Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milníky v zavádění MA21 ve Vsetíně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milníky v zavádění MA21 ve Vsetíně"— Transkript prezentace:

1 Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni – případová studie Vsetín

2 Milníky v zavádění MA21 ve Vsetíně
počátek 90.let: první pokusy o činnosti blízké MA 21 (požadavek „zdola“) 1995: oficializace procesu, nositelem SVPP Ledňáček (systémy kulatých stolů, témata, širší zapojení partnerů) přelom tisíciletí: některé krizové okamžiky (ztráta dynamiky, vyhoření nositelů …), hledání nových přístupů : zapojení procesu MA 21 do oficiálních struktur (Komise MA 21), nové formy práce s veřejností 2004-dosud: převzetí koordinace ze strany SPKP, propojení s projektem Vsetín-Zdravé město, snaha o kvalitativní hledisko procesu

3 Etapy vývoje města Vsetína k udržitelnému rozvoji
od roku MA 21, Dětský parlament od roku MA 21 dle projektu Zdravé město od roku řízení úřadu dle ISO 9001 a 14001 od roku partnerství a projektové řízení od roku sebehodnocení dle modelu CAF od roku indikátory UR (Evropská sada TUR) od roku Benchmarking od roku Balanced Scorecard

4 Zavedení indikátorů udržitelného rozvoje - vymezení účelu z pozice města
Obec tím, že přistoupí k hodnocení evropských indikátorů získá: objektivní hodnoty kvality života v obci, sloužící k přípravě rozvojových a strategických plánů, územně plánovací dokumentace systém, na jehož základě je možné stanovit priority, v případě delšího sledování trendy vývoje argumenty ve vztahu k občanům podklady pro žádosti, granty – zvýší jejich důvěryhodnost vyloučí empirické a subjektivní hodnocení problémů občanů srovnání s obcemi v Evropě

5 Zavedení indikátorů udržitelného rozvoje - vymezení účelu z pozice občanů města
Občan tím, že obec přistoupí na hodnocení indikátorů, získá: jistotu, že obec může pracovat objektivně, bez lokálních a jiných zájmů důkaz o zájmu obce spravovat věci veřejné transparentně

6 Evropská sada indikátorů (1)
ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY č. Indikátor 1 Spokojenost občanů s místní společenstvím Obecná spokojenost občanů s různými rysy samosprávy 2 Místní příspěvek globálním klimatickým změnám Emise CO2 (v delším časovém úseku, při určení zjednodušené metodiky, se tento indikátor soustředí na ekologické následky) 3 Mobilita a místní přeprava cestujících Denní vzdálenosti přepravy cestujících a způsoby dopravy 4 Dostupnost místních veřejných parků a služeb Přístup obyvatel k nejbližšímu parku a přístup k základním službám 5 Kvalita místního ovzduší Počet dní s dobrou kvalitou ovzduší B DOPLŇKOVÉ INDIKÁTORY č. Indikátor 6 Cesty dětí do a ze školy Způsob dopravy dětí mezi domovem a školou 7 Udržitelné řízení místní samosprávy a místního podnikání Podíl veřejných a soukromých organizací, které přijaly a užívají environmentální a sociální metody řízení 8 Hluk Podíl populace vystavené škodlivému hluku v prostředí 9 Udržitelné využívání půdy Udržitelný rozvoj, obnova a ochrana půdy a stanovišť pod danou samosprávou 10 Výrobky propagující udržitelnost Podíl spotřeby výrobků s označením ekologický, organického původu nebo vzájemně výhodný

7 Evropská sada indikátorů (2)
Příklad výsledků: Zdroj:

8 Evropská sada indikátorů (3)
Příklad výsledků: Zdroj:

9 Postup při zavádění indikátorů
Prvotní je funkční geografický informační systém (GIS) Aktuální databáze evidence obyvatel Propojení databáze evidence obyvatel s GIS Vyhodnocení datových interních zdrojů Vyhodnocení datových externích zdrojů Vlastní modelování území Jako důležitý zdroj dat slouží v mnoha případech i dotazníkové šetření

10 Příklad č. 1 Indikátor A.4. Dostupnost místních veřejných parků a služeb
Tento indikátor je typickou aplikací GIS. Pro jeho zpracování je třeba mít k dispozici: geografický informační systém evidenci obyvatel propojení na č.p. VÝSLEDKY 82,8 23.978 28.957 recyklační hnízda 49,2 14.233 zákl. zdravotní služby 46,8 1.512 3.232 základní školy obchody s potravinami 87,5 25.363 zastávky MHD Obyvatelé v % počet obyvatel do 300 m počet obyvatel DOSTUPNOST

11 Dostupnost zastávek MHD – do 300 m

12 Příklad č. 2 Indikátor B.6. Cesty dětí do a ze školy
Indikátor B.6 je typický dotazníkový indikátor. Pro získání výsledků ve Vsetíně byly osloveny všechny základní školy: počet respondentů: 2.067 vyřazeno: ZŠ Integra ZŠ Luh ZŠ Ohrada ZŠ Rokytnice ZŠ Sychrov ZŠ Trávníky Celkem

13 Výsledky B.6

14 Výsledky B.6

15 Vsetín, srdce Valašska - příjemné město k životu, práci a zábavě;
město usilující o zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje Pracovní příležitosti Dostupné bydlení Příležitosti k využití volného času Zdravé a půvabné město Bezpečné město Motivující pracovní příležitost Dostupné služby, péče, vzdělávání a možnosti spolkového, kulturního a duchovního života Odpovídající bydlení a upravené město Prevence a bezpečnost Zodpovědné financování a financování z různých zdrojů Účelné hospodaření s finančními prostředky a majetkem města Promyšlená příprava a realizace investičních akcí Kvalitní činnost radnice, městské policie, technických služeb, vlastních školských, kulturních,sportovních a ostatních zařízení Partnerství k realizaci záměrů, podnikání a vzdělanosti; podpora spolků a neziskových organizací Posilování prostředí spolupráce, důvěry a zodpovědnosti Zdokonalování procesu komunitního plánování a projektového řízení Rozvíjení dovedností a znalostí, zavádění nových metod a efektivních technologií Možnosti pro zdravý životní styl a sportování Strategická mapa Občan, klient Hospodárnost a financování aktivit Interní procesy Učení se a růst

16 4.2 Počet realizovaných projektů na zkrášlení města
Odpovídající bydlení a upravené město 4.1 Index kvality života na sídlišti 1.2 Počet projektů ke zvyšování zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů 3.2 Možnosti pro zdravý životní styl 3.1 Indikátor zdraví obyvatelstva Možnosti pro zdravý životní styl a sportování 2.1 Dostupnost vybraných služeb a péče Dostupné služby, péče, vzdělávání a možnosti spolkového, kulturního a duchovního života 1.3 Dopravní dostupnost v souvislosti se zaměstnaností 1.1 Míra nezaměstnanosti Motivující pracovní příležitost Občan, klient 0.3 Počet obyvatel města 0.2 Ekologická stopa 0.1 Index spokojenosti občanů Vize Měřítko Téma/ perspektiva


Stáhnout ppt "Milníky v zavádění MA21 ve Vsetíně"

Podobné prezentace


Reklamy Google