Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nechceme dálnici uprostřed Prahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nechceme dálnici uprostřed Prahy"— Transkript prezentace:

1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy
Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 od 18. hodin Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

2 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
iniciátoři – občanská sdružení Wuchterlova Eko Břevnov Občanská iniciativa Letná–Bubeneč Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6 1500 podpisů občanů Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

3 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
občané jsou ohroženi nekontrolovaným nárůstem automobilové dopravy v centru Prahy 6 reálná hrozba zprovoznění Městského okruhu před dokončením Silničního okruhu se všemi negativní dopady na Prahu 6 chybí posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA) není zajištěno financování celého projektu Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

4 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
Praha 6 nese velkou část „dopravní solidarity“ Prahy navíc ji čeká rozšíření letiště pouhé dvě stanice metra vedení MČ P6 podporuje politiku hlavního města, podle níž se naše část Prahy stane kapacitním koridorem individuální dopravy všechna následně uváděná čísla a citace pocházejí z oficiálních zdrojů Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

5 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
Definice pojmů Silniční okruh vnější Městský okruh vnitřní radiály mimoúrovňové křižovatky Malovanka Prašný most Špejchar Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

6 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
Křižovatka Malovanka v roce 2010 průjezd aut/den 70 % z tunelů Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

7 Křižovatka Prašný most
začátek utajené radiály dvakrát tři jízdní pruhy aut/den v roce aut/den podzemní garáže Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

8 Křižovatka Prašný most
zatížení komunikací v okolí v roce 2010 jen osobní auta tunely M.Horákové 29.900 Svatovítská 46.300 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

9 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
Křižovatka Špejchar zasáhne do prostoru Sparty a Letenské pláně na Letné parkoviště pro 1000 vozidel Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

10 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
7 mýtů o Městském okruhu prý vyřeší dopravu v Praze prý odlehčí severojižní magistrále prý vyřeší dopravní přetížení Prahy 6 prý na Praze 6 zlepší životní prostředí je podzemní, a proto prý neviditelný údajně dobrá investice o stavbě rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

11 1. mýtus: MO prý vyřeší dopravu v Praze
nevhodné umístění levobřežní magistrála na SZ hrozí dřívější provoz MO než SO  závěr: MO přivede dopravu k centru Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

12 2. mýtus: MO prý odlehčí severojižní magistrále
Severojižní magistrála: cca aut/den po zprovoznění MO pokles o aut/den trasa MO nárůst 80 000 aut/den nová obchodní a kancelářská centra Pankrác, Karlín, Holešovice brzy na magistrálu přivedou další dopravu  závěr: řešením není přesun dopravy z jedné části města do jiné pokles bude pouze krátkodobý Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

13 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
kdyby byla SJ magistrála v tunelu, jak by to zlepšilo situaci v okolí? Žitná Ječná Vinohradská Seifertova ... Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

14 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
„utajená radiála“ Svatovítská a Jugoslávských partyzánů usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1421/04 Břevnovská radiála Studie proveditelnosti z roku 2005: „jedna z nejvýznamnějších a v budoucnu patrně i nejzatíženějších komunikací hl.m.P.“ plánovaný obchvat Vítězného náměstí Evropská – Svatovítská dokazuje zvýšení zátěže Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

15 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
závěr: tunely neřeší přetížení na návazné uliční síti (dopravní indukce) za velké peníze vyprodukují další nárůst dopravy v přilehlých ulicích Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

16 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6
MO nebude schopen přenést špičky regulace rych- losti v tunelech 70 km/h špičky 35 km/h  závěr: doprava se rozleje i na povrchu Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

17 4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí
posouzení vlivů na životní prostředí zákon č. 100/2001 Sb. (proces EIA) nebylo na naši část MO nikdy provedeno! rozhodnutí o umístění stavby: „v případě překročení limitu budou provedena příslušná další opatření na obytných objektech – např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou.“ Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

18 4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí
stavební dokumentace pro MÚK Malovanka: „V úvodu prací na stavbě musí být provedena výměna oken obytných objektů a zařízení pro nucené větrání v obytných objektech u jižní strany ul. Patočkova.“  závěr: nikoli tunely samy, ale jimi vyprovokovaný nárůst dopravy (dopravní indukce) značně zhorší životní prostředí v Praze 6 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

19 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný
na Praze obrovské MÚK stavby v těsné blízkosti Hradčan Břevnovského kláštera projev vandalství kulturního ignorantství Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

20 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný
MÚK Prašný most oddělí Dejvice od areálu Pražského hradu fyzicky psychologicky v zájmu Prahy 6 je ale naopak komfortní pěší propojení s areálem vtažení centrálních Dejvic do turisticky atraktivní zóny Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

21 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný
MÚK Prašný most křižovatka obchvatu Evropská – Svatovítská nový most šířka 40 m (dnes 16 m) urbanisticky nepřijatelná bariéra Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

22 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný
roční průměr dopravního zatížení ulic v Praze 6  závěr: v centru Prahy 6 se situace na povrchu rozhodně nezklidní! Ulice Rok 2000 Rok 2010 dokončen MO a SO (var. J) Nárůst počet aut % Patočkova 26 700 60 200 + 125 % Střešovická 11 800 20 200 + 71 % Svatovítská 27 100 46 700 + 72 % Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

23 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný
denní průměr dopravního zatížení ulic na Letné  závěr: ani Letné MO výrazněji nepomůže ! Ulice Rok 2000 Rok 2010 dokončen MO + SO (J) Nárůst počet počet aut % M. Horákové U Vorlíků – Letenské nám. 35 900 49 100 + 37 % Korunovační 30 900 21 600 - 31 % Veletržní Letenské nám. – Kamenická 42 000 34 400 - 19 % Letenský tunel 21 300 32 500 + 53 % Křižovatka Letenské nám. 65 050 68 800 + 6 % Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

24 6. mýtus: MO je dobrá investice
město nepředložilo rozpočet stavby roční investice [mld Kč] rozvoj dopravní infrastruktury 5 investice do čistírny odpadních vod 9 zadlužení města v roce MO Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka 30 projekty, které nesplňují vysoké standardy ochrany ŽP, nedostanou peníze z EU Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

25 6. mýtus: MO je dobrá investice
 závěr: MO je nad finanční možnosti města při realizaci MO zadlužení na desítky let omezení či zastavení jiných investic vč. rozvoje veřejné dopravy  MČ Praha 6 považuje za prioritu prodloužení metra A je dobré si uvědomit, že metro bude financováno ze stejného zdroje čemu dá MČ Praha 6 přednost? Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

26 7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit
formální hledisko výstavba úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka dosud nezačala proto je pozastavení stále reálné zastupitelstvo Prahy schválí ročně stovky změn územního plánu, takže i tento projekt lze pozastavit a přehodnotit Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

27 7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit
ekonomické hledisko hlavní město neví, jak financovat stavbu za desítky miliard dosud vynaložené prostředky stále mnohem menší, než ty, které mají být investovány proto je rozumnější projekt pozastavit a znovu pečlivě zvážit  závěr: projekt lze pozastavit a přehodnotit; trvat na špatném řešení je neomluvitelné! Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

28 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
Závěr jak pokračovat pozastavit výstavbu MO a dostavět SO [1] posoudit vlivy Městského okruhu na životní prostředí (proces EIA) [2] vybudovat záchytná parkoviště [3] na okraji severozápadní části města napojit je na veřejnou dopravu přednostně investovat do veřejné dopravy [4] prodloužit trasu metra A tramvaj Dejvice – Bohnice expresní bus mezi P6 a P5 Strahovským tunelem Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

29 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
Zdroj informací Usnesení Rady MČ P6 ze dne č. 1226/04: Plnění Programového prohlášení RMČ Praha 6 – Doprava Usnesení Rady MČ P6 ze dne č. 1421/04: Stanovisko Městské části Praha 6 k přípravě a realizaci nadřazené dopravní sítě v severozápadní části Prahy Ročenka dopravy Praha (Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy) Strategický plán hl. m. Prahy schválený , usnesení ZHMP 19/03 Vize – Praha 2010 Rozhodnutí o umístění stavby Městský okruh Myslbekova – Pelc Tyrolka, stavba č Myslbekova – Prašný most, stavba č Prašný most – Špejchar a stavba č Špejchar – Pelc Tyrolka, červenec 2002, č.j. MHMP/131247/01/OUR/DI/Š Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

30 Nechceme dálnici uprostřed Prahy!
Zdroj informací Dokumentace k stavebnímu povolení Strahovský tunel 2. st. č A. MÚK Malovanka Studie proveditelnosti Břevnovské radiály. Objednatel HMP, zhotovitel SATRA, s.r.o., City Plan, s.r.o., květen 2005 pod čj. 8664/2004 Rozpočet hl. m. Prahy pro roky 2004 a 2005 EIA/MZP093: Městský okruh, stavba č Balabenka – Štěrboholská radiála EIA/ MZP092: Městský okruh, stavba č Pelc Tyrolka – Balabenka Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

31 Nechceme dálnici uprostřed Prahy
Děkujeme za pozornost Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Stáhnout ppt "Nechceme dálnici uprostřed Prahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google