Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WHO: Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to stav úplné tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WHO: Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to stav úplné tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody."— Transkript prezentace:

1 WHO: Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to stav úplné tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody.

2 Nutrition – výživa Exercise – pohyb Water – voda Sunshine – slunce Temperance – střídmost Air – vzduch Rest – odpočinek Trust in God – důvěra v Boha

3 – hosté: Henry Ford, John D. Rockefeller, jr., Thomas Edison, Dr. Morris Fishbein (vydavatel časopisu americké lékařské společnosti), George Bernard Shaw, William Howard Taft, Ivan Pavlov, Clara Barton a mnoho dalších. Henry Ford, John D. Rockefeller, jr., Thomas Edison, Dr. Morris Fishbein (vydavatel časopisu americké lékařské společnosti), George Bernard Shaw, William Howard Taft, Ivan Pavlov, Clara Barton a mnoho dalších.

4 Pokoj Láska Krása Střídmost Společenství Obnova Dobré zvyky Víra Chválení Smysl života Prevence, posila IS Pocit štěstí Prodloužení kvalit. života Transcendence

5 Stres zvyšuje riziko nachlazení Epidemiology 2001;11:345-349 Optimistický postoj snižuje riziko mrtvice Dr. Glenn V. Ostir z University of Texas Medical Branch v Galvestonu Návštěvníci bohoslužeb žijí déle American Journal of Public Health, Vol. 88, No. 10, 1469-1475 Modlitby přispěly k otěhotnění Journal of Reproductive Medicine 2001;46:781-787 Spiritualita a delší život Demography 1999;36:273-285 Odpuštění má vliv na zdraví Journal of Adult Development Chození do kostela a nižší úmrtnost Journal of Gerontology, July/August 1999 Aktivní duchovní život – více let a lepší zdraví Health Psychology APA Modlitba urychluje rekonvalescencSpiritualita a lepší zdraví Family Medicine 1998;30:122-126

6 Studie potvrzují, že víra zlepšuje šance pacientů, aby: -předešli nemocem jako je RAKOVINA a CVO -zlepšili kvalitu života či urychlili uzdravovací proces -žili déle a kvalitněji (měli šťastnější manželství, rodinu) -odmítli řešení problémů pomocí alkoholu, tabáku a drog -se smířili s terminální chorobou s větším pokojem -zvládli lépe stres, úzkost a deprese -aby získali jasnější a lepší smysl života -předešli nemocem jako je RAKOVINA a CVO -zlepšili kvalitu života či urychlili uzdravovací proces -žili déle a kvalitněji (měli šťastnější manželství, rodinu) -odmítli řešení problémů pomocí alkoholu, tabáku a drog -se smířili s terminální chorobou s větším pokojem -zvládli lépe stres, úzkost a deprese -aby získali jasnější a lepší smysl života Journal of Chronic diseases – Church attendance and health“ 25 (1972)655-72; Religion and health – Northen Illinois University, 1070 věřících studentů (A.Oleckno „Relationship of Religiosity to Wellness and Other Health-Related Behaviors and Outcomes“ Psychosocial Report (1991)819-26

7 Víra v Boha napomáhá dobrému zdraví „Silný religiozní systém (víra), je-li doprovázen opravdovou upřímností, má podstatný vliv na kvalitu zdraví a celkový pocit pohody.“ (American Journal of Medicine, Heart and Lung, Am. Journal of Psychiatry)

8 Pokoj Láska Krása Střídmost Společenství Obnova Dobré zvyky Víra Chválení Smysl života Prevence, posila IS Pocit štěstí Prodloužení kvalit. života Transcendence

9 Žijeme ve strachu. Po pádu věží - svět již není stejný. Nastalo období strachu. Organismus reaguje na stres (IS, rakovina..) Jan 14,27 Pokoj svůj dávám Vám.

10 Život izolovanosti a sobectví, nárustu násilí, karierismu…. Pocit, že jsem milován = posila IS Bez lásky roste výskyt KVO. BEZPODMÍNEČNÁ láska: = žádné ale, když, jestli… Boží láska Agape je trpělivá, i když Jej zarmucujeme. 1 Kor 13 Zůstává víra,naděje a láska. Největší z nich je však láska…

11 Bůh má smysl pro krásu a my ji máme vychutnávat. Krásná příroda, západy slunce, hudba, zvířátka… svědčí Stvořiteli. Můžeme tuto Jeho krásu ODRÁŽET – být krásní nejen navenek, ale i v srdci. Řím 1,19 Vždyť, to co jde o Bohu poznat, je jim přístupné, když přemýšlejí o Jeho díle.

12 Definice: vynechání špatného, dobré ve správné míře. Nejen ve výživě, ale i v Práci, ve Službě, nakupování, v Partnerských vztazích… Všeho zkuste, dobrého se přidržte. 1Tes 5, 21

13 Dnešní člověk se izoluje a staví si bariéry. Máme své zájmy. V církvích i rodinách se přestáváme scházet. Společenství podporuje zdraví, snižuje tlak, zlepšuje náladu – je-li „budující“. Jste po návštěvě energetizovaní ? Žid 10,25 Neopouštějte společné shromáždění.Jeho den se přibližuje.

14 Pocit viny z minulosti nás sužuje. Psychologové ani psychiatři jej neumí odstranit. Věřící zná sílu odpuštění. Perfektní IMAGE navenek, neznamená pokoj v duši. 1Jan 1:9 Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

15 Vědci dokázali, že je pros- pěšné mít své užitečné zvyky.. Lidem schází JISTOTA. Opustí mě, dokážu to? Tra- dice dává opěrné body, radost a vděčnost při oslavách… 1Jan 1:9 Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

16 Vědci dokázali, že důvěra pomáhá člověku přes traumatické situace. Ztráta důvěry = horší uzdra- vovací proces. Bohu záleží i na maličkostech, které se Tě týkají. Hebrews 11:1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

17 Nic neprospívá zdraví tolik jako postoj vděčnosti a chvály. Písně vděčnosti vyplavují hormony štěstí. Posila IS. Zapomeneme na problémy. 11 Par 16:34 Oslavujte Hospodina, dobrý je. Na věky je milosrdenství jeho.

18 Kristus jako jediný z náboženských vůdců dává uspokojivou odpověď na odvěký lidský strach, že smrtí vše končí. Svým vzkříšením dává každému záruku na věčný život. Nevěřící: bojí se budoucn., nemají cíl, smysl. Smysl = odpověď na 3 obázky: -Kdo jsem (kde jsem se tu vzal) -Proč tu jsem -Kam jdu (jaká je má budou- cnost)

19 Potřebujeme pochopit velikost a sílu Boha. On udržuje celý vesmír v jeho komplexnosti. Staneme-li se Jeho dětmi, nemáme se čeho bát. Jer 50:34 Jejich Vykupitel je však silný, jeho jméno je Hospodin zástupů. Pevně povede jejich spor a přinese zemi pokoj…

20 Neptá se: „Co z toho budu mít?“ Je zaměřen na Boha a lidi. Slouží. Jedině tento typ bude mít opravdový zdravotní přínos 2. balíčku. Ptá se: „Co z toho budu mít?“ Je zaměřen na sebe. Žije ve strachu. Nemá opravdový pokoj, víru, obnovu… zdravotní přínos 2. balíčku.

21 Věda prokázala funkčnost těchto Božích léků. Jejich používáním zkvalitníte život sobě i blízkým.

22 Exodus 15,26 A řekl, jestliže budeš opravdu poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a pokud budeš dělat to, co je správné v jeho očích a pokud budeš dbát na všechna jeho přikázání a dodržovat jeho nařízení – NEDOPUSTÍM NA TEBE ŽÁDNOU Z TĚCH NEMOCÍ, JEŽ JSEM DOPUSTIL NA EGYPTSKÉ, neboť jsem Hospodin, který tě uzdravuje.“


Stáhnout ppt "WHO: Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to stav úplné tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody."

Podobné prezentace


Reklamy Google