Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WebQuest Autor: Budková Ivana

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WebQuest Autor: Budková Ivana"— Transkript prezentace:

1 WebQuest Autor: Budková Ivana
Název: Paliva Klíčová slova: Paliva, uhlí, ropa, zemní plyn, výhřevnost, emise, biopaliva Typ školy: Ročníky: 9 Tématické zaměření: chemie, fyzika, ekologie, zeměpis, informatika, matematika, přírodopis Výukový cíl: • Žáci získají informace o fosilních palivech, o jejich složení, výhřevnosti a využití. • Dokáží je porovnat z hlediska ekologického a ekonomického. • Získají povědomí o možnosti používat šetrnější a levnější paliva ve svém budoucím životě. • Uvědomí si možnosti nahrazování fosilních paliv obnovitelnými zdroji.

2 Úkoly žáků v jednotlivých částech projektu:
1. Skupinová práce: vyhledávání a třídění informací o fosilních palivech a biopalivech a tvorba prezentací provádění statistických šetření a zpracování výsledků do tabulek a grafů provádění a nahrávání chemických experimentů, tvorba protokolu provádění výpočtů příkladů s chemickou tématikou vytváření chemických rovnic na závěr prezentování své práce spolužákům pomocí audiovizuální techniky a vlastního komentáře 2. Individuální práce: přidáním komentáře ke článku na blogu uvedení výhod a nevýhod paliv používaných k vytápění jejich domácnosti a k pohonu rodinného auta vyslovení svého názoru na biopaliva a paliva budoucnosti 3. Hodnotící dotazník: on-line

3 Žákovské role (úkoly) v pětičlenných skupinách:
1. žák: Vyhledá a třídí informace (odpovědi na zadané otázky) 2. žák: Vyhledá obrázky, grafy, tabulky apod. a přidá k nim svůj komentář, vyhledá video 3. žák: Ze všech vyhledaných informací vytvoří prezentaci. Do prezentace vhodně vloží všechny vyhledané obrázky, grafy, tabulky a video. 4. žák: Provede statistické šetření, vytvoří tabulku a graf. Uvede chemické reakce a vytvoří chemické rovnice. 5. žák: Provede pokus. Vytvoří protokol s vloženým videem. Vypočítá matematický příklad s chemickou tématikou.

4 PALIVA Vlastnosti a druhy paliv Uhlí Vlastnosti ropy Zpracování ropy
Obsah: vlastnosti, rozdělení paliv, biopaliva, zásady udržitelného života, ceny pohonných hmot u jedné benzinové pumpy, paliva podle výhřevnosti (graf), porovnání zápalnosti benzinu a nafty (pokus) Obsah: vlastnosti, složení, těžba, výhody, nevýhody, vliv na ŽP, ceny pohonných hmot, paliva k vytápění domácnost (anketa), výpočtové příklady PALIVA Vlastnosti ropy Zpracování ropy Obsah: vlastnosti, složení, těžba, výhody, nevýhody, vliv na ŽP, porovnávání pohonných hmot z ekologického a ekonomického hlediska, ceny pohonných hmot u různých benzinových pump (graf), porovnání hustoty nafty s vodou (pokus) Obsah: frakční a vakuová destilace ropy – produkty a jejich využití v praxi, paliva k pohonu automobilu (anketa), model likvidace havárie ropy (pokus) Zemní plyn Obsah: vlastnosti, složení,výhody, nevýhody, vyhledání chemických reakcí, tvorba chemických rovnic, výpočet návratnosti přestavby auta na LPG

5 tvorba prezentací v PowerPointu tvorba grafů v Excelu
Použití ICT techniky: vyhledávání informací na internetu tvorba prezentací v PowerPointu tvorba grafů v Excelu tvorba dokumentu ve Wordu zaznamenání chemických pokusů prostřednictvím natočeného videa uložení videa na www. stránky: https://www.youtube.com/watch?v=sVNoVj3Xv6M přidání komentáře na blog: zodpovězení hodnotícího dotazníku:

6 Otázky: 1.) Téma projektu "Paliva" mě: 2.) Myslím si, že oblast paliv a jejich využití, je pro život dnešního člověka důležité: 3.) Byl(a) jsem motivován(a) k práci na projektu: 4.) Na projektu se mi líbilo: 5.) Forma výuky se mi: 6.) Z jakých zdrojů jsi čerpal(a) informace: 7.) Složení mé skupiny mi: 8.) Komunikace a spolupráce v týmu byla: 9.) Do práce ve skupině jsem se: 10.) V mé práci se projevila kreativita a tvůrčí myšlení: 11.) Na projektu se mi nelíbilo: ani jedna z uvedených možností 12.) Z které části projektu jsi získal(a) nejvíce nových poznatků? 13.) Použití informační a komunikační technologie jsem zvládl(a): 14.) Své výsledky práce na projektu bych hodnotil(a): 15.) Získané poznatky využiji ve svém budoucím životě: 16.) Jsem žák (žákyně): 17.) Chtěl(a) bych se vzdělávat i nadále pomocí podobných projektů? 18.) Co mi přinesl projekt "Paliva"? 19.) Co v projektu "Paliva" chybělo?

7

8 Ceny benzínu na čerpacích stanicích
Čerpací stanice Benzina ONO OMV Shell Agip Pap oil MATIMEX TEXACO Cena 35,80 33,50 37,60 38,20 37,50 36,20 36,90 34,40 9. B

9 Jaké palivo používáte k pohonu Vašeho auta ?
Benzín 32 Nafta 22 LPG 1 CNG

10 9. C Jaké palivo používáte k vytápění domácnosti? Elektřina 40,54%
Plyn 29,73% Dřevo 21,62% Uhlí 8,11%

11 Biopaliva

12 Biopaliva jsou paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy a biologického odpadu. Představují jeden ze způsobů využití biomasy.

13 Rozdělení biopaliv tuhá biopaliva kapalná biopaliva plynná biopaliva
V současnosti je chemická energie z biopaliv uvolňována hlavně jejich spalováním. Jsou vyvíjeny jiné účinnější metody pro jejich využití k výrobě elektřiny pomocí palivových článků.

14 Biopaliva pokrývají 15% celkové světové spotřeby energie, především ve Třetím světě, kde slouží převážně k vaření a vytápění domácností, ale relativně vysoký podíl mají biopaliva i ve Švédsku a Finsku(17% a 19%).

15 biopaliva snižují produkci skleníkových plynů, stále zůstává předmětem sporů
K výrobě biopaliva lze použít také vodní řasy.

16 Nevýhody Biopaliva v autech ničí motor ( uzasuje se v něm př.:vosk)
Úbytek plodin ze kterých se biopalivo vyrábí Na druhém místě jsou rostlinné oleje

17 Výhody Nemají velký dopad na životní prostředí
Vypěstují se a sklidí v krátkodobém časovém měřítku Jsou to obnovitelné zdroje energie!!

18 Zajímavost Z interní zprávy EU unikly znepokojivé informace o biopalivech. Zelená paliva podle ní mohou škodit víc než benzin či nafta. K získání plochy na pěstování sóji či řepky se kácejí lesy a vysoušejí mokřady, takže v souhrnu se do ovzduší dostane víc skleníkových plynů, uvádí zpráva.

19 Video Zdroje http://www.youtube.com/watch?v=yOm4XtSAJcY

20 - získání nových informací a poznatků aktivní zapojení všech žáků
vytváření pozitivních vazeb při práci ve skupině zodpovědnost každého žáka za svůj úkol kladné hodnocení projektu většinou žáků – vyplývá z hodnotícího dotazníku (téma je zajímalo, způsob práce se jim líbil, informační technologie zvládali bez problémů, chtěli by se vzdělávat i nadále podobným způsobem) neúplné vyhledání informací (u některých skupin) nezkušenost při pořizování videa při chemických experimentech (neúplné, nepovedené komentáře průběhu pokusu) -


Stáhnout ppt "WebQuest Autor: Budková Ivana"

Podobné prezentace


Reklamy Google