Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáší Jana Konečná, R.N. Absolventka Institutu preventivní medicíny v Norsku a USA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáší Jana Konečná, R.N. Absolventka Institutu preventivní medicíny v Norsku a USA."— Transkript prezentace:

1 Přednáší Jana Konečná, R.N. Absolventka Institutu preventivní medicíny v Norsku a USA

2 Je možné být 100 % zdráv, a přitom nebýt šťastný? Definice WHO: „Zdraví je stav naprosté tělesné, duševní, duchovní i sociální pohody“. Nezapomeňme, že člověk je VÍCEROZMĚRNÁ bytost...

3 Samotná myš – zemřela na rakovinu po 600 dnech, slabý IS, nerozvinutý mozek, agresiv. Skupina myší – zemřely na rakovinu po 700 dnech, slabý IS, o něco rozvin. mozek, existují vztahy mezi sebou, přesto zn.agrese Skupina myší krmených člověkem – nezemřely na rakovinu, žily 950 dní, silný IS, nejtěž. a nejrozvinutější mozky, zprvu strach, pak vztah důvěry.

4 TĚLESNÉ ZDRAVÍ DUCHOVNÍ ZDRAVÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SPOLEČENSKÉ ZDRAVÍ

5

6 “Až když jsem začal vnášet klid do duší mých pacientů, tehdy jsem se stal úspěšným.“ Sebastian Kneipp

7 Důvěra v Boha “V posledních letech se začíná tvrdit, že duchovnost je dalším důležitým, ale často zanedbávaným faktorem zdraví pacientů.“ Americký Rodinný lékař (04.06.2003) www.aafp.org/afp/20010101/81.html

8 “Učení Bible neškodí zdraví těla nebo mysli. Vliv Ducha Svatého je nejlepším lékem, který může nemocný muž nebo žena obdržet.” Lékařská služba (MM, p. 12 (1872)) Důvěra v Boha

9 nejrozvinutější mozky měla zvířátka pokud nezůstala sama, ale měla kolem sebe druhy, ale zároveň si vytvořila i vztah k vyšší bytosti, která o ně s láskou pečovala. (Dr.S.Lee - LLU) „Nic tak neprohlubuje schopnosti mysli a neposiluje intelekt, jako studium Bible. Žádné jiné studium tak nepozvedne duši a nedá sílu našim schopnostem, jako studium živých proroctví.“ EGW Studie:

10 Exodus 15 26 A řekl, jestliže budeš opravdu poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a pokud budeš dělat to, co je správné v jeho očích a pokud budeš dbát na všechna jeho přikázání a dodržovat jeho nařízení – NEDOPUSTÍM NA TEBE ŽÁDNOU Z TĚCH NEMOCÍ, JEŽ JSEM DOPUSTIL NA EGYPTSKÉ, neboť jsem Hospodin, který tě uzdravuje.“

11 Studie potvrzují, že víra zlepšuje šance pacientů, aby: -předešli nemocem jako je RAKOVINA a CVO -zlepšili kvalitu života či urychlili uzdravovací proces -žili déle a kvalitněji (měli šťastnější manželství, rodinu) -odmítli řešení problémů pomocí alkoholu, tabáku a drog -se smířili s terminální chorobou s větším pokojem -zvládli lépe stres, úzkost a deprese -aby získali jasnější a lepší smysl života -předešli nemocem jako je RAKOVINA a CVO -zlepšili kvalitu života či urychlili uzdravovací proces -žili déle a kvalitněji (měli šťastnější manželství, rodinu) -odmítli řešení problémů pomocí alkoholu, tabáku a drog -se smířili s terminální chorobou s větším pokojem -zvládli lépe stres, úzkost a deprese -aby získali jasnější a lepší smysl života Journal of Chronic diseases – Church attendance and health“ 25 (1972)655-72; Religion and health – Northen Illinois University, 1070 věřících studentů (A.Oleckno „Relationship of Religiosity to Wellness and Other Health-Related Behaviors and Outcomes“ Psychosocial Report (1991)819-26

12 Upřímně věřící lidé dokumentují: Vysokou úroveň životního uspokojeníVysokou úroveň životního uspokojení Větší osobní pocit vnitřní radostiVětší osobní pocit vnitřní radosti Méně negativních psychosociálních následků traumatických událostí života.Méně negativních psychosociálních následků traumatických událostí života.

13 Víra v Boha napomáhá dobrému zdraví „Silný religiozní systém (víra), je-li doprovázen opravdovou upřímností, má podstatný vliv na kvalitu zdraví a celkový pocit pohody.“ (American Journal of Medicine, Heart and Lung, Am. Journal of Psychiatry)

14 STRES Co je stres? Kdy jej prožíváte? Jak mu čelíte? STRES Co je stres? Kdy jej prožíváte? Jak mu čelíte?

15 STRES Jak zvládnout stres? Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory. Bible, kniha Přísloví 17,1 STRES Jak zvládnout stres? Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory. Bible, kniha Přísloví 17,1

16 Stres zvyšuje riziko nachlazení Epidemiology 2001;11:345-349 Optimistický postoj snižuje riziko mrtvice Dr. Glenn V. Ostir z University of Texas Medical Branch Návštěvníci bohoslužeb žijí déle AmJourn. P H., Vol. 88, No. 10, 1469-1475 Modlitby přispěly k otěhotnění Journal of Reproductive Medicine 2001;46:781-787 Spiritualita a delší život Demography 1999;36:273-285 Stres zvyšuje riziko nachlazení Epidemiology 2001;11:345-349 Optimistický postoj snižuje riziko mrtvice Dr. Glenn V. Ostir z University of Texas Medical Branch Návštěvníci bohoslužeb žijí déle AmJourn. P H., Vol. 88, No. 10, 1469-1475 Modlitby přispěly k otěhotnění Journal of Reproductive Medicine 2001;46:781-787 Spiritualita a delší život Demography 1999;36:273-285

17 Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Svůj hřích jsem před tebou vyznal. A Ty jsi ze mne sňal mou nepravost. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. Tys má skrýše, chráníš mě před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Žalmy 32:3 Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Svůj hřích jsem před tebou vyznal. A Ty jsi ze mne sňal mou nepravost. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. Tys má skrýše, chráníš mě před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Žalmy 32:3

18 Odpuštění má vliv na zdraví Journal of Adult Development Chození do kostela a nižší úmrtnost Journal of Gerontology, July/August 1999 Aktivní duchovní život = více let a lepší zdraví Health Psychology APA Modlitba urychluje rekonvalescenci Archives of Internal Medicine 1999;159:2273 Spiritualita a lepší zdraví Family Medicine 1998;30:122-126 Odpuštění má vliv na zdraví Journal of Adult Development Chození do kostela a nižší úmrtnost Journal of Gerontology, July/August 1999 Aktivní duchovní život = více let a lepší zdraví Health Psychology APA Modlitba urychluje rekonvalescenci Archives of Internal Medicine 1999;159:2273 Spiritualita a lepší zdraví Family Medicine 1998;30:122-126

19 Mat.9,35 „A všude, kudy procházel, léčil všechny choroby a každý neduh.“

20 V USA jedna z nejrychleji se rozvíjejících se studijních oblastí medicíny je : Uzdravující síla přímluvné modlitby -Nedávný průzkum odhalil, že až 79 národních fakult nabízí kurzy o modlitbě, duchovnosti a uzdravení (začátkem 1980-tych, len 3) - 200 vědeckých studií o modlitbě a uzdravení, z nich 2/3 ukázaly pozitívní výsledky na pacientech s bolestmi v hrudi, srdečními chorobami a AIDS V USA jedna z nejrychleji se rozvíjejících se studijních oblastí medicíny je : Uzdravující síla přímluvné modlitby -Nedávný průzkum odhalil, že až 79 národních fakult nabízí kurzy o modlitbě, duchovnosti a uzdravení (začátkem 1980-tych, len 3) - 200 vědeckých studií o modlitbě a uzdravení, z nich 2/3 ukázaly pozitívní výsledky na pacientech s bolestmi v hrudi, srdečními chorobami a AIDS

21 San Francisco General Hospital Coronary Care Unit: 8/1982-5/1983; Dr.Randolph Byrd 393 pacientů po operaci srdce Za polovinu z nich se modlila skupina křesťanů, věřící v sílu přímluvné modlitby

22 - méně srdečních záchvatů a IM - nevyžadovali tolik antibiotik a diuretik - měli méně zápalů plic - méně horeček - méně trpěli nakažlivými chorobami VE VŠECH SLEDOVANÝCH UKAZATELÍCH BYLI POZITIVNEJŠÍ - méně srdečních záchvatů a IM - nevyžadovali tolik antibiotik a diuretik ěli méně zápalů plic éně horeček éně trpěli nakažlivými chorobami VE VŠECH SLEDOVANÝCH UKAZATELÍCH BYLI POZITIVNEJŠÍ

23 -1999, MID-AMERICA HEART INSTITUTE, KANSAS CITY, MISSOURI -1999, MID-AMERICA HEART INSTITUTE, KANSAS CITY, MISSOURI -2001, 3.393 PACIENTECH, HOSPITALIZOVANÝCH V R. 1991-1996 -2001, 3.393 PACIENTECH, HOSPITALIZOVANÝCH V R. 1991-1996 - 17.11.2003, Newsweek, DUKE UNIVERSITY MEDICAL CENTER CARDIOLOGY; 750 PACIENTŮ (po kateterizaci a angioplastyce) + laskavá péče a uklidňující hudba = pokles úmrtnosti o 30% - 17.11.2003, Newsweek, DUKE UNIVERSITY MEDICAL CENTER CARDIOLOGY; 750 PACIENTŮ (po kateterizaci a angioplastyce) + laskavá péče a uklidňující hudba = pokles úmrtnosti o 30% -12/1998-3/1999; CHA GENERAL HOSPITAL IN SOUL, KOREA - 290 žen od 26-46r. Umělé oplození. Uspešnost stoupla z 26% na 50% -12/1998-3/1999; CHA GENERAL HOSPITAL IN SOUL, KOREA - 290 žen od 26-46r. Umělé oplození. Uspešnost stoupla z 26% na 50%

24 Přísloví 17:22 Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. Přísloví 17:22 Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. Přísloví 16:24 Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. Přísloví 16:24

25

26 OSOBNÍ: - Odděl si zvláštní čas na nějakém tichém místě - Připrav si modlitební list, se jmény lidí - Modli se nahlas, kde Tě jen Bůh může slyšet OSOBNÍ: - Odděl si zvláštní čas na nějakém tichém místě - Připrav si modlitební list, se jmény lidí - Modli se nahlas, kde Tě jen Bůh může slyšet Spoj se s Ježíšem v modlitbě:

27 SPOLEČNÉ : - iniciuj založení modlitební skupiny (3-5 osob) - zapoj se do modlitebního „řetězu“ - modli se kráčejíc ulicí za sousedy a známé SPOLEČNÉ : - iniciuj založení modlitební skupiny (3-5 osob) - zapoj se do modlitebního „řetězu“ - modli se kráčejíc ulicí za sousedy a známé

28

29 Kološ.1,3: “…vždycky se za vás modlím…“ 9.:“...nepřestáváme sa za vás 9.:“...nepřestáváme sa za vás modlit a prosit...“ modlit a prosit...“ Kološ.1,3: “…vždycky se za vás modlím…“ 9.:“...nepřestáváme sa za vás 9.:“...nepřestáváme sa za vás modlit a prosit...“ modlit a prosit...“ Efež. 1,15.16: “…nepřestávám děkovat na svých modlitbách…“ svých modlitbách…“ Efež. 1,15.16: “…nepřestávám děkovat na svých modlitbách…“ svých modlitbách…“

30 „ NALÉHAVÁ MODLITBA A ŽIVÁ VÍRA, ZÍSKAJÍ VELKÉ VÍŤEZSTVÍ.“ Spiritual Gifts:4b,139

31 „Je součástí Božího plánu odpovědět nám na modlitbu víry tak, že nám dá to, co by nám dát nemohl, kdyby jsme ho o to neprosili.“ GC:525

32

33 Když se lidé modlí, něco se stane: - Bůh slyší - Bůh odpovídá - Bůh koná - Bůh mění věci - Bůh se dotýká životů Když se lidé modlí, něco se stane: - Bůh slyší - Bůh odpovídá - Bůh koná - Bůh mění věci - Bůh se dotýká životů

34 Bůh se podřídil naší svobodné volbě. On nás bere jako svéprávné bytosti. Čeká a respektuje naše rozhodnutí. On reaguje na naše modlitby. On jde dál, jestli Ho ignorujeme. On nás ovlivňuje, ale nikdy nenutí. On ví o naší vině, ale nikdy nevynucuje vyznaní. On nás vede, ale nikdy ne když nechceme. Bůh se podřídil naší svobodné volbě. On nás bere jako svéprávné bytosti. Čeká a respektuje naše rozhodnutí. On reaguje na naše modlitby. On jde dál, jestli Ho ignorujeme. On nás ovlivňuje, ale nikdy nenutí. On ví o naší vině, ale nikdy nevynucuje vyznaní. On nás vede, ale nikdy ne když nechceme. JE VŠAK LIMITOVANÝ !

35 „VYZNÁVEJTE SI NAVZÁJEM HŘÍCHY A MODLETE SE JEDNI ZA DRUHÉ, ABYSTE MOHLI BÝT UZDRAVENÍ. OPRAVDOVÁ MODLITBA ÚPŘÍMNĚ VEŘÍCÍHO MÁ VELKOU MOC.“ Jak. 5,16 „VYZNÁVEJTE SI NAVZÁJEM HŘÍCHY A MODLETE SE JEDNI ZA DRUHÉ, ABYSTE MOHLI BÝT UZDRAVENÍ. OPRAVDOVÁ MODLITBA ÚPŘÍMNĚ VEŘÍCÍHO MÁ VELKOU MOC.“ Jak. 5,16

36 „JESTLIŽE VIDÍTE, ŽE BRATR HŘEŠÍ, PROSTE ZA NĚJ, ABY NESTRATIL ŽIVOT. ALE NEMYSLITE SI, ŽE MODLITBAMI ZACHRÁNITE ČLOVĚKA, KTERÝ SE ZATVRDIL A ODMÍTA DĚLAT POKÁNÍ “ 1.Ján. 5,16 „JESTLIŽE VIDÍTE, ŽE BRATR HŘEŠÍ, PROSTE ZA NĚJ, ABY NESTRATIL ŽIVOT. ALE NEMYSLITE SI, ŽE MODLITBAMI ZACHRÁNITE ČLOVĚKA, KTERÝ SE ZATVRDIL A ODMÍTA DĚLAT POKÁNÍ “ 1.Ján. 5,16

37 „PAMATUJTE SI: VŠECHNO, O CO S PEVNOU VÍROU PROSÍTE, BŮH VÁM OPRAVDU DÁ.“ Marek 11,24

38 „VOLEJ KE MNĚ, OZVU SE TI, OZNÁMÍM TI VELKÉ VĚCI A NEPRÍSTUPNÉ, KTERÝCH NEZNÁŠ.“ Jer.33,3

39 „MŮŽEME SI VŠAK BÝT JISTÍ I TÍM, ŽE UŽ DNES NÁS SLYŠÍ, KDYŽ O NĚCO PROSÍME V SOULADU S JEHO VŮLÍ. A NEJEN SLYŠÍ, ALE DÁVÁ NÁM TO, OČ HO PROSÍME.“ 1 Ján. 5,14.15 „MŮŽEME SI VŠAK BÝT JISTÍ I TÍM, ŽE UŽ DNES NÁS SLYŠÍ, KDYŽ O NĚCO PROSÍME V SOULADU S JEHO VŮLÍ. A NEJEN SLYŠÍ, ALE DÁVÁ NÁM TO, OČ HO PROSÍME.“ 1 Ján. 5,14.15

40 „Ó, TY KTERÝ VYSLÝCHÁŠ MODLITBU, K TEBE PŘIJDE KAŽDÉ TĚLO.“ ŽALM 65,2

41 „VŽDYŤ PÁN VZHLÍŽÍ S LÁSKOU NA SVÉ POSLUŠNÉ DĚTI A ODPOVÍDÁ NA JEJICH PROSBY. ALE NA TY, KTEŘÍ DĚLAJÍ ZLE, HLEDÍ S PŘÍSNOU TVÁŘÍ.“ 1 Petr. 3,12 „VŽDYŤ PÁN VZHLÍŽÍ S LÁSKOU NA SVÉ POSLUŠNÉ DĚTI A ODPOVÍDÁ NA JEJICH PROSBY. ALE NA TY, KTEŘÍ DĚLAJÍ ZLE, HLEDÍ S PŘÍSNOU TVÁŘÍ.“ 1 Petr. 3,12

42 „HOSPODIN PRO SVÉ VELIKÉ JMÉNO SVŮJ LID NEZAVRHNE, VŽDYŤ Z VÁS HODLÁ UČINIT SVŮJ LID. JSEM DALEK TOHO, ABYCH PROTI HOSPODINU HŘEŠIL A PŘESTAL SE ZA VÁS MODLIT...“ 1 Sam.12,22.23 „HOSPODIN PRO SVÉ VELIKÉ JMÉNO SVŮJ LID NEZAVRHNE, VŽDYŤ Z VÁS HODLÁ UČINIT SVŮJ LID. JSEM DALEK TOHO, ABYCH PROTI HOSPODINU HŘEŠIL A PŘESTAL SE ZA VÁS MODLIT...“ 1 Sam.12,22.23

43 „BŮH VŠAK SLYŠEL, MÉ MODLITBĚ VĚNOVAL POZORNOST. POŽEHNÁN BUĎ BŮH, ŽE MOU MODLITBU NEZAMÍTL A SVÉ MILOSRDENSTVÍ MI NEODEPŘEL.“ ŽALM 66,19.20 „BŮH VŠAK SLYŠEL, MÉ MODLITBĚ VĚNOVAL POZORNOST. POŽEHNÁN BUĎ BŮH, ŽE MOU MODLITBU NEZAMÍTL A SVÉ MILOSRDENSTVÍ MI NEODEPŘEL.“ ŽALM 66,19.20

44 „AŽ MĚ POTOM BUDEŠ V DEN SOUŽENÍ VOLAT, JÁ TĚ UBRÁNÍM A TY MĚ BUDEŠ OSLAVOVAT.“ Žalm 50,15

45 „VEČER I RÁNO I V POLEDNE LKÁM A STÉNÁM. VYSLYŠEL MŮJ HLAS.“ Žalm 55,18

46 „KDYŽ SPRAVEDLIVÍ VOLAJÍ, HOSPODIN JIM NASLOUCHÁ A ZE VŠECH JEJICH ÚZKOSTI JE VYTRHUJE.“ Žalm 34,18

47 „A ZAČKOLI BUDETE PROSIT VE JMÉNU MÉM, UČINÍM TO, ABY BYL OTEC OSLAVEN V SYNU. BUDETE-LI MNE O NĚCO PROSIT V MÉM JMÉNU, JÁ TO UČINÍM.“ Ján 14,13.14 „A ZAČKOLI BUDETE PROSIT VE JMÉNU MÉM, UČINÍM TO, ABY BYL OTEC OSLAVEN V SYNU. BUDETE-LI MNE O NĚCO PROSIT V MÉM JMÉNU, JÁ TO UČINÍM.“ Ján 14,13.14

48 Důvěřovat laskavému Bohu se vyplatí. Máš-li důvěřovat, potřebuješ poznat… Důvěřovat laskavému Bohu se vyplatí. Máš-li důvěřovat, potřebuješ poznat…

49

50 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poslouchej Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Přísl.3,5-8 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poslouchej Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Přísl.3,5-8


Stáhnout ppt "Přednáší Jana Konečná, R.N. Absolventka Institutu preventivní medicíny v Norsku a USA."

Podobné prezentace


Reklamy Google