Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."— Transkript prezentace:

1 Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiáluSociální komunikace Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_34/17 Jméno autoraDana Kubátová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace „ EU pen í ze středn í m š kol á m “

2 S OCIÁLNÍ KOMUNIKACE definice informace v oblasti sociální komunikace základní pojmy sociální komunikace verbální komunikace neverbální komunikace písemná komunikace

3 K OMUNIKACE A JEJÍ VYUŽITÍ V INFORMAČNÍ PRAXI komunikace souvisí s psychologií komunikace je prostředkem k tomu, jak se specializovat psychologie = věda o prožívání a chování člověka, o stavech jeho vědomí, o citových vztazích a zážitcích

4 S OCIÁLNÍ KOMUNIKACE a) přímá – přímý kontakt mezi lidmi (z očí do očí) b) nepřímá = zprostředkovaná – zprostředkovatelem může být člověk, dokument, PC…

5 S OCIÁLNÍ INFORMACE je kvalitativně nejvyšší, obsahově nejsložitější a funkčně nejvýznamnější druh informace výměna informace je základem komunikačního spojení – je to nejmenší část sociální komunikace socializace = spojování s okolím, je to vzrůstání jedince do společnosti, záleží na tom, kde člověk vyrůstá (= determinace), každý se přizpůsobuje svému vzoru

6 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE A) předverbální období doba kolektivního nevědomíz téhle doby máme mimikumimika, gestika, skřeky, pazvukyje v člověku stále vžitá

7 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE B) verbální, řečové období souvisí s rozvojem inteligence, vztahů některé přírodní národy zůstaly v tomto období

8 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE 3) období písemné, dokumentové komunikace souvisí se vznikem písma  tzv. umrtvení řeči v mentalitě lidí má větší váhu věc napsaná než řečená (lidi víc věří tomu, co si můžou přečíst než to, co jim někdo řekne.) rukopisná fáze – první písemná sdělení, končí vynálezem knihtisku tištěná fáze – trvá od roku 1445 až do 19. stol., fáze prvních tisků, cenzury a jiných názorů dokumentová fáze – od 19. stol, objevují se různá vyjádření myšlenky, film a rozhlas – způsoby, jak zakódovat řeč, patří sem normy a patenty (jejich vznik)

9 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE 4) období elektronické komunikace od 2.pol. 20.stol.je online – internet = změna stylu, anonymitaelektronické texty emotikony – smajlíci – přes písmenka vyjadřují emoce

10 ZÁSADY A PORUCHY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE nekritizovat, nedevalvovat, získat důvěru, přiznat omyl, umět naslouchat, vstřícnost a úsměv, všímat si pozitiv u druhých –, nenechat se provokovat Zásady: na straně příjemce : nezájem, neznalost, stud, nepozornost, nepochopení, neinformovanost, únava na straně komunikátora : potichu, rychle, nezaujme, odbočování – nesystematičnost výkladu, moc odborné, cizí slova, falešné jednání: něco nám nesedí, mluví hezky – ale tělo dává najevo opak Poruchy:

11 N EVERBÁLNÍ KOMUNIKACE pomocí nonverbálních komunikačních prvků můžeme snadněji vyjádřit své emoce, povzbuzení, sounáležitost, postoje MIMIKA pohyb obličejových svalů, výraz obličeje, zapojení všech mimických svalů, výraznější složkou je oční kontakt (= výzva), důležitý je ale i úsměv tvář je velmi důležitým sdělovacím prostředkem svaly v našem obličeji umožňují vyjádřit okolo tisíce výrazů lez sdělovat kulturně tradovaná gesta ( např. zdvořilostní úsměv,…) a tzv. instrumentální pohyby (např. výraz obličeje při kýchnutí) mezi nejvýraznější neverbální mimické projevy patří pláč a smích, jsou příznakem emocionálních vztahů, mají symbolický a komunikační charakter

12 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 2 - PROXEMIKA znamená sdělování, přiblížení, oddálení sympatická vzdálenost je vzdálenost, kterou partneři považují za příjemnou tato vzdálenost je individuální a závisí na několika faktorech extroverti mají tendence přibližovat se k druhým blíž než introverti styl chůze, křížení nohou odstupňování proxemických zón intimní 3-45 cm osobní 45-1,2 cm sociální (společenské) 1,2-2,5 m veřejná více než 3,5 m

13 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 3 HAPTIKA bezprostřední kontakt a dotek, podání ruky, pohlazení z doteku lze usoudit přátelství, nepřátelství různé pohyby rukou, patří sem znaková řeč POSTUROLOGIE držení těla, polohové konfigurace poloha končetin, hlavy, předklony, záklony optimální je postoj tváří v tvář

14 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 4 KINEZIKA polohy těla a jeho částí jedná se o pohybovou kulturu pohybů a jejich koordinací GESTIKA (gesta) mávání rukama, závisí na temperamentu, je častá, klade se na ní větší důraz a pozor každá skupina má své gesto jsou i gesta univerzální – navozují atmosféru, podávání rukou, většina gest je záležitostí rukou gesta jsou významným doplňkem verbální komunikace a zpravidla ji umocňují

15 V ERBÁLNÍ KOMUNIKACE (z lat. verbum = slovo) znamená komunikaci prostřednictvím jazyka a řečilat. jazykařeči verbální komunikace charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím živočichům užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větamiartikulovanouhláskamislovyvětamije vázána na určitý jazyk jeho slova jsou symboly s více méně stálým a určitým významem, který není zcela závislý na souvislosti a situacisymboly proto může vyjadřovat i témata a obsahy nepřítomné, například minulé, vzdálené nebo budoucí

16 V ERBÁLNÍ KOMUNIKACE vyrovnané vyměňování sdělení (rovnováha) suplementární jedna osoba je vůči druhé v dominantní pozici komplementární dominantní osoba své pozice nevyužívá, projevuje se uměním naslouchat druhého, umět i mlčet a společně hledat řešení metakomplementární

17 ŘEČ schopnost dorozumívat se určitým jazykem, kdy obsah vědomí se vyjadřuje pomocí zvuků podmínky vývoje řeči jsou přiměřený rozvoj intelektu rozvoj wernickova centra (porozumění) rozvoj motorického centra (Brocovo, tvorba řeči) řeč má stránku obsahovou a formální řeč je mluvená a psaná dialogický rozhovor mezi dvěma lidmi řeč v malé skupině řeč ve velké skupině – např. přednášky samomluva – např. při rozhodování, uvažování, formování myšlenek

18 ROZHOVOR 1 ekvivalentní termíny jsou: rozmluva, interwiev, dialog, konverzace, debata, diskuze, ale i hádka výslech, obhajoba charakteristika rozhovoru: naplnění času hovorem a tichem – mnoho ticha, přiměřeně, neustálý hovor předávání slov – skákání do hovoru, sladěné předávání dueta při rozhovoru – souběžný hovor zúčastněných otázky v hovoru nikdo se neptá rozhovor je samá otázka (otázky uzavřené – odpovědi ano/ne; otevřené – odpověď větou; věcné – pokládají se za účelem získání informací; osobní – ptáme se na postoje, názory, představy, úsudky, hodnocení)

19 ROZHOVOR 2 odpověď je okamžitá, s odpovědí otálí latence odpovědi nikdo nic nepřikazuje nebo je rozhovor plný příkazů příkazy v rozhovoru na příkazy se nebere ohled, reaguje ihned, reakce jsou nebo nejsou v normálu reakce na příkazy hovořící a naslouchající tázající se a odpovídající role se mohou a mají měnit role účastníků hovoru

20 PRAVIDLA PRO VEDENÍ DISKUZE VE SKUPINĚ nehovoříme všichni naráz – je to nepříjemnésami si určujete, kdy a co chcete řícihovoříme vždy za sebe a neschováváme se za veřejné mínění nehovoříme v otázkách, ale vyjadřujeme vlastní zkušenosti, názory, zážitky snažíme se být autentičtí, protože neupřímnost a manipulaci postřehnou, což ohrožuje přiblížení a spolupráci máme-li jiný názor na danou problematiku hovoříme k danému problému a nenapadáme osobu, která názor přednesla

21 PARALINGVISTIKA zabývá se mimoslovními hledisky komunikace pojem, který v sociální psych. označuje akustickou stránku řeči pomáhá lidem v osobním styku → zkvalitnění komunikace hlasitost řeči, výška tónu – hluboký hlas, normální, vysoký – někdo má hlas příjemný, jiný nepříjemný rychlost řeči objem řeči – komunikující sdělí příliš málo nebo naopak plynulost řeči – komunikující s vyjadřuje neplynule zadrhávání se, pomlky, mluví rychle intonace = melodie řeči – mluví monotoně, s přirozenou intonací, s přehnanou intonací chyby v řeči - přeřeknutí kvalita řeči = věcnost obsahu, projev úsečný, ano/ne! správnost výslovnosti – nepečlivá, nedbalá, nesprávná

22 Z DROJ : Všechny použité obrázky (kliparty) dostupné z: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Kubátová


Stáhnout ppt "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google