Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 CHARAKTERISTIKA na poezii má vliv avantgardní umění radikálně se distancuje od tradičních hodnot a estetických norem minulosti, hledá nová témata a formy výpovědi, experimentuje na rozdíl od starší poezie (popisnost) jsou nové básně pojímány jako proud dojmů a pocitů (obraznost, fantazie), představy jsou řazeny asociativně navazuje na literární modernu přelomu století a zejména na prokleté básníky

3 PAUL VALÉRY (1871 – 1945) - francouzský básník, spisovatel, esejista a filozof, člen Francouzské akademie - narodil se v rodině vysokého úředníka - studoval práva - od r. 1894 žil v Paříži jako úředník a novinář - po válce byl zvolen předsedou francouzského PEN klubu, stal se profesorem poetiky - dopisoval si s významnými vědci a filozofy, kteří si jeho názorů velmi vážili - za války odmítl spolupráci s režimem generála Pétaina - d- dílo: Hřbitov u moře – jeho nejslavnější báseň Album starších veršů, Kouzla – sbírky Mladá Parka – básnická filozofická skladba

4 GUILLAUME APOLLINAIRE (1880 – 1918) - francouzský básník, dramatik a anarchista polského původu, představitel kubofuturismu - vl. jm. Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky - jeho matka byla polská šlechtična, otec neznámý - dětství strávil v Monaku, později žil v Paříži - v 1. světové válce bojoval u dělostřelectva a u pěchoty - r. 1911 byl krátce vězněn pro podezření z krádeže - stal se zakladatelem několika časopisů, např. Pařížské večery a Moderní literatura - zemřel na španělskou chřipku - je považován za jednoho ze zakladatelů moderní francouzské poezie, ve svých dílech propagoval avantgardní malířství

5 APOLLINAIREOVO DÍLO ALKOHOLY – básnická sbírka založená na principu volné asociace představ PÁSMO – polytematická báseň, obraz skutečnosti z mnoha úhlů pohledu, spontánní proud pocitů, dojmů, nálad a vzpomínek z různých období života, prolínání dějových a časových rovin, snu a reality, převaha volného verše, odstraněna interpunkce, 11 veršů o Praze KALIGRAMY – sbírka básní (obrazů), rozmanité tvary básní, text spojen s grafickým uspořádáním PRSY TIRESIOVY – „surrealistické drama“, děj se odehrává v Zanzibaru, hrdinka je feministka Terezie, která odmítá úděl matky, proto odhodí prsa a stává se mužem Tirésiem, opuštěný manžel zplodí během dne více než 40 000 dětí

6 TRISTAN TZARA (1896 – 1963) - francouzský básník a dramatik rumunsko- židovského původu, zakladatel dadaismu - vl. jm. Samuel Rosenstock době 1. světové války žil ve Švýcarsku, kde přijal pseudonym Tzara - r. 1916 založil v Curychu umělecké hnutí dada - od r. 1919 žil v Paříži - d- dílo: Sedm manifestů dada První nebeské dobrodružství pana Antipyrina – základní dílo dadaistické literatury, nesouvislá směs slov, volný proud výrazů bez logiky a smyslu, princip náhody, hravosti Kalendářní biograf abstraktního srdce – dadaistická sbírka

7 ANDRÉ BRETON (1896 – 1966) - francouzský básník a prozaik, zakladatel a teoretik surrealismu (autor manifestů) - studoval medicínu - během 1. světové války sloužil jako asistent v psychiatrickém středisku - r. 1924 založil surrealistickou skupinu. 1927 vstoupil do francouzské Komunistické strany, r. 1933 z ní byl vyloučen, stal se kritikem stalinismu. 1935 na pozvání V. Nezvala navštívil Československo - za 2. světové války žil v New Yorku - r. 1950 se odmítl zastat českého kritika a historika Záviše Kalandry, který byl nakonec popraven na základě vykonstruovaného procesu

8 BRETONOVO DÍLO Magnetická pole – první surrealistická próza, metoda automatického textu, proud vědomí bez rozumové kontroly Spojité nádoby, Šílená láska – básnické sbírky, bohatá obraznost, proud nahodilých pocitů, bezprostředních subjektivních dojmů Nadja – poetická próza, v 1. části popisy skutečných událostí (obhajoba surrealismu), v 2. části milostný román

9 PAUL ÉLUARD (1895 – 1952) - francouzský básník, jeden ze zakladatelů surrealistického hnutí, vl. jm. Eugéne Grindel - v 1. světové válce působil jako zdravotník, stal se antimilitaristou - onemocněl tuberkulózou, manželka ho opustila se S. Dalím - účastnil se protifašistického odboje - r. 1942 vstoupil do francouzské Komunistické strany, později vyzdvihoval Stalina, veřejně odsouhlasil popravu Z. Kalandry - d- dílo: Veřejná růže – surrealistická sbírka lyriky, 19 básní (volný verš, bez interpunkce) + 1 báseň v próze Hlavní město bolesti, Poezie a pravda – sbírky

10 LOUIS ARAGON (1897 – 1982) - francouzský spisovatel, vl. jm. Louis Andrieux - vystudoval medicínu počátcích tvorby byl ovlivněn surrealismem, r. 1928 se s jejich skupinou rozešel - r. 1930 navštívil SSSR a stal se komunistou - během 2. světové války byl představitel tzv. odbojové poezie, v poválečných letech byl významnou postavou Komunistické strany - d- dílo: Plameny radosti, Věčný pohyb – básnické sbírky Irena – skandální surrealistický text Skutečný svět – cyklus realistických románů o Francii let 1890 – 1940 Komunisté – román o odboji za 2. světové války

11 THOMAS STEARNS ELIOT (1888 – 1965) - anglický básník, esejista a dramatik amerického původu, nositel Nobelovy ceny (r. 1948), představitel modernismu a novoklasicismu, ovlivněn symbolismem a imagismem - pocházel ze St. Louis v Missouri - studoval na Harvardově univerzitě, na německých univerzitách a v Oxfordu - r. 1916 se trvale usadil v Anglii. 1922 založil čtvrtletník The Criterion, r. 1927 se stal ředitelem nakladatelství Faber and Faber - d- dílo: Pustina – básnická skladba (poema), složitá výpověď o době mezi válkami a autorova reakce na první světovou válku Čtyři kvarteta – básnická filozofická sbírka Vražda v katedrále – drama

12 WILLIAM BUTLER YEATS (1865 – 1939) - irský básník, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny (r. 1923) - narodil se v rodině právníka a malíře portrétů - studoval výtvarnou akademii v Dublinu - od r. 1887 žil v Londýně - v letech 1890 – 1920 byl vůdcem irského národního obrození, spolupracoval na obrození irského divadelnictví (podíl na založení irského národního divadla r. 1904) - zajímal se o keltský folklor a mýty - d- dílo: Oisinovo bloudění, Věž, Točité schodiště – básnické sbírky Hraběnka Kathleen – drama Irské pohádky a pověsti

13 CHRISTIAN MORGENSTERN (1871 – 1914) - německý básník, novinář a překladatel, zakladatel tzv. nonsensové literatury, předchůdce dadaismu, surrealismu a expresionismu - narodil se v malířské rodině - studoval dějiny umění a práva - celý život se léčil s tuberkulózou (cestoval po různých evropských sanatoriích), které nakonec podlehl - d- dílo: ŠIBENIČNÍ PÍSNĚ - lyrické básnické hříčky, v nichž zkoumá jazyk a jeho možnosti, vizuálně grafické básně, básně připomínající tvar předmětu, básně tzv. abstraktní poezie ze zvukově originálních shluků hlásek nebo slabik, zvukomalba, neologismy, deformování slov

14 GEORG TRAKL (1887 – 1914) - rakouský expresionistický lyrický básník - narodil se v rodině obchodníka s železářským zbožím, jeho matka byla Češka - vystudoval farmacii na vídeňské univerzitě, později pracoval jako farmaceut v nemocnici v Innsbrucku - jako ošetřovatel mezi umírajícími na haličské frontě se zhroutil, pokusil se zastřelit - nakonec se předávkoval kokainem - d- dílo: Básně – soubor dekadentních a impresionistických básní Šebestián ve snu, Podzimní duše, Píseň zesnulých – depresivní básnické sbírky, bohatá symboličnost obrazů

15 FILIPPO TOMMASO MARINETTI (1876 – 1944) - italský básník, prozaik a dramatik, zakladatel a teoretik futurismu - narodil se v bohaté rodině advokáta - studoval práva v Padově a v Janově - r. 1909 vydal manifest futurismu - byl zastáncem vojenského řešení světových konfliktů, dobrovolně se přihlásil do 1. světové války (důstojník u dělostřelectva) - r. 1918 založil Futuristickou politickou stranu - byl stoupencem fašismu, spřátelil se s Mussolinim - d- dílo: OSVOBOZENÁ SLOVA – futuristický sborník básní, textů, programových prohlášení, slova vyvázaná ze syntaktických vztahů, odstranění příd. jmen, příslovcí a interpunkce

16 VELEMIR CHLEBNIKOV (1885 – 1922) - ruský symbolistický básník a dramatik, reformátor básnického jazyka (zaumný jazyk = uměle vytvořený jazyk zaklínadel a magických kouzel se slovy), představitel kubofuturismu - studoval matematiku a přírodní vědy v Kazani, od r. 1908 slovanskou filologii v Petrohradu - byl to bohém, tulák, nezařaditelný samotář, neschopný adaptovat se na praktický život - r. 1921 se účastnil vojenského tažení do Íránu - zemřel na otravu krve - d- dílo: Křidélkuje zlatopisem – originální básně s uvolněnou stavbou verše, důraz na zvukovou stránku slova Ladomir, Válka v myší pasti – poemy

17 VLADIMIR MAJAKOVSKIJ (1893 – 1930) - ruský prozaik, básník a dramatik, zakladatel ruského futurismu, nejvýznamnější oficiální spisovatel v SSSR (zpolitizovaná tvorba) - narodil se v Gruzii v rodině lesníka - studoval malířství, sochařství a architekturu, za propagaci moderního umění byl ze školy vyloučen - po vypuknutí VŘSR se přihlásil ke komunismu a psal především propagační poezii - r. 1923 založil časopis LEF, ve 20. letech také hodně cestoval - spáchal sebevraždu (zastřelil se) - d- dílo: Oblak v kalhotách – futuristická poema 150 000 000, Vladimir Iljič Lenin – tendenčně zaměřené agitační poemy, obraz revoluce Štěnice, Horká lázeň – satirické komedie

18 SERGEJ JESENIN (1895 – 1925) - ruský básník, představitel imažinismu, tvůrce přírodní lyriky („poslední básník ruské vesnice“) - narodil se v kupecké rodině, vychovávali ho prarodiče - studoval na historicko-filozofické fakultě Moskevské univerzity - byl čtyřikrát ženatý - nedovedl se vyrovnat s válkou a revolucí, vnitřní rozpory řešil alkoholem, byl hospitalizován na psychiatrické klinice - pravděpodobně spáchal sebevraždu oběšením - d- dílo: Zpověď chuligána, Slavnost za mrtvé, Krčemná Moskva – sbírky Anna Sněgina – básnická povídka

19 ANNA ACHMATOVOVÁ (1889 – 1966) - ruská lyrická básnířka a překladatelka - pocházela z rodiny lodního inženýra - studovala práva a literaturu - její manžel byl za občanské války popraven, jejich syn se stal obětí stalinského teroru (sibiřský žalář), sama byla pronásledována a její díla zakázána – rehabilitována až v 60. letech e představitelkou AKMÉISMU = moderní básnický směr, opozice k symbolismu, návrat k původním významům slov (věcnost a konkrétnost) - d- dílo: Večer, Růženec, Bíle hejno – intimní lyrika Rekviem – poema, obraz stalinismu, tragiky života v SSSR, vydána až v r. 1987 Poema bez hrdiny – román ve verších, obraz 2. světové války

20 MARINA CVĚTAJEVOVÁ (1892 – 1941) - ruská spisovatelka a básnířka - narodila se v rodině univerzitního profesora - za občanské války žila v hrozné bídě, musela dát dcery do sirotčince (mladší zemřela hlady) - v letech 1922 – 1925 žila v emigraci v Praze s manželem/bělogvardějským důstojníkem, po narození syna se přestěhovali do Paříže - r. 1937 se její dcera vrátila do Ruska (využila nabídky beztrestného návratu), následoval ji manžel a v r. 1939 i sama Cvětajevová, nakonec byla její dcera i manžel (později ho zastřelili) zatčeni, zůstala sama se synem v Moskvě - spáchala sebevraždu oběšením - d- dílo: Večerní album, Kouzelná lucerna, Labutí ležení, Po Rusku, Básně Čechám - sbírky

21 ROBINSON JEFFERS (1887 – 1962) - americký básník, autor filozoficky a psychologicky laděných skladeb (inspirace kalifornskou přírodou a řeckou mytologií) - narodil se v rodině profesora antické literatury, v dětství se naučil číst řecky - studoval medicínu, později lesnictví - na skále u kalifornského pobřeží si sám ze žulových balvanů postavil kamenný dům - Jestřábí věž, zde žil a pracoval až do své smrti - kritizoval civilizaci, byl antimilitarista - d- dílo: Cawdor – lyrickoepická skladba Hřebec Grošák, Pastýřka putující k dubnu – lyrickoepické povídky Básně z Jestřábí věže – lyrická sbírka

22 EZRA POUND (1885 – 1972) - americký básník, esejista, překladatel a literární teoretik, představitel amerického modernismu, zakladatel imaginismu a vorticismu (představa víru obrazů, idejí, momentů lidských dějin, které zprostředkuje báseň) - studoval na různých univerzitách, studia ale nedokončil, většinu života prožil v Evropě - během 2. světové války podporoval Mussoliniho režim a propagoval fašismus - při osvobozování Itálie byl zajat, převezen do USA a souzen, byl umístěn do psychiatrické léčebny, kde strávil dvanáct let, po propuštění odjel do Itálie, kde žil až do své smrti - d- dílo: Zpěvy – volně řazený cyklus 117 lyrickoepických básní psaných volným veršem (nedokončeno)

23 SLOVENSKÁ POEZIE JÁN SMREK (1898 – 1982) – básník skupiny kolem časopisu Mladé Slovensko JÁN PONIČAN (1902 – 1978) – člen literární skupiny DAV LADISLAV NOVOMESKÝ (1904 – 1976) – básník, politik, člen avantgardní skupiny DAV, představitel komunistického odboje na Slovensku (1939 – 1945) RUDOLF FABRY (1915 – 1982), VLADIMÍR REISEL (1919 – 2007), ŠTEFAN ŽÁRY (1918 – 2007) – představitelé nadrealistické poezie, členové literární skupiny Avantgarda 1938

24 DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ PAUL CLAUDEL (1868 – 1955) – francouzský představitel katolického básnictví a dramatu GEORGES DUHAMEL (1884 – 1966) – francouzský básník, prozaik a dramatik, stoupenec unanimismu DANIIL CHARMS (1905 – 1942) – ruský básník a prozaik, dadaismus a surrealismus WILLIAM CARLOS WILLIAMS (1883 – 1963) – americký básník, imagismus CARL SANDBURG (1878 – 1967) – americký básník (chicagská básnická renesance) LANGSTON HUGHES (1902 – 1967) – americký černošský básník (harlemská renesance) RABÍNDRANÁTH THÁKUR (1861 – 1941) – indický (bengálský) básník, prozaik a dramatik 1920 vydána v Německu antologie expresionistických textů Soumrak lidstva Johannes Robert Becher (1891 – 1958) Gottfried Benn (1886 – 1956) Georg Heym (1887 – 1912)

25 ZDROJE http://www.artchive.com/artchive/R/richter/richter_valer y.jpg.html http://www.artchive.com/artchive/R/richter/richter_valer y.jpg.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire http://stolenapples1.blogspot.com/2011/01/tristan- tzara-dadaism-dada-manifesto.html http://stolenapples1.blogspot.com/2011/01/tristan- tzara-dadaism-dada-manifesto.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton http://aidadedoouro.wordpress.com/2008/06/09/paul- eluard/ http://aidadedoouro.wordpress.com/2008/06/09/paul- eluard/ http://www.espacefrancais.com/aragon.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Stearns_Eliot http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Butler_Yeats http://cs.wikipedia.org/wiki/Christian_Morgenstern


Stáhnout ppt "SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google