Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Princip testování hypotéz,  2 testy. Příklad. Předpokládá se (= je dokázáno), že poměr pohlaví v dané populaci je 1:1. Ve snaze popřít tento fakt jsme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Princip testování hypotéz,  2 testy. Příklad. Předpokládá se (= je dokázáno), že poměr pohlaví v dané populaci je 1:1. Ve snaze popřít tento fakt jsme."— Transkript prezentace:

1 Princip testování hypotéz,  2 testy. Příklad. Předpokládá se (= je dokázáno), že poměr pohlaví v dané populaci je 1:1. Ve snaze popřít tento fakt jsme náhodně vybrali 100 jedinců populace. Ve vzorku 55 samců a 45 samic. 55:45 = 11: 9  1:1. Je náš výsledek důsledkem “špatného výběru“ jedinců, tj. vzorek například je malý, nebo nebyla dodržena náhodnost a nezávislot výběru, NEBO neplatí v populaci poměr 1:1? Z příkladu je patrné:  cílem našeho šetření je popřít hypotézu (nikoliv ji potvrdit). Nulová hypotéza H0: to, co by mělo platit (v našem případě 1:1). Často je ve tvaru rovnosti, platnosti nějakého tvrzení. Alternativní hypotéza H1: to, co platí, když neplatí H0 (v našem případě jiný poměr pohlaví než 1:1) Často je ve tvaru nerovnosti, neplatnosti tvrzení.

2 Za platnosti nulové hypotézy: náhodná veličina “zastoupení pohlaví (počet) v náhodné populaci 100 jedinců“ má binomické rozdělení. Pravděpodobnost, že náhodně vybraný jedinec je samec, je p = 0.5. Rozdělení pravděpodobností jednotlivých počtů samců je znázorněno v následujícím grafu: (  = np = 50,  2 = np(1-p) = 12.5).

3 Při opakování (1000 x) výběru tedy například můžeme dostat následující výsledky: Pro platnost nulové hypotézy je ideální stav 1:1, který by měl nastat v nejvyšším počtu případů. Náhodná veličina “zastoupení pohlaví (počet) v náhodné populaci 100 jedinců“ má binomické rozdělení. Střední hodnota tohoto rozdělení je rovna  = np = 50. Realizací náhodné veličiny X 1 : „počet samců“ je konkrétní počet samců (x 1 ), realizací náhodné veličiny X 2 : „počet samic“ je konkrétní počet samix (x 2 ) v populaci 100 jedinců. Platí, že náhodná veličina má  2 rozdělení s (2-1) = 1 stupněm volnosti.

4 Poznámka. V případě více než 2 možností v každém nezávislém pokusu je k > 2 a rozdělení náhodné veličiny je multinomické. V tomto případě má náhodná veličina má  2 rozdělení s (k-1) stupni volnosti. Princip statistického testování: Ideální pro platnost H0 je pozorovat střední hodnotu, tj x i = np i, neboli =0. Jestliže je výraz“daleko od nuly“, pak řekneme, že H0 neplatí. Jestliže výraznení “daleko od nuly“, pak H0 nezamítáme. zamítám H0nezamítám H0 plocha P < 0.05  Plocha pod křivkou je rovna 1.  Zamítám pouze málo pravděpodobné případy.

5 Při tomto postupu se mohu dopustit 2 chyb:  chyba 1. druhu  : zamítám H0, ona ale platí. (zamítám málo pravděpodobné případy. To neznamená, že i při platnosti H0 takový případ nemůže nastat.  chyba 2. druhu  : nezamítám H0, ona ale neplatí. (i když jsem “blízko“ optimální hodnotě pro platnost H0, přesto může platit H1.) Za prioritní se považuje snižování chyby 1. druhu. Při tom ale snižování  vede Ke zvyšování . Testy jsou konstruovány tak, aby oba typy chyb byly “nízké“. Příklad (pokračování). np i = 50, x 1 = 55, x 2 = 45. Vypočítáme testovou charakteristiku: (55 – 50) 2 /50 + (45 – 50) 2 /50 = 1 P = 0.683 > 0.05 Závěr: Nezamítám nulovou hypotézu: poměr pohlaví v populaci je 1:1, (c2 (1) = 1, P = 0.683) P se nazývá dosažená hladina významnosti

6 Příklady. Při 120 opakovaných nezávislých hodech kostkou jsme obdrželi následující výsledky: padne1 : padne2 : padne3 : padne4 : padne5 : padne6 = 15 : 5 : 30 : 20 : 40 : 10. Testujte, zda je hrací kostka v pořádku. Řetězec cukráren, který nabízí 4 druhy zmrzliny otevřel provozovnu v nové lokalitě. Ve stávajících provozovnách řetězce byla dosud struktura prodeje podle druhů zmrzliny následující: vanilková 62%, čokoládová 18%, jahodová 12%, pistáciová 8%. Po otevření provozovny v nové lokalitě máme záznam o následujícím prodeji: vanilková 120, čokoládová 40, jahodová 18, pistáciová 22. Vyjádřete se pomocí statistického testu ke shodě či odlišnosti struktury prodeje v nové lokalitě oproti dosavadním prodejům řetězce.

7 Normální rozdělení. U 65 náhodně vybraných živě narozených dětí byla zkoumána jejich porodní hmotnost [g] a délka [cm].

8 Charakteristiky náhodných veličin: Hmotnost: střední hodnota = 3400 g, S.D. = 554 Délka: střední hodnota = 50 cm, S.D. = 2.5

9   

10   

11 (očekávané četnosti) sledované četnosti k je počet tříd (počet sloupců v histogramu)

12 Normální rozdělení:  je předpokladem použití mnoha statistických metod  zachovává se vzhledem k některým (lineární) transformacím  je definována pouze 2 parametry  je symetrická (šikmost = 0) Ověřování normality dat:  pomocí  2 rozdělení  ověřování se neprovádí:  pro velké množství dat normalitu zamítneme  normalitu nezamítáme při malém počtu pozorování  statistické metody jsou málo citlivé na mírné porušení normality

13 Kontingenční tabulky. X = (Y, Z) T je 2-rozměrný náhodný vektor. Y může nabývat hodnot 1, 2, …, r, Z může nabývat hodnot 1, 2, …, c. Pravděpodobnosti p ij = P(Y= i, Z = j). Označme n ij počet případů, kdy Y = i, Z = j. Příklad. V parlamentu se projednává zákon. Zaznamenáváme volbu koaličních a nekoaličních poslanců do tabulky. Y … náhodně zvolený poslanec patří ke koalici Z … náhodně zvolený poslanec hlasuje pro zákon. r = c = 2 Platí: Veličiny Y a Z jsou nezávislé právě, když p ij = p i. p.j, kde p i. je příslušnost řádku i, p.j je příslušnost sloupci j v tabulce.

14 Testujeme H0: Y a Z jsou nezávislé náhodné vektory proti H1: Y a Z nejsou nezávislé náhodné vektory Za předpokladu H0 je tabulka četností (očekávaná tabulka) následující: P(ano,koalice) = P(ano)P(koalice) = 13/25 *14/25 = 0.2912 P(ano,nekoalice) = P(ano)P(nekoalice) = 13/25 *11/25 = 0.2288 P(ne,koalice) = P(ne)P(koalice) = 12/25 *14/25 = 0.2688 P(ne,nekoalice) = P(ne)P(nekoalice) = 13/25 *14/25 = 0.2112 Očekávané četnosti tedy jsou:

15 Použije se  2 test s počtem stupňů volnosti (počet řádků – 1)*(počet sloupců -1): V našem příkladě:, P = 0.1654 Závěr: nezamítám nulovou hypotézu, že hlasování a příslušnost koalici na sobě nezávisí. Pro malý počet pozorování se provádí Fisherův faktoriálový test. Provádí se pro četnosti menší než 5.

16 U 27 náhodně vybraných pacientů trpících určitou chorobou bylo zjišťováno, zda byli proti ní očkováni a jaký průběh choroba měla. Očkování + těžký průběh 2, očkování + lehký průběh 10, neočkování + těžký průběh 11, neočkování + lehký průběh 4. Bylo vybráno náhodně 200 obyvatel ČR, 300 obyvatel Norska a 150 obyvatel. Turecka. Z toho kouří 50 Čechů, 70 Norů a 80 Turků. Závisí kouření na státu? Bylo vybráno 200 obyvatel Ostravy, 150 obyvatel Českých Budějovic a 500 obyvatel Prahy. Zjistilo se, že 20 Ostraváků, 20 obyvatel Budějovic a 100 obyvatel Prahy trpí onemocněním ledvin. Závisí onemocnění ledvin na místě bydliště? Cvičení.


Stáhnout ppt "Princip testování hypotéz,  2 testy. Příklad. Předpokládá se (= je dokázáno), že poměr pohlaví v dané populaci je 1:1. Ve snaze popřít tento fakt jsme."

Podobné prezentace


Reklamy Google