Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin."— Transkript prezentace:

1 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin

2 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!2  iniciátoři – občanská sdružení Wuchterlova Eko Břevnov Občanská iniciativa Letná–Bubeneč Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6  1500 podpisů občanů  http://praha6.ecn.cz http://praha6.ecn.cz

3 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!3  občané jsou ohroženi nekontrolovaným nárůstem automobilové dopravy v centru Prahy 6  reálná hrozba zprovoznění Městského okruhu před dokončením Silničního okruhu se všemi negativní dopady na Prahu 6  chybí posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA)  není zajištěno financování celého projektu

4 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!4  Praha 6 nese velkou část „dopravní solidarity“ Prahy navíc ji čeká rozšíření letiště pouhé dvě stanice metra  vedení MČ P6 podporuje politiku hlavního města, podle níž se naše část Prahy stane kapacitním koridorem individuální dopravy všechna následně uváděná čísla a citace pocházejí z oficiálních zdrojů

5 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!5 Definice pojmů  Silniční okruh vnější  Městský okruh vnitřní  radiály  mimoúrovňové křižovatky Malovanka Prašný most Špejchar

6 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!6 Křižovatka Malovanka  v roce 2010 průjezd 125 000 aut/den 70 % z tunelů

7 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!7 Křižovatka Prašný most  začátek utajené radiály  dvakrát tři jízdní pruhy 46.700 aut/den  v roce 2000 27.100 aut/den  podzemní garáže

8 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!8 Křižovatka Prašný most  zatížení komunikací v okolí v roce 2010 jen osobní auta tunely  44.900+ 51.500 M.Horákové  29.900 Svatovítská  46.300

9 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!9 Křižovatka Špejchar  zasáhne do prostoru Sparty a Letenské pláně  na Letné parkoviště pro 1000 vozidel

10 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!10 7 mýtů o Městském okruhu  prý vyřeší dopravu v Praze  prý odlehčí severojižní magistrále  prý vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  prý na Praze 6 zlepší životní prostředí  je podzemní, a proto prý neviditelný  údajně dobrá investice  o stavbě rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit

11 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!11 1. mýtus: MOprý vyřeší dopravu v Praze  nevhodné umístění  levobřežní magistrála  na SZ hrozí dřívější provoz MO než SO  závěr: MO přivede dopravu k centru

12 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!12 2. mýtus: MO prý odlehčí severojižní magistrále  Severojižní magistrála: cca 90. 000 aut/den po zprovoznění MO pokles o 30 000 aut/den  trasa MO nárůst 80 000 aut/den nová obchodní a kancelářská centra  Pankrác, Karlín, Holešovice  brzy na magistrálu přivedou další dopravu  závěr: řešením není přesun dopravy z jedné části města do jiné pokles bude pouze krátkodobý

13 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!13 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  kdyby byla SJ magistrála v tunelu, jak by to zlepšilo situaci v okolí? Žitná Ječná Vinohradská Seifertova...

14 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!14 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  „utajená radiála“ Svatovítská a Jugoslávských partyzánů usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1421/04  Břevnovská radiála Studie proveditelnosti z roku 2005: „jedna z nejvýznamnějších a v budoucnu patrně i nejzatíženějších komunikací hl.m.P.“  plánovaný obchvat Vítězného náměstí Evropská – Svatovítská dokazuje zvýšení zátěže

15 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!15 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  závěr: tunely neřeší přetížení na návazné uliční síti (dopravní indukce) za velké peníze vyprodukují další nárůst dopravy v přilehlých ulicích

16 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!16 3. mýtus: MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6  MO nebude schopen přenést špičky  regulace rych- losti v tunelech 70 km/h špičky 35 km/h  závěr: doprava se rozleje i na povrchu

17 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!17 4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí  posouzení vlivů na životní prostředí zákon č. 100/2001 Sb. (proces EIA) nebylo na naši část MO nikdy provedeno!  rozhodnutí o umístění stavby: „v případě překročení limitu budou provedena příslušná další opatření na obytných objektech – např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou.“

18 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!18 4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí  stavební dokumentace pro MÚK Malovanka: „V úvodu prací na stavbě musí být provedena výměna oken obytných objektů a zařízení pro nucené větrání v obytných objektech u jižní strany ul. Patočkova.“  závěr: nikoli tunely samy, ale jimi vyprovokovaný nárůst dopravy (dopravní indukce) značně zhorší životní prostředí v Praze 6

19 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!19 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  na Praze 6 3 obrovské MÚK  stavby v těsné blízkosti Hradčan Břevnovského kláštera  projev vandalství kulturního ignorantství

20 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!20 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  MÚK Prašný most  oddělí Dejvice od areálu Pražského hradu fyzicky psychologicky  v zájmu Prahy 6 je ale naopak komfortní pěší propojení s areálem vtažení centrálních Dejvic do turisticky atraktivní zóny

21 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!21 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  MÚK Prašný most  křižovatka obchvatu Evropská – Svatovítská nový most šířka 40 m (dnes 16 m)  urbanisticky nepřijatelná bariéra

22 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!22 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  roční průměr dopravního zatížení ulic v Praze 6  závěr: v centru Prahy 6 se situace na povrchu rozhodně nezklidní! UliceRok 2000 Rok 2010 dokončen MO a SO (var. J) Nárůst počet aut % Patočkova 26 70060 200+ 125 % Střešovická11 80020 200+ 71 % Svatovítská27 10046 700+ 72 %

23 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!23 5. mýtus: MO je podzemní, a proto neviditelný  denní průměr dopravního zatížení ulic na Letné  závěr: ani Letné MO výrazněji nepomůže ! Ulice Rok 2000 Rok 2010 dokončen MO + SO (J) Nárůst početpočet aut% M. Horákové U Vorlíků – Letenské nám. 35 90049 100+ 37 % Korunovační30 90021 600- 31 % Veletržní Letenské nám. – Kamenická 42 00034 400- 19 % Letenský tunel21 30032 500+ 53 % Křižovatka Letenské nám. 65 05068 800+ 6 %

24 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!24 6. mýtus: MO je dobrá investice  město nepředložilo rozpočet stavby  roční investice[mld Kč] rozvoj dopravní infrastruktury5  investice do čistírny odpadních vod9  zadlužení města v roce 200533  MO Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka30  projekty, které nesplňují vysoké standardy ochrany ŽP, nedostanou peníze z EU

25 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!25 6. mýtus: MO je dobrá investice  závěr: MO je nad finanční možnosti města při realizaci MO zadlužení na desítky let omezení či zastavení jiných investic  vč. rozvoje veřejné dopravy  MČ Praha 6 považuje za prioritu prodloužení metra A je dobré si uvědomit, že metro bude financováno ze stejného zdroje čemu dá MČ Praha 6 přednost?

26 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!26 7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit  formální hledisko výstavba úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka  dosud nezačala  proto je pozastavení stále reálné zastupitelstvo Prahy schválí ročně stovky změn územního plánu, takže i tento projekt lze pozastavit a přehodnotit

27 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!27 7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit  ekonomické hledisko hlavní město neví, jak financovat stavbu za desítky miliard dosud vynaložené prostředky stále mnohem menší, než ty, které mají být investovány proto je rozumnější projekt pozastavit a znovu pečlivě zvážit  závěr: projekt lze pozastavit a přehodnotit; trvat na špatném řešení je neomluvitelné!

28 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!28 Závěr  jak pokračovat pozastavit výstavbu MO a dostavět SO [1] posoudit vlivy Městského okruhu na životní prostředí (proces EIA) [2] vybudovat záchytná parkoviště [3]  na okraji severozápadní části města  napojit je na veřejnou dopravu přednostně investovat do veřejné dopravy [4]  prodloužit trasu metra A  tramvaj Dejvice – Bohnice  expresní bus mezi P6 a P5 Strahovským tunelem

29 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!29 Zdroj informací Usnesení Rady MČ P6 ze dne 5. 3. 2004 č. 1226/04: Plnění Programového prohlášení RMČ Praha 6 – Doprava Usnesení Rady MČ P6 ze dne 4. 5. 2004 č. 1421/04: Stanovisko Městské části Praha 6 k přípravě a realizaci nadřazené dopravní sítě v severozápadní části Prahy Ročenka dopravy Praha 2004 (Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy) Strategický plán hl. m. Prahy schválený 25. 5. 2000, usnesení ZHMP 19/03 Vize – Praha 2010 Rozhodnutí o umístění stavby Městský okruh Myslbekova – Pelc Tyrolka, stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar a stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, červenec 2002, č.j. MHMP/131247/01/OUR/DI/Š

30 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!30 Zdroj informací Dokumentace k stavebnímu povolení 03.2001 Strahovský tunel 2. st. č. 0065 2.A. MÚK Malovanka Studie proveditelnosti Břevnovské radiály. Objednatel HMP, zhotovitel SATRA, s.r.o., City Plan, s.r.o., květen 2005 pod čj. 8664/2004 Rozpočet hl. m. Prahy pro roky 2004 a 2005 EIA/MZP093: Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála EIA/ MZP092: Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka

31 11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!31 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "11. 11. 2005Nechceme dálnici uprostřed Prahy!1 Nechceme dálnici uprostřed Prahy Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin."

Podobné prezentace


Reklamy Google