SE NAZÝVÁ MODULACE. NA OPAČNÉ STRANĚ DRUHÝ MODEM PŘEVEDE MODULOVANÝ SIGNÁL ZPĚT NA , DIGITÁLNÍ, KTERÝ MŮŽE PŘIJÍMAJÍCÍ POČÍTAČ ZPRACOVAT, ČEMUŽ SE ŘÍKÁ DEMODULACE. ODTUD POCHÁZÍ ZKRATKA MODEM, ČILI MODULÁTOR A DEMODULÁTOR.

3 MODEM MŮŽEME ROZDĚLIT NA FUNKČNÍ BLOKY, KTERÉ JSOU REALIZOVÁNY HARDWAROVĚ, U NĚKTERÝCH TYPŮ MODEMŮ MOHOU BÝT REALIZOVÁNY I SOFTWAROVĚ POMOCÍ HLAVNÍHO PROCESORU POČÍTAČE. DNEŠNÍ MODEMY OBSAHUJÍ KROMĚ MIKROPROCESORU I PAMĚŤ, VE KTERÉ JE ULOŽEN PROGRAM ŘÍDÍCÍ ČINNOST MODEMU. PROVÁDÍ A/D A D/A Připojení k PC DEFINUJE AT PŘÍKAZY A ZAJIŠŤUJE : DATOVOU KOMPRESI, KOREKCI DAT, FAXOVÉ FUNKCE, HLASOVÉ FUNKCE.

4 Ne u modemu V90 na straně providera
Vysílací část modemu scrambler diferential encoder convolutional mapping D A DATA tlf. LINE Ne u modemu V90 na straně providera Scrambler - vytváří ze signálu pseudonáhodnou sekvenci (šum) Diferenciální a konvoluční kodér - trellis kódování (ze 4 bitových skupin 5 bitové) Namapování signálu pro QAM, tvarovače pulsů Modulace QAM D/A převodník Dolní propusť - odstranění rušivých vyšších harmonických (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

5 Přijímací část modemu f A Demodulation (oversampling) D A adaptive equalizer Viterbi decoder tlf. LINE timing zpětná vazba DATA descrambler diferential decoder Viterbiho dekodér opravuje chyby a zároveň zpětnou vazbou kompenzuje zkreslení signálu (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

6 TŘÍDĚNÍ MODEMŮ PODLE OBSAŽNÝCH ČÁSTÍ
MODEMY S ŘADIČEM (MCU, DPU I DAA JSOU SOUČÁSTÍ MODEMU) MODEMY BEZ ŘADIČE (DPU A DAA JSOU SOUČÁSTÍ MODEMU, MCU EMULUJE PROCESOR POČÍTAČE) SOFTWAROVÉ MODEMY (JEJICH HARDWARE ZAJIŠŤUJE JEN FUNKCI DAA, VŠE OSTATNÍ MÁ NA STAROSTI PROCESOR POČÍTAČE). TŘÍDĚNÍ PODLE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI MODEMY S ISA SBĚRNICÍ MODEMY S PCI SBĚRNICÍ MODEMY S AMR, CNR EXTERNÍ MODEMY

7 INTERNÍ MODEMY

8 EXTERNÍ MODEMY

9 Řízení modemů Firma Hayes vyvinula řídící příkazy začínající na AT (Attention - pozor) Většina dnešních modemů je tzv. Hyes kompatibilní = znají AT příkazy Základní AT příkazy: (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

10 JAK MODEM PRACUJE MODEM MUSÍ UMĚT NEJEN PŘENÁŠET DATA PŘES TELEFONNÍ LINKU K DRUHÉMU MODEMU, ALE MUSÍ TAKÉ UMOŽŇOVAT UŽIVATELI MĚNIT JEHO NASTAVENÍ. DOBĚ, VE KTERÉ JE MODEM OVLÁDÁN A NASTAVOVÁN SE ŘÍKÁ PŘÍKAZOVÝ REŽIM (VČETNĚ VYTÁČENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA). PO VYTOČENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA MODEMY VYSÍLAJÍ TÓNY, KTERÉ SLOUŽÍ K NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ. JAKMILE SE MODEM SPOJÍ SE SVÝM PROTĚJŠKEM, PŘEJDE DO TAK ZVANÉHO PŘENOSOVÉHO REŽIMU. NA ZAČÁTKU PŘENOSOVÉHO REŽIMU SE NEJPRVE MODEMY MUSÍ DOMLUVIT NA PARAMETRECH SPOJENÍ, JAKO JE PŘENOSOVÁ RYCHLOST, POUŽITÝ MODULAČNÍ PROTOKOL, POUŽITÁ KOREKCE CHYB A KOMPRESE DAT. PROTOŽE SE MODEMY SNAŽÍ O DOHODU OD NEJNOVĚJŠÍCH KE STARŠÍM PROTOKOLŮM, JE ZAJIŠTĚNO, ŽE SE SAMY MEZI SEBOU DOHODNOU NA NEJLEPŠÍM MOŽNÉM ZPŮSOBU KOMUNIKACE. NOVĚJŠÍMU TYPU SE TAK TAKÉ PODAŘÍ SPOJIT SE SE STARŠÍM TYPEM MODEMU.

11 Rozdělení modemů Externí modemy na RS232 Interní modemy ISA Interní modemy PCI

12 Zřízení a nastavení připojení
K připojení budeme potřebovat tel. číslo ISP, uživatelské jméno a heslo. To vše získáme u některého placeného ISP nebo tvz. zdarma ISP. Můžete volit mezi celorepublikovými ISP nebo zvolit regionálního ISP. Volte podle zkušeností přátel ve svém regionu. Mě nejvíce líbila registrace u Contactelu, byl vygenerován instalační soubor, který zajistil všechna nastavení. ISP web tel. číslo Kiwwi Quick Raz Dva Volný World Online regionální

13

14 DATOVÉ STANDARDY PRO OBLAST MODEMŮ VYDÁVÁ STANDARDY ORGANIZACE ITU-T (INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION), DONEDÁVNA ZNÁMÁ JAKO CCITT ( COMITEE CONSULTATIF INTERNATIONAL TELEPHONIQUE ET TELEGRAPHIQUE). JEDNOTLIVÁ PRAVIDLA JSOU SHRNUTA DO PROTOKOLŮ. DATOVÉ STANDARDY DEFINUJÍ PARAMETRY PRO FYZICKOU REALIZACI SPOJENÍ, JAKO JSOU PRACOVNÍ FREKVENCE A ZPŮSOBY MODULACE DAT. TYTO STANDARDY NIJAK NESOUVISÍ S ALGORITMY PRO KOREKCI CHYB A KOMPRESI DAT. DNEŠNÍ MODEMY PODPORUJÍ TYTO STANDARDY: BELL 103 (300 b/s), BELL212A (1200 b/s) JEN PRO USA A KANADU ITU-T V.21 (300 b/s)-USA, V.22 (1200 b/s)-MIMO USA, V.22BIS (2400 b/s), V.32 (9600 b/s)-ZAHRNUJE OPRAVU CHYB, V.32BIS (14400 b/s), V.FC ( b/s) A V.34( až b/s), NEJNOVĚJI PAK V.90 ( 56 kb/s).

15 MAXIMÁLNÍ OBVYKLÁ RYCHLOST PŘENOSU DAT JE U DNEŠNÍCH MODEMŮ DÍKY KÓDOVÁNÍ VÍCE BITŮ DO JEDNOHO BAUDU BĚŽNĚ (V.34) AŽ BPS (V.34+). O TĚCHTO RYCHLOSTECH SE KRÁTCE MLUVILO JAKO O NEPŘEKROČITELNÉ MAGICKÉ HRANICI ZA KTEROU SE JIŽ DÁLE NEDÁ JÍT. PAK SE OVŠEM NA SCÉNĚ OBJEVILY MODEMY DOSAHUJÍCÍ RYCHLOSTI BPS HNED OD DVOU VÝROBCŮ: 3COM/U.S. ROBOTICS CORPORATION (X2 STANDARD) A ROCKWELL INTERNATIONAL, MOTOROLA A LUCENT TECHNOLOGIES (TECHNOLOGIE K56FLEX). JEJICH ŘEŠENÍ NEBYLA KOMPATIBILNÍ A KOMISE ITU-T PŘIJALA STANDARD NAZVANÝ V.90 PO NĚKOLIKA ODKLADECH AŽ V ÚNORU 1998 (DŘÍVE, NEŽ BYLO URČENO OZNAČENÍ V.90, SE PRO 56K TECHNOLOGII POUŽÍVALO OZNAČENÍ V.PCM). DNEŠNÍ SÉRIOVÉ PORTY, KTERÉ NAJDEME V POČÍTAČÍCH DOSAHUJÍ MAXIMÁLNÍ PROPUSTNOSTI BPS, COŽ PŘI MAXIMÁLNÍ TEORETICKY DOSAŽITELNÉ RYCHLOSTI S KOMPRESÍ NESTAČÍ PRO 56K MODEMY, KTERÉ POTŘEBUJÍ DATOVOU PROPUSTNOST AŽ BPS (PŘI MAX. PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI BPS SE ČTYŘNÁSOBNOU KOMPRESÍ POMOCÍ V.42BIS). U V.44 PAK NARAZÍME NA FYZICKÉ MOŽNOSTI SÉRIOVÉHO PORTU JEŠTĚ RAZANTNĚJI.

16 PROTOŽE SÉRIOVÉ PORTY DOSAHUJÍ NÍZKÉ RYCHLOSTI (115KBPS), JE EXTERNÍ MODEM PŘIPOJENÝ NA SÉRIOVÝ PORT NUCEN PŘI VYJEDNÁVÁNÍ KOMPRESI ODMÍTNOUT (POKUD JAK PORT TAK MODEM NEPODPORUJÍ VYŠŠÍ RYCHLOST SÉRIOVÉHO PŘENOSU). KDYŽ SI UVĚDOMÍME, ŽE PŘI BROUZDÁNÍ INTERNETEM PŘENÁŠÍME TEXTOVÉ HTML A CSS STRÁNKY, U KTERÝCH ČTYŘNÁSOBNÁ KOMPRESE NENÍ NEREÁLNÁ, ZÍSKÁVÁME PÁDNÝ DŮVOD K ZAKOUPENÍ INTERNÍHO MODEMU, KTERÝ OMEZENÍ SÉRIOVÉHO PORTU OBCHÁZÍ. LZE TAKÉ S VÝHODOU VYUŽÍT VYŠŠÍCH PŘENOSOVÝCH RYCHLOSTÍ USB (UNIVERSAL SERIAL BUS).

17 PROTOKOLY PRO RYCHLOST 56 kb/s
PRO POUŽITÍ 56kb RYCHLOSTI JE NUTNÉ PŘIPOJENÍ VAŠÍ TLF POBOČKY K DIGITÁLNÍ ÚSTŘEDNĚ. ÚSTŘEDNY JSOU MEZI SEBOU PROPOJENY DIGITÁLNÍ LINKOU, ALE KONCOVÝ UŽIVATEL JE K ÚSTŘEDNĚ PŘIPOJEN ANALOGOVĚ. PŘI TLF HOVORU JE ANALOGOVÝ SIGNÁL VOLAJÍCÍHO TELEFONU NEJDŘÍVE PŘEVEDEN NA DIGITÁLNÍ, POTOM DIGITÁLNĚ PŘENESEN MEZI ÚSTŘEDNAMI A NAKONEC PŘEVEDEN OPĚT NA ANALOGOVÝ. PŘI KAŽDÉM PŘEVODU DOJDE K TZV. KVANTIZAČNÍMU ŠUMU, KTERÝM SE SNÍŽÍ KVALITA PŘENÁŠENÉHO SIGNÁLU. MEZI DVĚMA MODEMY JE TAK MOŽNÉ PŘENÉST DATA MAX. PŘENOSOVOU RYCHLOSTÍ 33,6 kb/s.

18 DIGIT. ANALOGOVÝ PŘEVOD
56 kb/S INTERNET MODEM UŽIVATELE 56kb 33,6 kb/S DIGITÁLNÍ TLF ÚSTŘEDNA DIGIT. ANALOGOVÝ PŘEVOD DIG.MODEM

19 V. 92 ITU PŘIJALA SPECIFIKACI V.92 V LISTOPADU ROKU MEZI TŘI NEJVÝRAZNĚJŠÍ VYLEPŠENÍ PATŘÍ QUICK CONNECT, MODEM-ON-HOLDTM (MOH) A PCM UPSTREAM. QUICK CONNECT SNIŽUJE DOBU VYJEDNÁVÁNÍ SPOJENÍ NA POLOVINU, TJ. Z 20 VTEŘIN NA 10 VTEŘIN POMOCÍ ULOŽENÍ PARAMETRŮ LINKY U KLIENTA. KOMPRESE V.44 PŘINÁŠÍ MOŽNOST PŘENOSU DAT s O 10 AŽ 120% LEPŠÍ DATOVOU PROPUSTNOSTÍ NEŽ PŮVODNÍ V.42BIS. NEJVÝRAZNĚJŠÍCH VÝSLEDKŮ DOSÁHNE NA TEXTOVÝCH DOKUMENTECH (HTML STRÁNKY, KASKÁDOVÁ STYLY, ELEKTRONICKÁ POŠTA, TEXTOVÉ FORMÁTY A ZDROJOVÉ KÓDY). MODEM-ON-HOLDTM VYLEPŠUJE STÁVAJÍCÍ METODU PŘÍJMU TELEFONNÍHO HOVORU BĚHEM DATOVÉHO PŘENOSU (TZV. CALL-WAITING). PCM UPSTREAM ZVYŠUJE RYCHLOST UPLOADU (TJ. SMĚR TOKU DAT OD KLIENTA) NA 48KBPS. STEJNĚ JAKO V.90 VYŽADUJE, ABY VE SPOJENÍ BYL MAXIMÁLNĚ 1 ANALOGOVÝ SPOJ. PRIMÁRNĚ JE URČEN PRO WEB KAMERY A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ PŘEVÁŽNĚ PRODUKUJÍ DATA.

20 KOMPRESNÍ PROTOKOLY DALŠÍ MOŽNOSTÍ, JAK ZRYCHLIT PŘENOS DAT, JE JEJICH STLAČENÍ DO MENŠÍHO OBJEMU, JEHOŽ PŘENOS JE PAK SAMOZŘEJMĚ RYCHLEJŠÍ. V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ JE KOMPRIMACE DAT 50%, COŽ ZNAMENÁ, ŽE RYCHLOST PŘENOSU DAT SE ZDVOJNÁSOBÍ. NEJLEPŠÍM KOMPRIMAČNÍM PROTOKOLEM JE ASI V.42 bis DOKÁŽE ROZHODNOUT , KDY JE KOMPRIMACE VHODNÁ, A KDY NE. NABÍZÍ KOMPRESI INFORMACÍ 1:4.

21 SAMOOPRAVNÉ NORMY SAMOOPRAVNÉ NORMY JSOU URČENY K AUTOMATICKÉ OPRAVĚ CHYB VZNIKLÝCH PŘI PŘENOSU DAT. MEZINÁRODNÍM PROTOKOLEM PRO OPRAVU CHYB JE : V.42 – JEDNÁ SE O VELMI ČASTO POUŽÍVANOU NORMU. POKUD DOCHÁZÍ PŘI PŘENOSU K PŘÍLIŠ MNOHA CHYBÁM, PŘEPNE SE NA PROTOKOL MNP 4.

22 HLASOVÉ SLUŽBY MODERNÍ MODEMY NABÍZEJÍ KROMĚ PŘENOSU DAT A FAXŮ TAKÉ HLASOVÉ SLUŽBY. TECHNOLOGIE VOICE DOVOLUJE UŽIVATELŮM MODEMŮ VYUŽÍT JEDNU ANALOGOVOU TELEFONNÍ LINKU K PŘENOSU HLASU, DAT, OBRÁZKŮ A VIDEOSEKVENCÍ, ODSTRANÍ SE TAK POTŘEBA DVOU ZVLÁŠTNÍCH TLF LINEK. DALŠÍ FUNKCÍ, KTEROU MODERNÍ MODEMY NYBÍZEJÍ, JE SOUČASNÝ PŘENOS HLASU A DAT (SIMULTANEOUS VOICE AND DAT- SVD). TATO TECHNOLOGIE DOVOLUJE MODEMU VYHRADIT DVA KANÁLY – JEDEN PRO DATA A DRUHÝ PRO HLAS. PŘÍKAZOVÁ SADA SVD DOVOLUJE MĚNIT ŠÍŘKU PÁSMA PRO PŘENOS DAT I VÝBĚR POUŽITÉHO AUDIOZAŘÍZENÍ. SVD JE TECHNICKY REALIZOVÁNO DVĚMA ZPŮSOBY: ANALOGOVĚ – ASVD NAPŘ. MODEMY MICROCOM DIGITÁLNĚ – DSVD NAPŘ. MODEMY US ROBOTICS

23 KOMUNIKAČNÍ SW VYŠLE NAPĚTÍ NA PÓL 20 SÉRIOVÉHO PORTU
KOMUNIKAČNÍ SW VYŠLE NAPĚTÍ NA PÓL 20 SÉRIOVÉHO PORTU. (NAPĚTÍ SE NAZÝVÁ SIGNÁL DATA TERMINAL READY - DTR) DTR INFORMUJE MODEM, ŽE PC JE ZAPNUTÝ A PŘIPRAVENÝ PŘENÁŠET DATA. PC DETEKUJE NAPĚTÍ Z MODEMU NA PÓLU 6. SIGNÁL SE NAZÝVÁ DATA SET READY – DSR. DSR SDĚLUJE PC, ŽE MODEM JE PŘIPRAVEN PŘIJÍMAT DATA NEBO INSTRUKCE. PODMÍNKA FUNKCE – OBA SIGNÁLY MUSÍ BÝT PŘÍTOMNY 6. PC VYŠLE MODEMU PŘÍKAZ ABY ZVEDNUL SLUCHÁTKO A ZAHÁJIL SPOJENÍ PŘES TELEFONNÍ LINKU. 7. DALŠÍ PŘÍKAZ MODEMU PŘIKAZUJE ABY VYSLAL TÓNY NEBO IMPULSY POTŘEBNÉ K VYTOČENÍ URČITÉHO TELEFONNÍHO ČÍSLA. 8. MODEM PŘÍKAZ POTVRDÍ – RECEIVE DATA (PŘÍJEM DAT).

24 10. VZDÁLENÝ MODEM ODPOVÍ VYSOKÝM TÓNEM
9. KDYŽ MODEM NA DRUHÉ STRANĚ NA VOLÁNÍ ODPOVÍ, VYŠLE VÁŠ MODEM POZDRAVNÝ TÓN. 10. VZDÁLENÝ MODEM ODPOVÍ VYSOKÝM TÓNEM 11. PO NAVÁZÁNÍ KOMUNIKACE VYŠLE MODEM NA LINCE 8 PC SIGNÁL CARRIER DETECT (CD, DETEKCE NOSIČE). TENTO SIGNÁL INFORMUJE – ŽE MODEM PŘIJÍMÁ NOSNÝ SIGNÁL. 12. DVA MODEMY SI VYMĚŇUJÍ INFORMACE JAK SI BUDOU NAVZÁJEM POSÍLAT DATA. OPERACE SE NAZÝVÁ VÝMĚNA POTVRZENÍ – HANDSHAKE. DOHODA NA RYCHLOSTI PŘENOSU, POČTU BITŮ (DATOVÝ PAKET), POUŽITÍ PARITNÍHO BITU, POLODUPLEXNÍ NEBO DUPLEXNÍ REŽIM….

25 13. KDYŽ CHCE SW ODESLAT DATA, VYŠLE NAPĚTÍ NA LINKU 4 SÉRIOVÉHO PORTU
13. KDYŽ CHCE SW ODESLAT DATA, VYŠLE NAPĚTÍ NA LINKU 4 SÉRIOVÉHO PORTU. SIGNÁL REQUEST TO SEND (RTS) SE VLASTNĚ PTÁ, ZDA JE MODEM VOLNÝ PRO PŘÍJEM DAT Z PC. JESTLIŽE MODEM PŘIJÍMÁ VZDÁLENÁ DATA VE CHVÍLI, KDY JE PC ZANEPRÁZDNĚN JINOU ČINNOSTÍ, PC SIGNÁL RTS VYPNE A MODEM JE VYROZUMĚN, ABY PŘESTAL VYSÍLAT DATA. 14. POKUD MODEM NENÍ PŘÍLIŠ ZAMĚSTNÁN ODEŠLE DO PC SIGNÁL LINKOU 5 CLEAR TO SEND (CTS). 15. POČÍTAČ REAGUJE ODESLÁNÍM DAT PO LINCE 2. 16. MODEM DO PC ODEŠLE DATA, KTERÁ PŘIJAL ZE VZDÁLENÉHO SYSTÉMU, PŘES LINKU 3. JESTLIŽE MODEM NEMŮŽE DATA ODESLAT TAK RYCHLE, JAK MU JE POČÍTAČ POSÍLÁ, VYPNE MODEM SIGNÁL CTS, ABY PŘIKÁZAL POČÍTAČI ZADRŽET DALŠÍ DATA. KDYŽ MODEM DATA ODEŠLE, OBNOVÍ SIGNÁL. 17. NA DRUHÉM KONCI TLF LINKY SLYŠÍ VZDÁLENÝ MODEM PŘICHÁZEJÍCÍ DATA JAKO ŘADU TÓNŮ O RŮZNÉ FREKVENCI. DEMODULUJE TYTO TÓNY ZPĚT NA DIGITÁLNÍ SIGNÁLY A POŠLE JE PŘIJÍMAJÍCÍMU POČÍTAČI.

26 Přenosové protokoly Novější protokoly - Internet
PPP - Point to Point Protocol - současný protokol, automatické nastavení IP parametrů, pružné možnosti autentifikace (protokoly PAP, CHAP, atd.) SLIP - Serial Line Internet Protocol - starší textově orientovaný protokol (IP protokol specificky upravený pro sériovou linku) bylo nutné ruční nastavení parametrů IP, později automatizováno pomocí BOOTP autentifikace otevřeným heslem - nebezpečné Starší protokoly – (systémy BBS před vznikem Internetu) Kermit - 7bitový protokol, rozšířen v zahraničí a u neDOSovských počítačů ASCII - pouze přenos textu - data z klávesnice Xmodem - poloduplexní protokol s kontrolou chyb - 128bitové bloky Ymodem - vylepšený XMODEM s 1024bitovými bloky Zmodem - řízení velikosti bloku 64b až 8kb, potvrzování jen chyb, nikoliv OK Hodně používaný v ČR, protože nejlépe vyhovoval nekvalitní telefonní síti (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

27 Rozdělení modemů modemy pro dial-up telefonní linky
modemy pro xDSL technologie modemy pro kabelové technologie modemy pro data over power lines pseudomodemy (ISDN, GSM, atd.) modemy pro radiové komunikace modemy pro pronajaté okruhy (dnes již se téměř nepoužívají) zpravidla čtyřdrátové synchronní často baseband (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

28 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ K ČEMU NÁM MODEM SLOUŽÍ, STRUČNĚ VYSVĚTLETE JEHO PRINCIP. NAKRESLETE A POPIŠTE BLOKOVÉ SCHÉMA MODEMU. JAK MŮŽEME MODEMY ROZDĚLIT CO TO JSOU DATOVÉ STANDARDY A JAKÉ STANDARDY ZNÁTE OBJASNĚTE PRINCIP PROTOKOLU PRO PŘENOS RYCHLOSTÍ 56 Kb/S. POPIŠTE PROTOKOL V.92


Stáhnout ppt "MODEMY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved."

Podobné prezentace


Reklamy Google