Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání v e-zdravotnictví v praxi TN Lékařský dům Praha 3.10.2012 Mgr. Vladimír Vocetka Thomayerova nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání v e-zdravotnictví v praxi TN Lékařský dům Praha 3.10.2012 Mgr. Vladimír Vocetka Thomayerova nemocnice."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání v e-zdravotnictví v praxi TN Lékařský dům Praha 3.10.2012 Mgr. Vladimír Vocetka Thomayerova nemocnice

2 Elegantní – Efektivní - Edukace Dnes už nejde o to přesvědčit zdravotníka o užitečnosti počítače, jako spíš že počítač není tak úplně samočinný Úsloví: –U každé chyby počítače bývají aspoň 2 chyby člověka. Jednou z nich bývá, že z chyby viní počítač!

3 3 v 1 Míra integrace ICT jako běžného prvku pracovní náplně Rozprostření zdrojů informací a výuky o nich Bariéry komunikace uživatel - informatik Vzdělávání dle reálných potřeb uživatelů, zejména lékařů a sester e-learning: podpora všem vždy a všude

4 Mýcení mýtů 2000 uživatelů 1100 počítačů 15 informatiků (v 6 profesích) Informatik # Informatik ~ Onkolog ≠ Ortoped Podpora dálkovou správou není možná bez aktivní spolupráce uživatele

5 Projekt Projekt CZ.2.17 / 1.1.00 / 32244 – v rámci OPPA: Vybudování jádra a realizace systému vzdělávání pro „Středisko informací a vzdělávání v elektronickém zdravotnictví“ Součásti vzdělávání v e-health: –E-learning (členěný dle kategorie zaměstnance – rozvinuta technologie i pořízen obsah) –Navazující kurzy na učebně (přednášky napříč profesemi nebo pro vybrané skupiny – jednotlivá oddělení / kliniky, samostatně pro vrchní sestry, běžné lékaře, primáře a přednosty, …) –Stanovena minimální míra závaznosti pro zaměstnance

6 A šli jsme na to od lesa …

7 Obsah a Forma 3 části (meta-kurzy): –BASIC (8 dílů) – rozhodující vlastní tvorba informatiků TN Univerzální problematika ICT (cca 164 prezentací) –pro nelékaře (8 dílů) – rozhodující obsah - zaměstnanci TN Work-flow v oblasti zdravotnické, ekonomické, technické a personální a jeho řešení nástroji ICT –pro lékaře (7 dílů) – obsah většinou na zakázku (IBA MU), externí metodická podpora MUDr. Petr Struk Služby informatiky TN a prostředky ICT nabízené pro podporu lékařů - právní prostředí, ekonomické rozhodování, vědecké zpracování empirických dat a profesionální zvládnutí prezentačních technik (cca 220 prezentací) Servisní činnosti pro oblast elektronického vzdělávání

8 Východiska OPORY: –Systém „styčných důstojníků“ pro informatiku na klinikách –Analýza potřeb rozhodujících zástupců cílových skupin (vedoucí pracovníci, vědecké kapacity nemocnice) –Zkušenosti a detailní znalost prostředí dlouhodobě stabilního týmu IT Metakurz vznikl vždy: –na základě objektivních potřeb a doporučení cílové skupiny, –ve vztahu k ověřené praxi a realizačním možnostem nemocnice v oblasti ICT, –s využitím zahraničních zkušeností spolutvůrců projektu.

9 Uspořádání nabídky V nabídce pro lékaře lze nalézt i příklady přesahu tvorby léčebně edukačních materiálů do zdravotnické praxe (jako je animované video – pro geriatrii) Následují ukázky snímků z prezentací náležejících do metakurzů

10 Kam to strčit, když to vypadne … Klávesnice Pokladna Monitor USB Mikrofon záměna K x M nevadí, jen nefungují i čtečky a spec. tiskárny novější TSK jsou na USB nikoli digitální monitor funkcí jsou zastupitelné druhý konec je ve zdi záměna M x S nevadí, jen nefungují Myš Tiskárna Síť (dat) Sluchátka / Repro Počítač tvoří: deska, jejíž zadní stěnu zde vidíme, pevný disk a zdroj el. energie.

11 Základní pojmy Prohlížeč je počítačový program, sloužící k prohlížení internetu (World Wide Webu) Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, Grafické prohlížeče umožňují složitější zobrazení včetně obrázků a videí Nezbytnou podmínkou k prohlížení internetu je fyzické připojení počítače k internetové síti prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové technologie Internetová síť zahrnuje rozvody telefonů i kabelových televizí Vyhledávač je spec. www stránka (server) vyhledávající informace v internetu za účelem jejich nabídnutí uživatelům k zobrazení jimi zvolenými prohlížeči (vyhledavače: SEZNAM, GOOGLE, CENTRUM, YAHOO, ATLAS, …)

12 Nedejte se zlákat na „výhodné“ nabídky  Pozor na „výhodné lákavé nabídky“ na internetu. Takové nabídky mají většinou za účel dostat z uživatele citlivá data pro další zneužití. Rozhodně v takových případech nesdělujte například Vaše PIN k bankovní kartě atd.  Může se také stát, že se nevědomky zavážete k úhradě nemalé částky. Stačí pár neopatrných kliknutí při vyplněném formuláři s Vašimi údaji a závazná smlouva je na „světě“.

13 Průběh hospodaření Sledování hospodaření jednotlivých zdravotnických pracovišť probíhá na měsíční bázi. Zpravidla do 20. dne v měsíci je příslušným pracovníkem oddělení controllingu zaslán zdravotnickému pracovišti report, vypovídající o jeho hospodaření v měsíci předešlém. V tomto reportu je porovnání poměrné části rozpočtu se skutečností za daný měsíc a zároveň i porovnání ročních hodnot do data. probíhá na úrovni všech rozpočtovaných účetních i neúčetních položek. Každá položka je sledována zvlášť a pro každou položku je určena odchylka skutečnosti od rozpočtu a to v absolutním vyjádření. Celkovým výsledkem hospodaření dle pravidel hospodaření je součet těchto odchylek od rozpočtu. Výsledek je buď kladný nebo záporný. Čím blíže se hospodařský výsledek pohybuje okolo hodnoty nula, tím přesnější je stanovení plánu zdravotnického pracoviště. Výpočet výsledku hospodaření dle pravidel hospodaření je uveden v PR-FTN-001-2011 Stanovení závazných pravidel hospodaření v roce 2011 pro všechna odpovědnostní střediska FTNsP vyhodnocuje hospodaření zdravotnického pracoviště pomocí sankcí a bonusů. Veškeré sankce a bonusy jsou uvedeny v reportu zdravotnického pracoviště. Jejich výpočty a výše jsou součástí PR-FTN-001-2011 Stanovení závazných pravidel hospodaření v roce 2011 pro všechna odpovědnostní střediska FTNsP.

14

15 Stres a ICT I Obecná computerizace zdravotnických činností a úkonů: – počítač se stal jejich součástí a často zásadním způsobem rozhoduje o úspěchu léčebné péče – relativní zranitelnost fungování může obsluhu ICT učinit součástí překážek práce zdravotníka – zhroucení některého zařízení, ale i obtíže při zacházení s novým programem vedení e-dokumentace může přímo dopadat na fungování jednoho i více pracovišť – dočasná náhradní řešení a svépomocné postupy, školené útvary informatiky a komunikace, zjevně pomáhají, ale nemohou eliminovat občasný výrazný tlak, kterému jsou vystavení od pacientů zdravotníci v případě havárie – zjevně se tak zvyšuje potenciálně stresující psychická náročnost práce zdravotníka, zejména zdravotní sestry, a může tak dospět k hranici vyčerpání, za kterou je zdravotník pro svoji práci prakticky ztracen!

16 Exování medikací Volba vytištěného receptu stiskem LTM Náhled zvoleného RP tlačítkem „Prohlížet“ Kontrola např. receptu s více variantami počtu balení téhož léku (zobrazí se náhled)

17

18

19 Z laboratorních podmínek I

20 Výsledky ? Výrazně ubyla potřeba řešit banální problémy Vlídnější pracovní vztahy uživatel – informatik Trvalý zájem zaměstnanců o návazné akce Pozitivní hodnocení vědeckými kapacitami Nabalování dalších vrstev vzdělávání na „jádro“ Zefektivnilo se využití nástrojů e-zdravotnictví Ambice pro případné návazné projekty:  zavést pokročilé webové technologie prezentace a komunikace  kontakt s konceptem ECDL v oblasti e-health a ICT

21 Děkuji za pozornost Kontakt: vladimir.vocetka@ftn.czvladimir.vocetka@ftn.cz //eh.ftn.cz … vstup volný (Host)

22 Preventivně edukační video pro potřeby oddělení geriatrie


Stáhnout ppt "Vzdělávání v e-zdravotnictví v praxi TN Lékařský dům Praha 3.10.2012 Mgr. Vladimír Vocetka Thomayerova nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google