Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 CHARAKTERISTIKA na poezii má vliv avantgardní umění
radikálně se distancuje od tradičních hodnot a estetických norem minulosti, hledá nová témata a formy výpovědi, experimentuje na rozdíl od starší poezie (popisnost) jsou nové básně pojímány jako proud dojmů a pocitů (obraznost, fantazie), představy jsou řazeny asociativně navazuje na literární modernu přelomu století a zejména na prokleté básníky

3 PAUL VALÉRY (1871 – 1945) Hřbitov u moře – jeho nejslavnější báseň
francouzský básník, spisovatel, esejista a filozof, člen Francouzské akademie narodil se v rodině vysokého úředníka studoval práva od r žil v Paříži jako úředník a novinář po válce byl zvolen předsedou francouzského PEN klubu, stal se profesorem poetiky dopisoval si s významnými vědci a filozofy, kteří si jeho názorů velmi vážili za války odmítl spolupráci s režimem generála Pétaina dílo: Hřbitov u moře – jeho nejslavnější báseň Album starších veršů, Kouzla – sbírky Mladá Parka – básnická filozofická skladba

4 GUILLAUME APOLLINAIRE (1880 – 1918)
francouzský básník, dramatik a anarchista polského původu, představitel kubofuturismu vl. jm. Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky jeho matka byla polská šlechtična, otec neznámý dětství strávil v Monaku, později žil v Paříži v 1. světové válce bojoval u dělostřelectva a u pěchoty r byl krátce vězněn pro podezření z krádeže stal se zakladatelem několika časopisů, např. Pařížské večery a Moderní literatura zemřel na španělskou chřipku je považován za jednoho ze zakladatelů moderní francouzské poezie, ve svých dílech propagoval avantgardní malířství

5 APOLLINAIREOVO DÍLO ALKOHOLY – básnická sbírka založená na
principu volné asociace představ PÁSMO – polytematická báseň, obraz skutečnosti z mnoha úhlů pohledu, spontánní proud pocitů, dojmů, nálad a vzpomínek z různých období života, prolínání dějových a časových rovin, snu a reality, převaha volného verše, odstraněna interpunkce, 11 veršů o Praze KALIGRAMY – sbírka básní (obrazů), rozmanité tvary básní, text spojen s grafickým uspořádáním PRSY TIRESIOVY – „surrealistické drama“, děj se odehrává v Zanzibaru, hrdinka je feministka Terezie, která odmítá úděl matky, proto odhodí prsa a stává se mužem Tirésiem, opuštěný manžel zplodí během dne více než dětí

6 TRISTAN TZARA (1896 – 1963) Sedm manifestů dada
francouzský básník a dramatik rumunsko-židovského původu, zakladatel dadaismu vl. jm. Samuel Rosenstock v době 1. světové války žil ve Švýcarsku, kde přijal pseudonym Tzara r založil v Curychu umělecké hnutí dada od r žil v Paříži dílo: Sedm manifestů dada První nebeské dobrodružství pana Antipyrina – základní dílo dadaistické literatury, nesouvislá směs slov, volný proud výrazů bez logiky a smyslu, princip náhody, hravosti Kalendářní biograf abstraktního srdce – dadaistická sbírka

7 ANDRÉ BRETON (1896 – 1966) francouzský básník a prozaik, zakladatel a teoretik surrealismu (autor manifestů) studoval medicínu během 1. světové války sloužil jako asistent v psychiatrickém středisku r založil surrealistickou skupinu r vstoupil do francouzské Komunistické strany, r z ní byl vyloučen, stal se kritikem stalinismu r na pozvání V. Nezvala navštívil Československo za 2. světové války žil v New Yorku r se odmítl zastat českého kritika a historika Záviše Kalandry, který byl nakonec popraven na základě vykonstruovaného procesu

8 BRETONOVO DÍLO Magnetická pole – první surrealistická próza, metoda automatického textu, proud vědomí bez rozumové kontroly Spojité nádoby, Šílená láska – básnické sbírky, bohatá obraznost, proud nahodilých pocitů, bezprostředních subjektivních dojmů Nadja – poetická próza, v 1. části popisy skutečných událostí (obhajoba surrealismu), v 2. části milostný román

9 PAUL ÉLUARD (1895 – 1952) francouzský básník, jeden ze zakladatelů surrealistického hnutí, vl. jm. Eugéne Grindel v 1. světové válce působil jako zdravotník, stal se antimilitaristou onemocněl tuberkulózou, manželka ho opustila se S. Dalím účastnil se protifašistického odboje r vstoupil do francouzské Komunistické strany, později vyzdvihoval Stalina, veřejně odsouhlasil popravu Z. Kalandry dílo: Veřejná růže – surrealistická sbírka lyriky, 19 básní (volný verš, bez interpunkce) + 1 báseň v próze Hlavní město bolesti, Poezie a pravda – sbírky

10 LOUIS ARAGON (1897 – 1982) francouzský spisovatel, vl. jm. Louis Andrieux vystudoval medicínu v počátcích tvorby byl ovlivněn surrealismem, r se s jejich skupinou rozešel r navštívil SSSR a stal se komunistou během 2. světové války byl představitel tzv. odbojové poezie, v poválečných letech byl významnou postavou Komunistické strany dílo: Plameny radosti, Věčný pohyb – básnické sbírky Irena – skandální surrealistický text Skutečný svět – cyklus realistických románů o Francii let 1890 – 1940 Komunisté – román o odboji za 2. světové války

11 THOMAS STEARNS ELIOT (1888 – 1965)
anglický básník, esejista a dramatik amerického původu, nositel Nobelovy ceny (r. 1948), představitel modernismu a novoklasicismu, ovlivněn symbolismem a imagismem pocházel ze St. Louis v Missouri studoval na Harvardově univerzitě, na německých univerzitách a v Oxfordu r se trvale usadil v Anglii r založil čtvrtletník The Criterion, r se stal ředitelem nakladatelství Faber and Faber dílo: Pustina – básnická skladba (poema), složitá výpověď o době mezi válkami a autorova reakce na první světovou válku Čtyři kvarteta – básnická filozofická sbírka Vražda v katedrále – drama

12 WILLIAM BUTLER YEATS (1865 – 1939)
irský básník, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny (r. 1923) narodil se v rodině právníka a malíře portrétů studoval výtvarnou akademii v Dublinu od r žil v Londýně v letech 1890 – 1920 byl vůdcem irského národního obrození, spolupracoval na obrození irského divadelnictví (podíl na založení irského národního divadla r. 1904) zajímal se o keltský folklor a mýty dílo: Oisinovo bloudění, Věž, Točité schodiště – básnické sbírky Hraběnka Kathleen – drama Irské pohádky a pověsti

13 CHRISTIAN MORGENSTERN (1871 – 1914)
německý básník, novinář a překladatel, zakladatel tzv. nonsensové literatury, předchůdce dadaismu, surrealismu a expresionismu - narodil se v malířské rodině studoval dějiny umění a práva celý život se léčil s tuberkulózou (cestoval po různých evropských sanatoriích), které nakonec podlehl dílo: ŠIBENIČNÍ PÍSNĚ - lyrické básnické hříčky, v nichž zkoumá jazyk a jeho možnosti, vizuálně grafické básně, básně připomínající tvar předmětu, básně tzv. abstraktní poezie ze zvukově originálních shluků hlásek nebo slabik, zvukomalba, neologismy, deformování slov

14 GEORG TRAKL (1887 – 1914) rakouský expresionistický lyrický básník narodil se v rodině obchodníka s železářským zbožím, jeho matka byla Češka vystudoval farmacii na vídeňské univerzitě, později pracoval jako farmaceut v nemocnici v Innsbrucku jako ošetřovatel mezi umírajícími na haličské frontě se zhroutil, pokusil se zastřelit nakonec se předávkoval kokainem dílo: Básně – soubor dekadentních a impresionistických básní Šebestián ve snu, Podzimní duše, Píseň zesnulých – depresivní básnické sbírky, bohatá symboličnost obrazů

15 FILIPPO TOMMASO MARINETTI (1876 – 1944)
italský básník, prozaik a dramatik, zakladatel a teoretik futurismu narodil se v bohaté rodině advokáta studoval práva v Padově a v Janově r vydal manifest futurismu byl zastáncem vojenského řešení světových konfliktů, dobrovolně se přihlásil do 1. světové války (důstojník u dělostřelectva) r založil Futuristickou politickou stranu byl stoupencem fašismu, spřátelil se s Mussolinim dílo: OSVOBOZENÁ SLOVA – futuristický sborník básní, textů, programových prohlášení, slova vyvázaná ze syntaktických vztahů, odstranění příd. jmen, příslovcí a interpunkce

16 VELEMIR CHLEBNIKOV (1885 – 1922)
ruský symbolistický básník a dramatik, reformátor básnického jazyka (zaumný jazyk = uměle vytvořený jazyk zaklínadel a magických kouzel se slovy), představitel kubofuturismu studoval matematiku a přírodní vědy v Kazani, od r slovanskou filologii v Petrohradu byl to bohém, tulák, nezařaditelný samotář, neschopný adaptovat se na praktický život r se účastnil vojenského tažení do Íránu zemřel na otravu krve dílo: Křidélkuje zlatopisem – originální básně s uvolněnou stavbou verše, důraz na zvukovou stránku slova Ladomir, Válka v myší pasti – poemy

17 VLADIMIR MAJAKOVSKIJ (1893 – 1930)
ruský prozaik, básník a dramatik, zakladatel ruského futurismu, nejvýznamnější oficiální spisovatel v SSSR (zpolitizovaná tvorba) narodil se v Gruzii v rodině lesníka studoval malířství, sochařství a architekturu, za propagaci moderního umění byl ze školy vyloučen po vypuknutí VŘSR se přihlásil ke komunismu a psal především propagační poezii r založil časopis LEF, ve 20. letech také hodně cestoval spáchal sebevraždu (zastřelil se) dílo: Oblak v kalhotách – futuristická poema , Vladimir Iljič Lenin – tendenčně zaměřené agitační poemy, obraz revoluce Štěnice, Horká lázeň – satirické komedie

18 SERGEJ JESENIN (1895 – 1925) ruský básník, představitel imažinismu, tvůrce přírodní lyriky („poslední básník ruské vesnice“) narodil se v kupecké rodině, vychovávali ho prarodiče studoval na historicko-filozofické fakultě Moskevské univerzity byl čtyřikrát ženatý nedovedl se vyrovnat s válkou a revolucí, vnitřní rozpory řešil alkoholem, byl hospitalizován na psychiatrické klinice pravděpodobně spáchal sebevraždu oběšením dílo: Zpověď chuligána, Slavnost za mrtvé, Krčemná Moskva – sbírky Anna Sněgina – básnická povídka

19 ANNA ACHMATOVOVÁ (1889 – 1966) ruská lyrická básnířka a překladatelka pocházela z rodiny lodního inženýra studovala práva a literaturu její manžel byl za občanské války popraven, jejich syn se stal obětí stalinského teroru (sibiřský žalář), sama byla pronásledována a její díla zakázána – rehabilitována až v 60. letech je představitelkou AKMÉISMU = moderní básnický směr, opozice k symbolismu, návrat k původním významům slov (věcnost a konkrétnost) dílo: Večer, Růženec, Bíle hejno – intimní lyrika Rekviem – poema, obraz stalinismu, tragiky života v SSSR, vydána až v r. 1987 Poema bez hrdiny – román ve verších, obraz 2. světové války

20 MARINA CVĚTAJEVOVÁ (1892 – 1941)
ruská spisovatelka a básnířka narodila se v rodině univerzitního profesora za občanské války žila v hrozné bídě, musela dát dcery do sirotčince (mladší zemřela hlady) v letech 1922 – 1925 žila v emigraci v Praze s manželem/bělogvardějským důstojníkem, po narození syna se přestěhovali do Paříže r se její dcera vrátila do Ruska (využila nabídky beztrestného návratu), následoval ji manžel a v r i sama Cvětajevová, nakonec byla její dcera i manžel (později ho zastřelili) zatčeni, zůstala sama se synem v Moskvě spáchala sebevraždu oběšením dílo: Večerní album, Kouzelná lucerna, Labutí ležení, Po Rusku, Básně Čechám - sbírky

21 ROBINSON JEFFERS (1887 – 1962) Cawdor – lyrickoepická skladba
americký básník, autor filozoficky a psychologicky laděných skladeb (inspirace kalifornskou přírodou a řeckou mytologií) narodil se v rodině profesora antické literatury, v dětství se naučil číst řecky studoval medicínu, později lesnictví na skále u kalifornského pobřeží si sám ze žulových balvanů postavil kamenný dům - Jestřábí věž, zde žil a pracoval až do své smrti kritizoval civilizaci, byl antimilitarista dílo: Cawdor – lyrickoepická skladba Hřebec Grošák, Pastýřka putující k dubnu – lyrickoepické povídky Básně z Jestřábí věže – lyrická sbírka

22 EZRA POUND (1885 – 1972) americký básník, esejista, překladatel a literární teoretik, představitel amerického modernismu, zakladatel imaginismu a vorticismu (představa víru obrazů, idejí, momentů lidských dějin, které zprostředkuje báseň) studoval na různých univerzitách, studia ale nedokončil, většinu života prožil v Evropě během 2. světové války podporoval Mussoliniho režim a propagoval fašismus při osvobozování Itálie byl zajat, převezen do USA a souzen, byl umístěn do psychiatrické léčebny, kde strávil dvanáct let, po propuštění odjel do Itálie, kde žil až do své smrti dílo: Zpěvy – volně řazený cyklus 117 lyrickoepických básní psaných volným veršem (nedokončeno)

23 SLOVENSKÁ POEZIE JÁN SMREK (1898 – 1982) – básník skupiny kolem časopisu Mladé Slovensko JÁN PONIČAN (1902 – 1978) – člen literární skupiny DAV LADISLAV NOVOMESKÝ (1904 – 1976) – básník, politik, člen avantgardní skupiny DAV, představitel komunistického odboje na Slovensku (1939 – 1945) RUDOLF FABRY (1915 – 1982), VLADIMÍR REISEL (1919 – 2007), ŠTEFAN ŽÁRY (1918 – 2007) – představitelé nadrealistické poezie, členové literární skupiny Avantgarda 1938

24 DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ PAUL CLAUDEL (1868 – 1955) – francouzský představitel katolického básnictví a dramatu GEORGES DUHAMEL (1884 – 1966) – francouzský básník, prozaik a dramatik, stoupenec unanimismu DANIIL CHARMS (1905 – 1942) – ruský básník a prozaik, dadaismus a surrealismus WILLIAM CARLOS WILLIAMS (1883 – 1963) – americký básník, imagismus CARL SANDBURG (1878 – 1967) – americký básník (chicagská básnická renesance) LANGSTON HUGHES (1902 – 1967) – americký černošský básník (harlemská renesance) RABÍNDRANÁTH THÁKUR (1861 – 1941) – indický (bengálský) básník, prozaik a dramatik 1920 vydána v Německu antologie expresionistických textů Soumrak lidstva Johannes Robert Becher (1891 – 1958) Gottfried Benn (1886 – 1956) Georg Heym (1887 – 1912)

25 ZDROJE


Stáhnout ppt "SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google