Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duchovnost a zdraví Přednáší Jana Konečná, R.N. Absolventka Institutu preventivní medicíny v Norsku a USA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duchovnost a zdraví Přednáší Jana Konečná, R.N. Absolventka Institutu preventivní medicíny v Norsku a USA."— Transkript prezentace:

1 Duchovnost a zdraví Přednáší Jana Konečná, R.N. Absolventka Institutu preventivní medicíny v Norsku a USA

2 Zdraví není VŠECHNO... Je možné být 100 % zdráv, a přitom nebýt šťastný? Definice WHO: „Zdraví je stav naprosté tělesné, duševní, duchovní i sociální pohody“. Nezapomeňme, že člověk je VÍCEROZMĚRNÁ bytost...

3 Sang Lee, M.D. Weimar Institute
Vliv důvěry na imunitní systém Sang Lee, M.D. Weimar Institute Samotná myš – zemřela na rakovinu po 600 dnech, slabý IS, nerozvinutý mozek, agresiv. Skupina myší – zemřely na rakovinu po dnech, slabý IS, o něco rozvin. mozek, existují vztahy mezi sebou, přesto zn.agrese Skupina myší krmených člověkem – nezemřely na rakovinu, žily 950 dní, silný IS, nejtěž. a nejrozvinutější mozky, zprvu strach, pak vztah důvěry.

4 Psycho-somatické vztahy
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ TĚLESNÉ ZDRAVÍ SPOLEČENSKÉ ZDRAVÍ DUCHOVNÍ ZDRAVÍ

5 Zdraví Zvyky Kultura Volby a hodnoty Smysl života

6 “Až když jsem začal vnášet klid do duší mých pacientů, tehdy jsem se stal úspěšným.“
Sebastian Kneipp

7 Americký Rodinný lékař (04.06.2003)
Důvěra v Boha “V posledních letech se začíná tvrdit, že duchovnost je dalším důležitým, ale často zanedbávaným faktorem zdraví pacientů.“ Americký Rodinný lékař ( )

8 Lékařská služba (MM, p. 12 (1872))
Důvěra v Boha “Učení Bible neškodí zdraví těla nebo mysli. Vliv Ducha Svatého je nejlepším lékem, který může nemocný muž nebo žena obdržet.” Lékařská služba (MM, p. 12 (1872))

9 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
„Nic tak neprohlubuje schopnosti mysli a neposiluje intelekt, jako studium Bible. Žádné jiné studium tak nepozvedne duši a nedá sílu našim schopnostem, jako studium živých proroctví.“ EGW Studie: nejrozvinutější mozky měla zvířátka pokud nezůstala sama, ale měla kolem sebe druhy, ale zároveň si vytvořila i vztah k  vyšší bytosti, která o ně s láskou pečovala. (Dr.S.Lee - LLU)

10 Exodus 15 26 A řekl, jestliže budeš opravdu poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a pokud budeš dělat to, co je správné v jeho očích a pokud budeš dbát na všechna jeho přikázání a dodržovat jeho nařízení – NEDOPUSTÍM NA TEBE ŽÁDNOU Z TĚCH NEMOCÍ, JEŽ JSEM DOPUSTIL NA EGYPTSKÉ, neboť jsem Hospodin, který tě uzdravuje.“

11 Psycho-somatické vztahy
Studie potvrzují, že víra zlepšuje šance pacientů, aby: Journal of Chronic diseases – Church attendance and health“ 25 (1972)655-72; Religion and health – Northen Illinois University, 1070 věřících studentů (A.Oleckno „Relationship of Religiosity to Wellness and Other Health-Related Behaviors and Outcomes“ Psychosocial Report (1991)819-26 předešli nemocem jako je RAKOVINA a CVO zlepšili kvalitu života či urychlili uzdravovací proces žili déle a kvalitněji (měli šťastnější manželství, rodinu) odmítli řešení problémů pomocí alkoholu, tabáku a drog se smířili s terminální chorobou s větším pokojem zvládli lépe stres, úzkost a deprese aby získali jasnější a lepší smysl života

12 Upřímně věřící lidé dokumentují:
Vysokou úroveň životního uspokojení Větší osobní pocit vnitřní radosti Méně negativních psychosociálních následků traumatických událostí života.

13 Víra v Boha napomáhá dobrému zdraví
„Silný religiozní systém (víra), je-li doprovázen opravdovou upřímností, má podstatný vliv na kvalitu zdraví a celkový pocit pohody.“ (American Journal of Medicine, Heart and Lung, Am. Journal of Psychiatry)

14 DŮVĚRA A ZDRAVÍ STRES Co je stres? Kdy jej prožíváte? Jak mu čelíte?

15 DŮVĚRA A ZDRAVÍ STRES Jak zvládnout stres?
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory. Bible, kniha Přísloví 17,1

16 DŮVĚRA A ZDRAVÍ Stres zvyšuje riziko nachlazení Epidemiology 2001;11: Optimistický postoj snižuje riziko mrtvice Dr. Glenn V. Ostir z University of Texas Medical Branch Návštěvníci bohoslužeb žijí déle AmJourn. P H., Vol. 88, No. 10, Modlitby přispěly k otěhotnění Journal of Reproductive Medicine 2001;46: Spiritualita a delší život Demography 1999;36:

17  Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal.
Svůj hřích jsem před tebou vyznal. A Ty jsi ze mne sňal mou nepravost. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. Tys má skrýše, chráníš mě před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Žalmy 32:3

18 DŮVĚRA A ZDRAVÍ Odpuštění má vliv na zdraví Journal of Adult Development Chození do kostela a nižší úmrtnost Journal of Gerontology, July/August 1999 Aktivní duchovní život = více let a lepší zdraví Health Psychology APA Modlitba urychluje rekonvalescenci Archives of Internal Medicine 1999;159:2273 Spiritualita a lepší zdraví Family Medicine 1998;30:

19 „A všude, kudy procházel, léčil všechny choroby a každý neduh.“
Mat.9,35 „A všude, kudy procházel, léčil všechny choroby a každý neduh.“

20 LEKAŘSKÁ VĚDA A MODLITBA
V USA jedna z nejrychleji se rozvíjejících se studijních oblastí medicíny je : Uzdravující síla přímluvné modlitby Nedávný průzkum odhalil, že až 79 národních fakult nabízí kurzy o modlitbě, duchovnosti a uzdravení (začátkem 1980-tych, len 3) 200 vědeckých studií o modlitbě a uzdravení, z nich 2/3 ukázaly pozitívní výsledky na pacientech s bolestmi v hrudi, srdečními chorobami a AIDS

21 393 pacientů po operaci srdce
San Francisco General Hospital Coronary Care Unit: 8/1982-5/1983; Dr.Randolph Byrd 393 pacientů po operaci srdce Za polovinu z nich se modlila skupina křesťanů, věřící v sílu přímluvné modlitby

22 Skupina za kterou se modlili, vykázala :
méně srdečních záchvatů a IM - nevyžadovali tolik antibiotik a diuretik měli méně zápalů plic méně horeček méně trpěli nakažlivými chorobami VE VŠECH SLEDOVANÝCH UKAZATELÍCH BYLI POZITIVNEJŠÍ

23 1999, MID-AMERICA HEART INSTITUTE, KANSAS CITY, MISSOURI
2001, PACIENTECH, HOSPITALIZOVANÝCH V R , Newsweek, DUKE UNIVERSITY MEDICAL CENTER CARDIOLOGY; PACIENTŮ (po kateterizaci a angioplastyce) laskavá péče a uklidňující hudba = pokles úmrtnosti o 30% 12/1998-3/1999; CHA GENERAL HOSPITAL IN SOUL, KOREA žen od 26-46r. Umělé oplození. Uspešnost stoupla z 26% na 50%

24 kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
Přísloví 17:22   Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.  Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. Přísloví 16:24

25 BŮH EXISTUJE A STÁLE ODPOVÍDÁ NA MODLITBY SVÝCH DĚTÍ

26 OSOBNÍ: Spoj se s Ježíšem v modlitbě:
- Odděl si zvláštní čas na nějakém tichém místě Připrav si modlitební list, se jmény lidí Modli se nahlas, kde Tě jen Bůh může slyšet

27 - iniciuj založení modlitební skupiny (3-5 osob)
Spoj se s Ježíšem v modlitbě : SPOLEČNÉ : - iniciuj založení modlitební skupiny (3-5 osob) - zapoj se do modlitebního „řetězu“ - modli se kráčejíc ulicí za sousedy a známé

28 MOC MODLITBY

29 Efež. 1,15.16: “…nepřestávám děkovat na
svých modlitbách…“ Kološ.1,3: “…vždycky se za vás modlím…“ 9.:“...nepřestáváme sa za vás modlit a prosit...“

30 „NALÉHAVÁ MODLITBA A ŽIVÁ VÍRA, ZÍSKAJÍ VELKÉ VÍŤEZSTVÍ. “
„NALÉHAVÁ MODLITBA A ŽIVÁ VÍRA, ZÍSKAJÍ VELKÉ VÍŤEZSTVÍ.“ Spiritual Gifts:4b,139

31 „Je součástí Božího plánu odpovědět nám na modlitbu víry tak, že nám dá to, co by nám dát nemohl, kdyby jsme ho o to neprosili.“ GC:525

32 „A OPĚT VÁM PRAVÍM, KDYŽ SE DVA Z VÁS
SPOJÍ V MODLITBÁCH ZA JAKOUKOLI VĚC, NEBESKÝ OTEC JE VYSLYŠÍ.“Mat. 18,19

33 Když se lidé modlí, něco se stane:
- Bůh slyší - Bůh odpovídá - Bůh koná - Bůh mění věci - Bůh se dotýká životů

34 JE VŠAK LIMITOVANÝ ! Bůh se podřídil naší svobodné volbě. On nás bere jako svéprávné bytosti. Čeká a respektuje naše rozhodnutí. On reaguje na naše modlitby. On jde dál, jestli Ho ignorujeme. On nás ovlivňuje, ale nikdy nenutí. On ví o naší vině, ale nikdy nevynucuje vyznaní. On nás vede, ale nikdy ne když nechceme.

35 „VYZNÁVEJTE SI NAVZÁJEM HŘÍCHY A MODLETE SE JEDNI ZA DRUHÉ, ABYSTE MOHLI BÝT UZDRAVENÍ.
OPRAVDOVÁ MODLITBA ÚPŘÍMNĚ VEŘÍCÍHO MÁ VELKOU MOC.“ Jak. 5,16

36 „JESTLIŽE VIDÍTE, ŽE BRATR HŘEŠÍ, PROSTE ZA NĚJ, ABY NESTRATIL ŽIVOT.
ALE NEMYSLITE SI, ŽE MODLITBAMI ZACHRÁNITE ČLOVĚKA, KTERÝ SE ZATVRDIL A ODMÍTA DĚLAT POKÁNÍ “ Ján. 5,16

37 „PAMATUJTE SI: VŠECHNO, O CO S PEVNOU VÍROU PROSÍTE, BŮH VÁM OPRAVDU DÁ.“ Marek 11,24

38 „VOLEJ KE MNĚ, OZVU SE TI, OZNÁMÍM TI VELKÉ VĚCI A NEPRÍSTUPNÉ, KTERÝCH NEZNÁŠ .“ Jer.33,3

39 „MŮŽEME SI VŠAK BÝT JISTÍ I TÍM, ŽE UŽ DNES NÁS SLYŠÍ, KDYŽ O NĚCO PROSÍME V SOULADU S JEHO VŮLÍ.
A NEJEN SLYŠÍ, ALE DÁVÁ NÁM TO, OČ HO PROSÍME.“ Ján. 5,14.15

40 „Ó, TY KTERÝ VYSLÝCHÁŠ MODLITBU, K TEBE PŘIJDE KAŽDÉ TĚLO.“ ŽALM 65,2

41 „VŽDYŤ PÁN VZHLÍŽÍ S LÁSKOU NA SVÉ POSLUŠNÉ DĚTI A ODPOVÍDÁ NA JEJICH PROSBY.
ALE NA TY, KTEŘÍ DĚLAJÍ ZLE, HLEDÍ S PŘÍSNOU TVÁŘÍ.“ Petr. 3,12

42 „HOSPODIN PRO SVÉ VELIKÉ JMÉNO SVŮJ LID NEZAVRHNE, VŽDYŤ Z VÁS HODLÁ UČINIT SVŮJ LID.
JSEM DALEK TOHO, ABYCH PROTI HOSPODINU HŘEŠIL A PŘESTAL SE ZA VÁS MODLIT...“ Sam.12,22.23

43 „BŮH VŠAK SLYŠEL, MÉ MODLITBĚ VĚNOVAL POZORNOST.
POŽEHNÁN BUĎ BŮH, ŽE MOU MODLITBU NEZAMÍTL A SVÉ MILOSRDENSTVÍ MI NEODEPŘEL.“ ŽALM 66,19.20

44 „AŽ MĚ POTOM BUDEŠ V DEN SOUŽENÍ VOLAT, JÁ TĚ UBRÁNÍM A TY MĚ BUDEŠ OSLAVOVAT.“ Žalm 50,15

45 „VEČER I RÁNO I V POLEDNE LKÁM A STÉNÁM. VYSLYŠEL MŮJ HLAS
„VEČER I RÁNO I V POLEDNE LKÁM A STÉNÁM. VYSLYŠEL MŮJ HLAS.“ Žalm 55,18

46 „KDYŽ SPRAVEDLIVÍ VOLAJÍ, HOSPODIN JIM NASLOUCHÁ A ZE VŠECH JEJICH ÚZKOSTI JE VYTRHUJE.“ Žalm 34,18

47 „A ZAČKOLI BUDETE PROSIT VE JMÉNU MÉM, UČINÍM TO, ABY BYL OTEC OSLAVEN V SYNU.
BUDETE-LI MNE O NĚCO PROSIT V MÉM JMÉNU, JÁ TO UČINÍM.“ Ján 14,13.14

48 DŮVĚRA A ZDRAVÍ Důvěřovat laskavému Bohu se vyplatí.
Máš-li důvěřovat, potřebuješ poznat…

49 MOC MODLITBY

50 Bohu záleží na Tvém zdraví
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poslouchej Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Přísl.3,5-8


Stáhnout ppt "Duchovnost a zdraví Přednáší Jana Konečná, R.N. Absolventka Institutu preventivní medicíny v Norsku a USA."

Podobné prezentace


Reklamy Google