Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MYAPACS O systému Modely spolupráce. MYAPACS Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MYAPACS O systému Modely spolupráce. MYAPACS Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření."— Transkript prezentace:

1 MYAPACS O systému Modely spolupráce

2 MYAPACS Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Základní osa fungování ▫Podpora „výrobní linky“: stavy pacienta objednán, přišel na recepci, aplikován, vyšetřen. ▫Výrobní linka krystalizovala postupnou optimalizací provozu na PET Centu NNH vycházející z dlouhodobé spolupráce a komunikace ▫Různé profily aplikace – pro recepci, pro popisujícího lékaře atd.. ▫Možnsti dalšího přizpůsobování a optimalizace v zásadě čehokoliv (celý proces, UI, dílčí automatizace..) s přibývajícími zkušenostmi Technologie ▫Všechny potřebné ingredience  Archivace a zabezpečení dat  Administrativní modul (plánování, recepce, popisování)  Flexibilní externí prohlížeč pacintů optimalizovaný pro NM (jak pacienti, tak obrázky, tak informace z registru atd.) ▫Znalosti, Modularita a Flexibilita v integraci ▫Konfigurovatelnost, Stabilita, Moderní platformy ▫Vše již řadu let v provozu na PET Centru NNH Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

3 MYAPACS Řešení Recepce, Objednávání a Správa pacientů ▫Objednávání funguje tak a tak = telefonem, přes web??.. ▫Objednávání probíhá prostřednictvím specielního profilu aplikace „recepce“, který se zaměřuje specificky na funkcionalitu relevantní pro tuto fázi ▫Objednávání na konkrétní kamery dle předdefinovaného rozvrhu, podpora optimalizace provozu ▫Elegantní správa pacientů, probarvení stavu i funkcí odpovídajících aktuálnímu stavu ve „výrobní lince“, intuitivní ovládání ▫Automatizace při vyplňování formulářů ▫Mustry pro tisk „karty“ pacienta s možností přizpůsobení pro dané pracoviště ▫Vše zcela přizpůsobitelné Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

4 MYAPACS Řešení Aplikace ▫Pro pacienty, kteří projdou recepcí tisk kartiček, do kterých se zaznamenává kdo kdy a kolik aplikoval ▫Dle kartiček se později údaje zapisují do systému, přičemž ten ▫Na různých místech se automaticky podle rozpadového zákona dopočítají aktivity v různých časech, rovněž skutenčně aplikovaná aktivita. Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

5 MYAPACS Řešení Vyšetření ▫Po příchodu pacienta je odpovídanící vyšetření naplánováno na akviziční konzoli příslušné kamery, kde operátor může pokračovat výběrem daného pacienta a řada poloček o pacientu i vyšetření se mu předvyplní automaticky ▫Spolehlivý přenos klíčových informací jako jméno, RČ, datum narození, výška, váha tad. ▫Samozřejmá je podpora plánování přes DICOM Modality Worklist Service Class ▫Možnost ad-hoc integrovat i s DICOM nekompatibilními modalitami (out-of-the-box s kamerou Siemens Ecat) Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

6 MYAPACS Řešení Archivace a správa DICOM dat ▫Po dokončení „snímání“ jsou data automaticky odeslána do DICOM archivu, odkud mohou být autmoticky rozeslána na popisovací konzole. ▫Možnost data dále přeposílat do cenrálního nemocničního PACSu ▫Data jsou bezprostředně po uložení do archivu replikována na jeden či více záložních serverů ▫Tyto zálohy poskytují Hot-Swap funkci - možnost okamžitého a jednoduchého přesměrování veškerého provozu některou ze záloh při výpadku primárního serveru, nebo např. při naplánované údržbě serveru ▫Provoz tedy zůstává nepřerušen napříč poruchami, údržbou atd. ▫DICOM úložiště je velice moderní, standardizované, stabilní a otestované. Jde o open-source software špičkové kvality (m.j. platforma nové generace PACSů AGFA), který detailně známe a kustomizujeme pro své potřebyV případě poruchy hw tedy obnovení provozu v řádu minut, bezproblémový servis a upgrade (bez výpadků funkčnosti) Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

7 MYAPACS Řešení Nález ▫Popisování probíhá ve speciálním profilu aplikace „lékař“, který se specificky zaměřuje na úkony relevantní pro tuto fázi ▫Popisování probíhá typicky výběrem šablony nálezu pro dané vyšetření a jeho následnou eventuální úpravou ▫Možnost vytvářet v uživatelském prostředí šablony nálezů (pozitivní, negativní, pro různé druhy vyšetření) ▫Tisk nálezu probíhá přes dokument MS Word, který vychází s předdefinované šablony (např. S logem pracoviště atd.) do kterého se automaticky vyplní informace o pacientovi, vyšetření a nález a který je možno eventuálně před tiskem ještě doupravit. ▫Nálezy samozřejmě existují v systému evidence pacientů „navěky“, dají se v rámci administrace pacientů snadno dohledat a opětovně vytisknout atd.. Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

8 MYAPACS Řešení Práce z domova, externisti a vzdálený přístup ▫Pro případ potřeby vzdáleného zabezpečeného přístupu k datům slouží speciální aplikační modul Stetoskop. ▫Zde je možné jak pracovat s databází pacientů, vyšetření nálezů atd., tak zobrazit jednotlivá vyšetření pomocí pokročilého prohlížeče vyvinutého speciálně pro nukleární medicínu a psaní nálezů ▫Tato funcionalita byla prezentována prim. Bělohlávkem na XXXX ▫Stetoskop je velice flexibilní nástroj a jako takový umžňuje zobrazování a práci v podstatě s jakýmkoliv zdrojem dat (nejen daty v databázi systému, který zde popisujeme) = a tedy dovoluje, kde je to třeba, koherentně zobrazit a pracovat s pacientským záznamem, který se fyzicky nachází v různých databázích (tedy poskládat a zobrazit kompletní informaci z dílčích informací v registru pacientů, databází jednotlivých oddělení či jiných datových zdrojů..) Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

9 MYAPACS Řešení Styk s pojišťovnami ▫Každímu pacientovi je přiřazena pojišťovna ▫Vyúčtování výkonů se děje jako vedlejší efekt práce na oddělení. Podle aplikované aktivity se dedukuje materiál, výkony jsou svázány s typy vyšetření a lékaři mohou během tvorby nálezu automaticky vznikající účet upravit i manuálně. ▫Takto vznikající data mohou být dále předávána centrálnímu nemocničnímu systému. Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

10 MYAPACS Řešení Přístup k datům ▫Standardním prostředkem pro přístup k datům je modul Stetoskop, který je možno používat jak zvenku, tak zevnitř nemocnice ▫Obrazová data v archivu jsou přístupná přes stadardní rozhraní definovaná stadardem DICOM, krom toho archiv podporuje standard DICOM WADO a to v plném rozsahu standardu. Pokud tedy nemocnice disponuji nějakým integrovaným prostředím pro prohlížení obrázků, je zpravidla snadné řešení integrovat ▫Vyšetření je možno zobrazit též přes web. Tato funkcionalita je zatím spíše experimentální, ale nepochybně se stane součástí řešení v brzké budoucnosti. Technologicky nejde o složitou záležitost, jen zatím nebyla potřeba. Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření naplánováno na akviziční konzoli (worklist) Uložení dat a distribuce do popisovacích konzolí Výrobní linka Přístup k obrázkům a nálezům (interní, externí) Účtování, styk s pojišťovnami Telemedicína – prohlížení obrázků a popisování vzdáleně (z domova)

11 MYAPACS Zajímavé aspekty systému ▫Nejsme reseller; systém vyvíjíme, kontinuálně zdokonalujeme a obohacujeme. Sledujeme trendy v medicínském IT a jdeme s dobou. ▫Veškerá administrace „na dálku“ po síti – pokud je akutní problém, jsme schopni začít ho řešit ihned ▫Obrovská flexibilita, možnost „obrábět“ si software vlasní silou. Prakticky vše lze nastavit do míry jinde nepředstavitelné. Po získání základní expertýzy je tak možno systém inkrementálně ladit i roky do naprosté perfekce pro dané prostředí. ▫Redundance všech prvků – pád jednoho (eventuelně i dvou najednou) serveru – jakéhokoliv – neochromí provoz ▫Modularita, vyspělá architektura, kvalitní programování

12 MYAPACS Modely spolupráce ▫V zásadě je pro všechny strany nejlepší „inkrementální“ postup s cílem dlouhodobého produktivního partnerství obohacující experýzu na obou stranách ▫V Janiga Labs a MYAPACS nezískáváte jenom produkt, ale i přístup k netriviální know how a možnost vzdělávat se v oboru, který je pro budoucí prosperitu Vašeho pracoviště klíčový. ▫Protože jsme celý systém vyvinuli a problematice se dlouhodobě věnujeme, jsme schopni vám v průběhu spolupráce mnoho věcí vysvětlit a spolu s Vámi hledat optimální řešení v nových situacích a reagovat pružně na Vaše požadavky.

13 MYAPACS Modely Spolupráce ▫Systém lze nasazovat v řadě inkrementálních kroků a v různých variantách – záleží na konkrétní situaci:  Klient má zájem o komplexní řešení  Klient klade důraz na spíše na administrativu a řízení provozu - existuje např. dobře fungující centrální PACS  Klient naopak řeší ukládání dat, má systém řídící provoz ▫Obvyklý postup je následující:  Nasazení administrativní části a usilí zaměřené na zefektivnění provozu  Nasazení datového úložiště v limitované velikosti a bez zálohy (tu může zatím obstarávat stávající řešení)  Upgrade úložiště, eventuelní práce na síťové a HW infrastruktuře, plně zálohovaný provoz  Nasazení Stetoskopu a integrační úkoly, finalizace provozu, rozvrhování, účtování, zkrátka dotažení do perfekce  Komunikace, vylepšování, oboustaný růst expertýzy ▫Základní datové úložiště + základní administrativní modul a propojení na pracovišti s modalitami podporujícími DICOM zvládneme za den až týden!


Stáhnout ppt "MYAPACS O systému Modely spolupráce. MYAPACS Pacient objednán Příchod na recepci Aplikace Radiofarmak Vyšetření dokončeno Popisování a tisk nálezu Vyšetření."

Podobné prezentace


Reklamy Google