Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin."— Transkript prezentace:

1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha od 18. hodin

2 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!2  iniciátoři – občanská sdružení Wuchterlova Eko Břevnov Občanská iniciativa Letná–Bubeneč Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6  1500 podpisů občanů 

3 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!3  občané jsou ohroženi nekontrolovaným nárůstem automobilové dopravy v centru Prahy 6  reálná hrozba zprovoznění Městského okruhu před dokončením Silničního okruhu se všemi negativní dopady na Prahu 6  chybí posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA)  není zajištěno financování celého projektu

4 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!4  Praha 6 nese velkou část „dopravní solidarity“ Prahy navíc ji čeká rozšíření letiště pouhé dvě stanice metra  vedení MČ P6 podporuje politiku hlavního města, podle níž se naše část Prahy stane kapacitním koridorem individuální dopravy všechna následně uváděná čísla a citace pocházejí z oficiálních zdrojů

5 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!5 Definice pojmů  Silniční okruh vnější  Městský okruh vnitřní  radiály  mimoúrovňové křižovatky Malovanka Prašný most Špejchar

6 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!6 Křižovatka Malovanka  v roce 2010 průjezd aut/den 70 % z tunelů

7 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!7 Křižovatka Prašný most  začátek utajené radiály  dvakrát tři jízdní pruhy aut/den  v roce aut/den  podzemní garáže

8 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!8 Křižovatka Prašný most  zatížení komunikací v okolí v roce 2010 jen osobní auta tunely  M.Horákové  Svatovítská 

9 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!9 Křižovatka Špejchar  zasáhne do prostoru Sparty a Letenské pláně  na Letné parkoviště pro 1000 vozidel

10 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!10 7 mýtů o Městském okruhu  prý vyřeší dopravu v Praze  prý odlehčí severojižní magistrále  prý vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  prý na Praze 6 zlepší životní prostředí  je podzemní, a proto prý neviditelný  údajně dobrá investice  o stavbě rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit

11 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!11 1. mýtus: MOprý vyřeší dopravu v Praze  nevhodné umístění  levobřežní magistrála  na SZ hrozí dřívější provoz MO než SO  závěr: MO přivede dopravu k centru

12 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!12 2. mýtus: MO prý odlehčí severojižní magistrále  Severojižní magistrála: cca aut/den po zprovoznění MO pokles o aut/den  trasa MO nárůst aut/den nová obchodní a kancelářská centra  Pankrác, Karlín, Holešovice  brzy na magistrálu přivedou další dopravu  závěr: řešením není přesun dopravy z jedné části města do jiné pokles bude pouze krátkodobý

13 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!13 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  kdyby byla SJ magistrála v tunelu, jak by to zlepšilo situaci v okolí? Žitná Ječná Vinohradská Seifertova...

14 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!14 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  „utajená radiála“ Svatovítská a Jugoslávských partyzánů usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1421/04  Břevnovská radiála Studie proveditelnosti z roku 2005: „jedna z nejvýznamnějších a v budoucnu patrně i nejzatíženějších komunikací hl.m.P.“  plánovaný obchvat Vítězného náměstí Evropská – Svatovítská dokazuje zvýšení zátěže

15 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!15 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  závěr: tunely neřeší přetížení na návazné uliční síti (dopravní indukce) za velké peníze vyprodukují další nárůst dopravy v přilehlých ulicích

16 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!16 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  MO nebude schopen přenést špičky  regulace rych- losti v tunelech 70 km/h špičky 35 km/h  závěr: doprava se rozleje i na povrchu

17 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!17 4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí  posouzení vlivů na životní prostředí zákon č. 100/2001 Sb. (proces EIA) nebylo na naši část MO nikdy provedeno!  rozhodnutí o umístění stavby: „v případě překročení limitu budou provedena příslušná další opatření na obytných objektech – např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou.“

18 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!18 4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí  stavební dokumentace pro MÚK Malovanka: „V úvodu prací na stavbě musí být provedena výměna oken obytných objektů a zařízení pro nucené větrání v obytných objektech u jižní strany ul. Patočkova.“  závěr: nikoli tunely samy, ale jimi vyprovokovaný nárůst dopravy (dopravní indukce) značně zhorší životní prostředí v Praze 6

19 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!19 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  na Praze 6 3 obrovské MÚK  stavby v těsné blízkosti Hradčan Břevnovského kláštera  projev vandalství kulturního ignorantství

20 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!20 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  MÚK Prašný most  oddělí Dejvice od areálu Pražského hradu fyzicky psychologicky  v zájmu Prahy 6 je ale naopak komfortní pěší propojení s areálem vtažení centrálních Dejvic do turisticky atraktivní zóny

21 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!21 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  MÚK Prašný most  křižovatka obchvatu Evropská – Svatovítská nový most šířka 40 m (dnes 16 m)  urbanisticky nepřijatelná bariéra

22 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!22 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  roční průměr dopravního zatížení ulic v Praze 6  závěr: v centru Prahy 6 se situace na povrchu rozhodně nezklidní! UliceRok 2000 Rok 2010 dokončen MO a SO (var. J) Nárůst počet aut % Patočkova % Střešovická % Svatovítská %

23 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!23 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  denní průměr dopravního zatížení ulic na Letné  závěr: ani Letné MO výrazněji nepomůže ! Ulice Rok 2000 Rok 2010 dokončen MO + SO (J) Nárůst početpočet aut% M. Horákové U Vorlíků – Letenské nám % Korunovační % Veletržní Letenské nám. – Kamenická % Letenský tunel % Křižovatka Letenské nám %

24 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!24 6. mýtus: MO je dobrá investice  město nepředložilo rozpočet stavby  roční investice[mld Kč] rozvoj dopravní infrastruktury5  investice do čistírny odpadních vod9  zadlužení města v roce  MO Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka30  projekty, které nesplňují vysoké standardy ochrany ŽP, nedostanou peníze z EU

25 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!25 6. mýtus: MO je dobrá investice  závěr: MO je nad finanční možnosti města při realizaci MO zadlužení na desítky let omezení či zastavení jiných investic  vč. rozvoje veřejné dopravy  MČ Praha 6 považuje za prioritu prodloužení metra A je dobré si uvědomit, že metro bude financováno ze stejného zdroje čemu dá MČ Praha 6 přednost?

26 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!26 7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit  formální hledisko výstavba úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka  dosud nezačala  proto je pozastavení stále reálné zastupitelstvo Prahy schválí ročně stovky změn územního plánu, takže i tento projekt lze pozastavit a přehodnotit

27 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!27 7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit  ekonomické hledisko hlavní město neví, jak financovat stavbu za desítky miliard dosud vynaložené prostředky stále mnohem menší, než ty, které mají být investovány proto je rozumnější projekt pozastavit a znovu pečlivě zvážit  závěr: projekt lze pozastavit a přehodnotit; trvat na špatném řešení je neomluvitelné!

28 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!28 Závěr  jak pokračovat pozastavit výstavbu MO a dostavět SO [1] posoudit vlivy Městského okruhu na životní prostředí (proces EIA) [2] vybudovat záchytná parkoviště [3]  na okraji severozápadní části města  napojit je na veřejnou dopravu přednostně investovat do veřejné dopravy [4]  prodloužit trasu metra A  tramvaj Dejvice – Bohnice  expresní bus mezi P6 a P5 Strahovským tunelem

29 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!29 Zdroj informací Usnesení Rady MČ P6 ze dne č. 1226/04: Plnění Programového prohlášení RMČ Praha 6 – Doprava Usnesení Rady MČ P6 ze dne č. 1421/04: Stanovisko Městské části Praha 6 k přípravě a realizaci nadřazené dopravní sítě v severozápadní části Prahy Ročenka dopravy Praha 2004 (Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy) Strategický plán hl. m. Prahy schválený , usnesení ZHMP 19/03 Vize – Praha 2010 Rozhodnutí o umístění stavby Městský okruh Myslbekova – Pelc Tyrolka, stavba č Myslbekova – Prašný most, stavba č Prašný most – Špejchar a stavba č Špejchar – Pelc Tyrolka, červenec 2002, č.j. MHMP/131247/01/OUR/DI/Š

30 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!30 Zdroj informací Dokumentace k stavebnímu povolení Strahovský tunel 2. st. č A. MÚK Malovanka Studie proveditelnosti Břevnovské radiály. Objednatel HMP, zhotovitel SATRA, s.r.o., City Plan, s.r.o., květen 2005 pod čj. 8664/2004 Rozpočet hl. m. Prahy pro roky 2004 a 2005 EIA/MZP093: Městský okruh, stavba č Balabenka – Štěrboholská radiála EIA/ MZP092: Městský okruh, stavba č Pelc Tyrolka – Balabenka

31 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!31 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin."

Podobné prezentace


Reklamy Google