Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání v e-zdravotnictví v praxi TN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání v e-zdravotnictví v praxi TN"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání v e-zdravotnictví v praxi TN
Lékařský dům Praha Mgr. Vladimír Vocetka Thomayerova nemocnice

2 Elegantní – Efektivní - Edukace
Dnes už nejde o to přesvědčit zdravotníka o užitečnosti počítače, jako spíš že počítač není tak úplně samočinný Úsloví: U každé chyby počítače bývají aspoň 2 chyby člověka. Jednou z nich bývá, že z chyby viní počítač! Bonmot na úvod

3 Vzdělávání dle reálných potřeb uživatelů, zejména lékařů a sester
Míra integrace ICT jako běžného prvku pracovní náplně Rozprostření zdrojů informací a výuky o nich Bariéry komunikace uživatel - informatik Vzdělávání dle reálných potřeb uživatelů, zejména lékařů a sester e-learning: podpora všem vždy a všude Obecné problémy implementace prvků e-zdravotnictví:

4 Mýcení mýtů 2000 uživatelů 1100 počítačů 15 informatiků
(v 6 profesích) Podpora dálkovou správou není možná bez aktivní spolupráce uživatele Informatik # Informatik ~ Onkolog ≠ Ortoped Prvním krokem je obecné povědomí o poměrech v nichž se užívání a správa ICT realizují

5 Projekt Projekt CZ.2.17 / 1.1.00 / 32244 – v rámci OPPA:
Vybudování jádra a realizace systému vzdělávání pro „Středisko informací a vzdělávání v elektronickém zdravotnictví“ Součásti vzdělávání v e-health: E-learning (členěný dle kategorie zaměstnance – rozvinuta technologie i pořízen obsah) Navazující kurzy na učebně (přednášky napříč profesemi nebo pro vybrané skupiny – jednotlivá oddělení / kliniky, samostatně pro vrchní sestry, běžné lékaře, primáře a přednosty, …) Stanovena minimální míra závaznosti pro zaměstnance Na čem stojí základy vyučování v e-zdravotnictví

6 A šli jsme na to od lesa … Vypracování systému přednášek a cvičení včetně rozvinutí platformy e-learningu Obsah je veřejně přístupný.

7 Obsah a Forma 3 části (meta-kurzy):
BASIC (8 dílů) – rozhodující vlastní tvorba informatiků TN Univerzální problematika ICT (cca 164 prezentací) pro nelékaře (8 dílů) – rozhodující obsah - zaměstnanci TN Work-flow v oblasti zdravotnické, ekonomické, technické a personální a jeho řešení nástroji ICT pro lékaře (7 dílů) – obsah většinou na zakázku (IBA MU), externí metodická podpora MUDr. Petr Struk Služby informatiky TN a prostředky ICT nabízené pro podporu lékařů - právní prostředí, ekonomické rozhodování, vědecké zpracování empirických dat a profesionální zvládnutí prezentačních technik (cca 220 prezentací) Servisní činnosti pro oblast elektronického vzdělávání Kombinace vnitřních zdrojů a nakoupených služeb

8 Východiska OPORY: Metakurz vznikl vždy:
Systém „styčných důstojníků“ pro informatiku na klinikách Analýza potřeb rozhodujících zástupců cílových skupin (vedoucí pracovníci, vědecké kapacity nemocnice) Zkušenosti a detailní znalost prostředí dlouhodobě stabilního týmu IT Metakurz vznikl vždy: na základě objektivních potřeb a doporučení cílové skupiny, ve vztahu k ověřené praxi a realizačním možnostem nemocnice v oblasti ICT, s využitím zahraničních zkušeností spolutvůrců projektu. Na co naše řešení navazovalo

9 Uspořádání nabídky V nabídce pro lékaře lze nalézt i příklady přesahu tvorby léčebně edukačních materiálů do zdravotnické praxe (jako je animované video – pro geriatrii) Následují ukázky snímků z prezentací náležejících do metakurzů Jádro vzdělávání nabaluje další aktivity a vzdělávací procesy

10 Kam to strčit, když to vypadne …
Klávesnice Pokladna Monitor USB Mikrofon Myš Tiskárna Síť (dat) Sluchátka / Repro záměna K x M nevadí, jen nefungují i čtečky a spec. tiskárny novější TSK jsou na USB nikoli digitální monitor funkcí jsou zastupitelné druhý konec je ve zdi záměna M x S nevadí, jen nefungují Hardware Počítač tvoří: deska, jejíž zadní stěnu zde vidíme, pevný disk a zdroj el. energie.

11 Základní pojmy Prohlížeč je počítačový program, sloužící k prohlížení internetu (World Wide Webu) Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, Grafické prohlížeče umožňují složitější zobrazení včetně obrázků a videí Nezbytnou podmínkou k prohlížení internetu je fyzické připojení počítače k internetové síti prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové technologie Internetová síť zahrnuje rozvody telefonů i kabelových televizí Vyhledávač je spec. www stránka (server) vyhledávající informace v internetu za účelem jejich nabídnutí uživatelům k zobrazení jimi zvolenými prohlížeči (vyhledavače: SEZNAM, GOOGLE, CENTRUM, YAHOO, ATLAS, …) Software

12 Nedejte se zlákat na „výhodné“ nabídky
Pozor na „výhodné lákavé nabídky“ na internetu. Takové nabídky mají většinou za účel dostat z uživatele citlivá data pro další zneužití. Rozhodně v takových případech nesdělujte například Vaše PIN k bankovní kartě atd. Může se také stát, že se nevědomky zavážete k úhradě nemalé částky. Stačí pár neopatrných kliknutí při vyplněném formuláři s Vašimi údaji a závazná smlouva je na „světě“. Uživatelské návyky

13 Průběh hospodaření Sledování hospodaření jednotlivých zdravotnických pracovišť probíhá na měsíční bázi. Zpravidla do 20. dne v měsíci je příslušným pracovníkem oddělení controllingu zaslán zdravotnickému pracovišti report, vypovídající o jeho hospodaření v měsíci předešlém. V tomto reportu je porovnání poměrné části rozpočtu se skutečností za daný měsíc a zároveň i porovnání ročních hodnot do data. probíhá na úrovni všech rozpočtovaných účetních i neúčetních položek. Každá položka je sledována zvlášť a pro každou položku je určena odchylka skutečnosti od rozpočtu a to v absolutním vyjádření. Celkovým výsledkem hospodaření dle pravidel hospodaření je součet těchto odchylek od rozpočtu. Výsledek je buď kladný nebo záporný. Čím blíže se hospodařský výsledek pohybuje okolo hodnoty nula, tím přesnější je stanovení plánu zdravotnického pracoviště. Výpočet výsledku hospodaření dle pravidel hospodaření je uveden v PR-FTN Stanovení závazných pravidel hospodaření v roce 2011 pro všechna odpovědnostní střediska FTNsP vyhodnocuje hospodaření zdravotnického pracoviště pomocí sankcí a bonusů. Veškeré sankce a bonusy jsou uvedeny v reportu zdravotnického pracoviště. Jejich výpočty a výše jsou součástí PR-FTN Stanovení závazných pravidel hospodaření v roce 2011 pro všechna odpovědnostní střediska FTNsP. Pravidla hospodaření

14 Přesah do zdravotnické praxe

15 Stres a ICT I Obecná computerizace zdravotnických činností a úkonů:
počítač se stal jejich součástí a často zásadním způsobem rozhoduje o úspěchu léčebné péče relativní zranitelnost fungování může obsluhu ICT učinit součástí překážek práce zdravotníka zhroucení některého zařízení, ale i obtíže při zacházení s novým programem vedení e-dokumentace může přímo dopadat na fungování jednoho i více pracovišť dočasná náhradní řešení a svépomocné postupy, školené útvary informatiky a komunikace, zjevně pomáhají, ale nemohou eliminovat občasný výrazný tlak, kterému jsou vystavení od pacientů zdravotníci v případě havárie zjevně se tak zvyšuje potenciálně stresující psychická náročnost práce zdravotníka, zejména zdravotní sestry, a může tak dospět k hranici vyčerpání, za kterou je zdravotník pro svoji práci prakticky ztracen! Obecná rizika práce ve zdravotnictví

16 Exování medikací Volba vytištěného receptu stiskem LTM
Záludnosti klíčových IS Náhled zvoleného RP tlačítkem „Prohlížet“ Kontrola např. receptu s více variantami počtu balení téhož léku (zobrazí se náhled)

17 Korektní zpracování vědeckých dat

18 Prezentační dovednosti

19 Z laboratorních podmínek I
Služby v terénu – dokumentace pro edukační účely

20 Zefektivnilo se využití nástrojů e-zdravotnictví
Výsledky ? Výrazně ubyla potřeba řešit banální problémy Vlídnější pracovní vztahy uživatel – informatik Trvalý zájem zaměstnanců o návazné akce Pozitivní hodnocení vědeckými kapacitami Nabalování dalších vrstev vzdělávání na „jádro“ Zefektivnilo se využití nástrojů e-zdravotnictví Ambice pro případné návazné projekty: zavést pokročilé webové technologie prezentace a komunikace kontakt s konceptem ECDL v oblasti e-health a ICT Jádro = srdce projektu je nutné udržet při životě dlouhodobě – vazba na konkrétní zaměstnanecké pozice. Prostředí v jeho okolí chceme dynamicky obnovovat a cíleně rozšiřovat – pro potřeby klinik a oddělení.

21 Děkuji za pozornost //eh.ftn.cz … vstup volný (Host)
A pro zájemce ukázka animovaného videa pro edukaci pacientů oddělení geriatrie Kontakt: //eh.ftn.cz … vstup volný (Host)

22 Preventivně edukační video pro potřeby oddělení geriatrie


Stáhnout ppt "Vzdělávání v e-zdravotnictví v praxi TN"

Podobné prezentace


Reklamy Google