Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro udržitelný život Seminář pro SEV, Pardubice 4.3.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro udržitelný život Seminář pro SEV, Pardubice 4.3.2008."— Transkript prezentace:

1 Škola pro udržitelný život Seminář pro SEV, Pardubice 4.3.2008

2 Schools for Sustainable Development Community Action Programme Vložit mapa Evropy

3

4 VÝSLEDKY v ČR … k 4. 3. 2008 - od roku 2004 - 4 zapojené kraje - přes 350 učitelů na seminářích - 80 podpořených projektů škol (asi 10 škol se zapojuje opakovaně) - do přípravy a realizace projektů se zapojilo ca 10.000 žáků, 800 učitelů, 1000 rodičů, 2000 dalších lidí

5 O čem program je aneb POSLÁNÍ vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

6 ŠKOLA centrum OBCE Škola = iniciační centrum NÁPAD Praktické místní projekty OBSAH Zapojení veřejnosti PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU Agenda 21, udržitelný rozvoj obce CÍL VzděláváníVzdělávání

7 Jak a pro koho vzniká projekt ŠUŽ? místně iniciovaný – komunitní – přínosem pro výuku Jaké problémy trápí obec/okolí/školu? Jak vybrat jeden problém, jehož řešení by škola iniciovala? Jak připravit projekt, který bude vybraný problém řešit? Jaká konkrétní změna nastane díky projektu? Jak bude projekt financován? Jak informovat co nejvíce lidí, jak je zapojit do řešení? Jaký bude přínos pro výuku ve škole?

8 CYKLUS programu (OPVK – 3 x 1,5 roku) LEDEN - Výzva ÚNOR/BŘEZEN - Semináře pro školy KVĚTEN - Grantová komise ČERVEN – KVĚTEN - Realizace komunitních projektů

9 Co nabízejí organizátoři školám Granty do 70.000 Kč Konzultace během přípravy a realizace projektu Poradenství přípravě setkání s veřejností a vedení (facilitaci) plánovacího odpoledne Konzultanty z řad „zkušených“ učitelů Zprostředkování kontaktů na odborníky Programy a semináře na školách (pro učitele, žáky – dle potřeby dílčích projektů) Pomoc s komunikací realizovaného projektu Prezentace a výměna zkušeností prostřednictvím webových stránek, workshopů a exkurzí Zapojení do mezinárodního programu a přeshraniční spolupráce

10 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 1. Úspory energie, alternativní zdroje energie - instalace solárních panelů, fotovoltaických článků, malých větrníků - regulační termoventily, izolace atd. + informační tabule, informační centrum o využití alternativních zdrojů energie ! - prokazatelný dopad mimo školu - zapojení mimoškolní veřejnosti Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

11 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 2. Šetrné nakládání s odpadem v obci či okolí školy -instalace kontejnerů ve škole a obci - infopointy jak správně recyklovat, osvětová kampaň ! - přínosy pro celou obec - trvanlivost opatření Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

12 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 3. Vzorová opatření k ekologicky šetrnému spotřebitelství - úspory energie či vody - ekologicky šetrné výrobky ve škole a obci - bioprodukty apod. ! - prokazatelný dopad nejen uvnitř školy, ale v širší komunitě/obci Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

13 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 4. Bezpečné stezky do škol - mapa dopravně nebezpečných či problematických míst v okolí školy a dílčí realizace - přehled dopravního chování žáků (obvyklý způsob dopravy do školy) a dílčí realizace - cyklostezky, pěší trasy, přechody, dopravní opatření ! - reálnost navrhovaných opatření Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

14 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 5. Veřejná prostranství - prostranství před školou - náves / náměstí - prostor před domovem důchodců atp. - obnova a péče o veřejně přístupné zahrady,ovocné sady - záchrany původních ovocných druhů - výsadby alejí kolem cest apod. - veřejně přístupné školní hřiště - divadelní amfiteátr v přírodě ! - architektonické řešení, použité materiály - skladbu dřevin, stanoviště - bezpečnostní předpisy dětských hřišť a přidanou hodnotu - trvanlivost a následnou péči Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

15 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 6. Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví - mapování a oprava místních zajímavostí a pamětihodností - informační místa a tabule, naučné stezky ! - pravidla správné interpretace - trvanlivost a následnou péči Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

16 Management programu - spoluvyhlašovalelé - Nadace Partnerství Mezinárodní spolupráce Supervize grantování PR výstupy Hlavní webmastr Metody komunitního plánování, zahradní a krajinářská tvorba, dílčí konzultace projektů Lektor seminářů SEVER Odborný garant – ekovýchova Pavučina Přeshraniční spolupráce, Materiály pro školy Lektor seminářů

17 Management programu - Toyota - Generální partner (finance, PR) Směrování programu – mezinárodní konzistence

18 Management programu - partneři, sponzoři - MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ - Toyota Motor Europe. Fond Sociální odpovědnosti - Partnerstwo dla Srodowiska, Groundwork UK - INTERREG NÁRODNÍ ÚROVEŇ - Toyota Motor Czech - MŽP - AEE - Drobní sponzoři KRAJSKÁ ÚROVEŇ - Krajské úřady - Hlavní krajští firemní partneři - Český rozhlas – mediální partner

19 Management programu - regionální koodrinátoři SEV - Role koordinátora: - výzva pro školy v regionu - spoluorganizace seminářů pro učitele - konzultace připravovaných projektů - výukové programy pro zapojené školy - facilitace setkání s veřejností - hodnocení a předvýběr projektů pro GK - smluvní ujednání s podpořenými školami a regranting - návštěvy a kontrola podpořených projektů - zprostředkování kontaktů na odborníky - účast na slavnostním otevření - dlouhodobá práce se školami - zpracování dokumentace

20 Management programu - regionální koodrinátoři SEV - Nabízíme: - finanční podporu - ca 14.000 - 20.000 Kč na 1,5 roční asistenci jedné škole + přípravnou fázi jednoho cyklu … a podporu pro školu - odbornou podporu - „využití“ dobrého jména programu - partnerství v projektech OP VK …


Stáhnout ppt "Škola pro udržitelný život Seminář pro SEV, Pardubice 4.3.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google