Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„EU peníze středním školám“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„EU peníze středním školám“"— Transkript prezentace:

1 „EU peníze středním školám“
Název projektu Moderní škola Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu Sociální komunikace Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_34/17 Jméno autora Dana Kubátová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

2 Sociální komunikace definice informace v oblasti sociální komunikace
základní pojmy sociální komunikace verbální komunikace neverbální komunikace písemná komunikace

3 Komunikace a její využití v informační praxi
komunikace souvisí s psychologií komunikace je prostředkem k tomu, jak se specializovat psychologie = věda o prožívání a chování člověka, o stavech jeho vědomí, o citových vztazích a zážitcích

4 Sociální komunikace přímá – přímý kontakt mezi lidmi (z očí do očí)
b) nepřímá = zprostředkovaná – zprostředkovatelem může být člověk, dokument, PC…

5 Sociální informace je kvalitativně nejvyšší, obsahově nejsložitější a funkčně nejvýznamnější druh informace výměna informace je základem komunikačního spojení – je to nejmenší část sociální komunikace socializace = spojování s okolím, je to vzrůstání jedince do společnosti, záleží na tom, kde člověk vyrůstá (= determinace), každý se přizpůsobuje svému vzoru

6 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE
A) předverbální období doba kolektivního nevědomí z téhle doby máme mimiku mimika, gestika, skřeky, pazvuky je v člověku stále vžitá

7 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE
B) verbální, řečové období souvisí s rozvojem inteligence, vztahů některé přírodní národy zůstaly v tomto období

8 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE
3) období písemné, dokumentové komunikace souvisí se vznikem písma  tzv. umrtvení řeči v mentalitě lidí má větší váhu věc napsaná než řečená (lidi víc věří tomu, co si můžou přečíst než to, co jim někdo řekne.) rukopisná fáze – první písemná sdělení, končí vynálezem knihtisku tištěná fáze – trvá od roku 1445 až do 19. stol., fáze prvních tisků, cenzury a jiných názorů dokumentová fáze – od 19. stol, objevují se různá vyjádření myšlenky, film a rozhlas – způsoby, jak zakódovat řeč, patří sem normy a patenty (jejich vznik)

9 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE
4) období elektronické komunikace od 2.pol. 20.stol. je online – internet = změna stylu, anonymita elektronické texty emotikony – smajlíci – přes písmenka vyjadřují emoce

10 zásady a poruchy sociální komunikace
nekritizovat, nedevalvovat, získat důvěru, přiznat omyl, umět naslouchat, vstřícnost a úsměv, všímat si pozitiv u druhých –, nenechat se provokovat Poruchy: na straně příjemce: nezájem, neznalost, stud, nepozornost, nepochopení, neinformovanost, únava na straně komunikátora: potichu, rychle, nezaujme, odbočování – nesystematičnost výkladu, moc odborné, cizí slova, falešné jednání: něco nám nesedí, mluví hezky – ale tělo dává najevo opak

11 Neverbální komunikace
pomocí nonverbálních komunikačních prvků můžeme snadněji vyjádřit své emoce, povzbuzení, sounáležitost, postoje MIMIKA pohyb obličejových svalů, výraz obličeje, zapojení všech mimických svalů, výraznější složkou je oční kontakt (= výzva), důležitý je ale i úsměv tvář je velmi důležitým sdělovacím prostředkem svaly v našem obličeji umožňují vyjádřit okolo tisíce výrazů lez sdělovat kulturně tradovaná gesta ( např. zdvořilostní úsměv,…) a tzv. instrumentální pohyby (např. výraz obličeje při kýchnutí) mezi nejvýraznější neverbální mimické projevy patří pláč a smích, jsou příznakem emocionálních vztahů, mají symbolický a komunikační charakter

12 neverbální komunikace 2 - proxemika
znamená sdělování, přiblížení, oddálení sympatická vzdálenost je vzdálenost, kterou partneři považují za příjemnou tato vzdálenost je individuální a závisí na několika faktorech extroverti mají tendence přibližovat se k druhým blíž než introverti styl chůze, křížení nohou odstupňování proxemických zón intimní cm osobní 45-1,2 cm sociální (společenské) 1,2-2,5 m veřejná více než 3,5 m

13 neverbální komunikace 3
HAPTIKA bezprostřední kontakt a dotek, podání ruky, pohlazení z doteku lze usoudit přátelství, nepřátelství různé pohyby rukou, patří sem znaková řeč POSTUROLOGIE držení těla, polohové konfigurace poloha končetin, hlavy, předklony, záklony optimální je postoj tváří v tvář

14 neverbální komunikace 4
KINEZIKA polohy těla a jeho částí jedná se o pohybovou kulturu pohybů a jejich koordinací GESTIKA (gesta) mávání rukama, závisí na temperamentu, je častá, klade se na ní větší důraz a pozor každá skupina má své gesto jsou i gesta univerzální – navozují atmosféru, podávání rukou, většina gest je záležitostí rukou gesta jsou významným doplňkem verbální komunikace a zpravidla ji umocňují

15 Verbální komunikace (z lat. verbum = slovo) znamená komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči verbální komunikace charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím živočichům užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami je vázána na určitý jazyk jeho slova jsou symboly s více méně stálým a určitým významem, který není zcela závislý na souvislosti a situaci proto může vyjadřovat i témata a obsahy nepřítomné, například minulé, vzdálené nebo budoucí

16 Verbální komunikace jedna osoba je vůči druhé v dominantní pozici
suplementární vyrovnané vyměňování sdělení (rovnováha) komplementární jedna osoba je vůči druhé v dominantní pozici metakomplementární dominantní osoba své pozice nevyužívá, projevuje se uměním naslouchat druhého, umět i mlčet a společně hledat řešení

17 ŘEČ schopnost dorozumívat se určitým jazykem, kdy obsah vědomí se vyjadřuje pomocí zvuků podmínky vývoje řeči jsou přiměřený rozvoj intelektu rozvoj wernickova centra (porozumění) rozvoj motorického centra (Brocovo, tvorba řeči) řeč má stránku obsahovou a formální řeč je mluvená a psaná dialogický rozhovor mezi dvěma lidmi řeč v malé skupině řeč ve velké skupině – např. přednášky samomluva – např. při rozhodování, uvažování, formování myšlenek

18 ROZHOVOR 1 ekvivalentní termíny jsou: rozmluva, interwiev, dialog, konverzace, debata, diskuze, ale i hádka výslech, obhajoba charakteristika rozhovoru: naplnění času hovorem a tichem – mnoho ticha, přiměřeně, neustálý hovor předávání slov – skákání do hovoru, sladěné předávání dueta při rozhovoru – souběžný hovor zúčastněných otázky v hovoru nikdo se neptá rozhovor je samá otázka (otázky uzavřené – odpovědi ano/ne; otevřené – odpověď větou; věcné – pokládají se za účelem získání informací; osobní – ptáme se na postoje, názory, představy, úsudky, hodnocení)

19 ROZHOVOR 2 latence odpovědi odpověď je okamžitá, s odpovědí otálí
příkazy v rozhovoru nikdo nic nepřikazuje nebo je rozhovor plný příkazů reakce na příkazy na příkazy se nebere ohled, reaguje ihned, reakce jsou nebo nejsou v normálu role účastníků hovoru hovořící a naslouchající tázající se a odpovídající role se mohou a mají měnit

20 PRAVIDLA PRO VEDENÍ DISKUZE VE SKUPINĚ
nehovoříme všichni naráz – je to nepříjemné sami si určujete, kdy a co chcete říci hovoříme vždy za sebe a neschováváme se za veřejné mínění nehovoříme v otázkách, ale vyjadřujeme vlastní zkušenosti, názory, zážitky snažíme se být autentičtí, protože neupřímnost a manipulaci postřehnou, což ohrožuje přiblížení a spolupráci máme-li jiný názor na danou problematiku hovoříme k danému problému a nenapadáme osobu, která názor přednesla

21 PARALINGVISTIKA zabývá se mimoslovními hledisky komunikace
pojem, který v sociální psych. označuje akustickou stránku řeči pomáhá lidem v osobním styku → zkvalitnění komunikace hlasitost řeči, výška tónu – hluboký hlas, normální, vysoký – někdo má hlas příjemný, jiný nepříjemný rychlost řeči objem řeči – komunikující sdělí příliš málo nebo naopak plynulost řeči – komunikující s vyjadřuje neplynule zadrhávání se, pomlky, mluví rychle intonace = melodie řeči – mluví monotoně, s přirozenou intonací, s přehnanou intonací chyby v řeči - přeřeknutí kvalita řeči = věcnost obsahu, projev úsečný, ano/ne! správnost výslovnosti – nepečlivá, nedbalá, nesprávná

22 Zdroj: Všechny použité obrázky (kliparty) dostupné z: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Kubátová


Stáhnout ppt "„EU peníze středním školám“"

Podobné prezentace


Reklamy Google