Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Paliva Klíčová slova: Paliva, uhlí, ropa, zemní plyn, výhřevnost, emise, biopaliva Typ školy: ZŠ Ročníky: 9 Tématické zaměření: chemie, fyzika,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Paliva Klíčová slova: Paliva, uhlí, ropa, zemní plyn, výhřevnost, emise, biopaliva Typ školy: ZŠ Ročníky: 9 Tématické zaměření: chemie, fyzika,"— Transkript prezentace:

1 Název: Paliva Klíčová slova: Paliva, uhlí, ropa, zemní plyn, výhřevnost, emise, biopaliva Typ školy: ZŠ Ročníky: 9 Tématické zaměření: chemie, fyzika, ekologie, zeměpis, informatika, matematika, přírodopis Výukový cíl: Žáci získají informace o fosilních palivech, o jejich složení, výhřevnosti a využití. Dokáží je porovnat z hlediska ekologického a ekonomického. Získají povědomí o možnosti používat šetrnější a levnější paliva ve svém budoucím životě. Uvědomí si možnosti nahrazování fosilních paliv obnovitelnými zdroji. WebQuest Autor: Budková Ivana http://budzsvh.websnadno.cz/Projekt-Paliva.html

2 Úkoly žáků v jednotlivých částech projektu: 1. Skupinová práce:  vyhledávání a třídění informací o fosilních palivech a biopalivech a tvorba prezentací  provádění statistických šetření a zpracování výsledků do tabulek a grafů  provádění a nahrávání chemických experimentů, tvorba protokolu  provádění výpočtů příkladů s chemickou tématikou  vytváření chemických rovnic  na závěr prezentování své práce spolužákům pomocí audiovizuální techniky a vlastního komentáře 2. Individuální práce: přidáním komentáře ke článku na blogu  uvedení výhod a nevýhod paliv používaných k vytápění jejich domácnosti a k pohonu rodinného auta  vyslovení svého názoru na biopaliva a paliva budoucnosti 3. Hodnotící dotazník: on-line

3 Žákovské role (úkoly) v pětičlenných skupinách: 1. žák: Vyhledá a třídí informace (odpovědi na zadané otázky) 2. žák: Vyhledá obrázky, grafy, tabulky apod. a přidá k nim svůj komentář, vyhledá video 3. žák: Ze všech vyhledaných informací vytvoří prezentaci. Do prezentace vhodně vloží všechny vyhledané obrázky, grafy, tabulky a video. 4. žák: Provede statistické šetření, vytvoří tabulku a graf. Uvede chemické reakce a vytvoří chemické rovnice. 5. žák: Provede pokus. Vytvoří protokol s vloženým videem. Vypočítá matematický příklad s chemickou tématikou.

4 PALIVA Vlastnosti a druhy paliv Zpracování ropy Zemní plyn Vlastnosti ropy Uhlí Obsah: vlastnosti, rozdělení paliv, biopaliva, zásady udržitelného života, ceny pohonných hmot u jedné benzinové pumpy, paliva podle výhřevnosti (graf), porovnání zápalnosti benzinu a nafty (pokus) Obsah: vlastnosti, složení, těžba, výhody, nevýhody, vliv na ŽP, porovnávání pohonných hmot z ekologického a ekonomického hlediska, ceny pohonných hmot u různých benzinových pump (graf), porovnání hustoty nafty s vodou (pokus) Obsah: frakční a vakuová destilace ropy – produkty a jejich využití v praxi, paliva k pohonu automobilu (anketa), model likvidace havárie ropy (pokus) Obsah: vlastnosti, složení,výhody, nevýhody, vyhledání chemických reakcí, tvorba chemických rovnic, výpočet návratnosti přestavby auta na LPG Obsah: vlastnosti, složení, těžba, výhody, nevýhody, vliv na ŽP, ceny pohonných hmot, paliva k vytápění domácnost (anketa), výpočtové příklady

5 Použití ICT techniky:  vyhledávání informací na internetu  tvorba prezentací v PowerPointu  tvorba grafů v Excelu  tvorba dokumentu ve Wordu  zaznamenání chemických pokusů prostřednictvím natočeného videa  uložení videa na www. stránky: https://www.youtube.com/watch?v=sVNoVj3Xv6M http://www.youtube.com/watch?v=-D8Gk97XW8k&feature=youtu.be  přidání komentáře na blog: http://budzsvh.blog.cz/ http://budzsvh.blog.cz/  zodpovězení hodnotícího dotazníku: http://www.vyplnto.cz/ http://www.vyplnto.cz/

6 Otázky: 1.) Téma projektu "Paliva" mě: 2.) Myslím si, že oblast paliv a jejich využití, je pro život dnešního člověka důležité: 3.) Byl(a) jsem motivován(a) k práci na projektu: 4.) Na projektu se mi líbilo: 5.) Forma výuky se mi: 6.) Z jakých zdrojů jsi čerpal(a) informace: 7.) Složení mé skupiny mi: 8.) Komunikace a spolupráce v týmu byla: 9.) Do práce ve skupině jsem se: 10.) V mé práci se projevila kreativita a tvůrčí myšlení: 11.) Na projektu se mi nelíbilo: ani jedna z uvedených možností 12.) Z které části projektu jsi získal(a) nejvíce nových poznatků? 13.) Použití informační a komunikační technologie jsem zvládl(a): 14.) Své výsledky práce na projektu bych hodnotil(a): 15.) Získané poznatky využiji ve svém budoucím životě: 16.) Jsem žák (žákyně): 17.) Chtěl(a) bych se vzdělávat i nadále pomocí podobných projektů? 18.) Co mi přinesl projekt "Paliva"? 19.) Co v projektu "Paliva" chybělo?

7

8 Ceny benzínu na čerpacích stanicích Čerpací stanice BenzinaONOOMVShellAgipPap oilMATIMEXTEXACO Cena35,8033,5037,6038,2037,5036,2036,9034,40 9. B

9 9. A Benzín32 Nafta22 LPG1 CNG1

10 Elektřina 40,54% Plyn 29,73% Dřevo 21,62% Uhlí 8,11% Jaké palivo používáte k vytápění domácnosti? 9. C

11 Biopaliva

12 Biopaliva jsou paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy a biologického odpadu. jsou paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy a biologického odpadu. Představují jeden ze způsobů využití biomasy. Představují jeden ze způsobů využití biomasy.

13 Rozdělení biopaliv tuhá biopaliva tuhá biopaliva tuhá biopaliva tuhá biopaliva kapalná biopaliva kapalná biopaliva kapalná biopaliva kapalná biopaliva plynná biopaliva plynná biopaliva plynná biopaliva plynná biopaliva V současnosti je chemická energie z biopaliv uvolňována hlavně jejich spalováním. V současnosti je chemická energie z biopaliv uvolňována hlavně jejich spalováním. Jsou vyvíjeny jiné účinnější metody pro jejich využití k výrobě elektřiny pomocí palivových článků. Jsou vyvíjeny jiné účinnější metody pro jejich využití k výrobě elektřiny pomocí palivových článků.

14 Biopaliva pokrývají 15% celkové světové spotřeby energie, především ve Třetím světě, kde slouží převážně k vaření a vytápění domácností, ale relativně vysoký podíl mají biopaliva i ve Švédsku a Finsku(17% a 19%). Biopaliva pokrývají 15% celkové světové spotřeby energie, především ve Třetím světě, kde slouží převážně k vaření a vytápění domácností, ale relativně vysoký podíl mají biopaliva i ve Švédsku a Finsku(17% a 19%).

15 biopaliva snižují produkci skleníkových plynů, stále zůstává předmětem sporů biopaliva snižují produkci skleníkových plynů, stále zůstává předmětem sporů K výrobě biopaliva lze použít také vodní řasy. K výrobě biopaliva lze použít také vodní řasy.

16 Nevýhody Biopaliva v autech ničí motor ( uzasuje se v něm př.:vosk) Biopaliva v autech ničí motor ( uzasuje se v něm př.:vosk) Úbytek plodin ze kterých se biopalivo vyrábí Úbytek plodin ze kterých se biopalivo vyrábí Na druhém místě jsou rostlinné oleje Na druhém místě jsou rostlinné oleje

17 Výhody Nemají velký dopad na životní prostředí Nemají velký dopad na životní prostředí Vypěstují se a sklidí v krátkodobém časovém měřítku Vypěstují se a sklidí v krátkodobém časovém měřítku Jsou to obnovitelné zdroje energie!! Jsou to obnovitelné zdroje energie!!

18 Zajímavost Z interní zprávy EU unikly znepokojivé informace o biopalivech. Zelená paliva podle ní mohou škodit víc než benzin či nafta. K získání plochy na pěstování sóji či řepky se kácejí lesy a vysoušejí mokřady, takže v souhrnu se do ovzduší dostane víc skleníkových plynů, uvádí zpráva. Z interní zprávy EU unikly znepokojivé informace o biopalivech. Zelená paliva podle ní mohou škodit víc než benzin či nafta. K získání plochy na pěstování sóji či řepky se kácejí lesy a vysoušejí mokřady, takže v souhrnu se do ovzduší dostane víc skleníkových plynů, uvádí zpráva.

19 Video http://www.youtube.com/watch?v=yOm4XtSA JcY http://www.youtube.com/watch?v=yOm4XtSA JcY http://www.youtube.com/watch?v=yOm4XtSA JcY http://www.youtube.com/watch?v=yOm4XtSA JcY http://www.nazeleno.cz/technologie-1/biopaliva-1/biopaliva-posel- ekologie-nebo-hladomoru.aspx http://www.nazeleno.cz/technologie-1/biopaliva-1/biopaliva-posel- ekologie-nebo-hladomoru.aspx http://www.nazeleno.cz/technologie-1/biopaliva-1/biopaliva-posel- ekologie-nebo-hladomoru.aspx http://www.nazeleno.cz/technologie-1/biopaliva-1/biopaliva-posel- ekologie-nebo-hladomoru.aspx http://ekonomika.idnes.cz/biopaliva-nici-svet-vic-nez-benzin-uniklo-z- bruselu-fhc-/eko_euro.aspx?c=A120128_1723741_zahranicni_vem http://ekonomika.idnes.cz/biopaliva-nici-svet-vic-nez-benzin-uniklo-z- bruselu-fhc-/eko_euro.aspx?c=A120128_1723741_zahranicni_vem http://ekonomika.idnes.cz/biopaliva-nici-svet-vic-nez-benzin-uniklo-z- bruselu-fhc-/eko_euro.aspx?c=A120128_1723741_zahranicni_vem http://ekonomika.idnes.cz/biopaliva-nici-svet-vic-nez-benzin-uniklo-z- bruselu-fhc-/eko_euro.aspx?c=A120128_1723741_zahranicni_vem http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopaliva http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopaliva http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopaliva Zdroje

20  získání nových informací a poznatků  aktivní zapojení všech žáků  vytváření pozitivních vazeb při práci ve skupině  zodpovědnost každého žáka za svůj úkol  kladné hodnocení projektu většinou žáků – vyplývá z hodnotícího dotazníku (téma je zajímalo, způsob práce se jim líbil, informační technologie zvládali bez problémů, chtěli by se vzdělávat i nadále podobným způsobem)  neúplné vyhledání informací (u některých skupin)  nezkušenost při pořizování videa při chemických experimentech (neúplné, nepovedené komentáře průběhu pokusu)


Stáhnout ppt "Název: Paliva Klíčová slova: Paliva, uhlí, ropa, zemní plyn, výhřevnost, emise, biopaliva Typ školy: ZŠ Ročníky: 9 Tématické zaměření: chemie, fyzika,"

Podobné prezentace


Reklamy Google