Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katalogizace elektronických zdrojů PhDr. Lenka Jelínková VKOL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katalogizace elektronických zdrojů PhDr. Lenka Jelínková VKOL."— Transkript prezentace:

1 Katalogizace elektronických zdrojů PhDr. Lenka Jelínková VKOL

2 17. června 2009 2 Osnova  Elektronické zdroje a jejich typologie  Standardy pro popis elektronických zdrojů  Prameny popisu  Oblasti popisu elektronických zdrojů  Pozice 06 v návěští, pole 856  Problematická místa popisu  Cvičení

3 17. června 2009 3 Katalogizace elektronických zdrojů  složitá a neustále se vyvíjející problematika  problém zejména s online zdroji (dynamické, obtížně uchopitelné, nedostatek údajů potřebných pro popis)  v Národní knihovně ČR se podle AACR2R zpracovávají od r. 1996 elektronické zdroje na fyzických nosičích a od r. 2003 online zdroje  elektronických zdrojů stále přibývá (skripta univerzit, sborníky konferencí, apod.), důvodem je pravděpodobně snížení nákladů na vydávání

4 17. června 2009 4 Vymezení termínu Elektronický zdroj = „materiál (data a/nebo program(y)), zakódovaný pro manipulaci v počítači. Zahrnuje materiály, které vyžadují použití periferních zařízení (např. přehrávač CD-ROM), připojených k počítači, a síťové služby (např. bulletiny, diskusní skupiny, webovské prezentace)“ [ISBD(ER), 1998, s. 94] - potřeba odlišit od videozáznamů (AACR2R, kap. 7) a zvukových záznamů (AACR2R, kap. 6)

5 17. června 2009 5 Typologie elektronických zdrojů  Způsob přístupu  Obsahový aspekt  Způsob vydávání Důležité pro správnou volbu šablon a správnou aplikaci pravidel!

6 17. června 2009 6 Způsob přístupu 1.Elektronické zdroje s přímým přístupem (popisujeme hmotný nosič, např. CD-ROM) - s lokálním přístupem, na fyzickém nosiči, off-line 2.Elektronické zdroje s dálkovým přístupem (zdroje přístupné prostřednictvím počítačové sítě, nejčastěji Internet) - dostupné na dálku, síťové elektronické zdroje, elektronické online zdroje (internetové, webové zdroje), dálkové zdroje

7 17. června 2009 7 Obsahový aspekt 1. „čisté“ elektronické zdroje = počítačový software, číselná data, počítačově orientovaná multimédia, systémy online nebo síťové služby (LDR/06 „m“, LAB/06 „l“ či „m“; kapitola 9 AACR2R) 2. „hybridní“ elektronické zdroje = obsah elektronického zdroje odpovídá jiné kategorii dokumentů (kapitola 9 AACR2R + další potřebné kapitoly) - např. územní plán obce na CD-ROM (= kartografický dokument – LDR/06 „e“, LAB/06 „e“; kapitoly 9 a 3 AACR2R)

8 17. června 2009 8 Způsob vydávání (1) 1. monografie – vydáno v úplnosti v jedné části nebo v předem stanoveném počtu částí (jednosvazková popisná jednotka, monografie o více částech) - kapitoly 9 a 2 AACR2R, příp. další kapitoly 2. pokračující zdroje (AACR2R – dodatky 2002) a)seriály = postupně vydávány po částech, které jsou číselně nebo chronologicky označeny, bez předem stanovené doby ukončení

9 17. června 2009 9 b) integrační zdroje = doplňovány a měněny aktualizacemi, které nezůstávají odděleny, ale jsou integrovány do dokumentu - kapitoly 9 a 12 AACR2R, příp. další kapitoly Dle platné metodiky OCLC se elektronické zdroje s přímým přístupem za integrační zdroje nepovažují! Způsob vydávání (2)

10 17. června 2009 10 Integrační zdroje INFORMAČNÍ ZDROJE UKONČENÉ Monografie Statické elektronické dokumenty POKRAČUJÍCÍ Seriály Elektronické seriály Tištěné publikace Aktualizované Website & DB Neukončené (aktualizované průběžně) Ukončené (aktualizované po určitou dobu) Způsob vydávání - schéma

11 17. června 2009 11 Standardy a metodické materiály  Anglo-americká katalogizační pravidla : 2. vydání, revize 1988. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1994-. ISBN 80-7050-187-1. (poslední Dodatky 2005, české vydání 2006)  Dotazy ke katalogizaci [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2000 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW:.http://katdotaz.nkp.cz  ISBD(ER) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje. 2. rev. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1998. viii, 114 s. ISBN 80-7050-325-4.  MARC 21. Bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2003. 2 sv. ISBN 80-7050-427-7.

12 17. června 2009 12  Schválené české interpretace. Elektronické zdroje [online]. 2005 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW:.http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_elzdroje_aktual.ht m  UNIMARC manuál. Bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1996. ISBN 80-7050-252-5.  Záznam pro souborný katalog : MARC 21. Speciální dokumenty [online]. 2004 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW:.http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_marc_specdok.ht m  [BENEŠOVÁ, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2009?] + další metodické materiály na www stránkách Národní knihovny

13 17. června 2009 13 Hlavní pramen popisu (1) Hlavním pramenem popisu je (dle AACR2R, Dodatky 2001, pravidlo 9.0B1) samotný zdroj. - formálně uvedené údaje (např. titulní obrazovka/ obrazovky, hlavní menu, údaje o programu, první zobrazení informací, domovská stránka/stránky, metadata, která jsou součástí daného dokumentu) - fyzický nosič nebo jeho etiketa Pokud se informace v těchto pramenech liší ve stupni úplnosti, dává se přednost prameni, který poskytuje nejkomplexnější informace!

14 17. června 2009 14 Hlavní pramen popisu (2) - např. pokud je na disku uvedena vedle hlavního názvu i další názvová informace a na titulní obrazovce tato informace chybí, volíme jako hlavní pramen popisu disk Pozor! Pokud se název na titulní obrazovce a disku shodují, má vždy přednost vnitřní pramen (titulní obrazovka) před vnějším (disk). Pokud požadovaný údaj není dostupný ze zdroje samotného, přebírá se z dalších pramenů v uvedeném pořadí:  tištěná nebo online dokumentace nebo jiný doprovodný materiál

15 17. června 2009 15 Hlavní pramen popisu (3)  informace tištěné na pouzdru vydané nakladatelem, distributorem atd.  další publikované popisy zdroje  jiné prameny (např. metadatové záznamy) Pravidlo 9.0B1 doporučuje považovat pouzdro za hlavní pramen popisu, pokud je na něm uveden společný název a jednotlivé části a jejich etikety jej neobsahují. Pouzdro může být hlavním pramenem popisu též v případě, že obsahuje nejúplnější informace vzhledem k názvovým údajům.

16 17. června 2009 16 Prameny popisu - seriály - základním zdrojem popisu je první sešit nebo část (popř. první dostupný sešit nebo část) – pravidlo 12.0B1 - u elektronických seriálů s přímým přístupem je preferován jako hlavní pramen popisu fyzický nosič nebo jeho etiketa (pravidlo 12.0B2b) - u online seriálů se za hlavní pramen popisu považuje zdroj samotný (9.0B1) (u integračních zdrojů je základem pro popis nejnovější iterace, hlavním pramenem popisu je zdroj samotný)

17 17. června 2009 17 Předepsané prameny popisu (1) 1.Oblast údajů o názvu a odpovědnosti - HPP, IVN, P 2.Oblast údajů o vydání - HPP, IVN, P 3.Oblast specifických údajů - jakýkoli pramen 4.Oblast nakladatelských údajů - HPP, IVN, P 5.Oblast údajů fyzického popisu - jakýkoli pramen 6.Oblast údajů o edici - HPP, IVN, P 7.Oblast údajů poznámky - jakýkoli pramen 8.Oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti - jakýkoli pramen HPP = hlavní pramen popisu; IVN = informace vydané nakladatelem, tvůrcem atd.; P = pouzdro

18 17. června 2009 18 Předepsané prameny popisu (2)  údaje převzaté z jiného než předepsaného pramene popisu uzavíráme do []  dáváme přednost údajům v hlavním prameni popisu před informacemi získanými odjinud  pokud se další prameny popisu nalézají v určitém pořadí, je třeba toto pořadí dodržovat

19 17. června 2009 19 Oblasti popisu Minimální záznam pro Souborný katalog ČR: Hlavní název [elektronický zdroj] : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. — Označení vydání. — První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. — Specifické označení druhu dokumentu a rozsah. — (Hlavní název edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice). — Poznámky. — Standardní číslo

20 17. června 2009 20 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti (pole 245/200) - platí obecná pravidla  hlavní název (245$a/200$a)  obecné označení druhu dokumentu (245$h/200$b)  souběžné názvy (245$b/200$d)  další názvové informace (245$b/200$e)  údaje o odpovědnosti 245 (245$c/200$f, 200$g) - pravidlo 9.1C1 specifikuje OODD jako „volitelný doplněk“, v české katalogizační praxi se však jedná o povinný údaj

21 17. června 2009 21 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti (pole 245/200) - výraz [elektronický zdroj]/elektronický zdroj se zapisuje bezprostředně za hlavním názvem - výjimku představuje zápis čísla části a názvu části Příklady MARC 21: 24500 $aKohoutí kříž$h[elektronický zdroj] :$bšumavské ozvěny = 's Hohnakreiz : des Waldes Widerhall /$c[překlady a české texty] Jan Mareš ; elektronická verze Ivo Kareš

22 17. června 2009 22 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti (pole 245/200) 24510 $aMožnosti využití internetu ke komunikaci, ke studiu a zvyšování kvalifikace a při hledání práce.$nČást 2,$pE- learning a hledání práce$h[elektronický zdroj] /$ctext a elektronické zpracování Anna Rývová ; překlad a výklad ve znakovém jazyce David Jorda ; video Lenka Slížková Příklad UNIMARC: 2001# $aČeská národní bibliografie$belektronický zdroj$d= Czech national bibliography$fNárodní knihovna České republiky$g[software] Albertina icome Praha s.r.o.

23 17. června 2009 23 Oblast údajů o vydání (pole 250/205) - platí obecná pravidla - pokud se změní intelektuální nebo umělecký obsah elektronického zdroje, vytvoří se pro novější verzi zdroje nový bibliografický záznam - přítomnost výrazů „vydání“, „edition“, „issue“, „verze“, „version“, „release“, „level“, „aktualizace“, „update“ - pokud je pramen označení vydání odlišný od pramene popisu hlavního názvu, zapíše se pramen označení vydání v kombinované poznámce (viz příklady)

24 17. června 2009 24 Oblast údajů o vydání (pole 250/205) Příklady: 250 $a1. vyd.205## $a1. vyd. 250 $aVerze 7.12.04205## $aVerze 7.12.04 250 $aV[erze] 1.0B205## $aV[erze] 1.0B 250 $aMacintosh version205## $aMacintosh version 500 $aNázev z disku; označení verze z titulní obrazovky 304## $aNázev z disku; označení verze z titulní obrazovky

25 17. června 2009 25 Oblast specifických údajů (pole 256/230) Tato oblast se pro elektronické zdroje NEPOUŽÍVÁ (viz AACR2R, Dodatky 2004, pravidlo 9.3A). - původně povinný údaj pro online zdroje, následně změna na nepovinný údaj (Dodatky 2001) - v současnosti možnost zapsat údaje o typu a rozsahu elektronického zdroje do oblasti fyzického popisu (pole 300/215) nebo do poznámky (pole 516/336) – v praxi nepoužívané - výjimka kartografické dokumenty (pole 255/206) a seriály (pole 362/207)

26 17. června 2009 26 Oblast nakladatelských údajů (pole 260/210) - platí obecná pravidla - složitější u pokračujících zdrojů a zejména u online zdrojů (především datum vydání) - všechny dálkově přístupné elektronické zdroje se považují za publikované Příklady MARC 21: 260 $aOlomouc :$bUniverzita Palackého,$c2008 260 $a[S.l.] :$bVladimír Vrabec,$cc2007

27 17. června 2009 27 Oblast nakladatelských údajů (pole 260/210) 260 $aČeské Budějovice :$bJihočeská vědecká knihovna,$cc2001- Příklady UNIMARC: 210## $aPraha$cNárodní knihovna České republiky$d[1995] 210## $a[Praha]$cIkaros$d1997-

28 17. června 2009 28 Oblast údajů fyzického popisu (pole 300/215) - pouze u elektronických zdrojů s přímým přístupem - používá se obvyklá terminologie - v případě, že obvyklá terminologie neexistuje, používá se výraz „počítačový“ Příklady MARC 21: 300 $a2 CD-ROM :$bbarev. ;$c12 cm 300 $a1 DVD-ROM :$bzvuk., barev. ;$c12 cm 300 $a1 CD-R :$bbarev. ;$c12 cm +$e1 uživatelský manuál

29 17. června 2009 29 Oblast údajů fyzického popisu (pole 300/215) Příklady UNIMARC: 215## $a2 CD-ROM$cbarev.$d12 cm 215## $a1 DVD-ROM$czvuk., barev.$d12 cm 215## $a1 CD-R$cbarev.$d12 cm$e1 uživatelský manuál 215## $a CD-ROM$cbarev.$d12 cm

30 17. června 2009 30 Oblast údajů o edici (pole 490 + 8XX/225) - platí obecná pravidla - nevyskytují se příliš často Příklad MARC 21: 4901 $aOko 830 0 $aOko (Albatros) Příklad UNIMARC: 2252# $aMemoriae Mundi Series Bohemica

31 17. června 2009 31 Oblast údajů poznámky (1) - u elektronických zdrojů se obecně používá více poznámek (pravidlo 9.7B) 1.Požadavky na sytém (pole 538/337) -povinný údaj pro elektronické zdroje na fyzických nosičích (pravidlo 7.5.1 ISBD(ER)) -dle AACR2R není tato poznámka povinná, ale v české katalogizační praxi se doporučuje uvádět ji VŽDY -poznámka uvádějící jeden nebo více technických údajů, které se uvádějí v předepsaném pořadí:

32 17. června 2009 32 Oblast údajů poznámky (2) 538/337 $aPožadavky na sytém: název (značka) a model počítače (počítačů); kapacita požadované paměti; název operačního systému; požadavky na software (včetně programovacího jazyka); druh a charakteristiky požadovaných nebo doporučených periferních zařízení; požadované nebo doporučené modifikace hardware - možno nalézt na pouzdru, v uživatelské příručce nebo ve vnitřních pramenech (soubory Readme) - pokud jsou údaje v jiném pořadí, doporučuje se jejich pořadí „přeorganizovat“

33 17. června 2009 33 Oblast údajů poznámky (3) - často lze odvodit z formátu souboru obsaženého v elektronickém zdroji - pokud se liší požadavky na systém pro dva různé počítačové systémy, zapíší se dvě poznámky Příklady MARC 21: 538 $aPožadavky na systém: PC 486 a vyšší; 8 MB RAM; Windows 95/98; grafická karta VGA; zvuková karta Soundblaster kompatibilní; mechanika CD-ROM 538 $aPožadavky na systém: Adobe Acrobat Reader

34 17. června 2009 34 Oblast údajů poznámky (4) Příklady UNIMARC: 337## $aPožadavky na systém: PC Pentium; Windows 95/98/NT a vyšší; zvuková karta; mechanika CD-ROM 337## $aPožadavky na systém: Adobe Acrobat Reader, PowerPoint

35 17. června 2009 35 Oblast údajů poznámky (5) 2. Pramen hlavního názvu (pole 500/304) - povinná poznámka pro všechny elektronické zdroje - souvislost s volbou hlavního pramene popisu (nejúplnější informace) Příklady MARC 21: 500 $aNázev z titulní obrazovky 500 $aNázev z disku 500 $aNázev z pouzdra

36 17. června 2009 36 Oblast údajů poznámky (6) Příklady UNIMARC: 304## $aNázev z titulní obrazovky 304## $aNázev z disku 304## $aNázev z pouzdra

37 17. června 2009 37 Oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti (pole 020, 022/010, 011) - platí obecná pravidla Příklady MARC 21: 020 $978-80-87153-10-9 020 $a978-80-86792-22-4 (v CD-ROM neuvedeno)$z978-80-86792-39-2 :$cKč 90,00 Příklady UNIMARC: 010## $a978-80-7043-624-0 011## $a1212-5075

38 17. června 2009 38 LDR/06 (LAB/06) – Typ záznamu  v červnu 1997 podstatná revize umožňující kódovat elektronické zdroje podle významného aspektu jejich obsahu (původně všechny el. zdroje LDR/06 = „m“; LAB/06 = „l“ či „m“)  v současnosti kódem m (či l)označovány pouze následující kategorie elektronických zdrojů (tzv. „čisté“ el. zdroje): - počítačový software (programy, hry, fonty) - číselná data  - počítačově orientovaná multimédia - systémy online nebo síťové služby

39 17. června 2009 39 LDR/06 (LAB/06) – Typ záznamu - ostatní kategorie elektronických zdrojů jsou kódovány podle nejvýznamnějšího obsahového aspektu (tzv. „hybridní“ el. zdroje: a - převažují textové informace e - převažují kartografické informace (mapy) k - převažuje dvojrozměrná neprojekční grafika (vizuální dokumenty) j - převažují hudební zvukové záznamy (hudba) - pokud dominantní obsahovou složku nelze určit, považuje se popisná jednotka za počítačový soubor – „m“ (či „l“)

40 17. června 2009 40 Pole 856 (Elektronické umístění a přístup) - při popisu elektronických zdrojů na fyzických nosičích nejčastěji používáno k zápisu online verze dokumentu - v roce 2008 připravena jednotná metodika v NK ČR závazná pro zpracování v clusteru – viz http://intra.nkp.cz/aleph/p856.htm://intra.nkp.cz/aleph/ http://intra.nkp.cz/aleph/p856.htm://intra.nkp.cz/aleph/ 1. indikátor – způsob zpřístupnění - nejčastěji hodnota „4“ (http protokol) 2. indikátor – vztah mezi katalogizovanou jednotkou a elektronickým zdrojem specifikovaným v poli 856

41 17. června 2009 41 Pole 856 (2) # - není uveden 0 - původní elektronický zdroj (online zdroje) 1 - elektronická verze 2 - související zdroj Nejčastěji používaná podpole: $3 - bližší určení dokumentu (zobrazuje se před URL) $u - adresa el. zdroje (zápis včetně http://) $y - text odkazu (zobrazí se místo URL) $z - poznámka pro uživatele $q – typ el. formátu (online zdroje) $4 - specifikum Alephu (hodnota „N“)

42 17. června 2009 42 Pole 856 (3) Příklady: 85641 $3Online verze $uhttp://www.liberec.czso.cz/xl/edicniplan.nsf/p/13/5101- 07$4N 85641 $uhttp://www.alkas.org/tb/e-learning/fscommand/e- learning.html$yOnline verze (E-learning)$4N 85641 $uhttp://www.alkas.org/tb/e- learning/fscommand/zamestnani.html$yOnline verze (Jak hledat zaměstnání pomocí Internetu)$4N

43 17. června 2009 43 Problematická místa popisu - problém určit CO vlastně katalogizujeme: 1. Formát elektronického zdroje (např. DVD-audio) 2. Dominantní obsahová složka 3. Bibliografická úroveň (pozor na nepravá periodika!)  vždy je třeba vložit disk do mechaniky počítače a pečlivě jej prozkoumat jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formátu (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-video)

44 17. června 2009 44 Formáty elektronických zdrojů (1)  nové formáty – MP3, DVD formáty 1. MP3 - rozhodující je nosič MP3 souborů - pokud jsou digitální zvukové soubory přístupné na internetu nebo jsou uloženy na CD-ROM, jedná se o elektronický zdroj (245$h/200$b) – tj. kapitola 9 AACR2R; zvukový obsah je zohledněn v návěští a dalších kódovaných údajích

45 17. června 2009 45 Formáty elektronických zdrojů (2) - pokud se jedná o MP3 CD (kompaktní disky CD-R, CD- RW obsahující soubory ve formátu MP3) nebo o hudební Enhanced CD, CD-EXTRA, CD-PLUS (zvuková stopa + multimediální CD-ROM stopa), použije se jako obecné označení druhu dokumentu zvukový záznam (245$h/200$b) - tj. kapitola 6 AACR2R - bližší charakteristiku je možné v případě MP3 CD uvést ve fyzickém popisu (pole 300$b/300$c), v ostatních případech v poznámce (pole 500/300), dále se v poli 538/337 uvedou informace potřebné k přehrátí CD

46 17. června 2009 46 Formáty elektronických zdrojů (3) 2. DVD  v současné době existují tři formáty DVD, z nichž vychází i bibliografický popis: a)DVD-video - disky obsahují digitalizované filmy nebo videoprogramy a jsou určeny primárně k přehrávání prostřednictvím DVD přehrávače připojeného k televiznímu přijímači; popisují se jako videozáznamy b)DVD-ROM – disky obsahují počítačová data (text a/nebo programy) a jejich využití je podmíněno použitím mechaniky DVD-ROM připojené k počítači; popisují se jako elektronické zdroje

47 17. června 2009 47 Formáty elektronických zdrojů (4) - kromě toho existují další typy: DVD-R (jeden zápis, opakovatelné čtení), DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW (opakovatelný zápis a mazání dat) c) DVD-audio – nejmladší formát, pro jeho kvalitní přehrávání je určen speciální DVD-audio přehrávač; popisují se jako zvukové záznamy

48 17. června 2009 48 Další problematická místa??

49 Děkuji za pozornost! lenka.jelinkova@vkol.cz


Stáhnout ppt "Katalogizace elektronických zdrojů PhDr. Lenka Jelínková VKOL."

Podobné prezentace


Reklamy Google