Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEVELOPMENT PRIORITY: Zvýšení kapacity audiovizuálních producentů vyvíjet projekty s potenciálem šířit se v Evropě i mimo ni a povzbudit evropské koprodukce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEVELOPMENT PRIORITY: Zvýšení kapacity audiovizuálních producentů vyvíjet projekty s potenciálem šířit se v Evropě i mimo ni a povzbudit evropské koprodukce."— Transkript prezentace:

1

2 DEVELOPMENT PRIORITY: Zvýšení kapacity audiovizuálních producentů vyvíjet projekty s potenciálem šířit se v Evropě i mimo ni a povzbudit evropské koprodukce  přidaná hodnota  divácký potenciál  inovace, originalita Podpora vývoje animovaných, dokumentárních a hraných filmů a interaktivních projektů Rozpočet 2014: 17.5 mil.€

3 DEVELOPMENT  jedny pokyny pro SP i SF  zahrnutí projektů (lineárních i interaktivních) pro digitální platformy nebo pro distribuci na několika různých platformách natáčení může začít až 8 měsíců po podání žádosti  zjednodušený rozpočet HLAVNÍ ZMĚNY

4 DEVELOPMENT SP - paušální částka podle kategorie a rozpočtu projektu  SP animace60.000 €  SP dokument25.000 €  SP hraný  výrobní rozpočet ≤ 1,5 M € 30.000 €  výrobní rozpočet > 1,5 M €50.000 € FINANCE

5 DEVELOPMENT SF – 3 – 5 projektů  maximální podpora € 200.000, min. 70 000 €  € 150.000 soubory dokumentů  10.000 - 60.000 € na projekt  jedna uzávěrka : žádost součástí strategického plánu žadatele VŽDY – max. 50% FINANCE

6 PAUŠÁLY  částka jistá při udělení podpory a při závěrečné platbě  zjednodušení monitoringu – žádné dodatky při změnách rozpočtu  zjednodušení závěrečných zpráv – bez auditu  důraz na výsledky vývoje spíš než na účtování a administrativu  není potřeba zvláštní účtování pro MEDIA ZJEDNODUŠENÍ

7  kina: hrané, animace, dokumenty > 60 min  TV : drama >min 90 min, animace > 24 min, kreativní dokumenty > 50 min (1 díl min. 25 min)  digitální platformy: drama > 90 min, animace > 24 min, kreativní dokumenty > 50 min NE – publicistika, magazíny, naučné….atd. PROJEKTY

8 ŽADATEL - SP Referenční dílo  distribuované 2roky přecházející podání žádosti  jediný producent/hlavní koproducent/delegovaný producent – v titulcích  majitel/ředitel/podílník jako producent/delegovaný producent – v titulcích  datum: oficiální uvedení v kině nebo vysílání  distribuce online, výkaz příjmů sales agenta – OK  nezávislá  evropská  produkční společnost  12 měsíců

9 ŽADATEL - SF Referenční dílo  vyrobené během 5 let a uvedené během 2 let předcházejících podání žádosti alespoň ve 3 zahraničních teritoriích  jediný producent/hlavní koproducent/delegovaný producent – v titulcích  majitel/ředitel/podílník jako producent/delegovaný producent – v titulcích  datum: oficiální uvedení v kině nebo vysílání  distribuce online, výkaz příjmů sales agenta – OK  nezávislá  evropská  produkční společnost  36 měsíců

10 HODNOCENÍ automatické body:  žadatel ze země s nízkou produkční kapacitou  projekty zaměřené na mladé diváky  projekty zamýšlené pro koprodukci se společností ze země s odlišným jazykem  distribuční potenciál projektu  kvalita projektu a tvůrčí tým  inovace

11 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA důraz na výsledky vývoje spíš než na účtování a administrativu INFORMATION REQUESTED IN THE APPLICATION OUTPUT TO BE PROVIDED WITH THE FINAL REPORT Description of the milestones achieved before submission Description of the development support impact and production schedule up to the delivery 1 Detailed synopsis or draft treatment of first draft script or bible outline (if series) Script and/or if series final bible including episodes outline 2Key crew intentions (optional)Key crew involved (names, nationality, letters of interest and/or cv) 3 Research needs identified in the development strategy and initial visuals (optional) Research work undertaken and visual material Financing research and marketing 4Preliminary production budget and Financing strategy Final detailed production budget and Final financing plan 5Distribution and marketing strategyDescription of B2B and B2C activities supported by marketing material

12 TV BROADCASTING  majoritní produkce společností s významným  podílem profesionálů ze zemí MEDIA  předložení žádosti – nejpozději 1. natáčecí den  zapojení alespoň 3 vysilatelů ze 3 zemí MEDIA  výrobního rozpočet - minimálně 50% musí být ze zdrojů 3. stran a minimálně 50% musí tvořit evropské finance  nezávislá  evropská  produkční společnost  HLAVNÍ PRODUCENT DÍLA

13 TV BROADCASTING  nezávislá  evropská  produkční společnost  HLAVNÍ PRODUCENT DÍLA TelevizeMinimum % výrobního rozpočtu hraný, animacedokument France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom1%0,5% Austria, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Norway, Netherlands, Poland, Sweden, Switzerland 0,5% Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Iceland, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia 0,1%

14 KOPRODUKČNÍ FONDY Podpora 4 – 7 mezinárodních koprodukčních fondů a výrobu a šíření 25 filmových projektů ročně. Rozpočet 2014: 1.5 mil. €  zvýšení evropského zaměření fondů a jejich zpřístupnění všem zemím z programu MEDIA  kritéria fondu pro výběr projektů  pravidla a mechanismy fondu pro podporu mezinárodních koprodukcí a distribuce  strategie pro distribuci díla

15 KOPRODUKČNÍ FONDY FILM:  animace, kreativní dokument a hraný film  >60 min, pro kina  alespoň 1 koproducent není v MEDIA ani v Eurimages, min. 30 % podíl  max. 60 000 EUR/výroba + 60 000 EUR/distribuce  podpora se nemusí utratit v Evropě Mezinárodní koprodukční fondy se sídlem v zemi MEDIA: Hubert Bals Fund, Jan Vrijman Fund, World Cinema Fund …. ŽADATEL

16 DISTRIBUCE  Distribuce: 1. selektivní 2. automatická  Sales agents  Kina  VoD/DCD OKRUHY PODPORY

17 DISTRIBUCE selektivní a automatická podpora  evropský distributor  distribuční práva k filmu  provádí distribuci filmu a hradí s ní spojené náklady  je registrován ve stejné zemi, pro niž požaduje podporu sales agents  evropští sales agenti kteří mají práva k prodeji zahraničních evropských filmů ŽADATEL

18 SELEKTIVNÍ PODPORA FILM  nad 60 min – dokument, animace, hraný  NE – alternativní obsah  max. rozpočet filmu – 10 mil. € – DE, IT, FR, ES, UK  kategorie - malé – do 3 mil. € / střední – 3 – 10 mil. €  minimální kvalita – 1,3K  NE – DVD, Beta, DVIX… Podpora celoevropských kampaní spojených s distribucí zahraničního evropského filmu minimálně v 7 evropských zemích Rozpočet 2014: 8 mil. €

19 SELEKTIVNÍ PODPORA  2 uzávěrky místo 3 film může být uveden již v den podání žádosti a do 18ti měsíců od podání  paušální částky místo grantů podle rozpočtu  země seskupeny podle kategorií  paušál určuje velikost země a počet sálů  dá se použít na cokoli HLAVNÍ ZMĚNY

20 SELEKTIVNÍ PODPORA  seskupení – alespoň 7 distributorů pro obě kategorie filmů (malé i střední filmy)  připojení k uskupení: - pouze k filmům z předchozí uzávěrky - není možné pro distributory z DE, ES, FR, IT,UK  koordinátor = VŽDY sales agent HLAVNÍ ZMĚNY

21 SELEKTIVNÍ PODPORA  kvalita uskupení a divácký potenciál filmu – měl by být co nejširší  zvláštní pozornost – hrané dětské filmy v každé uzávěrce bude automaticky podpořen dětský film který s nejvyšším počtem bodů  zaměření na „nízkorozpočtové“ filmy a filmy ze zemí s nízkou produkční kapacitou HODNOCENÍ

22 SELEKTIVNÍ PODPORA  Méně hodnotících kritérií (3 místo 12)  1 bod za distributora v uskupení  1 bod za distributora, který vygeneroval potenciální fond  1 bod za film ze země MEDIA, kromě DE, ES, FR, IT, UK HODNOCENÍ

23 SELEKTIVNÍ PODPORA Financing Decisions (Rozhodnutí o financování) – pro členy EU  Single agreements: podpora EUR <60.000  Consolidated agreements: podpora > EUR 60.000 HODNOCENÍ

24 SELEKTIVNÍ PODPORA  zpráva o uvedení  vyúčtování nákladů a výnosů  závěrečná zpráva s údaji o uvedení  dokumenty dokazující týden největšího uvedení (print webových stránek + záznamy o návštěvnosti kin)  UŽ NE audit ani rozpis nákladů MONITORING

25 SELEKTIVNÍ PODPORA  Zpráva o uvedení: měsíc po premiéře  Závěrečná zpráva: Single: měsíc po týdnu s největším uvedením Consolidated: měsíc po týdnu s největším uvedením posledního filmu MONITORING

26 AUTOMATICKÁ PODPORA Podpora filmů s diváckým potenciálem. Rozpočet 2014: 22 mil. € 1. vytvoření potenciálního fondu 2. reinvestice - koprodukce - minimální garance - propagační a reklamní náklady

27 AUTOMATICKÁ PODPORA  zvýšení minimálního prahu pro disponibilitu fondu ČR – 5000 EUR*  fond nebude možné převádět do dalšího roku  elektronické žádosti  zjednodušení rozpočtu HLAVNÍ ZMĚNY

28 AUTOMATICKÁ PODPORA  zvýšení minimálního prahu pro disponibilitu fondu ČR – 5000 EUR*  fond nebude možné převádět do dalšího roku  elektronické žádosti  zjednodušení rozpočtu Výzva prosinec 2013* Uzávěrka březen 2014* HLAVNÍ ZMĚNY SALES AGENTS 1. vytvoření potenciálního fondu na základě prodejů v předchozím roce -musí vykázat prodej 3 filmů do 3 zemí 2. reinvestice - minimální garance - propagační a reklamní náklady Sales pro min. 8 evropských filmů, min. 1 cizí do 10ti zemí Rozpočet 2014: 2,75 mil. €

29 VoD ???  Podmínky podpory a výzva po zasedání expertní komise  Rozpočet 4,5 mil EUR

30 AUTOMATICKÁ PODPORA  zvýšení minimálního prahu pro disponibilitu fondu ČR – 5000 EUR*  fond nebude možné převádět do dalšího roku  elektronické žádosti  zjednodušení rozpočtu Výzva prosinec 2013* Uzávěrka březen 2014* HLAVNÍ ZMĚNY KINA  premiérová kina, max. 30 % retrospektiv  v provozu alespoň 6 měsíců  výkaz prodeje lístků;  alespoň 1 plátno a 70 míst  alespoň 300 promítání ročně/520 (vícesálová) - otevřená alespoň 6 měsíců v roce  alespoň 30 promítání měsíčně letní kina (otevřená méně než 6 měsíců)  alespoň 20,000 návštěv v předchozím kalendářním roce Podpora sítí kin EUROPA CINEMAS

31 AUTOMATICKÁ PODPORA  zvýšení minimálního prahu pro disponibilitu fondu ČR – 5000 EUR*  fond nebude možné převádět do dalšího roku  elektronické žádosti  zjednodušení rozpočtu Výzva prosinec 2013* Uzávěrka březen 2014* HLAVNÍ ZMĚNY KINA  uvádění evropských filmů  vzdělávací aktivity zaměřené na mladé diváky  společné aktivity: informace, komunikace, společné projekty  interakce a spolupráce s dalšími distribučními platformami PODPOROVANÉ AKTIVITY

32 TRAINING OBLASTI:  práce s publikem, marketing, distribuce a uvádění filmů  finanční a obchodní management  vývoj projektů a production  změny spojené s digitalizací (digital shift) Podpora +/- 80 vzdělávacích projektů pro 1500 profesionálů ročně Rozpočet 2014: €7.5 M

33 ŽADATEL HODNOCENÍ PROJEKTU  jak navrhované aktivity naplňují cíle programu a potřeby audiovizuálního průmyslu  kvalita obsahu a aktivit  šíření výsledku projektu  dopad a udržitelnost TRAINING každá organizace se sídlem v uznatelné zemi, která doloží zkušenosti v oboru

34 HLAVNÍ ZMĚNY  je možná účast občanů ze zemí mimo MEDIA (dříve MUNDUS)  do výše 20% účastníků v běžných vzdělávacích programech (80% projektů)  do výše 50% účastníků v „mezinárodních" vzdělávacích programech (20% projektů) zaměřených na spolupráci mezi profesionály ze zemí MEDIA a mimo MEDIA TRAINING

35  pouze 2letý FPA (revize projektu každé 2 roky)  nová výzva – každé 2 roky (mezi 1. a 2. rokem běhu)  finacování: 60 % běžné programy  80% „mezinárodní“ programy  stipendia –strategii navrhuje organizátor kurzu Výzva – leden 2014 TRAINING končí Initial Training další možnosti: - MEDIA Training - Erasmus +

36 MARKET ACCESS Podpora 50-60 akcí ročně Rozpočet 2014: 8.17 mil. €  přístup profesionálů a projektů na audiovizuální trhy v i mimo země MEDIA – trhy, koprodukční fóra atd. - finanční (slevy, zvaní profesionálů) - aktivity a projekty  online nástroje pro profesionály - databáze a jejich propojování - online rozhraní, nástroje  společné propagační aktivity - celoevropské sítě – 15 zemí - online propagace, výměna info

37 ŽADATEL HODNOCENÍ PROJEKTU  jak navrhované aktivity naplňují cíle programu a potřeby audiovizuálního průmyslu  kvalita obsahu a aktivit  dopad na šíření evropských děl v Evropě a mimo ni MARKET ACCESS každá organizace se sídlem v účastnické zemi s doloženými zkušenostmi v oboru (organizace trhů, koprodukčních setkání) nebo celoevropské profesionální organizace

38 MARKET ACCESS  FPA pouze pro akce od roku 2015  pro akce v r. 2014 – speciální výzva „single actions“  financování MEDIA až do výše 80% pro některé akce mimo Evropu (dříve Mundus)  60% pro akce v Evropě Výzva prosinec 2013* Uzávěrka březen 2014*

39 FESTIVALY  zaměření na publikum  propagace evropského filmu, obzvláště ze zemí s méně rozvinutým filmovým průmyslem  podpora diverzity – významný podíl děl z alespoň 15 účastnických zemí v programu  aktivity zaměřené na filmové vzdělávání  jasná strategii práce s publikem před, během a po festivalu Roční podpora pro +/- 80 festivalů Rozpočet 2014: 3.25 mil.€

40 FESTIVALY HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  dopad na diváky, zejména práce s publikem a oslovování nových diváků  evropská dimenze a geografická různorodost programu  aktivity zaměřené na filmové vzdělávání ŽADATEL filmový festival, který uvede alespoň 70 % filmů z alespoň 15ti zemí MEDIA NEBO alespoň 100 hraných filmů (400 krátkých)

41 FESTIVALY HLAVNÍ ZMĚNY  počet evropských filmů v programu; důraz na diverzitu  užití podpory není specifikováno  50% evropských filmů musí být zahraničních  zjednodušená podpora - paušály  důraz na práci s diváky (NE s průmyslem) a filmové vzdělávání

42 PRÁCE S PUBLIKEM Práce s publikem - multiteritoriální marketing a propagační akce uvádějící významné/oceněné zahraniční filmy na různých distribučních platformách/neobvyklých místech Projekty filmového vzdělávání - spolupráce projektů filmového vzdělávání v Evropě - zvýšení jejich evropské dimenze a povzbuzení výměny zkušeností a dobré praxe Podpora pro 10 projektů v každé oblasti Rozpočet 2014: 1,9 mil. EUR

43 PRÁCE S PUBLIKEM HODNOCENÍ  přidaná evropská hodnota projektu  kvalita spolupráce a očekávaných výsledků  dopad na diváky a na oběh evropských filmů ŽADATEL každá organizace z členské země aktivní v oboru, u filmového vzdělávání musí projekt pokrývat aspoň 3 teritoria a 3 jazyky


Stáhnout ppt "DEVELOPMENT PRIORITY: Zvýšení kapacity audiovizuálních producentů vyvíjet projekty s potenciálem šířit se v Evropě i mimo ni a povzbudit evropské koprodukce."

Podobné prezentace


Reklamy Google