Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Eva Zralá 14.1 Výroba, obchod, služby Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Eva Zralá 14.1 Výroba, obchod, služby Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Eva Zralá 14.1 Výroba, obchod, služby Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Již v dávných dobách lidé pochopili, že když se budou věnovat jen jednomu druhu činnosti (místo aby dělali od všeho něco), vyrobí toho více (kvantita) a lépe (kvalita). = dělba práce Čím chceš být ty? Jaký obor tě zajímá? Čím chceš být ty? Jaký obor tě zajímá?

2 14.2 Co již víme o dělbě práce? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství DĚLBA PRÁCE = SPECIALIZACE cílem dělby práce: -vyšší produktivita práce -nižší náklady -lepší technologické možnosti Dělba práce se v průběhu vývoje lidské společnosti vyvíjela. mužské činnosti ženské činnosti boj, lov, zpracování kovů sběr, příprava potravy zemědělství pastevectví řemesla obchod výroba služby řemeslníci manufaktury továrny dělba práce: -uvnitř rodiny -uvnitř podniku -ve státě -mezi státy (např. v rámci EU)

3 14.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství potřeby (v ekonomii) = pocit nedostatku, který si člověk (podnik, stát) uvědomuje, a usiluje o jeho překonání (uspokojení potřeby) statky = předměty záměrně používané k uspokojování lidských potřeb služby = užitečné činnosti, které jedni lidé provádějí pro druhé potřeby (v ekonomii) = pocit nedostatku, který si člověk (podnik, stát) uvědomuje, a usiluje o jeho překonání (uspokojení potřeby) statky = předměty záměrně používané k uspokojování lidských potřeb služby = užitečné činnosti, které jedni lidé provádějí pro druhé výrobní a nevýrobní odvětví výrobní faktory statky volné jsou volně k dispozici (např. denní světlo, vzduch) statky vzácné (ekonomické) jsou dostupné pouze v omezeném množství (např. ropa, elektřina) výsledkem činností je hmotný produkt = výrobek výsledkem činností je služba půda vzácný statek přírodní zdroje práce lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky kapitál akumulované úspory (hmotného i nehmotného charakteru) výsledkem použití pracovních sil je mzda výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok

4 14.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství KOLOBĚH ZBOŽÍ A SLUŽEB domácnosti -její členové na trhu nakupují zboží (statky a služby), které potřebují ke svému životu -zároveň nabízejí svou práci, aby si vydělali peníze potřebné k nákupům (zabezpečení potřeb) firmy -představitelé podniků či jednotliví podnikatelé -nabízejí zboží a služby za účelem zisku -nakupují vše, co k podnikání potřebují (suroviny, práci, stroje apod.) konkrétní firma - pekárna S dělbou práce nezbytně souvisí nutnost obchodu. Specializovaní výrobci si vyměňují své výrobky a služby (buď přímo = výměnný obchod, nebo prostřednictvím peněz).

5 14.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Pojmenuj a rozliš výrobní a nevýrobní odvětví: Kterými výrobními faktory jsou tyto vstupy? činnost zedníka ropa stroje lekce konverzace od angličtináře automobily opracování polotovaru půda práce kapitál Musíme platit za výrobky a služby vždy v hotovosti? Znáš i jiné způsoby placení?

6 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Pan White a jeho domorodí přátelé, manželé Johnsonovi, hospodaří na malém tichomořském ostrově jako jediní obyvatelé. Na ostrově působí dvě firmy: firma Waterfly, a. s., která dodává všem obyvatelům ostrova pitnou vodu, a firma X-Clothing, s.r.o., která pro všechny vyrábí oděvy. Pan White pracuje ve Waterfly, pan Johnson v X-Clothing. Paní Johnsonová občas nabízí panu Whiteovi k prodeji vypěstované potraviny a zároveň provozuje provizorní holičství. 14.6 Něco navíc pro šikovné Na základě příběhu znázorni jednoduchý koloběh zboží a služeb (znázorni vstupy a výstupy mezi jednotlivými subjekty), který funguje na tomto tichomořském ostrově. Samozřejmě předpokládejme, že se jedná o velmi zjednodušený obraz fungování ekonomiky! Na základě příběhu znázorni jednoduchý koloběh zboží a služeb (znázorni vstupy a výstupy mezi jednotlivými subjekty), který funguje na tomto tichomořském ostrově. Samozřejmě předpokládejme, že se jedná o velmi zjednodušený obraz fungování ekonomiky! Vysvětli, co znamená, když se řekne: Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci. Vysvětli, co znamená, když se řekne: Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci.

7 14.7 CLIL (Goods and services) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Civics goodszboží servicesslužby goodszboží servicesslužby FACTORS OF PRODUCTION land capital labour Types of goods in economics

8 Správné odpovědi: 1.Cílem dělby práce je mimo jiné: a/ zvýšení výrobních nákladů b/ zvýšení nezaměstnanosti c/ prodloužení pracovní doby d/ zvýšení produktivity práce 3.Mezi výrobní faktory nepatří: a/ výrobky b/ půda c/ práce d/ kapitál 2.Mezi volné statky řadíme: a/ ropu b/ vzduch c/ elektřinu d/ potraviny 4.Produkci nevýrobních odvětví nazýváme pojmem: a/ výrobky b/ statky c/ zboží d/ služby 1.d 2.b 3.a 4.d 14.8 Test znalostí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

9 14.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 1.Janošková, Dagmar a kol.: Občanská výchova 8 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-393-0 slide 3 2.Skořepa Michal, Skořepová Eva: Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia - manuál pro učitele. 1.vydání, Praha, Scientia, 2008, ISBN 978-80-86960-40-1 slide 4 3.http://en.wikipedia.org/wiki/Good_%28economics%29 slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/Good_%28economics%29 1.Janošková, Dagmar a kol.: Občanská výchova 8 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-393-0 slide 3 2.Skořepa Michal, Skořepová Eva: Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia - manuál pro učitele. 1.vydání, Praha, Scientia, 2008, ISBN 978-80-86960-40-1 slide 4 3.http://en.wikipedia.org/wiki/Good_%28economics%29 slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/Good_%28economics%29

10 14.10 Anotace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství AutorMgr. Eva Zralá Období01 – 06/2012 Ročník8. a 9. ročník Klíčová slovaVýroba, obchod, služby, dělba práce, výrobní a nevýrobní odvětví, výrobní faktory AnotacePrezentace zabývající se vývojem dělby práce, výrobními a nevýrobními odvětvími, koloběhem zboží a služeb v ekonomice.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Eva Zralá 14.1 Výroba, obchod, služby Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google